Редагування тексту

 1. Щоб виділити текстовий шар, виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть інструмент «Переміщення»  і двічі клацніть текстовий шар на полотні.
  • Виберіть інструмент «Горизонтальний текст»  або «Вертикальний текст» . Виберіть текстовий шар на панелі «Шари» або клацніть у тексті, щоб автоматично вибрати текстовий шар.
 2. Поставте курсор на тексті, потім виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть, щоб установити точку вставлення

  • Виберіть один або більше символів, які потрібно редагувати.

 3. Введіть потрібний текст.
 4. Щоб застосувати зміни до текстового шару, виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть новий інструмент.
  • Клацніть шар на панелі «Шари». (Ця дія автоматично затверджує зміни, а також виділяє шар.)
  • Натисніть кнопку «Підтвердити»  на панелі параметрів.

  Щоб скасувати зміни, натисніть ESC або натисніть кнопку «Скасувати»  на панелі параметрів.

   

Вказання типу лапок

Типографські лапки, які часто називають загнутими або витонченими лапками, змішуються з кривими шрифту. Типографські лапки традиційно використовують в якості лапок та апострофів. Прямі лапки традиційно використовують для абревіатур футів та дюймів.

 1. Виберіть пункт меню «Редагувати» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS).
 2. В розділі «Параметри шрифту» виберіть або зніміть позначку з «Використовувати розумні лапки».

Застосування згладжування до текстового шару

Згладжування робить краї тексту більш гладкими, частково заповнюючи пікселі країв. В результаті, краї тексту змішуються з тлом.

Згладжування у Photoshop
Згладжування встановлено на «Немає» (зліва) та «Сильне» (справа)

Під час створення тексту для відображення на екрані, пам'ятайте про те, що згладжування дуже збільшує кількість кольорів оригінального зображення. Це обмежує можливості зі зменшення кількості кольорів в зображенні, а також зі зменшення розміру файлу зображення. Через згладжування можуть з'явитися випадкові кольори уздовж країв тексту. Коли зменшення розміру файлу та обмеження числа кольорів має велике значення, можливо, краще не використовувати згладжування. Також, подумайте над використанням більшого шрифту, ніж той, який ви будете використовувати для друку. Більший текст легше переглядати в Інтернеті, при цьому у вас є більше свободи при вирішенні, чи застосовувати згладжування.

Примітка.

Якщо використовувати згладжування, текст може незначно змінюватися при малих розмірах та низькій роздільної здатності (наприклад, при роздільної здатності, що використовується для веб-графіки). Щоб зменшити цю невідповідність, зніміть виділення з параметру «Дробова ширина» в меню панелі «Символ».

 1. Виділіть шар у панелі «Шари».
 2. Виберіть параметр з меню згладжування в панелі параметрів або у панелі «Символ». Або, виберіть «Шар» > «Текст», і виберіть параметр з підменю.

  Немає.

  Не застосовує згладжування.

  Різкий

  Текст має незгладжений вигляд

  Різкий

  Текст виглядає дещо загостреним

  Сильний

  Текст виглядає більш тяжким

  Згладжування

  Текст виглядає більш гладким

Перевірка та виправлення написання

Коли ви перевіряєте в документі правопис, Photoshop вважає неправильними усі слова, яких немає в словнику. Якщо нерозпізнане слово написано правильно, його написання можна підтвердити, додавши це слово в особистий словник. Якщо це слово дійсно неправильно написане, можна його виправити.

 1. Якщо необхідно, у панелі «Символ» виберіть мову зі спливаючого меню внизу панелі. Це словник, який використовує Photoshop для перевірки правопису.
 2. (Додатково) Показати або розблокувати текстові шари. Команда «Перевірка правопису» не перевіряє правопис у прихованих або заблокованих шарах.
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть текстовий шар.

  • Щоб перевірити певний текст, виділіть текст.

  • Щоб перевірити слово, помістіть курсор на це слово.

 4. Виберіть «Редагувати» > «Перевірка правопису».
 5. Якщо ви виділили текстовий шар та необхідно перевірити правопис тільки цього шару, зніміть виділення з «Перевіряти усі шари».
 6. Коли Photoshop знаходить незнайомі слова та інші можливі помилки, клацніть одну з таких дій:

  Ігнорувати.

  Продовжується перевірка правопису без зміни тексту.

  Ігнорувати усе

  Ігнорує спірні слова під час подальшої перевірки орфографії.

  Замінити

  Виправлення помилок орфографії Переконайтеся, що правильне слово з'явилося в полі «Замінити на», та клацніть «Замінити». Якщо запропоноване слово – це не те слово, що вам потрібно, виберіть інше слово у вікні «Пропозиції», або введіть правильне слово в текстове поле «Замінити на».

  Змінити все

  Виправляє усі ці помилки в документі. Перевірте, чи правильне слово з'явилося в полі «Замінити на».

  Додати

  Зберігає нерозпізнане слово в словнику, щоб у майбутньому воно вважалося правильним.

Знаходження та заміна тексту

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть шар, що містить текст, який потрібно знайти та замінити. Встановіть точку вставлення на початку тексту, в якому потрібно виконати пошук.

  • Виберіть не текстовий шар, якщо документ містить декілька текстових шарів, і потрібно виконати пошук в усіх шарах документа.

  Примітка.

  На панелі «Шари» переконайтеся, що текстові шари, в яких потрібно виконати пошук, видимі та незаблоковані. Команда «Знайти та замінити текст» не перевіряє написання в прихованих або заблокованих шарах.

 2. Виберіть «Редагувати» > «Знайти та замінити текст».
 3. В полі «Знайти» введіть або вставте текст, який потрібно знайти. Щоб змінити цей текст, введіть новий текст в текстове поле «Замінити на».
 4. Виберіть один або більше параметрів, щоб покращити пошук.

  Шукати у всіх шарах

  Виконується пошук у всіх шарах документу. Цей параметр є доступним, коли у панелі «Шари» вибрано нетекстовий шар.

  Вперед

  Виконується пошук в тексті, починаючи з точки вставлення. Зніміть позначку з цього параметру, щоб виконувати пошук у всьому тексті шару, не зважаючи на те, де розташована точка вставлення.

  З урахуванням регістру

  Виконується пошук слова або слів, які точно відповідають тексту в полі «Знайти». Наприклад, з вибраним параметром «З урахуванням регістру», пошук тексту «PrePress» не знайде такий текст, як «Prepress» або «PREPRESS».

  Лише ціле слово

  Не знаходить пошуковий текст, якщо він є частиною більшого слова. Наприклад, якщо ви шукаєте «кілька» як ціле слово, слово «декілька» знайдено не буде.

 5. Клацніть «Знайти далі», щоб розпочати пошук.
 6. Клацніть одну з таких кнопок:

  Замінити

  Замінює знайдений текст на новий текст. Щоб повторити пошук, виберіть «Знайти далі».

  Змінити все

  Виконується пошук та заміна усіх знайдених екземплярів тексту.

  Замінити/Знайти

  Заміняє знайдений текст на новий текст, потім шукає новий екземпляр цього тексту в документі.

Призначення мови тексту

Photoshop використовує словники для перевірки розстановки переносів. Мовні словники також використовуються для перевірки правопису. Кожний словник містить сотні тисяч слів зі стандартними переносами по складах. Можна призначити мову всьому документу або вибраному тексту.

Приклади переносів для різних мов у Photoshop
Приклади переносів для різних мов

A. «Cactophiles» в американському варіанті англійської B. «Cactophiles» в британському варіанті англійської C. «Cactophiles» у французькій 
 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб ввести текст, використовуючи спеціальний мовний словник, виберіть цей словник зі спливаючого меню в лівому нижньому куті панелі «Символ». Потім уведіть текст.

  • Щоб змінити словник наявного тексту, виділіть текст і виберіть словник зі спливаючого меню в лівому нижньому куті панелі «Символ».

 2. На панелі «Символ» виберіть відповідний словник зі спливаючого меню в лівому нижньому куті панелі.

  Примітка.

  Якщо вибрати текст на різних мовах або якщо текстовий шар містить різні мови, спливаюче меню у панелі «Символ» буде заблоковано і відображатиме слово «Багато».

Масштабування та повертання тексту

Налаштування масштабу тексту

Ви можете вказати пропорції між висотою та шириною тексту відносно вихідної ширини та висоти символів. Немасштабовані символи має значення 100%. Деякі сімейства шрифтів включають істинний розширений шрифт, що оформлений у горизонтальний розворот, більший за звичайний стиль шрифту. Масштабування деформує текст, щоб у основних параметрах використовувався шрифт, оформлений як стиснений або розширений, якщо такий є у наявності.

 1. Виділіть символи або текстові об'єкти, які необхідно змінити. Якщо ви не виділили ніякого тексту, масштаб застосовується до нового створеного вами тексту.
 2. На панелі «Символ» установіть значення «Масштаб по вертикалі» або «Горизонтальне масштабування» .

Поворот тексту

 1. Виконайте такі дії:
  • Щоб повернути текст, виберіть текстовий шар і скористайтеся будь-якою командою, щоб виконати поворот тексту або командою Вільне трансформування. Для тексту абзацу, також можна виділити обмежувальну рамку та скористатися мітками-маніпуляторами, щоб виконати поворот тексту вручну.

  • Щоб виконати поворот кількох символів у вертикальному азійському тексті, скористайтеся тате-чу-йоко.

Поворот символів у вертикальному тексті

Під час роботи з вертикальним текстом, можна змінювати напрямок символів на 90°. Перевернуті символи перетворюються на вертикальні, неперевернуті символи – на горизонтальні (перпендикулярно до лінії тексту).

Вихідний текст (зліва) та текст без вертикального обертання (справа) у Photoshop
Вихідний текст (зліва) та текст без вертикального обертання (справа)

 1. Виберіть вертикальний текст, який необхідно повернути або навпаки.
 2. Виберіть «Стандартне вертикальне романське вирівнювання» в меню панелі символів. Галочка у полі означає, що даний параметр вибрано.

  Примітка.

  Не можна виконувати поворот двохбайтових символів (символи у повну ширину доступні лише у китайському, японському та корейському шрифтах). Будь-які двохбайтові символи у вибраному діапазоні не будуть обертатися.

Зміна орієнтації текстового шару

Орієнтація текстового шару визначає напрямок рядків тексту по відношенню до вікна документа (для точкового тексту) або обмежувальної рамки (для тексту абзацу). Коли текстовий шар вертикальний, текст має напрямок уверх і вниз; коли текстовий шар горизонтальний, текст має напрямок зліва направо. Не плутайте орієнтацію текстового шару з напрямком символів в рядку тексту.

 1. Виділіть шар у панелі «Шари».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть інструмент «Текст», та натисніть кнопку «Орієнтація тексту», яка знаходиться у панелі параметрів.

  • Виберіть «Шар» > «Текст» > «Горизонтальний·або «Шар» > «Текст» > «Вертикальний».

  • Виберіть «Змінити орієнтацію тексту» з меню панелі «Символ».

Растеризація текстових шарів

Деякі команди та інструменти, наприклад фільтрові ефекти та інструменти малювання, неможливо застосувати для текстових шарів. Потрібно виконати растеризацію перед застосуванням команди або використанням інструмента. Растеризація перетворює текстовий шар на звичайний шар, після цього його вміст неможливо редагувати як текст. Якщо ви оберете команду або інструмент, які потребують растеризації шару, з'явиться попереджуюче повідомлення. Деякі повідомлення містять кнопку «ОК», клацнувши яку можна растеризувати шар.

 1. Виділіть текстовий шар та виберіть «Шар» > «Растеризувати» > «Текст».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності