Introduktion

Som administrator af et Adobe-produkt har du måske administreret brugerne og styret deres adgang til forskellige produktfunktioner på traditionel vis via produktets administrative grænseflade. Nu kan du opnå det samme via Adobe Admin Console. I dette dokument forklares fordelene ved at gøre dette, og du får en vejledning i processen.

Dokumentet indeholder en oversigt over de trin, der kræves for at skifte fra at styre brugerne i produktets egen grænseflade til at gøre det via Adobe Admin Console. Der vises links til andre dokumenter, som dækker de specifikke fremgangsmåder i alle detaljer.

Hvem bør læse dette dokument?

Dokumentet er rettet mod følgende administrative roller.

Bemærk:

Rollerne kan have andre navne i det produkt, du administrerer. 

Systemadministratorer

Administratorerne af det aktuelle produkt, der har ansvaret for brugerstyring. Denne rolle omfatter opgaver som f.eks.:

 • Tilføjelse og invitation af brugere til produktet 
 • Redigering af brugerindstillinger
 • Fjernelse af brugere

Produktadministratorer

Administratorer af det aktuelle produkt, der har ansvaret for at tildele produkttilladelser til brugere, så de kan få adgang til forskellige produktfunktioner. Denne rolle omfatter opgaver som f.eks.:

 • Aktivering og tilbagekaldelse af tilladelser til en bestemt produktfunktionalitet
 • Tilknytning af en produktspecifik rolle til en bruger

Bemærk:

Dette dokument er ikke henvendt til slutbrugerne. Som regel foregår migreringen, uden at slutbrugerne bemærker det, og de bliver ikke involveret. Som systemadministrator kan du fortælle slutbrugerne om, hvad de kan forvente fra migreringen.

Fordele ved at migrere til Admin Console

Hvorfor flytte til Admin Console?

Adobe Admin Console udgør et centralt sted, hvor du kan styre administratorer, brugere, brugergrupper, produkttilladelser og produktroller på alle de Adobe-produkter, som organisationen har købt.

Du kan uddelegere systemadministrative opgaver ved at oprette andre systemadministratorer. Du kan også udpege produktspecifikke administratorer til at administrere Adobe-produkter, som organisationen har købt. Få flere oplysninger i Administrative roller.

Når Adobe introducerer nye produkter og tjenester, kan du hurtigt give brugerne adgang til disse produkter fra Admin Console. Du kan også administrere produktspecifikke tilladelser og roller ved hjælp af produktprofiler.

Du kan også oprette brugergrupper til samlet administration af produkttilladelser og produktroller. Du skal blot oprette grupper af brugere ud fra dine behov og derefter tildele disse brugergrupper til de produktprofiler, som du definerer.

Der kan finde flere oplysninger i Admin Console.

Hvem har gavn af migreringen?

Systemadministratorer

Hvis du er systemadministrator, giver Admin Console dig en enkelt grænseflade til administration af alle brugere i din organisation, uanset hvilke Adobe-produkter de bruger. Du kan føje nye brugere til Admin Console ved hjælp af deres Adobe ID eller deres enterprise-legitimationsoplysninger.

Du kan se, hvordan du tilføjer brugere, i Inviter brugere. Du kan også tilføje flere brugere ved hjælp af en CSV-fil. Konsollen gør det også muligt at udføre forskellige massehandlinger til styring af brugere.

Produktadministratorer

Hvis du er produktadministrator, giver Admin Console dig en enkelt grænseflade til administration af de produktspecifikke tilladelser og roller for brugerne i din organisation. Når Adobe føjer nye funktioner til de produkter, der bruges i din organisation, kan du administrere alle nye tilladelser for dine eksisterende brugere fra den samme grænseflade. Når din organisation køber nye produkter fra Adobe, kan du bruge den samme Admin Console til at give brugerne adgang til de nye produkter og til at administrere deres tilladelser og roller for disse nye produkter.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer produkttilladelser og roller, i Administrer produkter og profiler.

Slutbrugere

Dine slutbrugere har ét sæt legitimationsoplysninger, som de bruger på alle eksisterende og nye Adobe-produkter i din organisation.

Inden migreringen

Du modtager en meddelelse i et produkt, så du kan komme i gang med migreringen.

E-mailinvitation fra Adobe til primær systemadministrator

Hvis din organisation ikke allerede bruger Admin Console, bliver du udpeget som primær systemadministrator, og du modtager en e-mailinvitation fra Adobe til Admin Console. Brug dine Adobe ID-legitimationsoplysninger til at logge ind.

Arbejdsforløb for migrering

Her følger en oversigt over de trin, der skal udføres for at migrere brugerstyringen til Admin Console.

Trin 1: Planlæg identitetstypen for dine brugere

Det første trin er at vælge identitetstypen for dine brugere. Adobes identitetsstyringssystem hjælper administratorer med at oprette og administrere brugeradgang til programmer og tjenester. Adobe tilbyder tre forskellige typer af identiteter eller konti til at godkende og give tilladelse til brugere. De bruger en e-mailadresse som brugernavn. Du kan vælge mellem følgende identitetstyper, der understøttes i Admin Console.

 • Federated ID: Oprettet, ejet og administreret af en organisation og knyttet til enterprise-kataloget via føderation. Organisationen administrerer legitimationsoplysningerne og behandler enkeltlogon via en SAML2-identitetsudbyder (IdP).
 • Enterprise ID: Oprettet, ejet og styret af en organisation. Adobe hoster Enterprise ID'et og udfører godkendelsen, men organisationen vedligeholder Enterprise ID'er.
 • Adobe ID: Oprettet, ejet og styret af slutbrugeren. Adobe udfører godkendelsen, og slutbrugeren styrer identiteten.

Ud fra behovene i din organisation kan du vælge at implementere og bruge den mest egnede identitetsmodel.

Bemærk:

Adobe anbefaler på det kraftigste, at virksomheder foretager et bevidst skift i retning af kun at tilføje brugere med Federated og Enterprise ID'er i organisationen. Brugen af ​​disse identitetstyper giver mere kontrol over dine brugere og aktiver fra virksomhedens domæner.

Vigtigt: Du kan vælge at bruge enten Federated ID'er eller Enterprise ID'er (og ikke begge). Du kan dog kun vælge én af disse identitetstyper med Adobe ID'erne. Eksempelvis hvis nogle af dine brugere logger på dit produkt med dine virksomhedslegitimationsoplysninger (f.eks. johndam@eksempel.com), og nogle brugere benytter e-mails, der kommer fra et sted uden for virksomheden (f.eks. janedam@gmail.com).

Yderligere oplysninger finder du under understøttede identitetstyper.

Trin 2: Opret Adobe ID'er

Bemærk:

Hvis du har valgt kun at bruge Enterprise eller Federated ID-typer, kan du springe dette trin over i arbejdsforløbet.

Adobe ID anbefales kun, hvis brugerne i øjeblikket logger på produktet med en e-mailadresse, der ikke hører til organisationens domæne. Hvis nogle af dine brugere benytter Adobe ID-identitetstyper, skal du anmode dem alle om at oprette et Adobe ID på http://www.adobe.com/dk.

Trin 3: Konfigurer en mappe

Hvis du vil bruge Enterprise ID'er eller Federated ID'er, skal du starte med at oprette et katalog, som du kan knytte ét eller flere domæner til.

Få flere oplysninger i Konfigurer identitet.

Trin 4: Gør krav på dit domæne (hvis du har valgt typerne Enterprise eller Federated ID'er i trin 1)

Dine slutbrugere godkendes mod domæner, som du konfigurerer i Admin Console. Hvis din e-mailadresse er john@eksempel.com, er eksempel.com dit domæne. Et domæne kan enten anvendes med Enterprise ID'er eller Federated ID'er, men ikke begge dele. Du kan dog gøre krav på flere domæner.

For at kunne gøre krav på et domæne skal din organisation vise, at den har kontrol over det. Og der kan kun gøres krav på et domæne én gang.

Hvis der allerede er gjort krav på domænet, f.eks. af en anden afdeling i samme virksomhed, kan der anmodes om adgang til det via domænets kravproces. Den første afdeling, der gør krav på domænet (ejer), er ansvarlig for at godkende alle anmodninger om adgang fra andre afdelinger (administratorer). Få flere oplysninger i Mappetillid.

Hvis du har oprettet Federated ID'er, kan du konfigurere enkeltlogon. Når organisationer konfigurerer og aktiverer enkeltlogon (SSO), har brugerne i organisationen mulighed for at anvende virksomhedens legitimationsoplysninger til at få adgang til Adobe-software.

Trin 5: Migrer brugerstyring

Bemærk:

Inden du starter migreringen, skal du gøre et eller begge af følgende:

 • Hvis du har valgt at bruge Adobe ID'er (helt eller sammen med Enterprise eller Federated ID'er), skal dine brugere have oprettet deres Adobe ID'er på http://www.adobe.com/dk.
 • Hvis du har valgt at bruge Enterprise eller Federated ID'er, skal du have gjort krav på domænet for din virksomhed.

Når dine brugere har oprettet deres Adobe ID'er, og/eller du har gjort krav på domænet for din virksomhed, kan du nu starte migreringen fra dit Adobe-produkt.

Trin 6: Brugere modtager en e-mail med en invitation

Alle brugere, der er konfigureret til at blive styret via Admin Console, modtager en e-mail, der forklarer, hvad de har fået adgang til.

System- og produktadministratorer vil kunne få adgang til Admin Console.

Slutbrugere vil kunne logge på produktet ved hjælp af deres legitimationsoplysninger.

Efter migrering

Når migreringen er fuldført, vil følgende ændringer træde i kraft:

Systemadministratorer

Du administrerer ikke længere brugere i produktet.

Brug Admin Console til at administrere brugere. Få en introduktion til, hvordan du bruger Admin Console, i denne artikel.

Hvis du er den primære (eller første) systemadministrator for din organisation på Admin Console, kan du tildele administrative roller til andre brugere. Disse roller kan omfatte:

 • Andre systemadministratorer
 • Produktadministratorer

Produktadministratorer

Du administrerer ikke længere brugere, deres tilladelser eller deres roller i produktet.

Du tildeles administrative rettigheder til ét eller flere produkter i din organisation. Du kan oprette produktprofiler og tildele administratorer til de profiler, du opretter. Du kan også tildele brugere og brugergrupper til disse produktprofiler. Du kan derefter også tildele roller til disse brugere og brugergrupper. 

Få yderligere oplysninger om administration af produktprofiler i Admin Console i Administrer produkter og profiler.

Slutbrugere

Slutbrugerne vil kunne logge på det eksisterende produkt ved hjælp af deres legitimationsoplysninger. Alle brugeroplysninger er specifikke for Adobe ID'et eller som angivet i virksomheden (hvis du vælger Federated eller Enterprise ID'er).