Огляд команди «Криві»

Під час коригування кривих коригуються точки тонального діапазону зображення. Спочатку тон зображення представлено на графіку прямою діагоналлю. Під час коригування зображення RGB верхня права область діаграми відповідає світлим тонам, а нижня ліва – тіням. Горизонтальна вісь графіку представляє рівні вводу (оригінальні значення зображення), а вертикальна – рівні виводу (нові відкориговані значення). Додаючи до лінії точки керування й переміщуючи їх, ви змінюєте форму кривої, яка відображає коригування зображення. Крутіші відрізки кривої представляють області більшого контрасту, а більш пологі – області нижчого контрасту.

Ви можете зберегти параметри діалогового вікна «Криві» у вигляді стилів. Див. Збереження параметрів налаштування та Повторне застосування параметрів налаштування.

Примітка.

Коригування кривих можна також застосовувати до зображень CMYK, LAB або зображень у градаціях сірого. Для зображень CMYK графік відображає кількість чорнила/пігменту. Для зображень LAB і в градаціях сірого графік відображає значення світла.

Параметр кривих у Photoshop
Параметри кривих на панелі «Властивості»

A. Інструмент коригування «На зображенні» B. Зразок на зображенні для встановлення точки чорного. C. Зразок на зображенні для встановлення точки сірого. D. Зразок на зображенні для встановлення точки білого. E. Точки редагування для зміни кривої. F. Малювання для зміни кривої. G. Меню стилів кривих. H. Встановити точку чорного. I. Встановити точку сірого. J. Встановити точку білого. K. Показати відсікання. 

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves
lynda.com

Коригування кольору й тону зображення за допомогою кривих

Переміщення точки до верхньої частини кривої змінює світлі тони, до центру кривої — напівтони, а до нижньої частини — тіні. Щоб зробити світлі тони темнішими, перемістіть точку біля вершини кривої донизу. Переміщення точки донизу або праворуч зіставляє значення вводу нижчому значенню виводу, що призводить до темнішання зображення. Щоб зробити тіні світлішими, перемістіть точки біля низу кривої догори. Переміщення точки вгору або вліво зіставляє нижче значення вводу вищому значенню виводу, що призводить до світлішання зображення.

 1. Щоб застосувати коригування кривих, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Клацніть значок «Криві»  на панелі «Коригування».
  • Виберіть «Шар» > «Створити коригуючий шар» > «Криві». Натисніть кнопку «ОК» у діалоговому вікні створення шару.

  Примітка.

  За допомогою команди «Зображення» > «Коригування» > «Криві» можна відкоригувати безпосередньо шар зображення та скинути дані зображення.

 2. (Додатково) Щоб відкоригувати баланс кольорів, на панелі «Властивості» виберіть канал, який потрібно змінити, з меню ліворуч від кнопки «Авто».

 3. На панелі «Властивості» виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть безпосередньо на лінії кривої й перетягніть точку керування, щоб відкоригувати тонову область.
  • Виберіть інструмент коригування «На зображенні» та перетягніть через область зображення, яку потрібно відкоригувати.
  • Виберіть інструмент коригування «На зображенні» та клацніть тонові області зображення, які потрібно відкоригувати. Таким чином уздовж кривої буде додано точки керування.
  • Виберіть стиль у меню «Стиль».

  Якщо точку керування переміщувати вгору чи вниз, тонові області, які потрібно відкоригувати, ставатимуть світлішими чи темнішими. Якщо переміщувати точку керування ліворуч чи праворуч, контрастність ставатиме вищою чи нижчою. До кривої можна додати до 14 контрольних точок. Щоб видалити точку керування, перетягніть її за межі графіка. Під час коригування тонів для порівняння на графіку відображаються початкова лінія діагоналі й гістограма. Цей параметр можна вимкнути, див. розділ «Установлення параметрів відображення кривої».

 4. (Додатково) Виконайте одну з таких дій, щоб змінити коригування:

  • Додайте більше точок безпосередньо на криву, щоб відкоригувати різні тонові області.
  • Виберіть інструмент коригування «На зображенні», клацніть на інших ділянках зображення й перетягніть угору чи вниз.
  • Пересуньте повзунки «Задати точку чорного» й «Задати точку білого» або скористайтеся інструментом «Піпетка», щоб визначити найтемнішу та найсвітлішу точку зображення.
  • Клацніть точку на кривій і введіть значення в текстові поля «Ввід» та «Вивід».
  • Клацніть значок олівця й накресліть нову криву поверх наявної. Завершивши, клацніть значок «Оптимізувати значення кривої», щоб згладити накреслену криву. Якщо натискати значок повторно, крива щоразу буде згладжуватися додатково.

  Точки на кривій залишатимуться закріпленими, доки їх не перемістити. Можна коригувати одну тональну область, не впливаючи на інші.

Інструмент коригування «На зображенні» у Photoshop
Якщо на зображенні клацнути інструментом коригування «На зображенні», на криву буде додано точки керування. Переміщуючи точки керування, ви коригуєте тони зображення.

Видалення точок керування з кривої

Щоб видалити точку керування, виконайте одну з таких дій:

 • Перетягніть точку керування за межі графіка.
 • Виділіть точку керування й натисніть клавішу Delete.
 • Клацніть точку керування, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl (ОС Windows) або Command (Mac OS).

 

Встановлення параметрів відображення кривої

Можна керувати виглядом сітки кривої за допомогою параметрів відображення кривої.

 1. Застосуйте коригування кривих.

 2. На панелі «Властивості» виберіть «Параметри показу кривих» у меню панелі.

  Примітка.

  Перейшовши у меню «Зображення» > «Коригування» > «Криві», розгорніть параметри показу кривих в діалоговому вікні «Криві».

 3. У діалоговому вікні «Параметри відображення кривих» виберіть один із таких параметрів:

  Освітлення (0–255) – відображає значення яскравості для зображень RGB в діапазоні від 0 до 255 з чорним (0) у нижньому лівому куті.
  % пігменту/чорнила – відображає відсотки для зображень CMYK у діапазоні від 0 до 100 зі світлими тонами (0%) у лівому нижньому куті.
  Проста сітка – відображає сітку з кроком 25%.
  Детальна сітка – відображає сітку з кроком 10%.
  Показати перекривання каналу – відображає криві каналів кольору, накладені на композитну криву.
  Гістограма – відображає на тлі графіка гістограму значень тону оригінального зображення.
  Базова лінія – відображає для порівняння колір і тон оригінального зображення у вигляді лінії під кутом 45 градусів.
  Лінія перетину – відображає горизонтальні та вертикальні лінії для полегшення вирівнювання точок керування під час їх перетягування відносно гістограми або сітки.

  Примітка.

  Щоб змінити крок ліній сітки, клацніть сітку, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

Застосування автоматичного коригування для параметра «Криві»

 1. На панелі «Властивості» натисніть «Авто».

Команда «Авто» застосовує автоматичну корекцію кольору, використовуючи поточні параметри за промовчанням. Щоб змінити параметри за промовчанням, виберіть «Автоматичні параметри» з меню панелі «Властивості» та встановіть параметри в діалоговому вікні «Параметри автоматичного коригування кольору». До зображення можна застосувати автоматичне коригування кольору, контрасту та тону. Додаткові відомості про ці параметри див. в розділі Параметри автоматичного налаштування.

Встановлення точок чорного і білого за допомогою повзунків точок чорного і білого

Застосовуючи коригування кривих, використовуйте чорний і білий повзунки, щоб швидко задати для зображення точки чорного та білого (значення абсолютно чорного та білого).

 1. Перетягніть повзунки чорної та білої точок у будь-яке місце вздовж горизонтальної осі. Зверніть увагу, що під час перетягування значення введення змінюються.

 2. Для попереднього перегляду відсікання під час налаштування чорних і білих точок виконайте одну з таких дій:

  • Утримуйте клавішу Alt (ОС Windows) або Option (Mac OS).
  • Виберіть «Показати відсікання для чорних/білих точок» у меню панелі.

Збільшення контрастності напівтонів світлини за допомогою кривих

Якщо зображення використовує повний тональний діапазон, але напівтонам бракує контрастності, клацніть значок «Криві»  на панелі коригувань. Придайте кривій форму літери «S».

Збільшення нахилу кривої у Photoshop
Збільшення нахилу в середині кривої збільшує контраст напівтонів.

Комбінації клавіш: криві

Для команди «Криві» можна використовувати такі комбінації клавіш:

 • Щоб задати точку на кривій для вибраного кольору в кожному колірному елементі каналу (окрім складеного каналу), клацніть зображення, утримуючи натиснутими клавіші Shift+Ctrl (Windows) або Shift+Command (Mac OS).

 • Щоб виділити декілька точок, утримуйте клавішу Shift при виділенні точок. Виділені точки мають чорний колір.

 • Щоб зняти виділення всіх точок на кривій, клацніть сітку або натисніть клавіші Ctrl+D (Windows) або Command+D (Mac OS).

 • Щоб вибрати наступну вищу точку на кривій, натисніть клавішу «плюс»; щоб вибрати наступну нижчу точку, натисніть клавішу «мінус».

 • Щоб перемістити виділені точки кривої, використовуйте клавіші зі стрілками.

 • (Діалогове вікно «Криві») Щоб задати точку на кривій для поточного каналу, клацніть зображення, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

Примітка.

Якщо натомість використовується коригування «Криві», клацніть зображення інструментом коригування «На зображенні» .

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності