Про інструменти групи «Перо»

Група інструментів «Перо» у програмі Photoshop включає декілька різних інструментів. За допомогою стандартного інструмента «Перо» рисування здійснюється з найбільшою точністю. Інструмент «Вільне перо» дозволяє рисувати контури так само, як олівцем на папері. А інструмент «Магнітне перо» дає змогу рисувати контури, що автоматично прив'язуються до країв визначених на зображенні ділянок. Можна створювати складні фігури, використовуючи інструменти групи «Перо» разом із інструментами групи «Фігури». Під час роботи зі стандартним інструментом «Перо» у панелі параметрів доступні такі параметри:

 • «Автоматичне додавання/вилучення» – дозволяє додати опорну точку, клацнувши на відрізку лінії, та вилучити опорну точку, клацнувши на цій точці.

 • «Еластична стрічка» – дозволяє переглядати відрізки контуру під час перетягування миші між опорними точками, які створюються натисканням кнопки миші. (Щоб отримати доступ до цього параметра, клацніть спливаюче меню праворуч від значку «Довільна фігура».)

Примітка.

Перед тим, як розпочати рисування за допомогою інструмента «Перо», можна створити новий контур на панелі «Контури» – це дає змогу автоматично зберігати робочий контур із вказаним іменем.

Детальний опис режимів рисування за допомогою інструментів групи «Перо» див. у розділі «Режими рисування».

Малювання прямих відрізків ліній інструментом «Перо»

Найпростіший контур, який можна нарисувати інструментом «Перо» – це пряма лінія: для цього слід клацнути інструментом «Перо», щоб створити дві опорні точки. Продовжуючи клацати, ви створюєте контур із відрізків прямих ліній, що з'єднуються кутовими точками.

Інструмент «Перо» у Photoshop
Клацання інструмента «Перо» для створення прямих відрізків.

 1. Виберіть інструмент «Перо».
 2. Поставте інструмент «Перо» на те місце, де необхідно розпочати прямий відрізок, і клацніть, щоб поставити першу опорну точку (не перетягуйте курсор).

  Примітка.

  Перший нарисований відрізок не буде видимий, доки ви не клацнете, щоб створити другу опорну точку. (Виберіть параметр «Гумова стрічка» у Photoshop, щоб попередньо переглянути відрізки контурів). Також, якщо з'являється лінія напряму, це означає, що ви випадково перетягнули вказівник інструмента «Перо»; виберіть «Редагувати» > «Скасувати» і клацніть знову.

 3. Клацніть знову на місці, де необхідно закінчити відрізок (клацніть, утримуючи Shift, щоб зберегти кут відрізка кратним 45°).
 4. Продовжуйте клацати, щоб поставити опорні точки для додаткових прямих відрізків.

  Остання додана опорна точка завжди показується суцільним квадратиком на знак того, що вона виділена. Визначені до цього опорні точки стають порожніми, їх виділення знімається, щойно ви додаєте нові опорні точки.

 5. Замкніть контур в той чи інший спосіб:
  • Щоб замкнути контур, поставте інструмент «Перо» на першу (порожню) опорну точку. Маленьке коло з'являється поряд із вказівником інструмента «Перо» , якщо його розташовано правильно. Клацніть або перетягніть вказівник, щоб замкнути контур.

  • Щоб залишити контур відкритим, клацніть, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), будь-де поза всіма об'єктами.

  Щоб залишити контур відкритим, також можна вибрати інший інструмент.

Рисування кривих за допомогою інструмента «Перо»

Ви створюєте криву, додаючи опорну точку, де крива змінює напрямок, або перетягуючи вказівник за лінією напряму, що утворює форму кривої. Довжина і нахил лінії напряму визначає форму кривої.

Криві легше редагувати, і ваша система може показувати і друкувати їх швидше, якщо ви рисуєте їх з якнайменшою кількістю опорних точок. Якщо використовувати забагато точок, це може спричинити зайві вигини кривої. Натомість рисуйте, розставляючи опорні точки далеко одна від одної, і навчіться утворювати форму кривої, регулюючи довжину і кут ліній напряму.

 1. Виберіть інструмент «Перо».
 2. Поставте інструмент «Перо» на місце, де необхідно розпочати криву, і утримуйте натиснутою кнопку миші.

  З'являється перша опорна точка, і вказівник інструмента «Перо» змінюється на стрілку. (У Photoshop вказівник змінюється лише після того, як ви почнете перетягувати).

 3. Перетягніть, щоб встановити крутість створюваного відрізка кривої, потім відпустіть кнопку миші.

  Загалом подовжуйте лінію напряму приблизно на третину відстані до наступної опорної точки, що її плануєте поставити. (Можна відрегулювати лінію напряму пізніше з одного чи двох боків).

  Утримуючи клавішу Shift, можна обмежити поворот лінії кутами, кратними 45°.

  Рисування першої точки кривої за допомогою інструмента «Перо» у Photoshop
  Рисування першої точки кривої

  A. Розміщення інструмента «Перо» B. Починайте перетягувати (з натиснутою кнопкою миші) C. Перетягування для подовження ліній напряму 
 4. Поставте інструмент «Перо» там, де необхідно закінчити відрізок кривої, і зробіть одне з наведеного нижче:
  • Щоб створити криву С-форми, перетягуйте у напрямку, протилежному до попередньої лінії напряму. Потім відпустіть кнопку миші.

  Рисування другої точки кривої за допомогою інструмента «Перо» у Photoshop
  Рисування другої точки кривої

  • Щоб створити криву S-форми, перетягуйте у тому ж напрямку, що й напрямок попередньої лінії напряму. Потім відпустіть кнопку миші.

  Рисування кривої S-форми за допомогою інструмента «Перо» у Photoshop
  Рисування кривої S-форми

  Примітка.

  Щоб різко змінити напрямок кривої, відпустіть кнопку миші, а потім, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), перетягніть точку напряму в напрямку кривої. Відпустіть клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) і кнопку миші, поставте вказівник там, де потрібно закінчити відрізок, а потім тягніть вказівник у протилежному напрямку, щоб закінчити відрізок кривої.

 5. Продовжуйте перетягувати вказівник інструмента «Перо» з іншого місця, щоб створити серію згладжених кривих. Зверніть увагу, що ви ставите опорні точки на початку та в кінці кожної кривої, але не на верхівці кривої.

  Примітка.

  Утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), перетягуйте лінії напряму, щоб відірвати їх від опорної точки.

 6. Замкніть контур в той чи інший спосіб:
  • Щоб замкнути контур, поставте інструмент «Перо» на першу (порожню) опорну точку. Маленьке коло з'являється поряд із вказівником інструмента «Перо» , якщо його розташовано правильно. Клацніть або перетягніть вказівник, щоб замкнути контур.

  • Щоб залишити контур відкритим, клацніть, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), будь-де поза всіма об'єктам, або виберіть інший інструмент.

Закінчення рисування контуру

 1. Закінчуйте контур у той чи інший спосіб:
  • Щоб закрити контур, поставте інструмент «Перо» на першу (порожню) опорну точку. Маленьке коло з'являється поряд із вказівником інструмента «Перо» , якщо його розташовано правильно. Клацніть або перетягніть вказівник, щоб замкнути контур.

  • Щоб залишити контур відкритим, клацніть, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), будь-де поза всіма об'єктами.

Рисування за допомогою інструмента «Вільне перо»

Інструментом «Вільне перо» можна рисувати так само, як олівцем на папері. Під час рисування опорні точки додаються автоматично. Користувач не може сам визначати місця розташування опорних точок, але він може внести необхідні поправки після того, як створення контуру закінчено. Якщо потрібно створити точніший рисунок, скористайтеся інструментом «Перо».

 1. Виберіть інструмент «Вільне перо» .

 2. Щоб визначити, наскільки рисунок контуру буде чутливим до рухів миші чи стилуса, клацніть обернену стрілку поруч із кнопками фігур у панелі параметрів і введіть у поле «Згладжування кривої» значення в діапазоні від 0,5 до 10,0 пікселів. Що більше це значення, то простішим буде контур і то менше матиме він опорних точок.

 3. Перетягніть курсор інструмента на зображенні. Під час переміщення курсору за ним тягнеться контур. Коли користувач відпустить кнопку миші, буде створено робочий контур.

 4. Щоб продовжити контур, створений за допомогою інструмента «Вільне перо», встановіть курсор на кінцеву точку контуру і перетягніть його.

 5. Створення контуру буде завершено, коли користувач відпустить кнопку миші. Для створення замкнутого контуру перетягніть курсор таким чином, щоб лінія закінчувалася у початковій точці контуру (коли кінці контуру з'єднаються, то поруч з курсором відображається значок кола).

Рисування прямих ліній із переходом у криву

 1. За допомогою інструмента «Перо» клацніть дві кутові точки у двох місцях, щоб створити прямий відрізок.
 2. Помістіть інструмент «Перо» на виділену кінцеву точку. Поруч з інструментом «Перо» з'являється маленька діагональна лінія або скісна риска. Щоб установити нахил кривого відрізка, що його ви створюватимете далі, клацніть опорну точку та перетягніть лінію напряму, що з'являється.

  Малювання прямого відрізка після кривого за допомогою інструмента «Перо» у Photoshop
  Малювання прямого відрізка після кривого (частина 1)

  A. Прямий відрізок завершено B. Розміщення інструмента «Перо» над кінцевою точкою C. Перетягування точки напряму 
 3. Поставте перо там, де необхідно мати наступну опорну точку, потім клацніть (і перетягніть, якщо треба) на новій опорній точці, щоб закінчити криву.
  Рисування прямого відрізка після кривого за допомогою інструмента «Перо» у Photoshop
  Рисування прямого відрізка після кривого (частина 2)

  A. Розміщення інструмента «Перо» B. Перетягування лінії напряму C. Новий кривий відрізок закінчено 

Рисування кривих із переходом у пряму лінію

 1. Виберіть інструмент «Перо» і перетягніть мишу, щоб створити першу точку згладжування на криволінійному відрізку, після чого відпустіть кнопку миші.
 2. Перемістіть інструмент «Перо» в точку, де повинен закінчуватися відрізок кривої, перетягніть мишу, щоб з'єднати кінцеву точку кривої з початковою, і відпустіть кнопку миші.
 3. Виберіть на палітрі інструментів інструмент «Кут» і клацніть вибрану кінцеву точку, щоб перетворити її з точки згладжування на кутову.

  Примітка.

  Щоб тимчасово замінити інструмент «Перо» на інструмент «Кут», натисніть клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS).

 4. Щоб створити прямолінійний відрізок, виберіть на палітрі інструментів інструмент «Перо», перемістіть його в точку, де повинен закінчуватися відрізок прямої лінії, і натисніть кнопку миші.

Рисування двох криволінійних сегментів, поєднаних під кутом

 1. Інструментом «Перо» перетягніть вказівник, щоб створити першу точку згладжування кривого відрізка.
 2. Переставте «Перо» і перетягніть вказівник, щоб створити криву з другою точкою згладжування, потім, натиснувши і тримаючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), перетягніть лінію напряму до її протилежного кінця, щоб задати нахил наступної кривої. Відпустіть клавішу і кнопку миші.

  Ця процедура перетворює точку згладжування на кутову, розділяючи лінії напряму.

 3. Переставте «Перо» на те місце, де необхідно закінчити другий кривий відрізок, і перетягніть вказівник на нову точку згладжування, щоб закінчити другий кривий відрізок.
Рисування двох кривих за допомогою інструмента «Перо» у Photoshop
Рисування двох кривих

A. Перетягування нової точки згладжування B. Натискання Alt/Option, щоб розділити лінії напряму під час перетягування, та відведення лінії напряму C. Результат після перенесення і перетягування утретє 

Рисування із застосуванням інструмента «Магнітне перо»

Магнітне перо – це різновид інструмента «Вільне перо», який дозволяє рисувати контури, котрі «прилипають» до меж визначених ділянок зображення. Можна визначати ширину зони притягування та чутливість інструмента, а також складність контуру, що створюється. Інструменти «Магнітне перо» і «Магнітне ласо» мають багато спільних параметрів.

 1. Щоб перетворити інструмент «Вільне перо» на «Магнітне перо» , виберіть параметр «Магнітний» на панелі параметрів або клацніть перевернуту стрілку поруч із кнопками фігур на панелі параметрів, виберіть «Магнітний», а потім установіть такі параметри:
  • Поле «Ширина» – введіть значення в діапазоні від 1 до 256. Інструмент «Магнітне перо» визначає краї не далі вказаної відстані від вказівника.

  • Поле «Контраст» – введіть значення від 1 до 100 (у відсотках) для визначення різниці у контрастності пікселів, яку потрібно вважати краєм. Для зображень з низькою контрастністю потрібно вказувати більші значення.

  • Поле «Лініатура» – введіть значення від 0 до 100, яке визначає частоту розташування опорних точок. Якщо задати більше значення, то створення опорних точок для розміщення контуру потребуватиме менше часу.

  • Якщо використовується планшет зі стилусом, встановіть або зніміть позначку «Натиск пера». Якщо цей параметр встановлено, то в разі збільшення натиску зменшується значення параметра «Ширина».

 2. Наведіть вказівник інструмента на зображення і натисніть кнопку миші, щоб визначити першу точку закріплення.
 3. Щоб нарисувати відрізок довільної форми, перемістіть вказівник або перетягніть його вздовж краю, який потрібно обвести контуром.

  Відрізок межі, створений останнім, залишається активним. Під час переміщення вказівника активний відрізок «прилипає» до найвиразнішого краю на зображенні і поєднує точку розташування вказівника з останньою точкою закріплення. Магнітне перо періодично створює на межі точки закріплення контуру, щоб прикріпити попередні відрізки.

  Створення точок прикріплення та подальше обведення за допомогою інструмента «Перо» у Photoshop
  Клацніть мишею, щоб створити точки прикріплення і продовжити обведення.

 4. Якщо контур не прилягає до потрібного краю, клацніть по ньому, щоб додати точку прикріплення вручну і запобігти переміщенню контуру. Продовжуйте створювати контур вздовж країв, створюючи, в разі потреби, додаткові точки прикріплення. В разі помилки натисніть клавішу Delete і вилучіть останню точку прикріплення.
 5. Щоб оперативно змінити властивості магнітного пера, виконайте одну з таких дій:
  • Щоб нарисувати довільний контур, перетягуйте мишу, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS).

  • Щоб нарисувати прямолінійний відрізок, клацніть мишею, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS).

  • Щоб зменшити ширину магнітного пера на 1 піксель, натисніть клавішу з лівою квадратною дужкою ([). Щоб збільшити ширину магнітного пера на 1 піксель, натисніть клавішу з правою квадратною дужкою (]).

 6. Завершення контуру:
  • Щоб закінчити створення відкритого контуру, натисніть клавішу Enter (Windows) або Return (Mac OS).

  • Щоб замкнути контур за допомогою магнітного відрізка, клацніть мишею двічі.

  • Щоб замкнути контур прямолінійним відрізком, двічі клацніть мишею, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS).

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності