Bemærk:

Følgende vejledning gælder for kunder, der har købt en Adobe Stock til virksomheder-plan (billeder og/eller kreditter). Kunder, der har købt Creative Cloud Pro for enterprise (CCE Pro), kan følge de samme trin til udrulning som for Creative Cloud for enterprise.

Gældende rolle: Administratorer

stock entitlement-01

Som systemadministrator kan du bruge Adobe Admin Console til at:

Visualisere oplysningerne om dit Adobe Stock-produkt:

 • Kvote, der er tilgængelig for din virksomhed
 • Kvote, der er tildelt produktprofiler
 • Kvote, der er brugt af dine brugere

Tildele en produktadministratorrolle for Adobe Stock til dine brugere.

Oprette/redigere produktprofiler for Adobe Stock:

 • Angiv et Navn på produktprofilen (kan kun ses af administratorer i Admin Console)
 • Angiv et navn på Team/Stock-projektet (kan ses af slutbrugere på Adobe Stock-webstedet)
 • Definer downloadgrænserne for produktprofilen (i kreditter)
 • Konfigurer de forskellige indstillinger for produktprofilen
 • Føj brugere til produktprofilen
 • Føj produktadministratorer til produktprofilen

Som systemadministrator kan du også få adgang til en dedikeret grænseflade på Adobe Stock, hvor du kan overvåge forbruget af Adobe Stock-aktiver og downloade rapporter i CSV-format.

Generelle oplysninger

Oplysninger, der er relateret til licenser

Adobe Stock for enterprise indeholder som standard delingsrettigheder på tværs af organisationen. Når et aktiv er licenseret af en bruger i din organisation, kan andre brugere i organisationen identificere, downloade og bruge dette aktiv uden at skulle licensere det igen. Og når et aktiv er licenseret af organisationen, er brugsretten til det uophørlig (så længe organisationen overholder licensvilkårene).

Der er tre forskellige mulige konfigurationer for brugere i din organisation:

  Brugeren er ikke tilknyttet en produktprofil for Adobe Stock Brugeren er tilknyttet en produktprofil for Adobe Stock med en kreditkvote på 0 Brugeren er tilknyttet en produktprofil for Adobe Stock med en kreditkvote på > 0


Brugeren kan

Gennemse Adobe Stock-webstedet

- Gennemse Adobe Stock-webstedet

- Identificere, downloade og bruge aktiver, der allerede er licenseret af din organisation

- Downloade forhåndsvisninger

- Gennemse Adobe Stock-webstedet

- Identificere, downloade og bruge aktiver, der allerede er licenseret af din organisation

- Downloade forhåndsvisninger

- Licensere yderligere Adobe Stock-aktiver

Brugeren kan ikke

- Identificere aktiver, der allerede er licenseret af din organisation

- Downloade forhåndsvisninger

- Licensere Adobe Stock-aktiver

Licensere yderligere Adobe Stock-aktiver  

Aktiver, der allerede er licenseret af din organisation, er mærket med et Licenseret-mærke i søgeresultaterne på Adobe Stock og i Creative Cloud-programmerne.

LicensedBadge
Licenseret-mærket på Adobe Stock

LicensedBadgeApps
Licenseret-mærket i Creative Cloud-apps

Oplysninger, der er relateret til brugsret til Stock

Alle brugere af en produktprofil for Adobe Stock deler den kreditkvote, der er tildelt denne produktprofil. De kan licensere Adobe Stock-aktiver fra denne samlede kvote.

Forestil dig en produktprofil med to tildelte brugere – A og B – og 100 kreditter i alt.

 • Bruger A kan bruge op til 100 kreditter til at licensere Adobe Stock-aktiver, hvis der ikke er brugt nogen kreditter endnu.
 • Bruger B kan bruge op til 100 kreditter til at licensere Adobe Stock-aktiver, hvis der ikke er brugt nogen kreditter endnu.
 • Hvis bruger A har brugt 45 kreditter, kan bruger B bruge op til 55 kreditter.

Brugerne skal vælge deres brugsretvisning på Adobe Stock-webstedet i følgende scenarier:

 • Når de første gang logger på Adobe Stock
 • Hvis de også har en personlig brugsret eller team-brugsret til Adobe Stock
 • Hvis de er tilknyttet flere produktprofiler for Adobe Stock (inden for samme organisation eller via flere organisationer)

Bemærk:

Når du er logget på Adobe Stock-webstedet med et Enterprise ID eller Federated ID, kan du ikke skifte direkte til dine personlige konti eller teamkonti, hvis du har en af disse. Du skal logge ud og logge ind igen med dit Adobe ID.

identity menu
Identitetsmenu fra Adobe Stock

Oplysninger, der er relateret til kreditter

Afhængigt af dit virksomhedstilbud kan du have forskellige typer kreditter:

Standardkreditter kan udelukkende bruges til at licensere standardbilleder (fotos, vektorer, illustrationer).

Universelle kreditter kan bruges til at licensere enhver type aktiv (herunder f.eks. standardbilleder, HD-/4K-videoer, billeder i Premium-samlinger, skabeloner, 3D-aktiver m.m.).

Premium-kreditter kan bruges til at licensere enhver type aktiv med undtagelse af standardbilleder (herunder f.eks. HD-/4K-videoer, billeder i Premium-samlinger, skabeloner, 3D-aktiver m.m.).

Adobe Stock-kreditter er gældende fra købsdatoen til deres fornyelse/udløb på årsdagen for kontrakten, uanset datoen for hvornår de blev tildelt en produktprofil. Så snart et aktiv er licenseret, er retten til at anvende det eviggyldig.

På årsdagen for kontrakten udløber ubrugte og ikke-tildelte kreditter, uden at de videreføres. Indstillingerne for produktprofilen vil stadig være gældende. De downloadgrænser og indstillinger, der er knyttet til produktprofiler, vil stadig være gældende, så længe tjenesten er aktiv.

Produktindstillinger

Brugerroller

  Systemadministrator
Produktadministrator
for Adobe Stock
Adobe
Stock-profiladministrator
Adobe
Stock-bruger
Ideel for It-medarbejder Kunstkøber Teamadministrator Designer
Admin Console-adgang  Fuld adgang Begrænset til Adobe Stock-produktet Begrænset til den eller de Adobe Stock-profiler, de
administrerer
Nej
Mulighed for at tilføje brugere og definere deres rolle Ja, enhver rolle

Ja, begrænset til:

- Produktadministrator for Adobe Stock

- Administrator for enhver Adobe Stock-profil

- Bruger af enhver Adobe Stock-profil

Ja, begrænset til:

- Administrator af den eller de Adobe Stock-profiler, de administrerer

- Bruger af den eller de Adobe Stock-profiler, de administrerer

Nej
Mulighed for at opdatere produktprofiler for Adobe Stock (navn, kvote, tilladelser m.m.). Ja Ja Ja, begrænset til den eller de Adobe Stock-profiler, de administrerer. De kan ikke opdatere den kvote, der er tildelt til de profiler, de administrerer. Nej


Mulighed for at overvåge organisationens licenshistorik
Ja, fuld synlighed Ja, fuld synlighed Ja, alle de licenserede aktiver vises i historikken, men oplysningerne (produktprofilen, der bruges til licensering, brugeren, som har licenseret aktivet) kan kun ses for de aktiver, der er blevet licenseret via den eller de Adobe Stock-profiler, de administrerer Ja, alle de licenserede aktiver vises i historikken, men oplysningerne (produktprofilen, der bruges til licensering, brugeren, som har licenseret aktivet) kan kun ses for de aktiver, de har licenseret direkte  
Mulighed for at downloade en rapport i CSV-format Ja Ja Ja, med de ovenstående begrænsninger Ja, med de ovenstående begrænsninger

Få mere at vide om administratorroller.

Opret/rediger en produktprofil for Adobe Stock

 1. Log på Admin Console som administrator, og klik på Produkter. Der vises en liste over Adobe-produkter, som din organisation har købt.

 2. Vælg Adobe Stock.

  På siden Adobe Stock vises alle tilknyttede produktprofiler.

 3. Hvis du vil redigere en eksisterende produktprofil, skal du klikke på produktprofilens navn og klikke på Indstillinger.

  Hvis du vil oprette en produktprofil, skal du klikke på Ny profil.

  Indstillinger for produktprofil
 4. På skærmen Oplysninger skal du angive et profilnavn og en beskrivelse for at identificere denne profil blandt de øvrige i produktprofilerne på Adobe Stock-listen.

  Du kan også vælge at have et andet visningsnavn. Navnet vises for slutbrugere i menuen til valg af identitet på Adobe Stock-webstedet for at hjælpe dem med at vælge den korrekte produktprofil, der skal bruges til licensering af stockaktiver. Som standard er visningsnavnet det samme som profilnavnet.

  Indstillinger for produktprofil
  Indstillinger for produktprofil

 5. Du kan også vælge at give brugerne besked, når de tilføjes til eller fjernes fra denne profil, ved hjælp af Brugermeddelelse, som kan slås til og fra på skærmen Oplysninger .

  Hvis du opretter en profil, skal du klikke på Næste.

 6. På skærmen Kvote skal du angive downloadgrænsen i kredit for denne produktprofil. Brugeren af denne produktprofil deler en samlet kvote uden mulighed for at overskride den.

 7. Klik på Gem for at gemme ændringer af profilen, eller klik på Udført for at fuldføre oprettelsen af profilen.

 8. Du kan udføre følgende opgaver fra siden med produktprofiloplysninger:

  • Du kan tilføje eller fjerne brugere eller brugergrupper ved at gå til Brugere.
  • Du kan tilføje eller fjerne administratorer ved at gå til Administratorer.
  • Du kan redigere tilladelserne ved at gå til Tilladelser. Du kan endda kopiere tilladelser fra den aktuelle produktprofil til en ny ved at klikke på Kopiér tilladelser.
  Tilladelser – Aktivtyper
  Tilladelser – Aktivtyper

  Tilladelser – Obligatoriske referencer
  Tilladelser – Obligatoriske referencer

  Tilladelser – Indstilling for forhåndsvisning
  Tilladelser – Indstilling for forhåndsvisning

Opdatering af downloadgrænsen for en produktprofil

Når downloadgrænsen for en produktprofil er nået, får administratorerne besked via e-mail (systemadministrator i tilfælde af at der ikke er nogen produktadministrator for Adobe Stock). De kan øge denne downloadgrænse for at give brugerne mulighed for at downloade flere aktiver. Administratorer gør dette ved at redigere produktprofilen og opdatere downloadgrænsen med et øget antal kreditter.

Hvis produkt- eller systemadministratoren reducerer downloadgrænsen for en produktprofil til et par kreditter mindre end det aktuelle forbrug, har brugerne ikke mulighed for at downloade yderligere aktiver. Det forrige forbrug er dog stadig registreret baseret på de faktiske downloads.

Annullering af brugsret til Adobe Stock

En produkt- eller systemadministrator kan slette en produktprofil for Adobe Stock ved at markere afkrydsningsfeltet ud for navnet på profilen og klikke på Slet profil.

Hvis en produktprofil slettes, eller hvis brugere fjernes fra en produktprofil for Adobe Stock, kan brugerne ikke længere licensere aktiver. Det tidligere forbrug er dog stadig registreret på dashboardet til brug af Adobe Stock.

Slutbrugeroplevelse

Forhåndsvisninger

Når indstillingen for HD-forhåndsvisninger uden vandmærke er aktiveret på fanen Tilladelser i Admin Console, får brugere, der downloader forhåndsvisninger af enhver aktivtype – enten fra Adobe Stock-webstedet eller Creative Cloud-programmer – filen i høj opløsning uden vandmærke. Disse forhåndsvisninger er mærket ikke-licenseret, indtil brugerne licenserer aktiverne.

Licensreferencer

Når obligatoriske eller valgfri referencer er aktiveret på fanen Tilladelser i Admin Console, skal brugere, der licenserer Adobe Stock-aktiver, udfylde en formular, der indeholder disse referencer. Brugerne kan ikke licensere aktivet, før alle de obligatoriske referencer er udfyldt.

ReferencesModal
Licensreferencer-formularen

Downloadgrænsen er nået

Når downloadgrænsen for en produktprofil er nået, får brugerne en meddelelse. En administrator kan øge downloadgrænsen for produktprofilen i Admin Console.

QuotaReachedMessage
Downloadgrænsen er nået

Aktivtyper

Hvis indstillingerne for en produktprofil ikke giver dens brugere tilladelse til at licensere bestemte typer aktiver, får de brugere, der forsøger at licensere sådanne typer aktiver, en meddelelse.

AssetTypesNot Authorized
Aktivtypen er ikke tilladt

Overvågning af forbruget af Adobe Stock

Administratorer kan overvåge kreditforbruget direkte i Admin Console. De har også adgang til en dedikeret overvågningsgrænseflade på Adobe Stock-webstedet. De kan få adgang til overvågningsgrænsefladen via linket Gå til dashboardet til brug af Adobe Stock på Adobe Stock-kortet på fanen Admin Console-oversigt eller via sektionen Licenshistorik på Adobe Stock-webstedet.

Overvågning af forbruget af Adobe Stock
LicenseHistory
Licenshistorik | Dashboard til brug af Stock

Hvis en administrator administrerer flere organisationer, kan administratoren vælge den organisation, som vedkommende vil overvåge, fra dashboardet til brug af Adobe Stock på webstedet via en rulleliste.

Alle aktiver, der licenseres af et medlem af organisationen, vises i licenshistorikken for alle medlemmer af organisationen. Oplysningerne og filterfunktionerne afhænger dog af medlemmets status:

 • Systemadministratorer kan se alle oplysningerne om hvert licenseret aktiv
 • Produktadministratorer for Adobe Stock kan også se alle oplysningerne om hvert licenseret aktiv
 • Adobe Stock-profiladministratorer kan kun se oplysningerne om det eller de produktprofiler, som de administrerer. Den samme regel gælder for filtre, idet de kun kan filtrere for de produktprofiler og brugere, som de administrerer.
 • Slutbrugere kan kun se oplysningerne om de aktiver, som de har licenseret direkte. Den samme regel gælder for filtre.

Alle de obligatoriske/valgfri referencer, der aktiveres via fanen Tilladelser i Admin Console, bruges som filtre, og de værdier, der angives af brugerne, når de licenserer Adobe Stock-aktiver, vises i tabellen. Hvis en værdi er forkert, kan administratorerne opdatere de referencer, der er angivet af brugerne, ved at klikke på . Når dette gøres, vises formularen, og administratorerne kan redigere værdierne.

EditReferenceModal
Referenceversion-formular

Administratorer kan også se oplysninger om det samlede forbrug (tilgængelige, distribuerede og brugte kreditter) via ikonet .

Oplysninger om forbrug

Administratorer kan filtrere licenshistorikken for at få aktiver, der (1) er licenseret af en bestemt bruger eller gruppe af brugere, (2) bruges til et bestemt projekt eller en bestemt kunde, eller som (3) svarer til en bestemt købsordre. Når de får resultaterne, kan de eksportere dataene i en CSV-fil via . Filen, der inkluderer alle dataene, genereres herefter og sendes via e-mail.

Dashboardet til brug af Adobe Stock indeholder også to andre sektioner:

 • Brugere: Antal aktiver, der er downloadet af forskellige brugere.
 • Grupper: Antal aktiver, der er downloadet via forskellige produktprofiler

Lagring af Adobe Stock-indhold i Creative Cloud-biblioteker

Brugere, der har brugsret til Creative Cloud for enterprise med tjenester, kan gemme forhåndsvisninger af Adobe Stock-aktiver og licenserede aktiver på deres computer eller i deres biblioteker og drage fordel af arbejdsforløbet for integration.

Brugere, der ikke har adgang til lagring, eller som har nået kapacitetsgrænsen, kan kun gemme forhåndsvisninger af aktiver og licenserede filer på deres computer.

Du kan finde flere oplysninger i:

Overførsel fra Creative Cloud for teams til Creative Cloud for enterprise

Når en kunde overføres fra en Adobe Stock for teams-plan til Adobe Stock for enterprise, anbefales det at tage en sikkerhedskopi af alle licenserede aktiver for at sikre, at disse aktiver ikke går tabt, når team-planen ophører. Det er kun muligt at få adgang til licenshistorikken i en team-konto, hvis planen stadig er aktiv.

Du kan få flere oplysninger i Overførsel af slutbrugere fra Creative Cloud for teams.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online