Дізнайтесь, як використовувати спеціальне робоче середовище «Виділити й додати маску» у Photoshop.

Відтепер точно виділяти області та створювати маски у Photoshop можна ще швидше й простіше. У спеціальному новому робочому середовищі можна точно виділяти області та створювати маски. Використовуйте інструмент Пензель для уточнення краю, щоб чітко розділити елементи переднього плану та фону, а також виконати інші дії.

Примітка.

Робоче середовище «Виділити й додати маску» заміняє діалогове вікно «Уточнення краю» попередніх версій Photoshop, пропонуючи ті самі функції завдяки їх перенесенню. Див. Інструменти.

Запуск робочого середовища «Виділити й додати маску»

Відкрийте зображення у Photoshop і виконайте одну з наведених нижче дій.
 • Послідовно виберіть «Виділити» > «Виділити й додати маску».
 • Натисніть Ctrl+Alt+R (Windows) чи Cmd+Option+R (Mac).
 • Увімкніть інструмент виділення, як-от «Швидке виділення», «Чарівна паличка» або «Ласо». Далі на панелі параметрів натисніть «Виділити й додати маску».
options-bar-select-mask
Панель параметрів | Кнопка «Виділити й додати маску»

 • На панелі «Властивості» для маски шару клацніть «Виділити й додати маску».

Примітка.

Для інструмента можна налаштувати стандартну поведінку, наприклад, щоб подвійним клацанням шару-маски відкривати робочу область «Виділити й додати маску». Для цього досить двічі клацнути шар-маску та вибрати цю настройку поведінки. Також можна послідовно вибрати «Властивості» > «Інструменти» > «Подвійне клацання маски шару запускає робочу область «Виділити й додати маску»».

Відео спільноти: використання робочого середовища «Виділити й додати маску»

Джуліен Кост (Julienne Kost) з Adobe пояснює, як простіше, точніше й ефективніше створювати виділення та маски у Photoshop, використовуючи інструмент «Виділити й додати маску»…
Julienne Kost

Інтерфейс користувача

select_mask_1
Інтерфейс користувача: робоче середовище «Виділити й додати маску»

A. Параметри інструмента B. Інструменти C. Регульовані властивості 

Стислий огляд інструментів

У робочому середовищі «Виділити й додати маску» поєднано вже знайомі вам і нові інструменти:

Select_and_Mask_Tools

Інструмент «Швидке виділення»

Клацаючи або клацаючи й перетягаючи потрібну область, можна швидко створити виділення на основі подібності кольору та текстури. Вам не доведеться дбати про точність, бо інструмент «Швидке виділення» автоматично та інтуїтивно створює межу.

Використовуючи інструмент «Швидке виділення», на панелі параметрів клацніть Вибір суб’єкта, щоб миттєво автоматично вибрати найпомітніші суб’єкти на зображенні.

Докладнішу інформацію про цей інструмент див. в статті Швидке виділення.

select-subject-select-mask
Швидке виділення. Клацніть «Вибір суб’єкта», щоб автоматично вибрати найпомітніші суб’єкти на зображенні.

Інструмент «Пензель для уточнення краю»

Дає змогу точно налаштувати обмежену область, у якій відбувається уточнення країв. Наприклад, проведіть пензлем по м’яких ділянках зображення (волосся або хутра), щоб додати до виділеної області дрібні деталі. Щоб змінити розмір пензля, натискайте клавіші з дужками.

Інструмент «Пензель»

Для початку можна приблизно виділити потрібну область за допомогою інструмента Швидке виділення (або іншого інструмента виділення), а потім уточнити її за допомогою інструмента Пензель для уточнення краю. Тепер скористайтесь інструментом Пензель, щоб завершити роботу та очистити зайві деталі.

Є два способи уточнити виділення за допомогою інструмента Пензель: у режимі додавання можна замальовувати ним область для виділення, а в режимі віднімання – замальовувати область, яку слід вилучити з виділення.

Інструмент Пензель у робочому середовищі «Виділити й додати маску» функціонує як відповідний інструмент у класичній версії Photoshop.

Інструмент «Ласо»

Дає змогу малювати межі області виділення довільної форми. За допомогою цього інструмента можна створювати точні виділення.

Інструмент «Ласо» в робочому середовищі «Виділити й додати маску» функціонує так само, як відповідний інструмент у класичній версії Photoshop. Див. Виділення за допомогою інструмента «Ласо».

Інструмент «Прямолінійне ласо»

Дає змогу малювати прямолінійні сегменти меж виділених ділянок. За допомогою цього інструмента можна створювати прямокутні або довільні виділення. Інструмент «Ласо» в робочому середовищі «Виділити й додати маску» функціонує так само, як відповідний інструмент у класичній версії Photoshop. Див. Виділення за допомогою інструмента «Прямолінійне ласо».

Цей інструмент можна вибрати, клацнувши правою кнопкою Інструмент «Ласо».

Lasso_tools

Інструмент «Рука»

Швидко переходьте між часинами документа зображення. Виберіть цей інструмент і перетягніть вказівник навколо полотна зображення. Ви також можете швидко переключитися на інструмент «Рука», натиснувши клавішу H під час використання будь-якого іншого інструмента… Цей інструмент функціонує так само, як інструмент «Рука» в класичній версії Photoshop.

