I forbindelse med enterprise-opstartsprocessen køber din organisation planer, der tilbyder adgang til forskellige Adobe-produkter og -tjenester. Produkterne kan indeholde Creative Cloud-produkter såsom Photoshop, Illustrator og InDesign. Produkterne kan indeholde Document Cloud-produkter såsom Acrobat og tjenester såsom Adobe Sign. Planerne kan også omfatte Marketing Cloud-produkter såsom Adobe Analytics og Adobe Audience Manager.

Du kan finjustere brugen af disse planer inden for din organisation via produktprofiler. Med produktprofiler får du mulighed for at aktivere alle eller et undersæt af de Adobe-tjenester, der er tilgængelige i en plan, og tilpasse de indstillinger, der er knyttet til et produkt og en plan. Du kan derefter tilknytte administratorer – kaldet produktadministratorer – til produktprofilerne. Disse administratorer tilføjer slutbrugere til de produktprofiler, som de administrerer.

Siden Produkter i Admin Console indeholder indstillinger til at administrere dine produkter og produktprofiler.

Bemærk:

Produktprofiler er dog ikke tilgængelige for teams. Som systemadministrator for et team kan du tildele brugere direkte til produkterne.

Bedste fremgangsmåder (kun Adobe Experience Cloud-brugere)

Hvis du administrerer Adobe Experience Cloud-produkter i Admin Console, skal du bemærk følgende grænser for den bedste ydeevne:

 • Højst 8.000 profiler i en organisation.
 • Der kan højst tildeles 4.000 produktprofiler til én bruger. 
 • Der kan højst delegeres 100.000 brugere til et produkt.

Administrer produkter

Som produktadministrator tildeles du administratorrettigheder til ét eller flere produkter i din organisation. Du kan tildele brugere og grupper af produkter, som du har fået tildelt. Du kan derefter også tildele roller til disse brugere. Du kan også oprette produktprofiler og tildele produktprofiladministratorer til de profiler, du opretter.

Føj brugere og brugergrupper til et produkt

 1. Log på Admin Console, og gå til Produkter.

  Der vises en liste over alle de Adobe-produktplaner, som du er administrator for.

 2. Vælg et produkt, og gå til Brugere.

  Tilføj bruger
 3. Klik på Tilføj bruger.

 4. På skærmen Tilføj bruger skal du angive navnet eller e-mailen for brugeren og vælge brugeren på den rulleliste, der vises.

  Hvis den bruger, du tilføjer, ikke findes i organisationen i Admin Console, skal du angive brugerens e-mailadresse. Du bliver bedt om at angive brugerens oplysninger.

 5. Vælg en profil for det aktuelle produkt, og klik på Gem.

  Hvis du er systemadministrator for et team, skal du klikke på Gem.

Den opdaterede liste over brugere vises, og brugeren modtager en e-mailbesked.

Fjern brugere og brugergrupper fra et produkt

 1. Mens du administrerer et produkt i Admin Console, skal du gå til Brugere.

 2. Markér afkrydsningsfelterne til venstre for brugernavnene, og klik på Fjern brugere.

 3. Klik på Fjern brugere i bekræftelsesdialogboksen.

Eksportér produktliste

Gældende rolle: Systemadministrator

Du kan eksportere listen over produkter, der er købt og tildelt. Så kan indkøbsafdelingen i din organisation bruge denne liste.

Den CSV-fil, du downloader, indeholder listen over produkter i din organisation:

 • Kaldenavn: for produktprofilen
 • Produkt: for det produkt, som en profil tilhører
 • Licenskvote: antal brugere, der er tildelt et produkt. Se Fastsættelse og styring af kvoter.
 • Tildelt: brugere, der er tildelt en profil
 • Administratorer: administratorer for en profil
 1. I Admin Console skal du gå til Oversigt.

 2. Klik på Eksportér til CSV i øverste højre hjørne af siden.

 3. Vælg en mappeplacering, og klik på OK.

Opret og administrer produktprofiler

Før en bruger kan få brugsret til et produkt eller en tjeneste, skal brugeren være en del af en produktprofil. Produktadministratoren tildeler licenser til en produktprofil ved at knytte den til en plan, som du har købt.

En bruger kan tilhøre flere produktprofiler, som hver tildeler forskellige licenser til brugeren. En brugers endelige berettigelse er samlingen af alle licenser, der tildeles af hver enkelt produktprofil til brugeren.

Bemærk:

Begrebet produktprofiler indebærer en forandring fra, hvordan Adobes produkter og tjenester tidligere blev administreret ved hjælp af Admin Console. Systemadministratorer tilknytter nu produktadministratorer og fastsætter kvoter for produktprofiler i stedet for brugere eller brugergrupper. Produktadministratorerne tildeles nu ansvaret for at føje brugere til de produktprofiler, som de administrerer.

Da produktprofiler ikke er tilgængelige for teams, kan systemadministratorer for teams tildele brugere direkte til produkter.

Forsigtig:

Styring af produktprofiler gælder ikke for Adobe Experience Manager Mobile. Du kan tilføje eller administrere brugerne i Experience Manager Mobile Portal.

Opret en produktprofil

Gældende rolle: Produktadministrator

Som produktadministrator kan du oprette produktprofiler og tildele produktprofiladministratorer til de profiler, du opretter.

Du kan også styre de produktprofiler, som du er administrator for, og give brugerne adgang til produktet. For Adobe-produkter, der understøtter begrebet roller, kan du tildele roller til brugere, hvilket giver brugere rollebaseret adgang til produktet.

Tjenester
 1. Mens du administrerer et produkt, skal du gå til Produktprofiler og klikke på Ny profil.

  Guiden Opret en ny profil vises.

  create-new-profile-wizard

  Bemærk:

  For at oprette en produktprofil for planen med enkelt app skal du vælge et produkt, inden du tilføjer Detaljer og Kvote. Du kan finde flere oplysninger under Opret brugerdefineret profil med enkelt app.

 2. På skærmen Oplysninger skal du angive profilnavn, skærmnavn og beskrivelse og klikke på Næste.

  Du kan også vælge at give brugerne besked, når de tilføjes til eller fjernes fra denne profil.

 3. På skærmen Kvoter skal du vælge målantallet af licenser, der er tildelt denne profil, og klikke på Næste.

  Du kan når som helst udrulle flere licenser efter behov i løbet af året. De er prissat i forhold til det samme EA-rabatniveau som din første ordre, uanset hvor mange ekstra licenser du udruller.

 4. På skærmbilledet Tjenester kan du vælge at aktivere eller deaktivere individuelle tjenester for produktprofilen.

  Se Aktivér/deaktiver tjenester for en produktprofil for at få flere oplysninger.

 5. Klik på Udført for at gemme den nye profil.

Du sendes tilbage til listen med produktprofiler. På listen vises nu den profil, du har oprettet.

Bemærk:

Adobe Marketing Cloud-løsningerne opdeles i grupper med tilladelser, der vedrører løsningsspecifikke Marketing Cloud-funktioner. Mens du konfigurerer produktprofiler for Marketing Cloud, kan du i stedet for at deaktivere adgangen til tjenesterne (trin 6 i ovenstående fremgangsmåde) vælge en løsningsspecifik gruppe med tilladelser, som gælder for den produktprofil, du opretter.

Slet produktprofiler

 1. På siden med produktoplysninger skal du markere afkrydsningsfelterne til venstre for profilnavnene og klikke på Slet profiler.

 2. I bekræftelsesdialogboksen skal du klikke på Slet profiler.

Du sendes tilbage til listen med produktprofiler.

Tildel administrationsroller for produktprofil til andre brugere

Gældende rolle: Produktadministrator

Produktadministratorer tilknytter normalt produktprofiladministratorer til en produktprofil. Disse produktprofiladministratorer tilføjer derefter slutbrugere eller grupper til produktprofilen.

Produktadministratorer kan tilføje produktprofiladministratorer efter at have oprettet profilen.

 1. Vælg en produktprofil, og gå til Administratorer.

 2. Klik på Tilføj administrator.

 3. På skærmen Tilføj administrator skal du angive navnet eller e-mailen for brugeren og vælge brugeren på den rulleliste, der vises.

  Hvis den bruger, du tilføjer, ikke findes i organisationen i Admin Console, skal du angive brugerens e-mailadresse. Du bliver bedt om at angive brugerens oplysninger.

 4. Klik på Gem.

Administratoren får adgang til at administrere denne profil og modtager en e-mailbesked om de nye tilladelser.

Bemærk:

 • Tilknytning af en administrator til en produktprofil giver ikke administratoren brugsret til det tilknyttede produkt. Før administratoren kan få adgang til produktet, skal vedkommende også tilknyttes som bruger inden for produktprofilen.
 • Indstillinger for gruppebeskeder har ingen effekt på de administrative e-mailbeskeder. Alle administratorer modtager en e-mail om deres rolle.

