Про шари коригування та заливки

Коригуючий шар застосовує коригування кольору і відтінку до вашого зображення, не змінюючи назавжди значення пікселів. Наприклад, замість прямого коригування шарів або кривих у вашому зображенні, можна створити коригуючий шар для шарів або кривих. Коригування кольорів і тонів зберігаються у коригуючому шарі та застосовуються до всіх шарів під ним. Можна виправити кілька шарів одним коригуванням, щоб не коригувати кожен із шарів поодинці. Можна відкинути зміни і відновити вихідне зображення в будь-який час.

Шари заливки дозволяють вам заливати шар суцільним кольором, градієнтом або візерунком. На відміну від коригуючих шарів, шари заливки не впливають на шари під ними.

Коригуючі шари забезпечують такі переваги:

 • Неруйнівні правки. Можна спробувати різні параметри та повторно відредагувати коригуючий шар у будь-який час. Також можна зменшити ефект коригування, зменшуючи непрозорість шару.

 • Вибіркове редагування. Малюйте на масці зображення коригуючого шару, щоб застосувати коригування до частини зображення. Згодом ви зможете контролювати як коригуватимуться частини зображення, повторно редагуючи шар-маску. Можна змінювати коригування, малюючи на масці різними відтінками сірого.

 • Можливість застосовувати коригування до декількох зображень. Копіюйте і вставляйте коригуючі шари з одного зображення до іншого, щоб застосувати ті самі коригування кольору й відтінку.

Коригуючі шари мають багато з тих характеристик, що й решта шарів. Можна регулювати їх непрозорість і режим накладання, а також можна групувати їх, щоб застосовувати коригування до окремих шарів. Також можна вмикати та вимикати їх видимість, щоб застосовувати або переглядати ці ефекти.

Коригуючі шари та шари заливки у Photoshop
Оригінал (ліворуч); коригуючі шари, застосовані лише до сараю (центр), що виводить деталі сараю; коригуючий шар, застосований до всього зображення (праворуч), що освітлює все зображення та пікселізує хмари

Примітка.

Коригуючі шари містять дані коригування, а не пікселі, тому вони збільшують розмір файлу на значно меншу величину, ніж звичайні растрові шари. Якщо у роботі незвично великий файл, можна зменшити його розмір, якщо об'єднати коригуючі шари з растровими.

Створення й обмеження коригуючих шарів і шарів заливки

Коригуючі шари та шари заливки мають ті самі параметри непрозорості та накладання, що й шари зображення. Можна реорганізовувати, вилучати, ховати та дублювати їх, як і шари зображення.

Коригуючі шари та шари заливки у Photoshop
Коригуючі шари та шари заливки

A. Коригуючий шар, що стосується лише одного шару B. Мініатюра шару C. Шар заливки D. Шар-маска 

Створення коригуючого шару

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть кнопку «Створити коригуючий шар»  внизу панелі «Шари» та виберіть тип коригуючого шару.

  • Виберіть «Шар» > «Створити коригуючий шар» та виберіть параметр. Назвіть шар, визначте його параметри та натисніть кнопку «OK».

  Примітка.

  Щоб обмежити дію коригуючого шару на певні шари зображення, виберіть ці шари, виберіть пункти меню «Шар» > «Створити» > «Група з шарів» і змініть режим з «Без впливу» на будь-який інший режим накладання. Потім помістіть коригуючий шар зверху групи шарів.

Створення шару заливки

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть «Шар»¬> «Створити шар заливки» та виберіть параметр. Назвіть шар, визначте його параметри та натисніть кнопку «OK».

  • Клацніть кнопку «Створити коригуючий шар»  внизу панелі «Шари» та виберіть тип шару заливки.

   Чистий колір

   Виконує заливку коригуючого шару поточним кольором переднього плану. Використовуйте палітру кольорів для вибору іншого кольору заливки.

   Градієнт

   Клацніть градієнт, щоб відкрити редактор градієнтів, або клацніть перевернуту стрілку та виберіть градієнт на спливаючій панелі. Якщо необхідно, визначте додаткові параметри.

   • Параметр «Стиль» визначає форму градієнта.
   • Параметр «Кут» визначає кут, під яким застосовується градієнт.
   • Параметр «Масштабування» змінює розмір градієнта.
   • Параметр «Обернути» віддзеркалює орієнтацію градієнта.
   • Параметр «Тремтіння» робить сегментацію менш помітною, додаючи тремтіння до градієнта.
   • Параметр «Вирівняти з шаром» використовує рамку розміру шару, щоб обчислити градієнтну заливку. Можна перетягнути вікно зображення, щоб перемістити центр градієнта.

   Візерунок

   Клацніть візерунок та виберіть візерунок зі спливаючої панелі. Натисніть «Масштабування» та введіть значення або перетягніть повзунок. Натисніть «Прив'язати до оригіналу», щоб зробити початок візерунку тим самим, що й початок документа. Виберіть «Зв'язати з шаром», якщо необхідно, щоб візерунок рухався разом із шаром, коли шар рухається. Коли вибрано «Зв'язати з шаром», можна переміщувати зображення та змінювати його місцеположення, коли відкрито діалогове вікно «Заливка візерунком».

Обмеження коригуючих шарів і шарів заливки певними ділянками

Щоб обмежити дію коригуючих шарів і шарів заливки певними ділянками, використовуйте шари-маски. За промовчанням, коригуючі шари та шари заливки мають автоматичні шари-маски, що показує значок маски праворуч від мініатюри шару. (Щоб створити коригуючі шари без шарів-масок, зніміть позначку «Додати маску за промовчанням» у меню панелі «Коригування»).

Щоб змінити форму маски наявного шару, див. Редагування шару-маски. Щоб створити коригуючий шар або шар заливки з маскою певної форми, виконайте одну з наступних процедур.

Створення коригуючого шару-маски або шару-маски із заливкою з використанням виділення або контуру

 1. На панелі «Шари» виберіть шар, до якого потрібно застосувати коригуючий шар або шар заливки.

 2. У зображенні створіть растрове виділення, або створіть і виберіть замкнений контур.

  Виділення обмежує маскою новий коригуючий шар або шар заливки. Контур обмежує векторною маскою новий коригуючий шар або шар заливки.

 3. Створіть коригуючий шар або шар заливки.

Створення маски коригуючого шару за допомогою діапазону кольорів

Функцію «Діапазон кольорів», яку використовують для створення на зображенні ділянки виділення на основі кольорів за зразками, можна також застосовувати для створення коригуючого шару-маски. Детальну інформацію див. у розділі Вибір діапазону кольорів.

 1. На панелі «Шари» виберіть шар, до якого потрібно застосувати коригуючий шар.

 2. Виберіть «Шар» > «Створити коригуючий шар» і виберіть тип коригування.

 3. У розділі «Маски» на панелі «Властивості» виберіть пункт «Діапазон кольорів».

 4. В діалоговому вікні «Діапазон кольорів» виберіть у меню «Виділити» кольори «За зразками».

 5. Виберіть «Локалізовані колірні кластери», щоб побудувати маску на основі різних колірних діапазонів на зображенні.

 6. Установіть для параметра відображення значення «Виділення», а для параметра «Перегляд виділення» — значення «Немає».

 7. Клацніть кольорову ділянку зображення.

  Примітка.

  Щоб додати кілька ділянок до зразків, утримуючи Shift, активуйте піпетку зі знаком «плюс». Щоб активувати піпетку зі знаком «мінус», натисніть та утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  Клацаючи на ділянки зображення, можна переглянути маску у діалоговому вікні «Діапазон кольорів». Білі області означають незамасковані пікселі, чорні області — замасковані, а сірі — частково замасковані.

 8. Використовуйте повзунок «Розкид» для збільшення та зменшення діапазону кольорів у зразках, що входять до замаскованої області. Для керування тим, наскільки віддалений чи наближений колір до зразка, який потрібно включити у маску, використовуйте повзунок «Діапазон». Після закінчення налаштування маски, клацніть «ОК», щоб закрити діалогове вікно «Діапазон кольорів»

 9. Виконайте потрібне коригування на панелі «Властивості».

  Налаштування може бути застосовано лише до незамаскованих (або частково замаскованих) областей зображення. Якщо потрібно, клацніть кнопку «Діапазон кольорів» знову для того, щоб здійснити подальші налаштування коригуючого шару-маски.

Редагування й об'єднання коригуючих шарів і шарів заливки

Редагування коригуючих шарів та шарів заливки

Параметри коригуючого шару або шару заливки можна редагувати. Також можна редагувати маску коригуючого шару або шару заливки, щоб контролювати вплив цього шару на зображення. За промовчанням, всі ділянки коригуючого шару або шару заливки є немаскованими, а відтак – видимими. (Дивіться Про шар-маски та векторні маски).

Зміна параметрів коригуючого шару та шару заливки

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Двічі клацніть мініатюру коригуючого шару або шару заливки у панелі «Шари».

  • Виберіть «Шар» > «Параметри вмісту шару».

 2. Внесіть потрібні зміни на панелі «Властивості».

  Примітка.

  Інвертовані коригуючі шари не мають параметрів, що редагуються.

Об'єднання коригуючих шарів або шарів заливки

Можна об'єднати коригуючий шар або шар заливки кількома способами: із шаром під ним, із шаром в його власному згрупованому шарі, з іншим вибраним шаром, з усією рештою виділених шарів. Проте, не можна використовувати коригуючий шар або шар заливки в якості цільового шару для об'єднання. Під час об'єднання коригуючого шару або шару заливки з шаром під ним, коригування растеризуються і застосовуються назавжди до об'єднаного шару. Також можна растеризувати шар заливки без його об'єднання. (Див. Растеризація шарів).

Коригуючі шари та шари заливки, чиї маски містять лише білі значення, не збільшують розмір файлу значною мірою, тому немає потреби об'єднувати ці коригуючі шари, щоб зменшити розмір файлу.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності