У програмі Photoshop можна дуже просто відкоригувати перспективу зображень. Ця функція особливо корисна для зображень із прямими лініями та рівними поверхнями, як-от зображення архітектурних споруд і будівель. Крім цього, ви можете використовувати цю функцію, щоб поєднувати об’єкти з різною перспективою на одному зображенні.

Загальна інформація

Інколи об’єкт на зображенні може виглядати зовсім не так, як його бачить людина в реальному житті. Ця невідповідність є наслідком викривлення перспективи. Зображення одного об’єкта, зняті на різній відстані до нього та під різними кутами огляду, можуть мати різне викривлення перспективи.

Викривлення перспективи на зображеннях одного об’єкта, знятих на різній відстані та під різними кутами

Передумова: увімкнення графічного процесора

Програмі Photoshop потрібно принаймні 512 МБ відеопам’яті (VRAM), щоб використовувати функцію деформації перспективи у 16- та 32-бітних документах. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. статтю Запитання й відповіді щодо графічного процесора у Photoshop.

Щоб отримати змогу коригувати перспективу, потрібно в параметрах програми Photoshop увімкнути графічний процесор.

 1. Виберіть «Редагувати» > «Параметри» > «Швидкодія».
 2. В області Параметри графічного процесора виберіть Використовувати графічний процесор.
 3. Натисніть Додаткові налаштування. Переконайтеся, що вибрано параметр Використовувати графічний процесор для прискорення обчислення.
 4. Натисніть «OK».

Коригування перспективи

Визначення площин

Перш ніж коригувати перспективу, потрібно визначити площини архітектури на зображенні:

 1. Відкрийте зображення в програмі Photoshop.
 2. Виберіть «Редагувати» > «Деформація перспективи». Перегляньте підказку на екрані й закрийте її.
 3. Накресліть чотирикутники на всіх площинах архітектури зображення. Креслячи чотирикутники, зробіть це так, щоб їхні краї були паралельні прямим лініям архітектури.
Коригування перспективи у Photoshop
Накресліть краї чотирикутників приблизно паралельно до ліній архітектури. Як показано на рисунку, ви можете прив’язати·дві площини. Ось набір площин, визначений для будівлі.

Керування площинами

 1. Переключіться з режиму Макет на режим Деформація.
Режим «Деформація» у Photoshop
Режим «Деформація»

 1. Змініть перспективу одним із наведених нижче способів.
 • Поверніть кути чотирикутників (опорних точок) на потрібну позицію. Наприклад, перспективу цього зображення можна відкоригувати так, що обидві сторони будівлі матимуть однакове значення перспективного скорочення. Отримана перспектива нагадуватиме прямий вигляд будівлі з кута.
Коригування перспективи у Photoshop
Коригування перспективи таким чином, щоб дві сторони будівлі мали однакове значення перспективного скорочення

 • Клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Shift, окремий край чотирикутника, щоб випрямити його й зафіксувати в цьому положенні для подальшого змінення перспективи. У режимі Деформація цей випрямлений край буде виділено жовтим кольором. Ви можете самі керувати розташуванням кутів чотирикутників (опорних точок), щоб краще керувати процесом коригування перспективи.
Вирівнювання окремого краю у Photoshop
Клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Shift, щоб випрямити окремий край чотирикутника й зафіксувати його в цьому положенні для подальшого змінення перспективи. Вибраний крайній правий край зображення виділено жовтим кольором.

Вибраний у Photoshop край вирівняно
Вибраний край вирівняно. Його буде зафіксовано в цій позиції під час подальшого змінення перспективи.

Примітка.

Утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацніть край знову, щоб скасувати його вирівнювання.

 • Щоб автоматично відкоригувати перспективу, у режимі Деформація клацніть такі піктограми:

          Автоматичне вирівнювання за горизонтальними лініями

Вирівняти по горизонталі у Photoshop
Вирівняти по горизонталі

          Автоматичне вирівнювання за вертикальними лініями

Вирівняти по вертикалі у Photoshop
Вирівняти по вертикалі

          Автоматичне вирівнювання як по вертикалі, так і по горизонталі

Вирівняти по горизонталі та вертикалі у Photoshop
Вирівняти по горизонталі та по вертикалі

 1. Відкоригувавши перспективу, натисніть піктограму «Підтвердити деформацію перспективи» ().  

Комбінації клавіш

Щоб спростити процес коригування перспективи, використовуйте наведені нижче комбінації клавіш.

Клавіші зі стрілками

– незначне переміщення кута чотирикутника (опорної точки)

H

– приховання сітки під час роботи в режимі Деформація

L

– переключення на режим Макет

W

– переключення на режим Деформація

Клавіша Enter

– у режимі Макет натисніть клавішу Enter, щоб швидко переключитися на режим Деформація; у режимі Деформація натисніть клавішу Enter, щоб підтвердити поточні зміни перспективи.

Натискання з утриманням Shift

(у режимі «Деформація») вирівнювання окремого краю чотирикутника й фіксування його в цій позиції для подальшого змінення перспективи (щоб скасувати вирівнювання краю, натисніть клавішу Shift знову).

Shift-(перетягування краю)

(у режимі «Деформація») обмеження форми площини під час її видовження.

Поширені запитання

Чи можна змінювати різні перспективи одного зображення?

Так. Змінити різні перспективи одного зображення можна одним із наведених нижче способів.

 • Не змінюючи перспективу однієї частини зображення, відкоригувати перспективу його решти. Для цього:
  1. Накресліть чотирикутник навколо області зображення, перспективу якої потрібно зберегти. Переконайтеся, що цей чотирикутник не з’єднано з іншими площинами, чиї перспективи ви збираєтеся коригувати.
  2. Не змінюйте цей чотирикутник, поки працюватимете з перспективами інших площин.
 • Змінити частини зображення з різними перспективами незалежно одна від одної.
  1. Накресліть окремі чотирикутники навколо відповідних областей зображення.
  2. Змінюйте перспективу частин незалежно одна від одної.

Який об’єм відеопам’яті (VRAM) мені потрібний, щоб використовувати функцію деформації перспективи?

Програмі Photoshop потрібно принаймні 512 МБ відеопам’яті (VRAM), щоб використовувати функцію деформації перспективи у 16- та 32-бітних документах. Якщо обсяг відеопам’яті вашого графічного процесора становить 256 МБ, ви можете використовувати функцію деформації перспективи лише в 8-бітних документах.

Крім того, відеоплата nVidia GeForce GT 120 не підтримує функції деформації перспективи.

Екранні підказки більше не відображаються. Як їх знову ввімкнути?

Виконайте такі дії:

 1. Виберіть «Редагувати» > «Параметри» > «Загальні».
 2. Натисніть Відновити всі діалоги попереджень, а потім – OK.

Чи можна визначити різні набори площин для однієї архітектури?

Так. Для наочності ось два способи визначення площин воріт Тадж Махалу:

Площини Photoshop
Один чотирикутник довільно накреслено навколо архітектури

Інший набір площин у Photoshop
Для тієї самої архітектури визначено інший набір площин. Цей набір площин дає змогу керувати коригуванням перспективи.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності