Aktivindstillinger giver en organisation kontrol over, hvordan medarbejderne deler dens aktiver udenfor organisationen. Systemadministratoren kan vælge en restriktiv indstilling, der begrænser medarbejdere i at bruge bestemte funktioner til deling i Creative Cloud og Document Cloud. Aktivindstillinger bruges sammen med andre systemer til håndhævelse af organisationens politik (ikke leveret af Adobe) til at sikre, at aktiver kun deles med de rette eksterne enkeltpersoner og organisationer.

Bemærk:

Aktivindstillinger gælder kun for brugere med Enterprise ID eller Federated ID i din organisation. Disse indstillinger gælder ikke for teams-medlemskaber.

Du kan vælge mellem tre politikker for delingsbegrænsninger:

 • Du kan vælge at beholde denne standardindstilling, hvormed brugerne kan dele offentlige links og samarbejde om delte mapper med alle inden for eller uden for organisationen.
 • Anbefales til virksomheder, der har tillid til deres medarbejdere og giver dem frihed, kontrol og adgang til alle Creative Cloud- og Document Cloud-funktioner.

 • Du kan begrænse offentlig deling af links og alle andre offentlige udgivelsesmuligheder (f.eks. Udgiv til Behance, Facebook).
 • Anbefales til virksomheder, der ønsker at forhindre fejlagtige offentlig deling uden for organisationen, men stadig ønsker at have adgang til visse funktioner til samarbejde.

 • Du kan begrænse invitationsbaseret deling til modtagere indenfor domæner, der er blevet gjort krav påbetroede domæner og hvidlistede domæner. Når du har valgt denne politik, forhindres brugerne i at dele aktiver, som ejes af organisationen, med eksterne brugere, der ikke er på listen over tilladte domæner.
 • Anbefales til virksomheder, der har brug for streng kontrol over, hvilke eksterne domæner, der helt nøjagtigt kan få adgang til organisationens aktiver.

Begrænsning af deling med Aktivindstillinger starter en proces, der tager den tid, der er proportional med antallet af brugere i organisationen og antallet af etablerede delingsrelationer. For nogle Adobe-produkter og -tjenester involverer den også ugyldiggørelse af cachede poster i CDN'er og fjernelse af forhåndsviste billeder fra Slack. Det kan tage op til 24 timer, før Aktivindstillingerne træder helt i kraft.

Du kan også vælge mellem to politikker for adgangsanmodning:

Du kan bruge denne standardindstilling til at give brugere uden tilladelser til en mappe eller et dokument mulighed for at anmode om adgang til mappen eller dokumentet.

For at få ekstra beskyttelse af personlige oplysninger kan du bruge denne indstilling til at forhindre, at brugere kan anmode om adgang til et dokument, der ikke er delt med dem.

Bemærk:

Aktivindstillinger er ikke et DRM-system (Digital Rights Management System) eller et komplet aktivbeskyttelsessystem. Medarbejdere med adgang til visse aktiver kan stadig kopiere disse aktiver og videregive dem til andre uden for organisationen ved hjælp af systemer, der ikke er styret eller administreret af Adobe.

Udrulningsovervejelser

Før du slår begrænsning af deling til, bør du overveje, hvilken betydning det får for dine slutbruger. Ud over reduceret funktionalitet for slutbrugere i visse programmer oplever slutbrugerne at få fejlmeddelelser, når de bruger funktionen. Brugerne skal også have den seneste version af InDesign, XD og Acrobat for at se informative fejlmeddelelser, når de forsøger at bruge den begrænsede funktion. Ellers vil brugerne se unøjagtige fejlmeddelelser.

Når du har valgt en indstilling, kan du ikke standse eller fortryde den efterfølgende sletningsproces. Hvis du vælger Ingen offentlig deling af links, fjernes alle eksisterende offentlige links, og brugere med disse links kan ikke længere få adgang til det linkede indhold. Hvis du vælger Deling kun for domænebrugere, tilbagekaldes alle samarbejder om delte mapper eller dokumenter.

Nedenfor er de publiceringsfunktioner i Creative Cloud og Document Cloud, der påvirkes, når du vælger Ingen offentlig deling af links eller Deling kun for domænebrugere som beskrevet ovenfor. Undtagelsen er, at samarbejde i delte mapper og dokumenter ikke kan deaktiveres for brugere i domæner, der er blevet gjort krav påbetroede domæner og hvidlistede domæner i en organisation.

F.eks:

 • Hvis du vælger Ingen begrænsninger eller Ingen offentlig deling af links, bliver samarbejdsfunktioner (såsom afsendelse af private invitationer i Adobe XD) ikke påvirket.
 • Hvis du vælger Deling kun for domænebrugere, kan brugere kun samarbejde med brugere, der er på listen over tilladte domæner.

Program Berørte funktioner
Creative Cloud Assets Samarbejd, Del på Slack, Send link
Creative Cloud Libraries Samarbejd, Del på Slack, Send link
Adobe XD Udgivelsestjenester, invitationstjenester
InDesign Publish Online
Spark Publish
Adobe Color Publish tema
Hente Del, samarbejd
Creative Cloud-mobilapp Opret link, samarbejd
Behance Opret projekt
Portefølje Publish

Program Berørte funktioner
Acrobat- og Reader-computerapps Del
Webtjenester (cloud.acrobat.com)
Del
Send & Track, Outlook-plug-in Del
Mobilapps (herunder Acrobat og Scan) Del link, del Document Cloud-link

Vælg delingsindstillinger

Gør følgende for at vælge en begrænsende Aktivindstilling for din organisation:

 1. I Admin Console skal du gå til Indstillinger > Aktivindstillinger.

  Politik for delingsbegrænsninger
 2. Vælg en politik for delingsbegrænsninger.

  Du kan vælge mellem tre begrænsningsniveauer. Når du har valgt en mere begrænsende indstilling, kan du ikke stoppe eller fortryde tabet af eksisterende offentlige links eller samarbejder om delte mapper eller dokumenter.

  Hvis du vælger Deling kun for domænebrugere, skal du sørge for at definere dine hvidlistede domæner for at undgå, at du mister alle eksisterende samarbejder.

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge indstillingen Deling kun for domænebrugere med Document Cloud, skal du føje dine betroede domæner og domæner, der er blevet gjort krav på, til de hvidlistede domæner.

  Delingsindstillinger Begrænsninger Konsekvenser for eksisterende links og samarbejder
  Ingen begrænsninger Brugerne kan oprette offentlige links og samarbejde om delte mapper og dokumenter med alle.
  Ingen konsekvens.
  Ingen offentlig deling af links Forhindrer brugerne i at oprette offentlige links. Sletter alle eksisterende offentlige links. Når denne proces begynder, kan du ikke stoppe eller fortryde den.
  Deling kun for domænebrugere Forhindrer brugerne i at oprette offentlige links og begrænser kun samarbejde om delte dokumenter og mapper for brugere i betroede domæner, domæner, der er blevet gjort krav på, eller hvidlistede domæner. Sletter alle eksisterende offentlige links og sletter alle eksisterende samarbejder om delte dokumenter og mapper med brugere, der ikke er i et tilladt domæne. Når denne proces begynder, kan du ikke stoppe eller fortryde den.
 3. Klik på Bekræft.

  Hvis du ønsker, at dine brugere skal fortsætte med at dele aktiver, der ejes af organisationen, med bestemte eksterne organisationer eller enkeltpersoner, skal du gøre følgende.

  • For en ekstern organisation som f.eks. et bureau: Føj bureauets domæne til hvidlisten over domæner under Aktivindstillinger i Adobe Admin Console.
  • For en freelancer: Udsted et Adobe Enterprise ID eller Federated ID fra din organisation til den pågældende.
 4. Vælg en politik for adgangsanmodning, og klik på Bekræft.

  Som standard er adgangsanmodninger tilladt.

  En bruger med linket til en delt ressource, men uden tilladelse til at se ressourcen, kan derfor anmode om adgang. Brugere med delingsrettigheder på dokumentet modtager meddelelser for hver adgangsanmodning og kan beslutte, om der skal gives ellers nægtes adgang.

  Anmoderen modtager en meddelelse, når adgangen gives eller nægtes.

  Politik for anmodning om adgang

  Bemærk:

  Hvis du har valgt en politik med deling kun til domænebrugere, gælder denne begrænsning, når brugerne forsøger at imødekomme en adgangsanmodning fra en person uden for organisationen. 

Hvidlistede domæner

Hvidlistede domæner er de domæner, der er sikre at samarbejde med. Hvis du har valgt Deling kun for domænebrugere, kan du tilføje domæner til Hvidlistede domæner.

Tilføj hvidlistede domæner

 1. I Admin Console skal du gå til Indstillinger Aktivindstillinger.

 2. Hvis du vil tilføje domæner, skal du klikke på Tilføj domæner.

 3. Angiv domænerne i dialogboksen Tilføj domæner. Du kan tilføje flere domæner adskilt af kommaer. Klik på Tilføj.

  Bemærk:

  Du kan ikke hvidliste underdomæner. For eksempel er west.example.com og east.example.com underdomæner af domænet example.com.

  Tilføj domæner

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge indstillingen Deling kun for domænebrugere med Document Cloud, skal du føje dine betroede domæner og domæner, der er blevet gjort krav på, til de hvidlistede domæner.

Fjern hvidlistede domæner

Hvis du vil fjerne domæner fra listen, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for domænenavnene og klikke på Fjern domæner. Klik på Fjern i bekræftelsesdialogboksen, der vises efterfølgende.

Domænenavnet fjernes fra Hvidlistede domæner. Hvis du har Deling kun for domænebrugere som den valgte delingsindstilling, tilbagekaldes alle delinger af det fjernede domæne.

Fjern et hvidlistet domæne

Forsigtig:

Hvis du fjerner domæner fra hvidlisten, slettes alle eksisterende samarbejder om delte dokumenter og mapper mellem brugere i det pågældende domæne og brugerne i din organisation. Når denne proces begynder, kan du ikke stoppe eller fortryde den.

Konsekvenser for brugere i flere organisationer

Selvom Adobe anbefaler, at hver bruger kun er medlem af én organisation, er det muligt for brugere at være medlem af flere organisationer. For brugere i flere organisationer kan der være en uklarhed i forbindelse med, hvilke delingsindstillinger der gælder. Denne uklarhed kan undgås ved at sikre, at hver bruger er medlem af et domæne, der er blevet gjort krav på, og som er tilknyttet en af organisationerne.

Bemærk:

Hvis en bruger er medlem af flere organisationer og ikke er i et domæne, der er blevet gjort krav på, gælder der ingen delingsbegrænsninger for den pågældende bruger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online