Розташування за допомогою напрямних та сітки

Напрямні та сітки допомагають точно розташовувати зображення чи елементи. Напрямні з'являються як недруковані лінії, що плавають по зображенню. Напрямні можна переміщати та видаляти. Також їх можна заблокувати, щоб не перемістити випадково

Швидкі напрямні допомагають вирівнювати фігури, фрагменти та виділення. Вони з’являються автоматично, коли ви створюєте фігуру, виділення чи фрагмент. За потреби швидкі напрямні можна приховати.

Сітка є зручною для симетричного розташування елементів. Сітка з'являється автоматично як недруковані лінії, але також може показуватися цятками.

Напрямні та сітки мають схожий принцип роботи:

 • Виділення, межі виділення та інструменти прив'язуються до напрямної чи сітки, коли їх перетягують у межах 8 пікселів екрана (не зображення). Напрямні також прив'язуються до сітки, коли їх пересувають. Можна ввімкнути цю можливість або вимкнути.

 • Інтервал між напрямними, видимість напрямних і сітки, а також прив'язування залежать від конкретного зображення.

 • Інтервал між лініями сітки, колір і стиль напрямних і сітки однакові для всіх зображень.

Показ або приховування сітки, напрямних або швидких напрямних

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть «Перегляд» > «Показати» > «Сітка».

  • Виберіть «Перегляд» > «Показати» > «Напрямні».

  • Виберіть «Перегляд» > «Показати» > «Швидкі напрямні».

  • Виберіть «Перегляд» > «Допоміжні елементи». Ця команда дає змогу показати або приховати краї шарів, краї виділень, цільові контури та фрагменти.

Розміщення напрямної

 1. Якщо лінійки не відображаються, виберіть «Перегляд» > «Лінійки».

  Примітка.

  Для точнішого результату переглядайте зображення з масштабом 100% або користуйтеся панеллю «Інформація».

 2. Щоб створити напрямну, виконайте одну з наведених дій:
  • Виберіть «Перегляд» > «Створити напрямку». У діалоговому вікні виберіть «Горизонтальний» або «Вертикальний», введіть положення й натисніть «OK».

  • Щоб створити горизонтальну напрямну, перетягніть вказівник із горизонтальної лінійки.

  Напрямні та сітки у Photoshop
  Горизонтальна напрямна створюється витягуванням

  • Утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), можна витягнути нову горизонтальну напрямну з вертикальної лінійки.

  • Щоб створити вертикальну напрямну, перетягніть вказівник із вертикальної лінійки.

  • Вертикальну напрямну можна також створити, перетягнувши вказівник із горизонтальної лінійки, якщо утримувати під час цього клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  • Утримуючи Shift та витягуючи з горизонтальної або вертикальної лінійки, ви створюєте напрямну, прив'язану до поділок лінійки. Коли ви перетягуєте напрямну, форма вказівника змінюється на подвійну стрілку.

 3. (Необов’язково) Щоб зафіксувати всі напрямні, виберіть «Перегляд» > «Зафіксувати напрямні».

Переміщення напрямної

 1. Виберіть інструмент «Переміщення» () або натисніть і утримуйте клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS), щоб активувати інструмент «Переміщення».

 2. Поставте вказівник на напрямну (вказівник перетворюється на подвійну стрілку).
 3. Пересуньте напрямну в той чи інший спосіб:
  • Перетягніть напрямну.

  • Змініть напрямну з горизонтальної на вертикальну чи навпаки, утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS) і клацаючи або перетягуючи її.

  • Вирівняйте напрямну за поділками лінійки, утримуючи клавішу Shift і перетягуючи напрямну. Напрямна прив’язується до сітки, якщо сітка видима, і вибрано «Перегляд» > «Прив’язати до» > «Сітка».

Вилучення напрямних із зображення

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб вилучити одну напрямну, перетягніть напрямну поза межі вікна зображення.

  • Щоб видалити всі напрямні, виберіть «Перегляд» > «Очистити направляючі».

Встановлення параметрів напрямних та сітки

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • (Windows) Виберіть «Редагувати» > «Параметри» > «Напрямні, сітка та фрагменти».

  • (Mac OS) Виберіть «Photoshop» > «Параметри» > «Напрямні, сітка та фрагменти».

 2. За допомогою параметра «Колір» виберіть кольори окремо для напрямних або сітки чи для них обох. Якщо ви виберете «Власний», клацніть колірне поле, а потім – «OK».

 3. За допомогою параметра «Стиль» виберіть параметр відображення окремо для напрямних або сітки чи для них обох.

 4. Для параметра «Лінія сітки кожні» введіть значення інтервалу між лініями сітки. Для параметра «Поділки» введіть значення інтервалу між лініями додаткового поділу сітки.

  За потреби ви можете змінити одиницю вимірювання значення цього параметра. За допомогою параметра «Відсоток» можна створити сітку, яка розділяє зображення на рівні за розміром області. Наприклад, указавши значення 25 для параметра «Відсоток», ви створите сітку, розділену на 4 рівні частини.

 5. Натисніть «OK».

Ефективна робота зі швидкими напрямними

Швидкі напрямні можна використовувати для кількох цілей:

 • Option (Mac) / Alt (Windows) + перетягування шару. Коли ви перетягуєте шар, утримуючи клавішу Option (Mac) або Alt (Windows), програма Photoshop відображатиме допоміжні напрямні лінії з одиницями вимірювання, які вказуватимуть відстань між оригінальним шаром і його дублікатом. Ця функція працює як з інструментом «Переміщення», так і з інструментом «Виділення контуру».
Відстань між двома шарами – оригіналом і дублікатом у Photoshop
Відстань між двома шарами (оригіналом і дублікатом)

 • Одиниці вимірювання контуру. Photoshop відображає напрямні лінії з одиницями вимірювання під час роботи з контурами. Напрямні лінії з одиницями вимірювання також відображаються, коли ви вибираєте інструмент «Виділення контуру» й перетягуєте контур у межах одного шару.
Одиниці вимірювання контуру у Photoshop
Одиниці вимірювання контуру

 • Дублювання відстані між об’єктами. Коли ви створюєте дублікат об’єкта або переміщуєте його, програма Photoshop відображатиме напрямні лінії з одиницями вимірювання, щоб візуально вказувати інтервал між іншими об’єктами, який дорівнює інтервалу між поточним об’єктом та суміжними до нього об’єктами.
 • Cmd (Mac) / Ctrl (Windows) + наведення курсору на шар. Ви можете переглянути напрямні лінії з одиницями вимірювання під час роботи із шарами. Виділіть один шар, а потім наведіть курсор на інший, утримуючи клавішу Cmd (Mac) або Ctrl (Windows). У поєднанні з цієї функцією можна використовувати клавіші стрілок, щоб переміщати вибраний шар із невеликим кроком.
Напрямні лінії з одиницями вимірювання під час роботи із шарами у Photoshop
Напрямні лінії з одиницями вимірювання під час роботи із шарами

 • Відстань до полотна. Якщо ви наведете курсор на область за межами фігури, утримуючи клавішу Cmd (Mac) або Ctrl (Windows), Photoshop відобразить відстань до полотна.
Відстань від фігури до полотна у Photoshop
Відстань від фігури до полотна

Величина інтервалу між суміжними об’єктами у Photoshop
Величина інтервалу між суміжними об’єктами

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності