Текст в Adobe Photoshop складається з векторних контурів тексту — фігур, що визначаються математично, та описують літери, цифри та символи гарнітури. Доступними є багато гарнітур в багатьох форматах, найбільш розповсюдженими з них є Type 1 (шрифти PostScript), TrueType, OpenType, New CID, та незахищений CID (тільки японська).

Photoshop зберігає векторні контури тексту та використовує їх під час масштабування або зміни розміру тексту, зберігання файлу PDF або EPS, друку зображення на принтері PostScript. Це дає змогу створювати текст з різкими краями, вигляд яких не залежить від роздільної здатності.

Примітка.

Якщо виконується імпорт растрових текстових шарів, створених у старих версіях Photoshop або Photoshop Elements, виберіть пункти меню «Текст» > «Оновити всі текстові шари», щоб перетворити їх на векторний текст.

Відомості про текстові шари

Примітка.

Текстові шари не створені для зображень в багатоканальному, бітовому режимі та режимі індексованих кольорів, тому що ці режими не підтримують шари. В цих режимах символи, що вводяться, з'являються на тлі як вже растеризований текст.

Коли ви створюєте текст, у панелі «Шари» додається новий шар. Після того, як створено текстовий шар, можна редагувати текст та застосовувати до нього команди, як до будь-якого шару.

Але, як тільки ви виконали зміни текстового шару, які потребують його растеризації, Photoshop перетворює векторні контури тексту на пікселі. Растеризований текст більше не має векторних контурів та його не можна редагувати як текст. Дивіться Растеризування текстових шарів.

До текстового шару можна внести наведені нижче зміни, не втративши можливості редагувати текст.

 • Зміна орієнтації тексту.
 • Застосування згладжування.
 • Перетворення точкового тексту в текст абзацу.
 • Створення робочого контуру з тексту.
 • Застосування команди трансформування з меню «Редагувати» (крім команд «Перспектива» та «Деформація»). 

Примітка.

Щоб трансформувати частину текстового шару, потрібно спочатку растеризувати текстовий шар.

 • Застосування стилів шарів.

 • Скористайтеся комбінаціями клавіш для заливки (див. розділ Клавіші для малювання).

 • Деформація тексту відповідно до різних фігур.

Введення тексту

Є три способи створення тексту: в точці, всередині абзацу та вздовж контуру.

 • Точковий текст є горизонтальним або вертикальним рядком тексту, що починається в тій точці, де ви клацнули мишкою. Вводити текст в точці зручно для того, щоб додати декілька слів до зображення.

 • Текст абзацу використовує границі, для управління введенням символів, як по горизонталі, так і по вертикалі. Вводити текст в такий спосіб зручно, якщо потрібно створити абзац чи декілька, наприклад для брошури.

Точковий текст і текст в обмежувальній рамці
Текст, введений як точковий текст (зверху), та текст в обмежувальній рамці (знизу)

 • Текст на контурі лягає уздовж краю відкритого або закритого контуру. Коли ви вводите текст горизонтально, символи з'являються уздовж контуру, перпендикулярно до базової лінії. Коли ви вводите текст вертикально, символи з'являються уздовж контуру, паралельно до базової лінії. В будь-якому випадку текст лягає у напрямку, в якому точки було додано до контуру.

  Якщо введено більше тексту, ніж можна помістити в межах абзацу або уздовж контуру, з'явиться маленький значок у формі квадрату або кола із символом «плюс» (+) на місці маркера в куті обмежувальної рамки, або опорна точка в кінці контуру.

При клацанні зображення інструментом «Текст», інструмент «Текст» переходить в режим редагування: Коли інструмент знаходиться в режимі редагування, можна вводити та редагувати символи, а також виконувати деякі команди з різних меню; однак, деякі операції потребують того, щоб спочатку змінити текстовий шар. Щоб визначити, чи перебуває інструмент «Текст» у режимі редагування, подивіться на панель параметрів: якщо відображаються кнопки «Підтвердити»  і «Скасувати» , інструмент перебуває в режимі редагування.

Введення точкового тексту

Коли ви вводите точковий текст, кожний рядок тексту є незалежним – рядок розтягується або стискається під час його редагування, але текст в ньому не переноситься на наступний рядок. Введений текст з’являється в новому шарі.

 1. Виберіть інструмент «Горизонтальний текст»  або «Вертикальний текст» .
 2. Клацніть на зображенні, щоб визначити точку вставлення тексту. Маленький рядок на позначці у вигляді символу «I» показує базову лінію тексту (уявну лінію, уздовж якої лягає текст). Для вертикального тексту, базова лінія позначає центр осі символів.
 3. Виберіть додаткові параметри тексту у панелі параметрів, панелі «Символ» та панелі «Абзац».
 4. Введіть символи. Щоб почати новий рядок, натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS).

  Примітка.

  Точковий текст в режимі редагування можна трансформувати. Утримуйте натиснутою клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). Навколо тексту з'являється розмірна рамка. Використовуючи мітки-маніпулятори, можна масштабувати та нахиляти текст. Також можна виконати поворот обмежувальної рамки.

 5. Закінчивши вводити або редагувати текст, виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть кнопку «Підтвердити»  на панелі параметрів.

  • Натисніть клавішу Enter на числовій клавіатурі.

  • Натисніть Ctrl+Enter (Windows) або Command+Return (Mac OS).

  • Виберіть будь-який інструмент з панелі інструментів; клацніть на панелі «Шари», «Канали», «Контури», «Дії», «Історія» або «Стилі»; або виберіть будь-яку доступну команду меню.

Введення тексту в абзаці

Під час введення тексту абзацу текст переноситься в нові рядки, щоб поміститися в обмежувальну рамку. Можна вводити декілька абзаців та вибирати параметр вирівнювання абзацу.

Можна змінювати розмір обмежувальної рамки, при цьому текст буде перевпорядкований так, щоб відповідати новій формі рамки. Можна налаштовувати обмежувальну рамку під час введення тексту або після створення текстового шару. Також можна використовувати обмежуючу рамку, щоб повертати, масштабувати та нахиляти текст.

 1. Виберіть інструмент «Горизонтальний текст»  або «Вертикальний текст» .
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Потягніть по діагоналі, щоб визначити обмежувальну рамку для тексту.

  • Утримуйте натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) під час клацання або тягнення, щоб побачити діалогове вікно «Розмір тексту абзацу». Уведіть значення у поля «Ширина» та «Довжина» та клацніть «ОК».

 3. Виберіть додаткові параметри тексту у панелі параметрів, панелі «Символ», «Абзац» або в підменю «Шар» > «Текст».
 4. Введіть символи. Щоб почати новий абзац, натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS). Якщо ввести більше тексту, ніж може поміститися в обмежувальній рамці, у ній з’явиться значок переповнення .
 5. Можна змінювати розмір, обертати або нахиляти обмежуючу рамку.
 6. Підтвердьте текстовий шар одним із наступних способів:
  • Клацніть кнопку «Підтвердити»  на панелі параметрів.

  • Натисніть клавішу Enter на числовій клавіатурі.

  • Натисніть Ctrl+Enter (Windows) або Command+Return (Mac OS).

  • Виберіть будь-який інструмент з панелі інструментів; клацніть на панелі «Шари», «Канали», «Контури», «Дії», «Історія» або «Стилі»; або виберіть будь-яку доступну команду меню.

Введений текст з’являється в новому шарі.

Вставлення шаблонного тексту для заміщення

Шаблонний текст дає змогу швидко заповнити текстовий блок задля наочності макета.

 1. Виберіть інструмент «Текст» і розмістіть курсор, клацнувши в наявному рядку тексту або текстовому полі.

 2. Виберіть «Текст» > «Вставити Lorem Ipsum».

Зміна розміру або трансформація обмежувальної рамки тексту

 1. Відобразіть маркери обмежувальної рамку тексту абзацу. За активного інструмента «Текст»  виберіть текстовий шар на панелі «Шари» і клацніть текст на зображенні.

  Примітка.

  Можна трансформувати точковий текст в режимі редагування. Утримуйте натиснутою клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), і навколо тексту з'явиться обмежувальна рамка.

  • Щоб змінити розмір обмежувальної рамки, встановіть вказівник на мітку-маніпулятор – вказівник перетвориться на подвійну стрілку  – та тягніть. Якщо утримувати натиснутою клавішу Shift, буде збережено пропорції обмежувальної рамки.

  • Щоб виконати поворот обмежувальної рамки, поставте курсор поза розмірною рамкою – курсор перетворюється на загнуту, двосторонню стрілку – та тягніть. Натисніть Shift, щоб зберігати приріст кута 15° під час повороту. Щоб змінити центр обертання, перетягніть, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), точку центру в нове місце. Точка центру може знаходитися поза обмежувальною рамкою.

  • Щоб змінити кут нахилу обмежувальної рамки, утримуйте Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) та перетягніть бокову мітку-маніпулятор. Вказівник перетворюється на розмірну стрілку .

  Зміна нахилу тексту
  Зміна нахилу тексту за допомогою обмежувальної рамки

  • Щоб масштабувати текст під час зміни розміру обмежувальної рамки, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), перетягуйте бокову мітку-маніпулятор.

  • Щоб змінити розмір обмежувальної рамки, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), перетягуйте боковий маркер.

Перетворення точкового тексту в текст абзацу

Точковий текст можна перетворити в текст абзацу, щоб налаштувати розташування тексту в обмежувальній рамці. Або ж можна перетворити абзац на точковий текст, щоб кожний рядок тексту був окремим від інших. Якщо перетворювати текст абзацу на точковий текст, повертання каретки відбувається в кінці кожного рядку тексту (за винятком останнього рядка).

 1. Виділіть шар у панелі «Шари».
 2. Виберіть «Текст» > «Перетворити на точковий текст» або «Текст» > «Перетворити на текст з абзацами».

  Примітка.

  Коли ви перетворюєте текст абзацу на точковий текст, усі символи, які не вміщаються в обмежувальну рамку, видаляються. Щоб уникнути втрати тексту, перед перетворенням налаштуйте обмежувальну рамку таким чином, щоб увесь текст був видимим.