Інструмент «Масштабування»

Дає змогу збільшувати фото й переміщуватися по ньому; функціонує так само, як інструмент «Масштабування» в класичній версії Photoshop. І багатьох інших програмах.

Панель параметрів

Додавання або віднімання. Додавайте або видаляйте області уточнення. За потреби відрегулюйте розмір пензля.

Options-bar
Панель параметрів


Зразки всіх шарів. Створює виділення на основі всіх шарів, а не тільки поточного виділеного

Уточнення виділення

Щоб уточнити виділення в робочому середовищі «Виділити й додати маску», скористайтеся панеллю «Властивості». Нижче описано параметри, які можна настроїти.

Настройки режиму перегляду

Режим перегляду. У спливаючому меню «Перегляд» можна вибрати для виділення вказані нижче режими.

 • Калька (O): візуалізує виділення як калькову схему в анімаційному стилі.
 • Рухомий пунктирний контур (M): візуалізує межі виділення як рухомий пунктирний контур.
 • Перекриття (V): візуалізує виділення як прозоре перекриття кольору. Цим кольором відображаються невиділені області. Стандартний колір – червоний.
 • На чорному (A): виділення розміщується на чорному фоні.
 • На білому (T): виділення розміщується на білому фоні.
 • Чорно-білий (K): візуалізує виділення як чорно-білу маску.
 • На шарах (Y): виділення оточують ділянки прозорості.

Щоб циклічно змінювати режими, натискайте клавішу F. Щоб тимчасово вимкнути всі режими, натисніть клавішу X.

Показувати край. Відображається область уточнення.

Показати оригінал. Відображається вихідне виділення.

Перегляд у високій якості: відтворює точний попередній перегляд змін. Цей параметр може вплинути на продуктивність. Коли вибрано цей параметр під час обробки зображення, натисніть і утримуйте ліву кнопку миші (потягніть мишу вниз), щоб переглянути попередній перегляд вищої якості. Якщо цей параметр не вибрано, відображатиметься попередній перегляд нижчої якості, навіть якщо потягнути мишу вниз.

Прозорість/непрозорість. Дає змогу налаштувати прозорість/непрозорість для вибраного режиму перегляду. Цей параметр застосовується за межами робочого середовища «Виділити й додати маску» у режимі перегляду Накладання класичної версії Photoshop.

Настройки виявлення країв

Радіус. Визначає розмір межі виділення, у якій відбувається уточнення країв. Використовуйте малі радіуси для чітких країв, а великі — для більш м’яких.

Інтелектуальний радіус. Дає змогу використовувати різні значення ширини області уточнення навколо виділених країв. Крім інших випадків використання, цей параметр є корисним, якщо область виділення містить портрет із волоссям і плечима. У таких портретах ділянка волосся передбачає більшу область уточнення за ділянку плечей, краї якої більш однорідні.

Глобальні параметри уточнення

Згладжування. Знижує кількість нерегулярних областей («нерівностей і западин») у межі виділення, створюючи гладкіший контур.

Розмиття. Розмиває перехід між виділенням і навколишніми пікселями.

Контраст. За збільшення цього значення м’які переходи вздовж межі виділення стають різкішими. Зазвичай для цього ефективніше використовувати параметр «Інтелектуальний радіус» та інструменти уточнення.

Змістити край. За від’ємних значень м’які краї межі переміщуються всередину, а за додатних – назовні. Зсуваючи такі межі всередину, можна видалити небажані кольори фону з країв виділення.

Параметри виводу

Очистити кольори. Замінює кольорові облямівки кольорами сусідніх повністю виділених пікселів. Інтенсивність заміни кольорів відповідає м’якості країв виділення. Перетягніть повзунок, щоб змінити ступінь очищення. Значення за замовчуванням: 100% (максимальний ступінь).

Важливо. Оскільки цей параметр змінює колір пікселів, результат потрібно вивести в новий шар або документ. Збережіть оригінальний шар, щоб за потреби повернутися до нього.

Вивід в. Дає змогу вивести уточнене виділення як виділення чи маску на поточному шарі або створити з нього новий шар чи документ.

screen_shot_2017-12-15at24802am
Параметри виводу

Примітка.

 • Натисніть (Скинути робоче середовище), щоб відновити початкові налаштування, з якими ви розпочали роботу в робочому середовищі «Виділити й додати маску». Цей параметр також дає змогу відновити початкові виділення/маски, застосовані до зображення під час початку роботи в робочому середовищі «Виділити й додати маску».
 • Виберіть Запам’ятати параметри, щоб зберегти настройки для подальшого використання в зображеннях. Ці настройки застосовуватимуться до всіх майбутніх зображень, включно з поточним зображенням, якщо його знову відкрити в робочому середовищі Виділити й додати маску.

Відео спільноти: маски волосся за допомогою інструмента «Виділити й додати маску»

Скотт Келбі демонструє, як використовувати робоче середовище «Виділити й додати маску», щоб створити маску волосся…
Scott Kelby

Інші схожі продукти

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності