Administration af selvbetjeningspolitikker

Opret politikker, der styrer de apps, som dine brugere kan installere og opdatere.

For it-administratorer

Selvbetjeningspolitikker giver mulighed for, at administratorer kan anvende tilpasningsmuligheder, så slutbrugerne kan installere og opdatere Creative Cloud-apps via Creative Cloud-computerappen.

For slutbrugere

Baseret på de politikker, der er angivet af it-administratoren, ændres slutbrugeroplevelsen inden for Creative Cloud-computerappen.

Denne artikel dækker trinnene for, hvordan både it-administratorer admins og slutbrugere kan gøre brug af selvbetjeningspolitikker.

For it-administratorer

Som administrator skal du i Admin Console anvende de påkrævede tilpasningsindstillinger på en produktprofil. Det betyder, du anvender selvbetjeningspolitikker på produktprofilniveauet. Dette sikrer derefter, at politikken gælder for alle slutbrugere, der er medtaget i denne produktprofil.  

Anvend selvbetjeningspolitikker

 1. Log på Admin Console, og gå til Produkter, og klik på en produktprofil.

 2. Gå til fanen Tilladelser, og klik på Rediger på linjeelementet Selvbetjeningspolitikker.

 3. Som standard er selvbetjeningspolitikken for en produktprofil slået fra. Du skal eksplicit aktivere selvbetjeningspolitikken for hver produktprofil efter behov.

  Selvbetjeningspolitikker

Og angiv politikkerne på følgende måde:

Brugeradministreret

Brugeradministrerede politikker definerer det kontrolniveau, som brugerne har over, hvordan og hvornår de installerer og opdaterer apps på deres maskiner.

Brugeradministreret

1. Opdater automatisk alle apps

Til/fra-funktionen Automatisk opdatering er aktiveret og tilgængelig for slutbrugere under Præferencer. Når funktionen er aktiveret, opdaterer den slutbrugernes apps automatisk, så snart nye versioner frigives.

Bemærk:

Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er valgt, ser slutbrugerne ikke til/fra-funktionen Automatisk opdatering i deres Creative Cloud-computerapp.

Detaljer om slutbrugeroplevelsen.

2. Gør opdateringer tilgængelige 30 dage efter udgivelse

Opdateringer stilles til rådighed for dine slutbrugere, 30 dage efter at Adobe har frigivet dem.

Dette betyder, at hvis Adobe frigiver en ny version af en app i dag, vil den ikke være synlig i 30 dage i dine slutbrugeres Creative Cloud-computerapp.

Detaljer om slutbrugeroplevelsen.

3. Aktivér indstillingen "vis ældre apps" i Creative Cloud-computerappen

Til/fra-funktionen Vis ældre apps vil være synlig under Præferencer i dine slutbrugeres Creative Cloud-computerapp, hvis denne indstilling er valgt. Slutbrugere har adgang til (kan opdatere og installere) apps, efter at de ophørt, såsom Adobe Muse. Hvis denne indstilling ikke er valgt, ser slutbrugerne ikke denne til/fra-funktion i deres Creative Cloud-computerapp.

Detaljer om slutbrugeroplevelsen.

Markering af flere indstillinger for Brugeradministreret

De indstillinger for Brugeradministreret, der er beskrevet herover, udelukker ikke gensidigt hinanden. Dette betyder, at du kan markere flere indstillinger.

Nogle eksempler på scenarier:

Sådan aktiveres funktionen Automatisk opdatering til slutbrugere, og sådan gøres opdateringer tilgængelige efter 30 dage.

Vælg indstilling et og to

Vælg indstilling et og to

Sådan sikrer du, at brugerne manuelt skal opdatere apps.

Men de ser først opdateringer 30 dage efter frigivelse, og de skal aktivere funktionen Vis ældre apps.

Vælg indstilling et og to

Sådan aktiverer du både automatisk opdatering og viser ældre appfunktioner:

Begrænset

Deaktiver panelet Apps i Creative Cloud-computerappen. Dette forhindrer, at slutbrugere kan installere eller opdatere apps. Og da panelet Apps ikke er tilgængeligt, kan brugerne ikke engang se appsene i panelet Apps.

Begrænset selvbetjeningspolitik

Detaljer om slutbrugeroplevelsen.

Almindelige spørgsmål (til -it-administratorer)

Yes. End users will need to upgrade the Creative Cloud desktop app on their machines to version <?>.

En politik anvendes på brugerne inden for 24 timer, efter at administratoren har tildelt politikken til produktprofilen.

Hvis du vil anvende en politik straks, skal du bede dine brugere om at gøre et af følgende:

 • Logge ud af deres Adobe-konto og på igen.
 • Afslutte og genstarte Creative Cloud-computerappen.
 • Klikke på Søg efter opdateringer i Creative Cloud-computerappen.

I øjeblikket kan selvbetjeningspolitikker anvendes på produktprofiler, der er baseret på Creative Cloud-produkter. Politikker er ikke tilgængelige for produktprofiler, der er baseret på Document Cloud- produkter eller produkter, der er en del af Creative Cloud.

Nej. Politikken anvendes på Creative Cloud-computerniveauet og gælder for alle Creative Cloud-apps.

Hvis for eksempel politikken Opdater automatisk alle apps anvendes på et Photoshop-produkt, så vil alle Creative Cloud-apps i Creative Cloud-computerappen blive gjort tilgængelige til automatiske opdateringer.

Nej. Politikker er kun tilgængelige for Navngiven brugerlicensering.

Selvbetjeningspolitikker er som standard slået fra. Så dette påvirker ikke eksisterende produktprofiler. Du kan dog bruge denne funktion til at anvende politikker på profiler, som du tidligere har oprettet. Eller endda på standardproduktprofiler, der er tilgængelige på Admin Console.

Vi anbefaler, at du ikke anvender modstridende politikker på brugere i flere produktprofiler. Hvis brugere er i flere produktprofiler, hvor der er valgt flere brugeradministrerede politikker, indstilles alle brugeradministrerede politikker. Hvis en bruger er i flere produktprofiler, hvor der er angivet en brugeradministreret og begrænset politik, vil den brugeradministrerede politik have forrang.

Politikken anvendes på Creative Cloud-computerniveauet og gælder for alle Creative Cloud-apps.

Hvis for eksempel politikken Gør opdateringer tilgængelige 30 dage efter udgivelse anvendes på et Photoshop-produkt, så vil alle Creative Cloud-apps i Creative Cloud-computerappen bliver tilgængelige 30 dage efter deres frigivelse .

A union of policies across offers are applied at the Creative Cloud desktop level. Also, in the case of conflicting policies, the less restrictive policy will be applied.

Nej. I øjeblikket gælder politikker kun for Creative Cloud-apps.

Selvbetjeningspolitikker har altid forrang i forhold til indstillinger for administrerede pakker.

Hvis du f.eks. opretter en administreret pakke og vælger indstillingen Aktivér selvbetjening og distribuerer denne pakke til en brugermaskine. Du anvender så politikindstillingen Begrænset på en produktprofil og føjer denne bruger til produktprofilen. Politikindstillingen Begrænset gælder for brugeren.

For slutbrugere

Hvis dine Creative Cloud-apps er licenseret af en organisation, vil den måde, hvorpå du installerer og opdaterer apps via Creative Cloud-computerappen, afhænge af, hvordan administratoren i din organisation har oprettet Creative Cloud-computermiljøet på din computer.

Panelet Apps er deaktiveret

Hvis du ser følgende skærm, når du går til fanen Apps på Creative Cloud-computerappen, har din administrator deaktiveret muligheden for at installere eller opdatere apps på din computer.

Panelet Apps er deaktiveret

Note til administratorer:

Appspanelet er deaktiveret, hvis:

Automatisk opdatering

Hvis administratoren har aktiveret automatiske opdateringer, behøver du ikke eksplicit at installere eller opdatere Adobe-apps på din maskine. De opdateres automatisk.

Om nødvendigt kan du dog udføre disse trin for at stoppe den automatiske installation og opdatering af apps på din maskine:

 1. Åbn Creative Cloud-computerappen på din computer.
 2. Klik på Indstillinger i øverste højre hjørne af Creative Cloud-computerapp.
 3. Gå til fanen Apps.
 4. Deaktiver Automatisk opdatering.
Opdater apps automatisk

Når indstillingen Automatisk opdatering anvendes, opdateres dine apps automatisk, så snart nye versioner frigives.

Første gang automatisk opdatering bruges

Vis ældre apps

asdf

Sådan får du vist (og installererapps, der er ophørt såsom Adobe Muse. 

Bemærk : Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis din administrator har aktiveret Vis ældre apps for dig. Det betyder, at du ikke ser denne indstilling under fanen Apps, så har din administrator deaktiveret Vis ældre apps. Du behøver ikke at have indstillingen for at se eller installere apps, der er ophørt.

Adobe-logo

Log ind på din konto