Photoshop забезпечує декілька параметрів для роботи з китайськими, японськими та корейськими текстами. Символи у азійських шрифтах часто відносяться до двохбайтових символів.

Примітка.

Ваша операційна система повинна підтримувати мови, з якими Вам необхідно працювати. Зверніться до виробника апаратного та програмного забезпечення по додаткову інформацію.

Відображення та встановлення параметрів азійського тексту

За промовчанням, усі версії Photoshop, крім китайської, корейської та японської, приховують параметри для азійських текстів, що знаходяться на панелях «Символ» та «Абзац». Щоб відображати та встановлювати параметри для роботи з китайським, японським та корейським текстом у цих версіях Photoshop, необхідно вибрати у діалоговому вікні «Уподобання» пункт «Відображати параметри азійського шрифту». Ви також можете управляти тим, як відображаються назви шрифтів – на англійській або на рідній мові.

 1. Виберіть пункт меню «Редагувати» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS).
 2. Виберіть одну з наступних можливостей:

  Показати назви шрифтів англійською

  Відображає назви азійських шрифтів англійською.

  «Східноазійський» (CC, CS6) або «Показати параметри тексту східними шрифтами» (CS5)

  Відображає параметри азійського тексту на панелях «Символ» і «Абзац».

Зменшення інтервалів навколо символів азійського тексту

Tsume зменшує інтервал навколо символу за значенням процентного значення. У результаті символ сам по собі стає розтягнутим та втисненим. Замість цього інтервал між обмежуючою рамкою символу та ем-боксом зменшується. Коли tsume додається до символу, інтервал навколо сторін символу зменшується на рівне процентне значення.

 1. Виділіть символи, які потрібно відрегулювати.
 2. На панелі «Символ» введіть або виберіть процентне значення для Tsume . Чим більше процентне значення, тим більша щільність між символами. При 100% (максимальне значення), між обмежувальною рамкою вікна та ем-боксом інтервал відсутній.

Зазначення способу вимірювання інтерліньяжу в азіатському тексті

 1. Виділіть абзаци, які ви бажаєте налаштувати.
 2. Виберіть параметра інтерліньяжу у меню панелі «Абзац».

  Інтерліньяж за верхнім краєм

  Вимірює інтервал між лініями тексту від верхньої частини однієї лінії до верхньої частини наступної. Коли ви використаєте інтерліньяж за верхнім краєм, перший рядок тексту у абзаці вирівнюється до верхньої частини рамки розміру.

  Інтерліньяж за нижнім краєм

  Для горизонтального тексту вимірює простір між рядками тексту з базової лінії тексту. Коли ви використовуєте інтерліньяж за нижнім краєм, з'являється інтервал між першим рядком тексту та рамкою розміру. Галочка у полі означає, який параметр обрано.

  Примітка.

  Обраний параметр інтерліньяжу не впливає на кількість інтерліньяжу між рядками, лише на те, як він вимірюється.  

Використання tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (також називається kumimoji та renmoji) представляє собою блок горизонтального тексту, що міститься у рядках вертикального тексту. Застосування tate‑chu-yoko спрощує читання таких символів половинної ширини, як числа, дати та короткі слова іншомовного походження у вертикальному тексті.

Tate-chu-yoko в програмі Photoshop
Числівники без тате-chu-yoko (зліва) порівнюються з числівниками, перевернутими за допомогою тате-chu-yoko (справа)

 1. Виділіть символи, які потрібно повернути.
 2. Виберіть Тате-Chu-Yoko з меню панелі «Символ». Встановлена позначка означає, що цей параметр увімкнено.

  Примітка.

  Застосування тате-chu-yoko не перешкоджає вам редагувати та форматувати текст; можна редагувати та застосовувати параметри форматування до повернутих символів так само, як і до інших символів.

Вирівнювання азіатських символів з Моджісорое (Mojisoroe)

Mojisoroe — це вирівнювання символів у азіатському тексті. Коли у рядку тексту містяться символи різного розміру, можна вказати спосіб вирівнювання тексту до найбільших символів у рядку: зверху, по центру або знизу круглої шпації (справа, по центру та зліва для вертикальних кадрів), до латинської базової лінії або до верхнього або нижнього фрагменту ICF (справа або зліва для вертикальних кадрів). ICF (Ideographic Character Space, місце ідеографічного символу) – це середня висота й ширина, які використовує дизайнер для розробки ідеографічних символів певного шрифту.

Параметри вирівнювання символів у Photoshop
Параметри вирівнювання символів

A. Вирівнювання маленьких символів за нижнім краєм B. Вирівнювання маленьких символів по центру C. Вирівнювання маленьких символівза верхнім краєм 
 1. У меню панелі «Символ» виберіть параметр із підменю «Вирівнювання символів»:

  Базова лінія латини

  Вирівнює невеликі символи у рядок до великого символу.

  Кругла шпація зверху/справа, кругла шпація по центру або кругла шпація знизу/зліва

  Вирівнює невеликі символи у рядок до вказаної позиції круглої шпації великого символу. У вертикальних текстових рамках «Кругла шпація зверху/справа» вирівнює текст за правим краєм, а «Кругла шпація знизу/зліва» вирівнює текст за лівим краєм ICF.

  ICF зверху/справа та ICF знизу/зліва

  Вирівнює невеликі символи у рядок до ICF, вказаного великими символами. У вертикальному текстовому фреймі ICF зверху/справа вирівнює текст справа від ICF, а ICF знизу/зліва — зліва.

Задання підкреслення зліва та справа для азійського тексту

 1. Вибрати вертикальний текст.
 2. В меню панелі «Символ» вибрати «Підкреслити ліворуч» або «Підкреслити праворуч».

Встановлення атрибутів азійського шрифту OpenType

Азійські шрифти OpenType можуть містити певні функції, які є недоступними в поточних файлах PostScript та шрифтах TrueType. Загалом краще використовувати шрифти KozMinPro та KozGoPro OpenType будь-якої товщини. Ці шрифти мають найбільшу набір гліфів азійських шрифтів, створених Adobe.

 1. Виконайте одну з наступних дій за допомогою вибраного інструменту «Текст»:
  • На існуючому текстовому шарі виберіть символи або об'єкти, до яких ви хочете застосувати параметри.

  • Клацніть зображення, щоб створити новий текстовий шар.

 2. Переконайтесь, що у панелі «Символ» вибраний азійський шрифт OpenType Pro.
 3. В меню панелі «Символ» виберіть параметри OpenType.
 4. Увімкніть метод вводу MSIME (Windows) або Kotoeri (Mac OS). Виконайте одну з таких дій:
  • (Windows) В меню «Пуск» виберіть «Програми» > «Стандартні» > «Службові» > «Таблиця символів».

  • (Mac OS) Зі спливаючого меню «Ввід» на правій стороні панелі меню виберіть «Відобразити панель символів».

  Примітка.

  (Mac OS) Якщо меню «Ввід» не відображається на панелі меню, виберіть меню Apple > «System Preferences» (Параметри системи) > «Language & Text» (Мова та текст), потім виберіть «Input Sources» (Джерела вводу) та «Keyboard & Character Viewer» (Засіб перегляду клавіатури та символів).

 5. Виконайте одну з таких дій:
  • (Windows) На карті символів виберіть «Додаткові параметри перегляду», потім – «Всі» в групі «Сортувати за», а потім виберіть Unicode для набору символів.

  Карта символів у Photoshop
  Карта символів

  • (Mac OS) На панелі символів Kotoeri виберіть гліф у меню «Перегляд».

  Панель символів Kotoeri у Photoshop
  Панель символів Kotoeri

  A. Меню «Перегляд» B. Меню «Шрифт» C. Інформація про символи D. Вставлення клавішею «Шрифт» 
 6. Виберіть з меню «Шрифт» азійський шрифт OpenType.
 7. Виконайте одну з таких дій:
  • (Windows) Виберіть символ, який необхідно використати, натисніть кнопку «Вибрати», «Копіювати», а потім вставте у Photoshop.

  • (Mac OS) Щоб вставити символ у документ, двічі клацніть його.

Параметри азійського шрифту OpenType

В залежності від шрифту, доступні додаткові параметри шрифту OpenType.

Японська 78

Заміняє стандартний гліф на гліф варіанту jp78.

