Med Adobe Admin Console kan organisationer definere et fleksibelt administrativt hierarki, der muliggør detaljeret styring af Adobe-produktadgang og -brug. En eller flere systemadministratorer, der blev klargjort under enterprise-opstartsprocessen, er placeret øverst i hierarkiet. Disse systemadministratorer kan uddelegere ansvar til andre administratorer, mens de selv har den overordnede styring.

Administrative roller indeholder følgende vigtige fordele for virksomhederne:

 • Kontrolleret decentralisering af det administrative ansvar
 • Hurtig visning af produktopgaver – efter bruger og efter produkt
 • Funktionalitet til tildeling af kvoter til produktadministratorer

Administrative roller i hierarkiet

Det administrative hierarki kan bruges, så det passer til din virksomheds unikke krav. En virksomhed kan eksempelvis udpege andre administratorer til administration af brugsret til Adobe Creative Cloud- og Adobe Marketing Cloud-løsninger. En virksomhed kan muligvis også have andre administratorer, der skal administrere brugsret for brugere, som tilhører en anden forretningsenhed.

Administrative roller i hierarkiet
Administratorrollehierarki

Bemærk:

Teamkunder har kun én administratorrolle: Systemadministrator. De andre roller giver mere detaljeret kontrol til administrative rettigheder, men gælder kun for virksomhedskonti.

Rolle Beskrivelse
Systemadministrator

Superbruger i organisationen, tilladelse til at udføre alle administrative opgaver på Admin Console.

Har desuden tilladelse til at uddelegere følgende administrative funktioner til andre brugere: produktadministrator, produktprofiladministrator, brugergruppeadministrator, udrulningsadministrator og supportadministrator.

Produktadministrator

Administrerer de produkter, der er knyttet til den pågældende administrator og alle tilknyttede administrative funktioner, som omfatter:

 • Opret produktprofiler
 • Føj brugere og brugergrupper til organisationen, men fjern dem ikke
 • Tilføj eller fjern brugere og brugergrupper fra produktprofiler
 • Tilføj eller fjern produktprofiladministratorer fra produktprofiler
 • Tilføj eller fjern andre produktadministratorer fra produktet
 • Tilføj eller fjern gruppeadministratorer fra grupper
Produktprofiladministrator Administrerer de produktprofilbeskrivelser, der er tildelt den pågældende administrator, samt alle tilknyttede administrative funktioner, som omfatter:
 • Føj brugere og brugergrupper til organisationen, men fjern dem ikke
 • Tilføj eller fjern brugere og brugergrupper fra produktprofiler
 • Tildel eller tilbagekald produkttilladelser til brugere eller brugergrupper fra produktprofiler
 • Administrer produktroller for brugere og brugergrupper til produktprofiler
Brugergruppeadministrator

Administrerer de brugergruppebeskrivelser, der er tildelt den pågældende administrator, samt alle tilknyttede administrative funktioner, som omfatter:

 • Tilføj eller fjern brugere fra grupper
 • Tilføj eller fjern brugergruppeadministratorer fra grupper
Udrulningsadministrator Opretter, administrerer og udruller softwarepakker og opdateringer til slutbrugere.
Supportadministrator Ikke-administrativ rolle, der har adgang til supportrelaterede oplysninger, f.eks. kunderapporterede problemrapporter.
Lageradministrator Håndterer organisationens lageradministration. Administratoren kan få vist både aktive og inaktive brugeres lagerforbrug, slette inaktive brugermapper og overføre indhold til andre modtagere.

Se en detaljeret liste over tilladelser og rettigheder for hver administratorrolle på Tilladelser.

Tilføj en administrator

Som administrator kan du tildele en administratorrolle til andre brugere ved at give dem de samme rettigheder, som du selv har, eller rettigheder til en rolle under din administratorrolle i hierarkiet. Som produktadministrator kan du f.eks. give produktadministratorrettigheder eller produktprofiladministratorrettigheder til en bruger, men ikke udrulningsadministratorrettigheder.

Hvis du vil tilføje eller invitere en administrator, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Brugere > Administratorer på Admin Console. Der vises en liste over eksisterende administratorer.

  Bemærk:

  Du kan også gå til siderne med oplysninger om produkter, produktprofiler eller brugergrupper, og klikke på fanen Administratorer. Klik derefter på Tilføj administrator.

 2. Klik på Tilføj administrator. Guiden Tilføj en administrator vises.

 3. Indtast et navn eller en e-mailadresse på skærmen Grundlæggende oplysninger. Du kan søge efter eksisterende brugere eller tilføje nye brugere ved at angive en gyldig e-mailadresse og udfylde oplysningerne på skærmen.

  Skærmbilledet Grundlæggende oplysninger
  Skærmbilledet Grundlæggende oplysninger
 4. Klik på Næste. Skærmen Administratortyper vises.

  Administratortyper, der er synlige som systemadministratorer i en virksomhed
  Administratortyper, der er synlige som systemadministratorer i en virksomhed

  Bemærk:

  • Indstillingerne på denne skærm afhænger af din konto og administratorrolle. Du kan enten give de samme rettigheder, som du selv har, eller rettigheder til en rolle under din i hierarkiet.
  • Som systemadministrator i et team kan du kun tildele én administratorrolle: Systemadministrator.

  Administratortyper, der er synlige som systemadministratorer i et team
  Administratortyper, der er synlige som systemadministratorer i et team
 5. Vælg en eller flere administratorroller.

  Vælg de pågældende produkter, profiler og grupper for administratortyper som produktadministrator, produktprofiladministrator og brugergruppeadministrator.

  Bemærk:

  Du kan medtage profiler for mere end ét produkt for en produktprofiladministrator.

  Produktprofiladministrator
 6. Klik på Næste. Skærmen Oversigt vises. Gennemgå de administratorroller, der er tildelt for brugeren, og klik på Gem.

  Administratoren modtager en e-mail om de nye tilladelser.

Rediger eller fjern en administrator

Du kan fjerne eller redigere en administrator på følgende måde:

 1. Vælg Brugere > Administratorer på Admin Console. Der vises en liste over eksisterende administratorer.

  Bemærk:

  Du kan også gå til siderne med oplysninger om produkter, produktprofiler eller brugergrupper, og klikke på fanen Administratorer.

  Klik på brugernavnet for at åbne oversigten over oplysninger, eller klik på et andet sted i rækken for at få vist oplysninger.

 2. Hvis du vil tilbagekalde administratortilladelser, skal du vælge en bruger og derefter klikke på Fjern administrator.

  Tilbagekald administratortilladelser

  Bemærk:

  Fjernelse af en administrator sletter ikke brugeren fra Admin Console - det er kun de rettigheder, der er knyttet til administratorrollen, der fjernes.

Tilladelser

Følgende tabel indeholder alle tilladelserne for de forskellige typer administratorer.

Område Tilladelse Systemadministrator Produktadministrator Produktprofiladministrator Brugergruppeadministrator Udrulningsadministrator Supportadministrator Lageradministrator
Identitetsstyring Tilføj domæne (anmodning/krav om et domæne)            
  Vis domæne og domæneliste            
  Administrer domænekrypteringsnøgler            
  Administrer standardpolitik for organisationens adgangskode            
  Se standardpolitik for organisationens adgangskode            
Brugeradministration Tilføj bruger til organisation        
  Fjern bruger fra organisation            
  Vis brugeroplysninger og brugerliste    
  Rediger brugerprofil            
  Tilføj produktprofil til bruger eller gruppe ✔² ✔²        
  Fjern produktprofil fra bruger ✔² ✔²        
  Tilføj produktprofil til mange brugere ✔² ✔²        
  Vis produktprofiler for en bruger ✔² ✔²        
  Se produktbrugerliste ✔²          
  Tilføj flere brugere            
Administration af administratorer Tildel organisationsadministrator til en bruger/brugergruppe            
  Tilbagekald organisationsadministrator fra en bruger/brugergruppe            
  Tildel administrator til en bruger/brugergruppe ✔² ✔²        
  Tilbagekald produktlicensadministrator fra en bruger/brugergruppe ✔² ✔²        
  Tildel udrulningsadministrator til en bruger/brugergruppe          
  Tilbagekald udrulningsadministrator fra en bruger/brugergruppe          
  Tildel brugergruppeadministration til en bruger/brugergruppe          
  Tilbagekald brugergruppeadministration fra en bruger/brugergruppe          
  Tildel produktejeradministrator til en bruger ✔²          
  Tilbagekald produktejeradministrator fra en bruger ✔²          
Administration af produktlicenskonfiguration Tildel brugsret til produkt til organisationen              
  Fjern brugsret til produkt fra organisationen              
  Vis tilgængelige produkter og produktserier ✔² ✔²        
  Rediger produktlicensbeskrivelser/data ✔² ✔²        
  Klargør produktlicens til en bruger ✔² ✔²        
  Fjern produktlicens fra en bruger ✔² ✔²        
  Tilføj ny produktlicenskonfiguration ✔²          
  Rediger konfiguration af produktlicensservice ✔² ✔²        
  Slet konfiguration af produktlicensservice ✔²          
  Fjern produktadgang fra en bruger (fjern fra alle konfigurationer) ✔²          
Lageradministration Vis aktive og inaktive brugermapper          
  Slet inaktive brugermapper, og overfør indhold          
  Opret delte mapper (kun til Adobe Campaign)          
  Fjern delte mapper (kun til Adobe Campaign)          
Udrulning Vis/brug udrulningsfane          
Support Vis supportfane      
  Administrer supportsager          
Administration af brugergrupper Opret brugergruppe ✔¹ ✔¹        
  Fjern brugergruppe     ✔²      
  Tilføj bruger til brugergruppe     ✔²      
  Fjern bruger fra brugergruppe     ✔²      
  Tildel brugergruppe til produktlicens ✔² ✔²        
  Fjern brugergruppe fra produktlicens ✔² ✔²        
  Vis medlem af brugergruppe ✔²    
  Vis liste over brugergrupper  

¹ bliver automatisk brugergruppeadministrator for oprettet brugergruppe

² kun for ejede produkter, produktprofiler eller brugergrupper

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online