Fjern tildelingen af administrative roller fra en produktprofil

 1. Mens du arbejder på en profil, skal du markere afkrydsningsfelterne til venstre for administratorerne på listen. 

 2. Klik på Fjern administrator.

  Dialogboksen Fjern administrator vises.

 3. Klik på Fjern administrator.

Den opdaterede liste over administratorer for produktprofilen vises.

Administrer kvoter for en profil

Gældende rolle: Systemadministrator, produktadministrator

Når du har oprettet nogle produktprofiler, kan du bruge værktøjet til distribution af kvoter til at angive kvoter for at vejlede administratorerne vedrørende antallet af brugere, der kan tildeles disse profiler. Hvis din organisation eksempelvis har købt i alt 1000 brugere til et produkt, og du har oprettet fire produktprofiler, kan du vælge hurtigt at tilknytte en kvote på 250 brugere for hver produktprofil. Du kan også manuelt finjustere den kvote, der er knyttet til produktprofiler.

Bemærk:

Kvotefunktionen gælder ikke for Marketing Cloud- eller Stock-produkter, da disse produkter ikke sælges pr. bruger.

Hvis du har købt Enterprise-produkter i VIP:

 • Den kvote, du tildeler til en enkelt produktprofil, må ikke overstige produktkvoten.
 • Summen af alle produktprofilkvoter i et produkt må ikke overstige produktkvoten.
  Lad os f.eks. sige, at produktkvoten er 10. Hvis den kvote, der er tildelt til en enkelt produktprofil, er 6, og en anden profil er 4, kan du dermed ikke øge kvoten i nogen af disse profiler. Du kan heller ikke øge kvoten af brugere til nogen anden profil i produktet, medmindre du reducerer kvoten for én af profilerne, eller hvis du øger produktkvoten.
 • Du kan ikke reducere den kvote, der er tildelt til en profil, hvis alle licenserne i den pågældende profil allerede er tildelt til brugere. Du skal fjerne tildelingen af licenser fra brugere, før du reducerer kvoten.

Forsigtig:

Admin Console håndhæver i øjeblikket ikke ovennævnte kvotekrav for ETLA-kunder.

 1. Mens du arbejder på en produktprofil, skal du klikke på Indstillinger i øverste venstre hjørne på siden med profiloplysninger.

 2. Gå til Kvote.

  Administrer kvoter for en profil
 3. Angiv antallet af licenser, der er tildelt til produktprofilen, og klik på Gem.

Administrer brugere og grupper for en produktprofil

Når en produktadministrator tilføjer dig som produktprofiladministrator til en produktprofil, modtager du en e-mail med en besked om, at du kan deltage i administrationen af Adobe-software.

 1. Klik på Kom i gang i e-mailbeskeden.

 2. Log på Admin Console med dine legitimationsoplysninger. Gennemse velkomstskærmen og siden Oversigt.

Nu hvor du har de nødvendige tilladelser, kan du administrere en produktprofil ved at tilføje og fjerne brugere og brugergrupper.

Føj brugere og brugergrupper til en produktprofil

Gældende rolle: Produktprofiladministrator

 1. Vælg en produktprofil, og gå til Brugere.

 2. Klik på Tilføj bruger.

 3. På skærmen Tilføj bruger skal du angive navnet eller e-mailen for brugeren og vælge brugeren på den rulleliste, der vises.

  Hvis den bruger, du tilføjer, ikke findes i organisationen i Admin Console, skal du angive brugerens e-mailadresse. Du bliver bedt om at angive brugerens oplysninger.

 4. Klik på Gem.

  Bemærk:

  Hvis én eller flere produktprofiler, som du vælger, er købt under VIP-licensprogrammet, og alle licenserne er opbrugt, vises følgende meddelelse:

  Licenser i brug

  I dette tilfælde kan du enten købe VIP-licenser for de krævede produkter eller fjerne tildelingen af licenser fra andre brugere.

Den opdaterede liste over brugere vises, og brugeren modtager en e-mailbesked.

Føj flere brugere til en produktprofil

Gældende rolle: Produktprofiladministrator

Du kan bruge fremgangsmåden Tilføj brugere med CSV for at føje flere brugere til en produktprofil på én gang.

Bemærk:

Denne fremgangsmåde føjer eksisterende brugere til produktprofiler. Hvis du vil føje brugere til din organisation og til produktprofiler på én gang, kan du se Tilføj flere brugere.

 1. Mens du opretter eller redigerer en produktprofil, skal du gå til fanen Brugere.

 2. Klik på , og vælg Tilføj brugere med CSV.

 3. I dialogboksen Tilføj brugere med CSV kan du downloade den aktuelle brugerliste eller CSV-standardskabelonen ved at klikke på Download CSV-skabelon.

  Den overførte fil indeholder følgende data:

  • Identitetstype (kun Enterprise)
  • Brugernavn (kun Enterprise)
  • Domæne (kun Enterprise)
  • E-mail (Enterprise og Team)
  • Fornavn (Enterprise og Team)
  • Efternavn (Enterprise og Team)

  Du kan se en beskrivelse af disse felter i CSV-filformat.

 4. Åbn CSV-filen i Excel, og rediger den, så den kun indeholder rækker for de brugere, du vil føje til denne profil.

 5. I dialogboksen Tilføj brugere med CSV skal du enten trække og slippe filen eller klikke på Vælg en fil og vælge filen på computeren.

 6. Klik på Overfør.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen under Produktprofil > Resultater af massehandlinger.

Du finder fejlfindingstip til masseoverførsel til Admin Console i Fejlfinding af masseoverførsel af brugere.

Fjern brugere og brugergrupper fra en produktprofil

 1. Vælg en produktprofil, og gå til Brugere.

 2. Markér afkrydsningsfelterne til venstre for brugernavnene, og klik på Fjern brugere.

 3. Klik på Fjern brugere i bekræftelsesdialogboksen.

Fjern flere brugere fra en produktprofil

Gældende rolle: Produktprofiladministrator

Du kan bruge fremgangsmåden Fjern flere brugere på én gang for at fjerne flere brugere fra en produktprofil på én gang. Hvis du f.eks. vil flytte flere brugere fra én profil til en anden, kan du fjerne dem fra én profil og derefter føje dem til en anden.

 1. Mens du opretter eller redigerer en produktprofil, skal du gå til Brugere.

 2. Klik på , og vælg Fjern tildeling af brugere med CSV.

 3. I dialogboksen Fjern tildeling af brugere med CSV kan du downloade den aktuelle brugerliste eller CSV-standardskabelonen ved at klikke på Download CSV-skabelon.

  Den overførte fil indeholder følgende felter:

  • Identitetstype (kun Enterprise)
  • Brugernavn (kun Enterprise)
  • Domæne (kun Enterprise)
  • E-mail (Enterprise og Team)
  • Fornavn (Enterprise og Team)
  • Efternavn (Enterprise og Team)

  Du kan se en beskrivelse af disse felter i CSV-filformat.

 4. Åbn CSV-filen i Excel, og rediger den, så den kun indeholder rækker for de brugere, du vil fjerne fra denne profil.

 5. I dialogboksen Fjern tildeling af brugere med CSV skal du enten trække og slippe filen eller klikke på Vælg en fil og vælge filen på computeren.

 6. Klik på Overfør.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen under Produktprofil > Resultater af massehandlinger.

Eksportér profilbrugere

Gældende rolle: Produktprofiladministrator

Som systemadministrator kan du downloade data for brugere for en profil. Du kan derefter bruge denne fil til at føje flere brugere til en anden produktprofil i din organisation.

CSV-filen, som du downloader, indeholder de data, der er defineret i afsnittet CSV-filformat ovenfor.

 1. Mens du arbejder på en produktprofil, skal du gå til Brugere.

 2. Klik på , og vælg Eksportér brugerliste til CSV.

 3. Vælg en mappeplacering, og klik på OK.

Resultater af massehandlinger

Når du kører en massehandling, f.eks. tilføjelse eller fjernelse af flere brugere af en produktprofil, modtager du en e-mail. Derudover kan du se oplysningerne om massehandlingen på siden Resultater af massehandlinger.

 1. Mens du arbejder på en produktprofil, skal du gå til Brugere og klikke på  i øverste højre hjørne.

 2. På rullelisten skal du vælge Resultater af massehandling.

 3. Du kan få vist oplysninger om en batchproces ved at klikke på handlingsnavnet på listen.

 4. På siden med oplysninger skal du klikke på Download resultater for at downloade en CSV-fil med en detaljeret rapport om batchprocessen.

Vigtigt: Siden Resultater viser rapporter, der er højst 90 dage gamle. Rapporter, der er mere end 90 dage gamle, fjernes automatisk uden indblanding fra en systemadministrator.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online