Adobe-skabeloner til pakker

Adobe-skabeloner er forhåndsoprettede, navngivne brugerlicenspakker, som du kan hente fra fanen Pakker i Admin Console. De er enten enkelt-app-pakker eller pakkesamlinger, der er oprettet af Adobe. Disse pakker oprettes på baggrund af standardindstillingerne. Du kan vælge at downloade pakker baseret på de tilgængelige Adobe-skabeloner. Du kan også bruge de tilgængelige skabeloner som standardudgangspunkt til at oprette pakker.

Enkelt-app-pakker omfatter også den pakke, der kun indeholder Creative Cloud-computerprogrammet, og som gør det muligt at installere Creative Cloud-computerappen.

Vis Adobe-skabeloner

 1. Log på Admin Console, og gå til Pakker > Adobe-skabeloner.

  Listen over tilgængelige skabeloner vises.

  Liste over tilgængelige Adobe-skabeloner

 2. Brug tekstfeltet Søg til at filtrere skabelonerne efter pakkenavn.

 3. Som standard er listen over pakker sideinddelt med ti pakker på en side.

  Du kan ændre antallet af pakker, der vises på en side, i rullemenuen i nederste højre hjørne af listen over pakker.

 4. Klik et vilkårligt sted i pakkerækken på listen over pakker for at se en oversigt over pakken.

  Pakkeoversigten vises i detaljeskuffen.

  Oplysninger om Adobe-skabeloner

Download pakker baseret på Adobe-skabeloner

Hvis du vil udrulle en pakke baseret på en Adobe-skabelon, skal du opbygge og derefter downloade pakken.

 1. Klik et vilkårligt sted i pakkerækken på listen over pakker for at downloade pakken.

 2. I skuffen med oplysninger skal du klikke på Download.

 3. Du føres til siden Pakker. Når pakken er blevet opbygget, downloades pakken til din computer.

 4. Hvis du vil downloade pakken på et senere tidspunkt, skal du klikke på pakkenavnet på listen over pakker og derefter klikke på Download i skuffen med oplysninger.

Tilpas og download pakker baseret på Adobe-skabeloner

En Adobe-skabelon indeholder standardprogrammerne og -konfigurationerne som defineret i skabelonen. Når du opretter en pakke, kan du vælge at oprette pakken fra bunden. Du kan også finde den Adobe-skabelon, som bedst passer til dine behov, og bruge den som udgangspunkt.

Bemærk:

Når du tilpasser en skabelon, kan du tilføje produkter, der er en del af Creative Cloud eller Document Cloud. Alternativt kan du tilføje produkter fra Adobe Technical Communications Suite (TCS) – Adobe Captivate, RoboHelp, FrameMaker og Presenter – som ikke er en del af disse clouds.

Den skabelon, du tilpasser med produkterne i TCS, indeholder ikke alle de tilpasningsmuligheder, der er tilgængelige i skabelonen til Creative Cloud-apps.

 1. Hvis du vil tilpasse en pakke baseret på en Adobe-skabelon, skal du klikke et vilkårligt sted i rækken for en pakke på listen over pakker.

 2. Klik på Tilpas i detaljeskuffen, der åbnes.

 3. Vælg eller aktivér de ønskede indstillinger på skærmbilledet Konfigurer:

  • Platform (kun Windows): Vælg processorunderstøttelse.
  Bemærk:

  Det er nødvendigt at oprette separate pakker til Windows 64-bit- og Windows ARM-enheder. En pakke, der er oprettet til en specifik arkitekturtype, kan ikke udrulles på en anden arkitekturtype.

  • Sprog: Vælg det sprog, som pakken skal oprettes på.
  • Brug OS-landestandard: Aktivér for at oprette en pakke, der udrulles på OS-sproget på klientmaskinen. I så fald er OS-sproget det standardsprog, som pakken udrulles på.

  Når du er færdig, skal du klikke på Næste.

 4. På skærmen Vælg apps kan du tilføje eller fjerne programmer, der er blevet defineret i Adobe-skabelonen.

  Vælg apps

  Markér afkrydsningsfeltet Vis ældre versioner for at få vist listen over understøttede, tidligere versioner, hvis der er nogen.

  Når du har tilføjet de apps, der skal medtages i pakken, skal du klikke på Næste.

 5. (Ikke tilgængelig til Windows ARM- eller macOS-enheder (Apple Silicon) i øjeblikket) Søg efter og vælg de plug-ins, der skal medtages i pakken, på skærmbilledet Vælg plug-ins, og klik på Næste.

  Du kan markere afkrydsningsfeltet Vis kun kompatible plug-ins for at få vist de plug-ins, der er kompatible med apps i pakken. Filteret vises ikke, hvis du kun har Creative Cloud-computerappen i din pakke.

  Klik på Valgte plug-ins for at se listen over valgte plug-ins.

  Bemærk:

  De plug-ins, du medtager i pakken, behøver ikke nødvendigvis at have støtteappen som en del af den samme pakke. Du kan medtage plug-ins og udvidelser til apps, der tidligere er installeret på brugernes computere. Hvis der ikke findes en målapp for et plug-in på en computer, bliver plug-in'et ikke installeret på computeren.

  Vælg plug-ins

 6. Vælg eller aktivér de ønskede indstillinger på skærmbilledet Indstillinger, og klik derefter på Næste.

  Creative Cloud-computerindstillinger:

  • Aktivér installation via selvbetjening: Gør det muligt for brugerne at installere og opdatere apps fra panelet Apps i Creative Cloud-computerappen. Få mere at vide.
  • Giv ikke-administratorer tilladelse til at opdatere og installere apps: Aktiverer selvbetjening for slutbrugere, der ikke har administrative rettigheder, så de kan installere og administrere deres apps og opdateringer. Få mere at vide.
  • Deaktiver automatisk opdatering for slutbrugere: Sørg for, at slutbrugere ikke automatisk kan opdatere deres apps via Creative Cloud-computerappen. Få mere at vide.
  • Aktivér installation af plug-in via selvbetjening: Gør det muligt for slutbrugere at installere og opdatere plug-ins fra fanen Marketplace i Creative Cloud-computerappen. Hvis indstillingen ikke er valgt, kan brugerne ikke gennemse eller installere plug-ins ved hjælp af Creative Cloud-computerappen. Få mere at vide.
  • Deaktiver filsynkronisering: Udelad den automatiske synkronisering af filer til klientsystemer. Dette er nyttigt, når du installerer pakker i et testmiljø, hvor du vil udelade filsynkronisering. Læs mere om deaktivering af filsynkronisering. Denne indstilling er kun tilgængelig for Creative Cloud-abonnenter i kommercielle og uddannelsesmæssige organisationer. Den er ikke tilgængelig for abonnenter i offentlige institutioner.
  • Aktivér browserbaseret login: Som standard skal brugerne logge ind ved hjælp af Creative Cloud-computerappen. Vælg denne valgmulighed for at omdirigere brugerne, så de logger ind via browseren. Få mere at vide.

  Læs også om andre tilpasningsmuligheder i Creative Cloud-app og -tjenester | Tilpasninger.

  Administrationsindstillinger:

  • Aktivér Remote Update Manager: Gør det muligt at bruge Remote Update Manager. Med Adobe Remote Update Manager kan du køre opdateringsprogrammet på klienten, hvilket giver den fordel, at programmet udføres med administratorrettigheder. Få mere at vide.
  • Omdiriger til intern opdateringsserver: Gør det muligt at omdirigere alle opdateringer til denne pakke til en intern opdateringsserver. Oplysningerne om den interne server er angivet i en XML-tilsidesættelsesfil på fanen Pakker > Indstillinger i Admin Console. Find ud af, hvordan du angiver indstillinger.
  • ((Ikke tilgængelig til Windows ARM- eller Apple Silicon-enheder i øjeblikket) Opret en mappe til udvidelser, og medtag kommandolinjeværktøjet til Adobe Extension Manager : Denne indstilling er aktiveret, hvis du har plug-ins i pakken. Indstillingen opretter en undermappe under pakkemappen til udvidelser, som skal installeres med pakken. Få flere oplysninger i Administration af udvidelser til pakker.
   • Inkluder Adobe Asset Link: (Tilgængelig, hvis ovenstående indstilling er aktiveret) Denne udvidelse forbinder Adobe Experience Manager-aktiver (AEM) med disse Creative Cloud-computerapps: Photoshop, Illustrator og InDesign. 

  Bemærk: AEM Assets er påkrævet. Der er flere oplysninger under Adobe Asset Link. Denne funktion er kun tilgængelig for Creative Cloud til virksomheder-kunder.

  • Installer pakken i  brugerdefineret  installationsmappe: Gør det muligt for dig at installere apps i denne pakke i en brugerdefineret mappe. Mappen defineres på fanen Pakker > Indstillinger i Admin Console. Find ud af, hvordan du angiver indstillinger.
 7. Angiv navnet på pakken, og gennemgå pakkeoplysninger, inkluderede apps og plug-ins på skærmbilledet Færdiggør. Klik derefter på Opret pakke.

  Færdiggør pakke

  Der vises en meddelelse, når oprettelsen er fuldført. Hvis pakken er oprettet korrekt, angives der i meddelelsen også den tidsperiode, hvori pakken kan downloades fra Admin Console.

  Hvis du ønsker at tjekke den resterende tid for de eksisterende pakker i detaljepanelet, kan du klikke på rækkeelementet for pakken.

 8. Hvis du vil downloade pakken på et senere tidspunkt, skal du klikke på et vilkårligt sted i pakkerækken på listen over pakker og derefter klikke på Download i skuffen med oplysninger.

Bemærk:
 • Hvis du opretter macOS-pakker, downloades Adobe Package Downloader til din computer. Åbn og kør for at fuldføre download af pakken. Der er flere oplysninger her.
 • Hvis du opretter en pakke, der indeholder Captivate 2017 eller Presenter (hvilken som helst version), skal du først fjerne disse produktversioner på slutbrugercomputeren, inden du udruller denne pakke.

Næste trin

Udrul pakker

Når du har oprettet pakken, kan du vælge mellem følgende metoder til at udrulle pakken:

 • Brug tredjepartsværktøjer som Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop eller JAMF Pro til fjernudrulning. Få mere at vide.
 • Installer ved at dobbeltklikke på pakkefilen. Få mere at vide.
 • Udrul ved hjælp af kommandolinjen på Windows-computere. Få mere at vide.
 • Udrul ved hjælp af Info.plist-filen på macOS-computere. Få mere at vide.

Få flere oplysninger om, hvordan du udruller opdateringer, under Skift administration for Adobe-virksomheds- og teamkunder.

Adobe-logo

Log ind på din konto