Administrer produkttilladelser i Admin Console

Du kan nu bruge Admin Console til at styre adgangen til funktioner og faciliteter i produktet. For at administrere brugere og de handlinger, de kan de foretage i dit produkt, gør Admin Console det muligt at tildele tilladelser og roller til produktprofiler. Hvis din organisation f.eks. bruger Adobe Analytics eller Adobe Target, kan du først oprette produktprofiler til disse produkter og tildele tilladelser til disse profiler ud fra dine behov og derefter føje brugere til disse produktprofiler. De tilføjede brugere får deres tilladelser fra de produktprofiler, som de er tilføjet til.

Ud over at give brugere tilladelser til at udføre bestemte opgaver eller få adgang til bestemte områder kan du også tildele dem produktroller i produktprofiler. I Adobe Target kan du for eksempel tildele brugerne roller som observatør, redaktør eller godkender. Disse produktroller er genkendes og gennemtvinges af Adobe Target.

Som produktprofiladministrator giver muligheden for at definere tilladelser og roller inden for produktprofiler i Admin Console dig kontrol over, hvordan slutbrugerne benytter produktet.

Læs oplysninger om, hvordan du administrerer produkter og produktprofiler i Admin Console.

I Admin Console grupperes tilladelseselementer i sektioner. Hvert afsnit indeholder flere tilladelseselementer, der kan medtages i eller fjernes fra en produktprofil.

Bemærk:

De afsnit og tilladelseselementer, der vises i Admin Console, afhænger af produktet.

Føj tilladelser til en produktprofil

Følg disse trin for at tilføje tilladelseselementer fra et bestemt afsnit til en produktprofil:

 1. Log på Admin Console og gå til Produkter.

  Der vises en liste over alle de Adobe-produktplaner, som du er administrator for.

 2. Klik på det påkrævede produkt.

 3. Klik på den produktprofil, som du skal føje tilladelser til, og gå til fanen Tilladelser.

  Under fanen Tilladelser vises en liste over de tilladelsesafsnit, der gælder for det aktuelle produkt. Listen viser også antallet af tilladelseselementer, der er medtaget i den aktuelle profil.

 4. Klik på en sektion for at se de tilgængelige tilladelseselementer.

  Du kan bruge søgefeltet til at søge efter et tilladelseselement. Listen over tilladelseselementer filtreres, så den viser dem, der passer til din søgning.

  Tilføj eller fjern tilladelser efter behov.

  Du kan også søge efter tilladelser vha. søgefeltet.

 5. Klik på Gem, når du er færdig.

Medtag automatisk tilladelseselementer

Når du tilføjer tilladelseselementer til en produktprofil, kan du bruge indstillingen Medtag automatisk til at tilføje ikke kun alle de tilladelseselementer, der findes i et afsnit i dag, men også alle de tilladelseselementer, der oprettes i fremtiden i det pågældende afsnit. Når du vælger dette afkrydsningsfelt, bliver alle de tilladelseselementer, der i øjeblikket er tilgængelige for afsnittet, således føjet til produktprofilen. Hvis nye tilladelseselementer bliver tilgængelige for dette afsnit på et senere tidspunkt, medtages disse elementer automatisk i denne produktprofil. Hvis du vælger denne indstilling, behøver du ikke at vende tilbage for at redigere denne produktprofil, så de nye tilladelseselementer medtages.

 1. Mens du arbejder under fanen Tilladelser for en produktprofil, kan du klikke for at åbne et afsnit og se de tilgængelige tilladelseselementer.

 2. Hvis du automatisk vil medtage alle tilladelseselementer i denne tilladelsessektion, skal du klikke på Medtag automatisk.

 3. Klik på Gem.

Fjern tilladelser

Du kan fjerne bestemte tilladelseselementer, der er tilføjet til en produktprofil. Du kan også fjerne alle tilladelseselementerne i et tilladelsesafsnit af en produktprofil.

 1. Mens du arbejder under fanen Tilladelser for den valgte produktprofil, skal du klikke for at åbne den ønskede tilladelsessektion.

 2. Hvis du vil fjerne specifikke tilladelser, skal du klikke på  til højre for det inkluderede tilladelseselement.

 3. Hvis du vil fjerne alle tilladelseselementer i tilladelsesafsnittet, der er tilføjet til en produktprofil, skal du klikke på Fjern alle øverst til højre på inkluderingslisten.

Kopiér tilladelser

Du kan oprette en ny produktprofil ved hjælp af de tilladelser, der er defineret i en eksisterende profil. Dette kan være nyttigt, hvis du har en produktprofil med et kompliceret sæt definerede tilladelser.

 1. Når du har gemt tilladelsesændringerne i en produktprofil under fanen Tilladelser, skal du klikke på Kopiér tilladelser.

 2. Klik på Fortsæt, når du bliver bedt om at oprette en ny profil.

  Når du kopierer tilladelser fra en produktprofil, får du vist en ny produktprofil (udkast). Den nye produktprofil har alle tilladelserne fra den oprindelige profil.

 3. Angiv de påkrævede oplysninger for at oprette en ny profil.

 4. Hvis det er relevant, skal du klikke på Næste og redigere de tjenester, som du har brug for, eller indstil kvoten for denne profil.

 5. Klik på Udført.

Når den nye profil er oprettet med de tilladelser, der er kopieret fra den tidligere profil, sendes du til fanen Brugere for den nye profil.

Tilføj brugere og administratorer til denne profil efter behov.

Adobe-logo

Log ind på din konto