Виділення, частини шару або контури можна заливати кольором або візерунком. Можна також додавати колір до контуру виділення (обведення).

Заливка інструментом «Заливка»

Інструмент «Заливка» заливає прилеглі пікселі, колір яких близький за значенням до кольору пікселів, які ви клацнули.

Примітка.

Інструмент «Заливка» не може застосовуватися в бітовому режимі.

 1. Виберіть колір переднього плану. (Див. Вибір кольорів у палітрі інструментів).
 2. Виберіть інструмент «Заливка» .

  Примітка.

  На панелі інструмент «Заливка» об'єднується з інструментом «Градієнт». Якщо ви не можете знайти інструмент «Заливка», щоб отримати доступ до нього, натисніть і утримуйте інструмент «Градієнт».

 3. Визначте, заливати виділення кольором переднього плану чи візерунком.
 4. Задайте режим накладання та непрозорість фарби. (Див. Режими накладання).

 5. Уведіть допуск заливки.

  Допуск визначає, які близькі за кольором пікселі (до того пікселя, який ви клацнули) будуть залиті. Дозволені величини знаходяться в діапазоні від 0 до 255. Мале значення допуску заливає пікселі в діапазоні кольорів, дуже близьких до кольору вибраного пікселя. Високе значення допуску призводить до додавання заливки до пікселів у ширшому діапазоні.

 6. Щоб згладити краї виділеної області заливки, виберіть пункт «Згладжування».
 7. Щоб залити лише пікселі, прилягаючі до вибраного, установіть прапорець «Суміжні»; щоб заливати всі подібні пікселі в зображенні, залишіть це поле невиділеним.
 8. Щоб залити пікселі на основі об'єднаних даних кольору з усіх видимих шарів, виберіть параметр «Всі шари».
 9. Клацніть частину зображення, яку потрібно залити. Усі визначені пікселі в межах заданого допуску будуть залиті кольором переднього плану або візерунком.

  Якщо ви працюєте на шарі та не хочете заливати прозорі області, перевірте, чи заблокована прозорість шару у панелі «Шари». (Див. Блокування шарів).

Заливка виділення або шару кольором

 1. Виберіть колір переднього плану або фоновий колір. (Див. Вибір кольорів у палітрі інструментів).
 2. Виділіть область, яку потрібно залити. Щоб залити шар повністю, виділіть шар у панелі «Шари».
 3. Виберіть пункт меню «Редагувати» > «Заливка», щоб залити виділення або шар. Або, щоб залити контур, виділіть контур та виберіть команду «Залити контур» у меню панелі «Контури».
 4. У діалоговому вікні «Заливка» виберіть один із параметрів для команди «Використовувати» або виберіть власний візерунок:

  «Колір переднього плану», «Фоновий колір», «Чорний», «Сірий 50%» або «Білий»

  Заливка виділення заданим кольором.

  Примітка.

  Якщо заливка додається до зображення CMYK за допомогою параметра «Чорний», Photoshop заллє всі канали 100% чорним кольором. Це може вимагати більших витрат чорнила, ніж передбачено принтером. Щоб досягнути найкращих результатів при заливці зображень CMYK, застосовуйте параметр «Передній план» із кольором переднього плану, для якого задано відповідний чорний колір.

  Колір

  Заливка кольором, вибраним у палітрі кольорів.

 5. Укажіть режим накладання та непрозорість фарби. (Див. Режими накладання).

 6. Якщо ви працюєте на шарі та необхідно залити лише області, які містять пікселі, установіть прапорець «Зберегти прозорість».
 7. Натисніть кнопку «OK», щоб залити зображення.

  Примітка.

  Щоб застосувати заливку кольором переднього плану лише до областей, які містять пікселі, натисніть клавіші Alt+Shift+Backspace (Windows) або Option+Shift+Delete (Mac OS). Ця дія дозволить зберегти прозорість шару. Щоб застосувати заливку фоновим кольором лише до областей, які містять пікселі, натисніть клавіші Ctrl+Shift+Backspace (Windows) або Command+Shift+Delete (Mac OS).

Використання заливки з урахуванням вмісту, заливки візерунком або заливки з урахуванням історії

Інформацію про параметр Правка > Заливка відповідно до вмісту, запроваджений у версії Photoshop CC 20.0 (випуск у жовтні 2018 року), див. у статті Заливка відповідно до вмісту.

 1. Виділіть частину зображення, яку потрібно залити.
 2. Виберіть команду «Редагувати» > «Заливка».

  Примітка.

  Відобразивши задній план, натисніть Delete або Backspace для швидкого доступу до діалогового вікна заливки.

 3. Виконайте в меню «Використовувати» одну з наступних дій:

  Відповідно до вмісту

  Заливає виділення безшовно подібним вмістом із суміжних ділянок зображення. Щоб отримати найкращі результати, створіть виділення, яке трохи перекриває ділянку, котру потрібно копіювати. (Зазвичай для цього достатньо використовувати швидке ласо або область виділення.)

  Примітка.

  Заливки відповідно до вмісту випадково синтезують схожий вміст зображення. Якщо результат вас не влаштовує, виберіть пункти меню «Редагувати» > «Скасувати» та застосуйте іншу заливку відповідно до вмісту.

  Пристосування кольору

  (увімкнено за замовчуванням) Алгоритмічно накладає на колір заливки колір оточуючих пікселів

  Заливка відповідно до вмісту з адаптацією кольору у Photoshop
  Заливка відповідно до вмісту з адаптацією кольору

  Візерунок

  Клацніть обернену стрілку біля зразка візерунка та виберіть візерунок на спливаючій панелі. Можна завантажувати додаткові візерунки за допомогою спливаючого меню панелі. Виберіть ім'я бібліотеки візерунків або команду «Завантажити» візерунки та перейдіть до папки, яка містить потрібні візерунки.

  Ви також можете застосувати будь-який із включених візерунків, визначених у сценарії, щоб легко створити різноманітні заливки з геометричним візерунком. Унизу діалогового вікна заливок виберіть «Візерунки, визначені в сценарії», а потім у спливаючому меню «Сценарій» виберіть візерунок заливки.

  Примітка.

  Якщо команда «Візерунок» неактивна, необхідно завантажити бібліотеку візерунків, перш ніж створювати виділення. (Див. Керування бібліотеками візерунків та стилів.)

  Кнопки

  Відновлює виділену ділянку зображення до початкового стану або до знімка, заданого в панелі «Історія».

Заливка відповідно до вмісту у Photoshop
Заливка відповідно до вмісту

A. Створює виділення, яке трохи проникає в ділянку, яку потрібно дублювати. B. Замінює виділення безшовною заливкою відповідно до вмісту. 

Заливка робочого полотна

Робоче полотно оточує область зображення. Полотно можна заливати різними кольорами, щоб забезпечити кращий контраст із певним зображенням.

 1. Клацніть правою кнопкою миші робоче полотно та виберіть «Сірий», «Чорний» або «Власний». (Щоб задати власний колір, виберіть пункт «Вибрати власний колір».)

Обведення виділення або шару кольором

За допомогою команди «Обведення» можна намалювати кольорову межу навколо виділення, контуру або шару. Якщо створювати межу таким чином, вона стає растеризованою частиною поточного шару.

Примітка.

Щоб створити межі фігури або шару, які можна вмикати або вимикати як перекриття та які згладжено для створення м'якших кутів і країв, замість команди «Обведення» використовуйте ефект шару «Обведення». Див. Ефекти та стилі шару.

 1. Виберіть колір переднього плану.
 2. Виберіть область або шар, що потрібно обвести.
 3. Виберіть команду «Редагувати» > «Обведення».
 4. У діалоговому вікні «Обведення» задайте ширину чіткої межі.
 5. У полі «Місце» вкажіть, де потрібно розташовувати межу — всередині, зовні чи в центрі меж виділення або шару.

  Примітка.

  Якщо вміст шару заповнює все зображення, обведення ззовні шару буде невидиме.

 6. Задайте режим накладання та непрозорість. (Див. Режими накладання).

 7. Якщо ви працюєте на шарі та необхідно залити лише області, які містять пікселі, установіть прапорець «Зберегти прозорість». (Див. Блокування шарів).

Малювання кола або квадрата

Коло або квадрат можна намалювати за допомогою інструментів «Еліптична область» або «Прямокутна область», а потім додати лінію (обведення) до виділеної області. Обведення виділення дає змогу швидко додати межу або рамку, розташовану навколо об'єкта. Можна обвести будь-яку область, виділену за допомогою інструментів виділення.

 1. Натисніть у панелі «Шари» кнопку «Новий шар» щоб створити новий шар для кола або квадрата. Легше працювати з колом або квадратом, розташованим на окремому шарі.
 2. Виберіть на палітрі інструментів інструмент «Овальна область»  або інструмент «Прямокутна область» .
 3. Проведіть мишею у вікні документа, щоб намалювати фігуру. Утримуйте клавішу Shift, пересуваючи повзунок, щоб задати розміри кола або квадрата.
 4. Виберіть команду «Редагувати» > «Обведення».
 5. У діалоговому вікні «Обведення» введіть значення параметра «Ширина» та клацніть зразок кольору, щоб показати палітру кольорів Adobe.
 6. На палітрі кольорів Adobe розташуйте діапазон кольорів за допомогою трикутних повзунків на смузі спектра, а потім клацніть потрібний колір на полі кольору. Виділений колір з'являється у верхній частині зразка кольорів. Початковий колір залишається у нижній частині. Натисніть кнопку «OK».
 7. Установіть розташування обведення по відношенню до області, вибравши значення «Всередині», «По центру» або «Зовні». У разі потреби задайте інші параметри та натисніть кнопку «OK». Photohop обведе лінію, використовуючи задані колір та обведення.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності