У цьому документі наведено різні методи налаштування кадрування, повороту та розміру полотна.

Video | Cropping and straightening photos

Video | Cropping and straightening photos
Головний менеджер із продукту Photoshop Браян О’Ніл Х’юз (Bryan O'Neil Hughes) пояснює техніки кадрування та вирівнювання зображень у Photoshop...
Bryan O'Neil Hughes

Кадрування зображення командою «Кадрування»

 1. Скористайтеся інструментом виділення, щоб виділити частину зображення, яку необхідно зберегти.
 2. Виберіть «Зображення» > «Кадрувати».

Кадрування зображення командою «Обрізати»

Команда «Обрізати» кадрує зображення шляхом видалення непотрібних даних дещо іншим способом, аніж команда «Кадрувати». Можна кадрувати зображення, вирізаючи навколишні прозорі пікселі або пікселі фону бажаного кольору.

 1. Виберіть «Зображення» > «Обрізати».
 2. У діалоговому вікні «Обрізати» виберіть параметр:
  • «Прозорі пікселі» — щоб вирізати прозорість по краях зображення, залишаючи найменше зображення, що містить непрозорі пікселі.
  • «Колір верхнього лівого пікселя», щоб вилучити із зображення ділянку кольору верхнього лівого пікселя.
  • «Колір нижнього правого пікселя», що вилучити із зображення ділянку кольору нижнього правого пікселя.
 3. Виділіть одну або кілька ділянок зображення, щоб вирізати: верх, низ, ліворуч або праворуч.

Кадрування та вирівнювання сканованих світлин

Можна помістити декілька фотографій у сканер і сканувати їх за один раз, щоб створити єдиний файл зображення. Команда «Кадрування і вирівнювання світлин» є автоматичною функцією, яка створює окремі файли зображень зі сканованого зображення, що складається з кількох ділянок.

Для найкращого результату відстань між сканованими зображеннями має бути 3 мм, а фон (зазвичай, нижня поверхня кришки сканера) має бути однорідного кольору з невеликою кількістю шуму. Команда «Кадрування і вирівнювання світлин» найкраще працює з зображеннями, що мають чітко окреслені обриси. Якщо команда «Кадрування і вирівнювання світлин» не може належним чином обробити файл зображення, скористайтесь інструментом «Кадрування».

 1. Відкрийте сканований файл, що містить зображення, які необхідно розділити.
 2. Виділіть шар, який містить зображення.
 3. (Додатково) Намалюйте виділення навколо зображень, які необхідно обробити.
 4. Виберіть «Файл» > «Автоматизація» > «Кадрування і вирівнювання світлин». Скановані зображення обробляються, потім кожне зображення відкривається у власному вікні.

  Примітка.

  Якщо команда «Кадрування і вирівнювання фотографій» неправильно відокремлює якесь зображення, наведіть межу виділення навколо зображення та деякої ділянки тла, потім виберіть цю команді, утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS). Натискання цієї клавіші-модифікатора показує, що від тла має бути відокремлене лише одне зображення.

Вирівнювання зображення

Інструмент «Лінійка» надає параметр «Вирівняти», за допомогою якого можна швидко вирівняти зображення за горизонтальними лініями, стінами будинку та іншими ключовими елементами.

 1. Виберіть інструмент «Лінійка» . (За потреби, натисніть і утримуйте інструмент «Піпетка», щоб відкрити інструмент «Лінійка».)

 2. Проведіть мишею по ключовому горизонтальному або вертикальному елементу зображення.

 3. На панелі параметрів натисніть кнопку «Вирівняти».

  Photoshop випрямляє зображення і автоматично його обрізає. Щоб відкрити області зображення, розташовані за межами документа, виберіть «Редагувати» > «Скасувати».

  Примітка.

  Щоб узагалі не виконувати автоматичного кадрування, під час вибору параметра «Вирівняти» утримуйте Alt (Windows)/Option (Mac OS).

Поворот або віддзеркалення цілого зображення

Примітка.

