Програму Photoshop оснащено інтелектуальним механізмом, який дає змогу автоматично зменшити ефект розмиття від тремтіння фотокамери. За потреби можна вибирати додаткові параметри, щоб зробити зображення ще різкішим. Фільтр Усунення тремтіння в меню «Фільтр» > «Різкість» зменшує розмиття, спричинене рухом камери по лінійній, арковій, круговій або зигзагоподібній траєкторії.

Функція зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери у Photoshop
Оригінальне зображення (ліворуч); зображення після застосування функції зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери (праворуч)

Відео | Використання фільтра зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери

Відео | Використання фільтра зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери
Ваші фотографії трохи розмиті внаслідок тремтіння фотокамери під час зйомки? Рафаель Консепсьон розказує, як новий фільтр допоможе збільшити їхню різкість.
Рафаель Консепсьон (Rafael Concepcion)

Зображення, що підходять для зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери

Найкращі результати від застосування функції зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери можна отримати із зображеннями з хорошим рівнем освітлення й низьким рівнем шуму. Ось які зображення найкраще підходять для зменшення ефекту розмиття:

 • фотографії, зняті в приміщенні чи на вулиці за допомогою об’єктива з великою фокусною відстанню;
 • фотографії нерухомих об’єктів, зняті в приміщенні з великою витримкою та без спалаху.

Крім цього, за допомогою функції зменшення ефекту розмиття можна зробити чіткішим текст на зображеннях, який розмито внаслідок руху фотокамери.

Використання функції автоматичного зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери

 1. Відкрийте зображення.
 2. Послідовно виберіть елементи Фільтр > Різкість > Усунення тремтіння. Photoshop автоматично визначає область зображення, яка найкраще підходить для застосування цієї функції, і природу розмиття, а потім коригує відповідним чином усе зображення. Змінене зображення відображається в діалоговому вікні Усунення тремтіння.

Примітка.

Лупа Деталі на правій нижній панелі дає змогу ближче роздивитися область фокусування. За потреби можна збільшити або зменшити потрібну частину зображення. Перетягуйте інструмент «Рука» по лупі Деталі, щоб детальніше переглянути потрібну область зображення. Відпустіть кнопку миші, щоб відобразити швидкий перегляд зменшення розмиття для цієї області.

Примітка.

Якщо зображення в діалоговому вікні Усунення тремтіння не змінюється, переконайтеся, що на панелі праворуч установлено прапорець Перегляд .

Використання кількох слідів розмиття для зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери

Слід розмиття – це форма й траєкторія руху, що спричинив розмиття у вибраній частині зображення. Ці траєкторії можуть різнитися в різних областях зображення. Функція автоматичного зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери враховує лише слід розмиття в області за промовчанням, яку програма Photoshop визначила як найбільш придатну для оцінки розмиття. Щоб покращити подальшу обробку зображення, можна вказати програмі Photoshop обчислити та врахувати сліди розмиття для кількох областей.

Доступні сліди розмиття наведено на панелі Додаткові параметри діалогового вікна Усунення тремтіння. Ви можете збільшити або зменшити слід розмиття, клацнувши його мишею.

Кілька слідів розмиття у Photoshop
Кілька слідів розмиття на панелі «Додаткові параметри»

Створення та змінення слідів розмиття

У програмі Photoshop сліди розмиття можна створити й змінити кількома способами. Щоб отримати кращі результати, створюйте сліди розмиття в областях зображення з контрастними межами. Наприклад, на ілюстрації вище видно, що область A краще підходить для оцінки розмиття, ніж область B.

Створення та змінення слідів розмиття у Photoshop
Через контрастні текстури область A більше підходить для оцінки розмиття, ніж область B

Змінення розміру та переміщення меж поточної області у фокусі

Щоб оновити пов’язаний слід розмиття, можна просто змінити розмір меж області у фокусі. Щоб змістити фокус на іншу область, перетягніть центральну точку поточної області у фокусі.

Автоматичний вибір нової області для оцінки розмиття в програмі Photoshop

 1. Праворуч на панелі Додаткові параметри клацніть піктограму Додати запропонований слід розмиття (). Програма Photoshop виділить нову область зображення, яка підходить для оцінки розмиття, і створить для неї слід розмиття.
 2. За потреби додайте більше слідів розмиття.

Примітка.

Щоб видалити один або кілька виділених слідів розмиття, клацніть значок корзини ().

Виділення нової області зображення вручну

 1. Клацніть піктограму Інструмент розрахування розмиття () у лівому верхньому куті діалогового вікна Усунення тремтіння.
 2. Накресліть прямокутник виділення будь-де на зображенні. Програма Photoshop автоматично створить слід розмиття для виділеної області.
 3. За потреби додайте більше слідів розмиття.

Створення сліду розмиття за допомогою інструмента «Напрямок розмиття»

 1. На лівій панелі виберіть Інструмент «Напрямок розмиття» ().
 2. Накресліть пряму лінію в потрібному напрямку розмиття.
 1. За потреби змініть параметри Довжина сліду розмиття та Напрямок сліду.
«Довжина сліду розмиття» та «Напрямок сліду»
«Довжина сліду розмиття» та «Напрямок сліду»

Змінення сліду розмиття за допомогою лупи «Деталі»

 1. За допомогою лупи Деталі можна сфокусуватися на новій області для застосування функції зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери.
 2. Клацніть мишею піктограму Покращити в місці розташування збільшувального скла (), щоб перемістити фокус на панелі ліворуч на область, показану в лупі Деталі. Слід розмиття для області в лупі Деталі автоматично оновиться.

Примітка.

Натискаючи клавішу Q, можна закріпляти/відкріпляти лупу «Деталі».

Змінення сліду розмиття за допомогою лупи «Деталі» у Photoshop
Змінення сліду розмиття за допомогою лупи «Деталі»

Перегляд і застосування кількох слідів розмиття

Додавши потрібні сліди розмиття, ви можете вибрати один або кілька з них на панелі Додаткові параметри, щоб застосувати їх до зображення.

Перегляд і порівняння результатів двох слідів розмиття

 • Виберіть сліди розмиття на панелі Додаткові параметри, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac). У Photoshop відображається багатовіконна панель перегляду для виділених слідів розмиття.
Результати для двох слідів розмиття у Photoshop
Результати для двох слідів розмиття, показані поруч

Примітка.

Переглядаючи результати двох слідів розмиття одночасно, ви можете швидко налаштувати параметри Згладжування та Зменшення артефактів і побачити, як ці налаштування змінять зображення. Див. статті Згладжування та Зменшення артефактів.

Створення дубліката сліду розмиття

 • Перетягніть слід розмиття на значок Додати запропонований слід розмиття ().

Програма Photoshop створить копію сліду розмиття й заблокує її.

Примітка.

Створювати дублікати слідів розмиття зручно, якщо потрібно швидко налаштувати параметри Згладжування та Зменшення артефактів і переглянути, як ці зміни вплинуть на зображення. Див. розділ Згладжування й Зменшення артефактів.

Робота з дублікатами слідів розмиття у Photoshop
Робота з дублікатами слідів розмиття

Повторне використання слідів розмиття

Створивши сліди розмиття, ви можете зберегти їх, щоб використати для інших зображень.

 1. Виберіть один або кілька слідів розмиття.
 2. У розкривному меню на панелі Додаткові параметри виберіть пункт Зберегти слід розмиття. Сліди розмиття можна зберігати у двох форматах: KNL і PNG.

Щоб повторно використати збережений слід розмиття для іншого зображення, можна скористатися параметром Завантажити з розкривного меню панелі Додаткові параметри.

Збереження та завантаження слідів розмиття у Photoshop
Збереження та завантаження слідів розмиття

Розширені параметри слідів розмиття

Розширені параметри слідів розмиття допомагають досягти кращих результатів під час зменшення ефекту розмиття від тремтіння фотокамери.

Межі сліду розмиття

Параметр Межі сліду розмиття визначає граничний розмір сліду розмиття. За потреби це значення можна коригувати.

Вихідний шум

Програма Photoshop автоматично оцінює об’єм шуму зображення. За потреби виберіть інше значення (Авто/Низький/Середній/Високий).

Згладжування

Згладжування зменшує високочастотний шум, спричинений збільшенням різкості. Повзунок можна змістити до потрібного значення (за промовчанням це 30%). Рекомендується використовувати низьке значення параметра «Згладжування».

Зменшення артефактів

Інколи під час збільшення різкості зображення можна помітити значні артефакти шуму. Щоб усунути ці артефакти, виконайте описані нижче дії.

 1. Виберіть параметр Зменшення артефактів.

Примітка.

Коли параметр Зменшення артефактів не вибрано, програма Photoshop створює необроблений перегляд зображення. Необроблені зображення чіткіші, але містять більше артефактів шуму.

 1. Установіть повзунок «Зменшення артефактів» на більше значення. 100% зменшення артефактів повертає вихідне зображення, а зменшення в 0% не усуває жодних артефактів шуму.

Примітка.

Функція зменшення артефактів найкраще усуває середньочастотний шум.

Зменшення артефактів у Photoshop
Зменшення артефактів

Артефакти шуму у Photoshop
Артефакти шуму у Photoshop
Артефакти шуму

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності