Fornyelsesvindue

Når du er Adobe Enterprise i VIP-kunde, skal licenserne for hvert produkt fornyes hvert år. Adobe giver dig et fornyelsesvindue før og efter din årsdag. Adobe giver dig mulighed at forny din produktlicens på ethvert tidspunkt i løbet af dette fornyelsesvindue.

Så snart dit fornyelsesvindue åbnes, vises følgende meddelelse øverst på fanerne Oversigt og Produkter i Admin Console, og du bliver bedt om at forny dine licenser.

Fornyelsesvindue åbnes

I hele fornyelsesvinduet vises meddelelser i Admin Console, afhængigt af om du ikke har fornyet dine licenser, eller om du har fornyet licenserne delvist.

Når fornyelsesvindue er lukket

Hvis der er licenser, du endnu ikke har fornyet, udløber de. Du skal kontakte din forhandler for at købe et nyt abonnement.

I de følgende afsnit i dette dokument beskrives de forskellige scenarier, afhængigt af hvordan du administrerer dine licenser under fornyelsesvinduet. I afsnittene beskrives også, hvad du kan gøre for at forny dine licenser eller for at administrere dine licenser, hvis du fornyer dine licenser delvist.

Hvis du afgiver fornyelsesordren i løbet af dit fornyelsesvindue, modtager du en e-mailbekræftelse på din ordre.

Status for licensfornyelse: tal i oversigt

I fornyelsesvinduet kan du til enhver tid se status for dine licenser på fanerne Oversigt og Produkt i Admin Console. Den viste licensstatus afhænger af de køb, du har foretaget, og hvornår i fornyelsesvinduet du ser denne status.

Status for licensfornyelse: tal i oversigt

Licenser anvendt:

Dette viser antallet af licenser, der i øjeblikket er i brug for et bestemt produkt, sammenholdt med det antal licenser, som du har købt. I eksemplet ovenfor bruger du i øjeblikket 50 licenser, og du har købt 45 licenser i dit fornyelsesvindue.

Skal fornyes:

Dette tal, der kun vises under dit fornyelsesvindue, angiver antallet af tildelte licenser, der endnu ikke er blevet fornyet. Hvis disse licenser ikke fornyes i fornyelsesvinduerne, kan de brugere, der benytter licenserne, miste adgangen.

Dette tal vises ikke i løbet af fornyelsesvinduet, hvis du har fornyet alle eller flere af dine licenser.

Skal betales:

Dette angiver antallet af licenser, som du har anmodet om at købe ved hjælp af arbejdsforløbet Tilføj licenser eller Tilføj produkter under fanen Oversigt, og som afventer betaling. I eksemplet ovenfor bruger du 5 licenser, som du ikke har betalt for. Denne status vises, når du har ubetalte licenser, som du har tilføjet i perioden.

Ingen adgang:

Hvis du bruger flere licenser, end du har betalt for i fornyelsesvinduerne, vil de overskydende brugere miste adgangen til de produkter, de blev tildelt til.

I de følgende afsnit beskrives, hvordan disse tal kan ændre sig, især baseret på hvor på fornyelsestidslinjen du befinder dig.

Scenarie 1: Komplet fornyelse

Hvis du har fornyet alle eller flere licenser, end du bruger i øjeblikket, vises følgende meddelelse øverst på fanerne Oversigt og Produkt i Admin Console:

Komplet fornyelse

Meddelelsen er til din orientering. Det betyder, at du ikke skal foretage dig noget.

Oversigtstallene afspejler dit nye licensantal. I eksemplet ovenfor bruger du i øjeblikket 60 licenser af Acrobat DC, og du har købt 70 i dine fornyelsesvinduer.

Scenarie 2: Delvis fornyelse

Hvis du har fornyet nogle af dine licenser, og din årsdag endnu ikke er overskredet, vises følgende meddelelse øverst på fanerne Oversigt og Produkt i Admin Console:

Delvis fornyelse: før årsdagen

Disse meddelelser angiver, at du skal afgive en ordre på de resterende licenser.

Hvis du har fornyet nogle af dine licenser, og din årsdag er overskredet, vises følgende meddelelse øverst på fanerne Oversigt og Produkt i Admin Console:

Delvis fornyelse: efter årsdagen

Denne meddelelse angiver, at du skal udføre en af følgende handlinger:

  • Afgiv en ordre på de resterende licenser
  • Fjern tildelingen af brugere fra dette produkt, så brugerantallet passer til licensantallet

Produktsiden for det produkt, som du har foretaget en delvis fornyelse for, viser også statussen for licensfornyelse.

I dette tilfælde kan du se de manglende licenser ud fra statussen Skal fornyes:

Skal fornyes: før årsdagen

Status efter årsdag

Hvis dine licenser stadig ikke er blevet fornyet, men der tildeles licenser efter din årsdag, vises følgende status:

Delvis fornyelse: efter årsdagen

I eksemplet ovenfor er antallet af Creative Cloud Alle apps-licenser i brug 50, og antallet af tilgængelige licenser i den aktuelle periode er 45. Derfor vises statussen for Licenser anvendt som 50/45.

Da du i øjeblikket bruger 50 licenser, betyder det, at 5 licenser stadig skal fornyes. Du kan vælge at købe mindst 5 licenser mere til dette produkt, eller du kan fjerne tildelingen af 5, så brugerantallet passer til licensantallet. Hvis du ikke foretager en af disse handlinger inden udgangen af henstandsperioden, fjernes tildelingen automatisk for 5 brugere, så snart dit fornyelsesvindue lukkes.

De brugere, der får fjernet licenstildelingen, er dem, der har senest har fået tildelt licens til produktet. Du kan få vist listen over brugere, hvis licens fjernes, ved at klikke på Skal fornyes i øverste venstre hjørne af fanen Alle brugere.

Fornyelse for brugere påkrævet

Fjern tildeling af brugere fra produkterne

Du kan fjerne tildelingen af brugere fra et produkt under fanen Brugere for produktet. Få flere oplysninger i Fjern brugere og brugergrupper fra et produkt.

Hvis du fjerner tildelingen af en bruger, der ikke står på listen Fornyelse for brugere påkrævet, fjernes den første bruger fra listen.

Det fortsætter, hvis du fjerner flere tildelinger af brugere fra produktet.

Når du har håndteret underskuddet af licenser, er antallet af tildelte licenser nu det samme som antallet af tilgængelige licenser.

Ikke-tildelte brugere

Indikatoren Skal fornyes vises ikke længere, når du ikke har underskud af licenser.

Bemærk:

Hvis der er brugere på listen Fornyelse for brugere påkrævet, som du vil fjerne tildelingen for, behøver du ikke at foretage dig noget. Disse brugere fjernes automatisk, så snart er henstandsperioden er slut.

Scenarie 3: Ikke fornyet

Hvis du ikke har fornyet nogen licenser for et produkt på et tidspunkt under dit fornyelsesvindue, modtager du følgende meddelelse, når fornyelsesvinduet lukkes:

Ikke fornyet

I dette tilfælde kan du ikke længere forny. Du skal købe et nyt abonnement og tildele brugere forfra.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online