Adobe-skabeloner er forhåndsoprettede, navngivne brugerlicenspakker, som du kan hente fra fanen Pakker i Admin Console. De er enten enkelt-app-pakker eller pakkesamlinger, der er oprettet af Adobe. Disse pakker oprettes på baggrund af standardindstillingerne. Du kan vælge at downloade pakker baseret på de tilgængelige Adobe-skabeloner. Du kan også bruge de tilgængelige skabeloner som standardudgangspunkt til at oprette pakker.

Enkelt-app-pakker omfatter også den pakke, der kun omfatter Creative Cloud-computerprogrammet, og som gør det muligt at installere Creative Cloud-computerprogrammet.

Vis Adobe-skabeloner

 1. Log på Admin Console, og gå til Pakker > Adobe-skabeloner.

  Listen over tilgængelige pakker baseret på Adobe-skabeloner vises.

  Adobe-skabeloner
 2. Brug tekstfeltet Søg til at filtrere skabelonerne efter pakkenavn.

 3. Som standard er listen over pakker sideinddelt med ti pakker på en side.

  Du kan ændre antallet af pakker, der vises på en side, i rullemenuen i nederste højre hjørne af listen over pakker.

 4. Klik på pakkenavnet for at få vist en oversigt over pakken.

  Pakkeoversigten vises i skuffen med oplysninger.

  Oplysninger om Adobe-skabeloner

Download pakker baseret på Adobe-skabeloner

Hvis du vil udrulle en pakke baseret på en Adobe-skabelon, skal du opbygge og derefter downloade pakken.

 1. Klik et vilkårligt sted i pakkerækken på listen over pakker for at downloade pakken.

 2. Klik på Download i skuffen med oplysninger.

 3. Du føres til siden Pakker. Når pakken er blevet opbygget, downloades pakken til din computer.

 4. Hvis du vil downloade pakken på et senere tidspunkt, skal du klikke på pakkenavnet på listen over pakker og derefter klikke på Download i skuffen med oplysninger.

Tilpas og download pakker baseret på Adobe-skabeloner

En Adobe-skabelon indeholder standardprogrammerne og -konfigurationerne som defineret i skabelonen. Når du opretter en pakke, kan du vælge at oprette pakken fra bunden. Du kan også finde den Adobe-skabelon, som bedst passer til dine behov, og bruge den som udgangspunkt.

Bemærk:

Når du tilpasser en skabelon, kan du tilføje produkter, der er en del af Creative Cloud eller Document Cloud, eller du kan tilføje produkter såsom Adobe Captivate og Presenter, der ikke er en del af disse clouds.

 1. Hvis du vil tilpasse en pakke baseret på en Adobe-skabelon, skal du klikke et vilkårligt sted i rækken for en pakke på listen over pakker.

 2. Klik på Tilpas i den højre rude.

  Bemærk:

  Den skabelon, du tilpasser med produkter, såsom Adobe Captivate og Presenter, der ikke er en del af Creative Cloud eller Document Cloud, giver ikke alle de tilpasningsmuligheder, der er tilgængelige i en skabelon, der indeholder Creative Cloud-apps.

 3. På skærmen Konfigurer skal du angive de påkrævede indstillinger:

  Brug operativsystemets sprog: Vælg denne indstilling for at oprette en pakke, der udrulles på samme sprog som klientmaskinens operativsystem. I så fald er operativsystemets sprog det standardsprog, som pakken udrulles på.

  Vis apps-panel: Vis/skjul panelet Apps i Creative Cloud-computerprogrammet for slutbrugere. Aktivering/deaktivering af panelet Apps aktiverer/deaktiverer automatisk opdateringer på klientmaskinerne. Kun tilgængelig for Creative Cloud- eller Document Cloud-apps.

  Giv ikke-administratorer tilladelse til at opdatere og installere apps: Giver selvbetjenings-slutbrugere, der ikke har administrative rettigheder, mulighed for at installere og administrere deres programmer og opdateringer. Kun tilgængelig for Creative Cloud- eller Document Cloud-apps.

  Aktivér Remote Update Manager: Vælg denne indstilling for at aktivere brugen af Remote Update Manager. Med Adobe Remote Update Manager kan du køre opdateringsfunktionen på klienten takket være fordelen ved at udføre handlingen som administrator. Du kan finde flere oplysninger i Remote Update Manager.

  Opret en mappe til udvidelser, og medtag kommandolinjeværktøjet til Extension Manager: Opret en undermappe i pakkemappen, som du kan bruge til at medtage udvidelser, der skal installeres sammen med pakken. Få flere oplysninger i Administration af udvidelser til pakker

  Omdiriger til intern opdateringsserver: Omdiriger alle opdateringer til denne pakke til en intern opdateringsserver. De interne serveroplysninger er angivet i en XML-fil indeholdende en tilsidesættelse under fanen Pakker > Indstillinger i Admin Console. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstillinger i artiklen Pakning af apps via Admin Console.

  Installer til brugerdefineret mappe: Installer apps i pakken til en brugerdefineret mappe. Mappen defineres under fanen Pakker > Indstillinger i Admin Console. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstillinger i artiklen Pakning af apps via Admin Console. Kun tilgængelig for Creative Cloud- eller Document Cloud-apps.

  Deaktiver filsynkronisering: (Tilgængelig for uddannelsesinstitutioner) Udelad den automatiske synkronisering af filer til klientsystemer. Dette er nyttigt, når du installerer pakker i et testmiljø, hvor du vil udelade filsynkronisering. Kun tilgængelig for Creative Cloud- eller Document Cloud-apps.

 4. Når du er færdig, skal du klikke på Næste.

  På skærmen Vælg apps kan du tilføje eller fjerne programmer, der er blevet defineret af Adobe-skabelonen.

  Vælg apps
 5. Når du har valgt de programmer, der skal medtages i pakken, skal du klikke på Næste.

 6. På skærmbilledet Fuldfør skal du skrive navnet på den pakke, du opretter.

  Du kan også gennemgå de tilpassede programmer og konfigurationen for denne pakke før opbygningen af pakken.

 7. Du føres tilbage til siden Pakker. Når pakken er blevet opbygget, downloades pakken til din computer.

 8. Hvis du vil downloade pakken på et senere tidspunkt, skal du klikke på et vilkårligt sted i pakkerækken på listen over pakker og derefter klikke på Download i skuffen med oplysninger.

Bemærk:

Hvis du opretter en pakke, der indeholder Captivate 2017 eller Presenter (enhver version), skal du fjerne disse produktversioner på slutbrugercomputeren, før du udruller denne pakke.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online