Поворот зображення – це руйнівне редагування, що фактично змінює інформацію про файл. Щоб повертати зображення для перегляду без руйнівного редагування, використовуйте інструмент «Поворот».

За допомогою команд пункту «Поворот зображення» можна повертати або відзеркалювати все зображення. Ці команди не працюють з окремими шарами або частинами шарів, контурами та межами виділення. Якщо необхідно виконати поворот виділення або шару, скористайтеся командами «Трансформувати» або «Вільне трансформування».

Поворот зображення
Поворот зображень

A. Віддзеркалити горизонтально B. Вихідне зображення C. Віддзеркалити вертикально D. Поворот на 90° проти стрілки годинника E. Поворот на 180° F. Поворот на 90° за стрілкою годинника 
 1. Виберіть «Зображення» > «Поворот зображення» й виберіть одну з команд у підменю:

  180°

  Виконує поворот зображення на півоберта.

  90° за стрілкою годинника

  Виконує поворот зображення на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

  90° проти стрілки годинника

  Виконує поворот зображення на чверть оберту проти годинникової стрілки.

  Довільно

  Виконує поворот зображення на зазначений кут. Якщо вибрано цей варіант, у текстовому полі кута введіть кут між ‑359,99 та 359,99. (У програмі Photoshop можна вибрати «° за годинниковою стрілкою» або «° проти годинникової стрілки», щоб виконати поворот за стрілкою годинника або проти неї.) Потім натисніть кнопку «OK».

  Віддзеркалити полотно за горизонталлю або вертикаллю

  Віддзеркалює зображення вздовж відповідної осі.

Зміна розміру полотна

Розмір полотна — це вся область редагованого зображення. Команда «Розмір полотна» дозволяє збільшувати або зменшувати розмір полотна зображення. Збільшення розміру полотна додає простір навколо наявного зображення. Зменшення розміру полотна зображення обрізає його. Якщо ви збільшуєте розмір полотна зображення з прозорим тлом, додане полотно буде прозорим. Якщо зображення не має прозорого тла, є декілька параметрів для визначення кольору доданого полотна.

 1. Виберіть «Зображення» > «Розмір полотна».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Введіть розміри полотна в полях «Ширина» та «Висота». Виберіть бажані одиниці вимірювання зі спливаючого меню поряд із полями «Ширина» та «Висота».
  • Виберіть «Відносне» та введіть бажане значення для додавання або віднімання від поточного розміру полотна зображення. Введіть додатне число для додавання до полотна або від'ємне значення для віднімання від полотна.
 3. Для прив'язки клацніть квадрат, щоб вказати, де поставити наявне зображення на новому полотні.
 4. Виберіть параметр з меню «Колір розширення полотна»:
  • «Передній план» для заливки нового полотна поточним кольором переднього плану
  • «Фон» для заливки нового полотна поточним кольором фону
  • «Білий», «Чорний» або «Сірий» для заливки нового полотна цим кольором
  • «Інший», щоб вибрати колір нового полотна за допомогою палітри кольорів

  Примітка.

  Також можна клацнути білий квадрат праворуч від меню «Колір розширення полотна», щоб відкрити палітру кольорів.

  Меню «Колір розширення полотна» недоступне, якщо зображення не має шару тла.

 5. Натисніть кнопку «OK».
  Виберіть опорну точку зображення та колір розширення полотна
  Вихідне полотно і полотно, додане праворуч від зображення за допомогою кольору переднього плану

Створення рамки за допомогою збільшення розміру полотна

Збільшивши розмір полотна й заливши його кольором, можна зробити фоторамку.

Також можна скористатись однією з попередньо записаних дій, щоб зробити стильну фоторамку. Краще працювати з копією фотографії.

 1. Відкрийте панель «Дії». Виберіть «Вікно» > «Дії».
 2. Виберіть пункт «Рамки» в меню панелі «Дії».
 3. Виберіть зі списку одну з дій з рамками.
 4. Натисніть кнопку «Відтворити виділення».

  Дія відтворюється, створюючи рамку навколо вашої фотографії.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності