Відсічна маска дозволяє вам використовувати вміст шару для маскування шарів над ним. Маскування визначається вмістом нижнього або базового шару. Непрозорий вміст базового шару відсікає (відкриває) вміст шарів над ним у відсічній масці. Весь інший вміст відсічених шарів маскується.

Відсічні маски: вміст відсіченого шару (картопля) видимий лише у вмісті базового шару (логотип)

Можна використовувати у відсічній масці декілька шарів, але ці шари мають бути послідовними. Назва базового шару у масці підкреслюється, мініатюри шарів, що накривають його, показуються уступом. Шари, що накривають базовий, відображаються зі значком відсічної маски.

Параметр «Накладати відсічені шари як групи» в діалоговому вікні «Стиль шару» встановлює, чи впливає режим накладання бази на всю групу, чи тільки на базу. (Див. статтю Ефекти накладання групи.)

Створення відсічної маски

 1. Впорядкуйте шари у панелі «Шари» так, щоб базовий шар із маскою знаходився нижче шарів, які необхідно маскувати.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Утримуйте натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), на панелі «Шари» розташуйте вказівник і клацніть над лінією, яка розділяє базовий шар і той верхній шар, який потрібно долучити до відсічної маски (значок вказівника зміниться на два кола, що перекриваються ), і клацніть.
  • Виділіть перший шар над базовим шаром на панелі «Шари» та виберіть «Шар» > «Створити відсічну маску».
 3. Щоб долучити додаткові шари до відсічної маски, застосуйте один із методів, вказаних у кроці 2, переходячи на один шар вгору за раз у панелі «Шари».

  Примітка.

  Якщо ви створюєте новий шар між шарами у відсічній масці або перетягуєте не відсічений шар між шарами у відсічній масці, шар стає частиною відсічної маски.

  Шарам у відсічній масці призначається прозорість і атрибути режиму базового шару.

Вилучення шару з відсічної маски

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Утримуйте натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), на панелі «Шари» розташуйте вказівник і клацніть над лінією, яка розділяє два згруповані шари (значок вказівника зміниться на два кола, що перекриваються ), і клацніть.
  • На панелі «Шари» виділіть шар у відсічній масці, виберіть «Шар» > «Вивільнити відсічну маску». Ця команда вилучає виділений шар та будь-які шари над ним із відсічної маски.

Вивільнення всіх шарів із відсічної маски

 1. На панелі «Шари» виберіть шар відсічної маски, що знаходиться прямо над базовим шаром.
 2. Виберіть «Шар» > «Вивільнити відсічну маску».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності