Вибір фрагментів

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть інструмент «Виділення фрагмента»  і клацніть фрагмент на зображенні. Працюючи із фрагментами, що перекриваються, клацніть видиму частину нижнього фрагмента, щоб виділити його.
 • Виберіть інструмент «Виділення фрагмента» та, утримуючи клавішу Shift, клацніть, щоб додати фрагменти до виділення.
 • Виберіть інструмент «Виділення фрагмента» у діалоговому вікні «Зберегти для Web та пристроїв», клацніть автофрагмент або будь-де за межами ділянки зображення і перетягніть вказівник по фрагментах, які треба виділити. (Клацання на користувацькому фрагментові та перетягування переміщує фрагмент).
 • Виберіть команду «Файл» > «Записати для Web і пристроїв». У діалоговому вікні використовуйте інструмент «Фрагмент» для виділення фрагмента.

Примітка.

Користуючись інструментом «Фрагмент» або «Виділення фрагмента», можна переключатися з одного інструмента на другий, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

Переміщення, зміна розміру та прив'язування користувацьких фрагментів

У програмі Photoshop можна переміщати користувацькі фрагменти та змінювати їхній розмір, але не в діалоговому вікні «Записати для Web і пристроїв».

Переміщення або зміна розміру користувацького фрагмента

 1. Виділіть один або кілька користувацьких фрагментів.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб перемістити фрагмент, перемістіть вказівник усередину меж виділення фрагмента і перетягніть фрагмент на нове місце. Натисніть Shift, щоб обмежити пересування вертикальною, горизонтальною або діагональною лінією під кутом 45°.

  • Щоб змінити розмір фрагмента, захопіть бічний або кутовий держак фрагмента і перетягніть. Якщо виділити та змінити розмір прилеглих фрагментів, звичайні краї, що є спільними для фрагментів, також змінять розмір.

Зміна або пересування користувацького фрагмента за допомогою числових координат

 1. Виділіть один або кілька користувацьких фрагментів.
 2. Клацніть кнопку «Параметри» на смузі параметрів. Ви також можете двічі клацнути фрагмент, щоб вивести параметри.
 3. В частині «Розміри» діалогового вікна «Параметри фрагмента» змініть один або декілька з наведених параметрів:

  X

  Визначає відстань у пікселях між лівим краєм фрагмента та початком лінійки у вікні документа.

  Y

  Визначає відстань у пікселях між верхнім краєм фрагмента та початком лінійки у вікні документа.

  Примітка.

  Початок лінійки за промовчанням – верхній лівий кут зображення.

  W

  Визначає ширину фрагмента.

  H

  Визначає висоту фрагмента.

Прив'язування фрагментів до напрямної, користувацького фрагмента або іншого об'єкта

 1. Виберіть потрібні параметри в підменю «Перегляд» > «Прив'язати до».
 2. Виберіть «Перегляд» > «Прив'язка». Позначка в полі означає, що даний параметр увімкнено.
 3. Переміщуйте виділені фрагменти, як забажаєте. Фрагменти прив'язуються до будь-якого вибраного об'єкта у межах 4 пікселів.

Поділ користувацьких фрагментів та автофрагментів

Користуйтеся діалоговим вікном «Поділити фрагмент», щоб ділити фрагменти по горизонталі, по вертикалі або і так, і так. Поділені фрагменти завжди є користувацькими, незалежно від того, чи був вихідний фрагмент користувацьким фрагментом, чи автофрагментом.

Примітка.

Не можна ділити фрагменти на основі шару.

 1. Виділіть один або кілька фрагментів.
 2. Виберіть інструмент «Виділення фрагмента»  і клацніть команду «Розділення» на панелі параметрів.
 3. Виберіть «Перегляд» у діалоговому вікні «Поділити фрагмент» для перегляду змін.
 4. У діалоговому вікні «Поділити фрагмент» виберіть один або декілька з наведених параметрів:

  Поділити горизонтально на

  Ділить фрагмент уздовж.

  Поділити вертикально на

  Ділить фрагмент упоперек.

 5. Зазначте, яким чином потрібно поділити кожний виділений фрагмент:
  • Виберіть та введіть значення для «Фрагменти зверху донизу» або «поперечні фрагменти», щоб поділити кожний фрагмент порівну на вказану кількість фрагментів.

  • Виберіть та введіть значення для «Пікселів на фрагмент», щоб створити фрагменти з зазначеним числом пікселів. Якщо фрагмент не може бути рівно поділеним на таку кількість пікселів, залишок переходить до іншого фрагмента. Наприклад, якщо поділити фрагмент з шириною 100 пікселів на три нових фрагменти, кожен шириною 30 пікселів, залишкова ділянка шириною 10 пікселів стає новим фрагментом.

 6. Натисніть кнопку «OK».

Створення дублікатів фрагментів

Можна створити дублікат фрагмента з такими самими розмірами та параметрами оптимізації, як у вихідному фрагменті. Якщо вихідний фрагмент є прив'язаним користувацьким фрагментом, дублікат прив'язується до тієї ж колекції зв'язаних фрагментів. Фрагменти-дублікати завжди є користувацькими, незалежно від того, чи був вихідний фрагмент користувацьким фрагментом, фрагментом на основі шару чи автофрагментом.

 1. Виділіть один або декілька фрагментів.
 2. Перетягніть вказівник, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS), від середини виділення.

Копіювання та вставлення фрагмента

Можна копіювати та вставляти виділений фрагмент у межах зображення, в інше зображення або в іншу програму, наприклад, Dreamweaver. Коли копіюється фрагмент, копіюються всі шари у межах фрагмента (не тільки активний шар).

 1. Виділіть один або кілька фрагментів за допомогою інструмента «Виділення фрагмента» .
 2. Виберіть «Редагувати» > «Копіювати».

  Примітка.

  Фрагмент неможливо скопіювати, якщо в документі є активне виділення (растрове виділення області або виділений контур).

 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Якщо треба вставити фрагмент в інше зображення, відкрийте та виведіть зображення для показу.

  • Якщо ви вставляєте фрагмент у Dreamweaver, зробіть вікно документа Dreamweaver активним.

 4. Виберіть команду «Редагувати» > «Вставити». Новий шар створюється, коли фрагмент вставляється в зображення Photoshop.

  Примітка.

  Фрагмент, скопійований у Dreamweaver, зберігає інформацію про назву файлу і шлях до вихідного файлу Photoshop. Для перегляду цієї інформації у Dreamweaver клацніть правою кнопкою миші (Windows) або утримуючи Ctrl (Mac OS) на зображенні і виберіть «Примітки оформлення», потім знайдіть поле FilePathSrc на закладці «Всі відомості».

Сполучання фрагментів

Можна сполучити два або більше фрагменти в одному. Photoshop визначає розміри та положення кінцевого фрагмента з прямокутника, створеного шляхом з'єднання зовнішніх країв сполучених фрагментів. Якщо сполучені фрагменти не є суміжними або мають різні пропорції або вирівнювання, новосполучений фрагмент може перекривати решту фрагментів.

Сполучений фрагмент приймає параметри оптимізації першого фрагмента в серії вибраних вами фрагментів. Сполучений фрагмент завжди є користувацьким, незалежно від того, чи включають фрагменти вихідного документа автофрагменти.

Примітка.

Неможливо сполучати фрагменти на основі шару.

 1. Виділіть два або кілька фрагментів.
 2. Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або утримуючи Ctrl (Mac OS) і виберіть «Сполучити фрагменти».

Зміна порядку накладання фрагментів

Якщо фрагменти перекриваються, останній фрагмент, створений вами, є верхнім фрагментом у порядку накладання. Можна змінити порядок накладання, щоб отримати доступ до нижніх фрагментів. Можна вказати, який фрагмент знаходиться вгорі та внизу стеку, та переміщувати фрагменти вгору чи вниз у порядку накладання.

Примітка.

Ви не можете змінювати порядок накладання автофрагментів.

 1. Виділіть один або кілька фрагментів.
 2. Виберіть інструмент «Виділення фрагмента»  і клацніть параметр порядку накладання на панелі параметрів.
  Параметри порядку накладання у Photoshop
  Параметри порядку накладання

  A. На передній план B. Наперед C. Перемістити назад D. На задній план 

Вирівнювання та розподілення користувацьких фрагментів

Можна вирівнювати користувацькі фрагменти за краями або за центрами та розподіляти користувацькі фрагменти рівномірно вздовж вертикальної та горизонтальної осі. Шляхом вирівнювання та розподілення користувацьких фрагментів можна видаляти непотрібні автофрагменти та створювати менші, ефективніші HTML-файли.

Примітка.

Щоб вирівняти або розподілити фрагменти на основі шару, вирівняйте або розподіліть вміст шарів.

 1. Виділіть користувацькі фрагменти, які потрібно вирівняти.
 2. Виберіть інструмент «Виділення фрагмента»  і виберіть параметр на панелі параметрів.
  Параметри вирівнювання у Photoshop
  Параметри вирівнювання

  A. За верхом B. За центрами по вертикалі C. За низом D. Ліворуч E. За центрами по горизонталі F. Праворуч 
  Параметри розподілення у Photoshop
  Параметри розподілення

  A. За верхом B. За центрами по вертикалі C. За низом D. Ліворуч E. За центрами по горизонталі F. Праворуч 

Вилучення фрагмента

Під час вилучення користувацького фрагмента або фрагмента на основі шару створюються автофрагменти для заповнення області документа.

Вилучення фрагмента на основі шару не вилучає пов’язаний із ним шар, однак вилучення шару, пов'язаного з фрагментом на основі шару, вилучає цей фрагмент.

Примітка.

Не можна вилучати автофрагменти. Якщо вилучити всі користувацькі фрагменти та фрагменти на основі шару на зображенні, залишається один автофрагмент, що покриває все зображення.

 1. Виділіть один або кілька фрагментів.
 2. Виберіть інструмент «Фрагмент» або «Виділення фрагмента» і натисніть клавішу Backspace або Delete.
 3. Щоб вилучити усі користувацькі фрагменти та фрагменти на основі шару, виберіть «Перегляд» > «Очистити фрагменти».

Блокування всіх фрагментів

Блокування фрагментів запобігає зміні розміру, переміщенню та іншим випадковим змінам.

 1. Виберіть «Перегляд» > «Заблокувати фрагмент».