Японська експертна

Заміняє стандартний гліф на гліфи експертного варіанту.

Японська традиційна

Заміняє стандартний гліф на гліф традиційного варіанту.

Пропорційні метрики

Заміняє гліфи половинної та повної ширини на пропорційні.

Кана

Змінює стандартний гліф kana на горизонтально оптимізований для горизонтального макету. Проте часто різниця майже непомітна.

Курсив латини

Заміняє стандартний пропорційний гліф на курсивний.

Для отримання докладніших відомостей див. розділ Застосування можливостей OpenType.

Вибір набору mojikumi

Mojikumi визначає композицію японського тексту для інтервалу між японськими, латинськими символами, пунктуацією, спеціальними символів, початком та кінцем рядка, номерами. Photoshop має декілька попередньо типових наборів mojikumi, створених на основі японського промислового стандарту (JIS) X 4051-1995.

 1. На панелі «Абзац» виберіть параметр зі спливаючого меню «Набір mojikumi»:

  Немає

  Вимикає використання mojikumi.

  Набір Mojikumi 1

  Використовує для пунктуації інтервал половинної ширини.

  Набір Mojikumi 2

  Застосовує інтервал повної ширини для більшості символів, окрім останнього символу в рядку.

  Набори Mojikumi 1 і 2 у Photoshop
  Набір Mojikumi 1 і набір Mojikumi 2

  Набір Mojikumi 3

  Застосовує інтервал повної ширини для більшості символів і останнього символу в рядку.

  Набір Mojikumi 4

  Використовує інтервал повної ширини для всіх символів.

  Набори Mojikumi 3 та 4 у Photoshop
  Набір Mojikumi 3 та Набір Mojikumi 4

Налаштування параметрів кінсоку шорі

Kinsoku shori встановлює розбиття на рядки для японського тексту. Символи, якими не може починатися або закінчуватися рядок, називаються символами kinsoku. Photoshop має обмежений та повний набори kinsoku, створені на основі японського промислового стандарту (JIS) X 4051-1995. Слабкі набори kinsoku пропускає символи, що означають довгі голосні, а також маленькі символи hiragana.

Увімкнення та вимкнення кінсоку шорі для абзацу

 1. На панелі «Абзац» виберіть параметр зі спливаючого меню «Kinsoku Shori»:

  Немає

  Вимикає використання kinsoku shori.

  JIS слабкий або JIS максимум

  Не дозволяє починати або закінчувати рядок такими символами:

  Набір «JIS слабкий»

  Символи, з яких не може починатися рядок

   

  Символи, якими не може закінчуватися рядок

   

  Набір «JIS максимум»

  Символи, з яких не може починатися рядок

   

  Символи, якими не може закінчуватися рядок

   

Зазначення параметрів розбиття на рядки kinsoku

Щоб використовувати вказані нижче параметри розбиття на рядки, необхідно вибрати kinsoku shori або mojikumi.

 1. У меню панелі «Абзац» виберіть «Тип Kinsoku Shori», а потім – один із таких методів:

  Вштовхування в перший

  Переміщує символи вгору до попереднього рядка, щоб уникнути заборонених символів у кінці або на початку рядка.

  Виштовхування першого

  Переміщує символи вниз до наступного рядка, щоб уникнути заборонених символів у кінці або на початку рядка.

  Тільки виштовхування

  Завжди переміщує символи вниз до наступного рядка, щоб уникнути заборонених символів у кінці або на початку рядка. Вштовхування не відбувається.

  Прапорцем позначається вибраний метод.

Укажіть параметри Burasagari

Burasagari дозволяє однобітові крапки, двобітові крапки, однобітові коми та двобітові коми випадають за межі рамки розміру абзацу.

 1. На панелі «Абзац» виберіть «Burasagari» з меню панелі.
 2. Виберіть параметр у підменю:

  Немає

  Вимикає висячі розділові знаки.

  Правильний

  Вмикає висячі розділові знаки без форсування розривних ліній до краю рамки розміру.

  Примусово

  Форсує розділові знаки за межі рамки розміру шляхом розширення ліній, що закінчуються одним із висячих символів.

  Примітка.

  Параметри Burasagari недоступні, коли для параметра Kinsoku Shori налаштовано «Немає».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності