Brugerhåndbog Annuller

Administrative roller

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrationsvejledning
 2. Planlæg udrulning
  1. Grundlæggende koncepter
   1. Licensering
   2. Identitet
   3. Brugerstyring
   4. App-udrulning
   5. Oversigt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Udrulningsvejledninger
   1. Udrulningsvejledning til navngiven bruger
   2. SDL-udrulningsvejledning
   3. Udrul Adobe Acrobat 
  3. Udrul Creative Cloud til uddannelse
   1. Udrulningsvejledning
   2. Godkend Adobe-apps i Google Admin Console
   3. Aktivér Adobe Express i Google Classroom
   4. Integration med Canvas LMS
   5. Integration med Blackboard Learn
   6. Konfiguration af SSO til distriktsportaler og LMS'er
   7. Udrul Adobe Express gennem Google App Licensing
   8. Tilføj brugere gennem Roster Sync
   9. Rollesynkronisering til Uddannelse
   10. Ofte stillede spørgsmål om Kivuto
   11. Retningslinjer for grundskolers og overbygningsuddannelsers berettigelse
 3. Konfigurer din organisation
  1. Identitetstyper | Oversigt
  2. Konfigurer identitet | Oversigt
  3. Konfigurer organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurer Azure AD-føderation og -synkronisering
   1. Konfigurer SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Føj Azure Sync til dit katalog
   3. Ofte stillede spørgsmål om Azure Connector
  5. Konfigurer Google-føderation og synkroniser
   1. Konfigurer SSO med Google-føderation
   2. Føj Google Sync til dit katalog
   3. Ofte stillede spørgsmål om Google-føderation
  6. Konfigurer organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurer organisation til distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurer organisation med andre identitetsudbydere
   1. Opret et katalog
   2. Bekræft domæneejerskab
   3. Føj domæner til kataloger
  9. Almindelige spørgsmål og fejlfinding i forbindelse med SSO
   1. Almindelige spørgsmål om SSO
   2. Fejlfinding af SSO
   3. Almindelige spørgsmål om uddannelse
 4. Administrer din organisationskonfiguration
  1. Administrer eksisterende domæner og kataloger
  2. Aktivér automatisk kontooprettelse
  3. Konfigurer organisation via katalogtillid
  4. Migrer til en ny godkendelsesudbyder 
  5. Aktivindstillinger
  6. Indstillinger for godkendelse
  7. Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedskontakter
  8. Konsolindstillinger
  9. Administrer kryptering  
 5. Administrer produkter og berettigelser
  1. Administrere brugere
   1. Oversigt
   2. Administrative roller
   3. Teknikker til brugerstyring
    1. Administrer brugere enkeltvis   
    2. Administrer flere brugere (bulk CSV)
    3. Værktøj til brugersynkronisering
    4. Microsoft Azure-synkronisering
    5. Rollesynkronisering til Uddannelse
    6. Synkronisering af Google-føderation
   4. Ændr brugers identitetstype
   5. Administrer brugergrupper
   6. Administrer katalogbrugere
   7. Administrer udviklere
   8. Overfør eksisterende brugere til Adobe Admin Console
   9. Migrer brugeradministration til Adobe Admin Console
  2. Administrer produkter og produktprofiler
   1. Administrer produkter
   2. Administrer produktprofiler for virksomhedsbrugere
   3. Administrer regler for automatisk tildeling
   4. Gennemgå produktanmodninger
   5. Administrer selvbetjeningspolitikker
   6. Administrer appintegrationer
   7. Administrer produkttilladelser i Admin Console  
   8. Aktivér/deaktiver tjenester for en produktprofil
   9. Enkelt-app | Creative Cloud for enterprise
   10. Valgfri tjenester
  3. Administrer licenser til delte enheder
   1. Nyheder
   2. Udrulningsvejledning
   3. Opret pakker
   4. Gendan licenser
   5. Administrer profiler
   6. Værktøjspakke til licensering
   7. Ofte stillede spørgsmål om licensering til delte enheder
 6. Administrer lager og aktiver
  1. Lager
   1. Styring af lagring til virksomheder
   2. Adobe Creative Cloud: Opdatering af lagring
   3. Administrer Adobe-lagerplads
  2. Aktivoverførsel
   1. Automatisk aktivoverførsel
   2. Ofte stillede spørgsmål om automatisk aktivoverførsel  
   3. Administrer overførte aktiver
  3. Tilbagekald aktiver fra en bruger
  4. Aktivoverførsel for studerende | Kun EDU
   1. Automatisk aktivoverførsel for studerende
   2. Overfør dine aktiver
 7. Administrer tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpakker til teams
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Brug Adobe Stock for enterprise
   4. Adobe Stock-licensgodkendelse
  2. Brugerdefinerede skrifttyper
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversigt
   2. Opret brugergruppe
   3. Konfigurer Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurer og installer Adobe Asset Link
   5. Administrer aktiver
   6. Adobe Asset Link til XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurer Adobe Acrobat Sign til virksomheder eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – teamfunktionsadministrator
   3. Administrer Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – omkostningsfrit medlemskab
   1. Oversigt
 8. Udrulning af apps og opdateringer
  1. Oversigt
   1. Udrulning og levering af apps og opdateringer
   2. Planlæg udrulning
   3. Klargør udrulning
  2. Opret pakker
   1. Pak apps via Admin Console
   2. Opret pakker med navngiven brugerlicensering
   3. Adobe-skabeloner til pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrer enhedslicenser
   6. Licensering med serienummer
  3. Tilpas pakker
   1. Tilpas Creative Cloud-computerappen
   2. Medtag udvidelser i din pakke
  4. Udrul pakker
   1. Udrul pakker
   2. Udrul Adobe-pakker ved hjælp af Microsoft Intune
   3. Udrul Adobe-pakker med SCCM
   4. Udrul Adobe-pakker med ARD
   5. Installer produkter i mappen med undtagelser
   6. Afinstaller Creative Cloud-produkter
   7. Brug Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Adobe Creative Cloud-licens-id'er
  5. Administrer opdateringer
   1. Skift administration for Adobe Enterprise- og Teams-kunder
   2. Udrul opdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversigt
   2. Konfigurer den interne opdateringsserver
   3. Vedligehold den interne opdateringsserver
   4. Almindelige brugseksempler for AUSST   
   5. Foretag fejlfinding af den interne opdateringsserver
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Brug Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id'er til brug sammen med Adobe Remote Update Manager
   3. Løs RUM-fejl
  8. Fejlfinding
   1. Foretag fejlfinding af fejl ved installation og afinstallation af Creative Cloud-apps
   2. Få klientmaskiner til at tjekke, om en pakke er udrullet
   3. Fejlmeddelelse om, at installation af Creative Cloud-pakke mislykkedes
  9. Opret pakker ved hjælp af Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere apps)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktbemærkninger til Creative Cloud Packager
   3. Pakning af apps
   4. Opret pakker med Creative Cloud Packager
   5. Opret pakker med navngivne licenser
   6. Opret pakker med enhedslicenser
   7. Opret en licenspakke
   8. Opret pakker med serienumre
   9. Packager-automatisering
   10. Pak produkter, som ikke er inkluderet i Creative Cloud
   11. Rediger og gem konfigurationer
   12. Indstil landestandard på systemniveau
 9. Administrer din konto
  1. Administrer din Teams-konto
   1. Oversigt
   2. Opdater betalingsoplysninger
   3. Administrer fakturaer
   4. Skift kontraktejer
   5. Skift forhandler
  2. Tildel licenser til en Teams-user
  3. Tilføj produkter og licenser
  4. Fornyelser
   1. Teams-medlemskab: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: fornyelser og overensstemmelse
  5. Automatiserede udløbsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Skift kontrakttype inden for en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse af købsanmodninger
  8. Fornyelser af Value Incentive Plan (VIP) i Kina
  9. Hjælp til VIP Select
 10. Rapporter og logfiler
  1. Revisionslogfil
  2. Tildelingsrapporter
  3. Indholdslogfiler
 11. Få hjælp
  1. Kontakt Adobe Kundepleje
  2. Supportmuligheder for teamskonti
  3. Supportmuligheder for enterprisekonti
  4. Supportmuligheder for Experience Cloud

Med Adobe Admin Console kan organisationer definere et fleksibelt administrativt hierarki, der muliggør detaljeret styring af Adobe-produktadgang og -brug. En eller flere systemadministratorer, der blev klargjort under enterprise-opstartsprocessen, er placeret øverst i hierarkiet. Disse systemadministratorer kan uddelegere ansvarsområder til andre administratorer, mens de selv har den overordnede styring.

Administrative roller indeholder følgende vigtige fordele for virksomhederne:

 • Kontrolleret decentralisering af de administrative ansvarsområder
 • Hurtig visning af produktopgaver – efter bruger og efter produkt
 • Funktionalitet til tildeling af kvoter til produktadministratorer
Bemærk:

Marketo Systemadministratorer kan nu tildele rollen som produktsupportadministrator (PSA) til brugere i deres organisation.  Dette giver supportadgang til specifikke produkter/forekomster.  Når denne rolle er blevet tildelt, kan brugeren kun interagere med Adobe-support for disse produkter/forekomster.

Rediger administrative rettigheder

Administrativt hierarki

Gælder: Adobe-virksomhedskunder.

Det administrative hierarki kan bruges, så det passer til din virksomheds unikke krav. For eksempel kan en virksomhed udpege forskellige administratorer til at administrere brugsret til Adobe Creative Cloud- og Adobe Experience Cloud-løsninger. Alternativt kan en virksomhed have forskellige administratorer til at administrere brugerretten for brugere, der tilhører forskellige forretningsenheder.

Bemærk:

Det administrative hierarki gælder ikke til teams-kunder. Teams-kunder har en enkelt Systemadministrator-rolle.Kontraktejeren (tidligere kaldt den primære administrator) er systemadministratoren med adgang til kontraktoplysningerne og faktureringshistorikken. Hvis du er den aktuelle kontraktejer, kan du udpege en eksisterende systemadministrator (tidligere kaldt sekundær administrator) som kontraktejeren.

Administrative roller i hierarkiet
Administratorrollehierarki

Rolle

Beskrivelse

Systemadministrator

Superbruger i organisationen, tilladelse til at udføre alle administrative opgaver på Admin Console.

Har desuden tilladelse til at uddelegere følgende administrative funktioner til andre brugere: produktadministrator, produktprofiladministrator, produktsupportadministrator, brugergruppeadministrator, udrulningsadministrator, supportadministrator og lageradministrator.

Produktadministrator

Administrerer de produkter, der er knyttet til den pågældende administrator og alle tilknyttede administrative funktioner, som omfatter:

 • Opret produktprofiler
 • Føj brugere og brugergrupper til organisationen, men fjern dem ikke
 • Tilføj eller fjern brugere og brugergrupper fra produktprofiler
 • Tilføj eller fjern produktprofiladministratorer fra produktprofiler
 • Tilføj eller fjern andre produktadministratorer fra produktet
 • Tilføj eller fjern gruppeadministratorer fra grupper

Produktprofiladministrator

Administrerer de produktprofilbeskrivelser, der er tildelt den pågældende administrator, samt alle tilknyttede administrative funktioner, som omfatter:

 • Føj brugere og brugergrupper til organisationen, men fjern dem ikke
 • Tilføj eller fjern brugere og brugergrupper fra produktprofiler
 • Tildel eller tilbagekald produkttilladelser til brugere eller brugergrupper fra produktprofiler
 • Administrer produktroller for brugere og brugergrupper til produktprofiler

Brugergruppeadministrator

Administrerer de brugergruppebeskrivelser, der er tildelt den pågældende administrator, samt alle tilknyttede administrative funktioner, som omfatter:

 • Tilføj eller fjern brugere fra grupper
 • Tilføj eller fjern brugergruppeadministratorer fra grupper
 • Tildel én eller flere produktprofiler til en brugergruppe

Udrulningsadministrator

Opretter, administrerer og udruller softwarepakker og opdateringer til slutbrugere.

Supportadministrator

Ikke-administrativ rolle, der har adgang til supportrelaterede oplysninger, f.eks. kunderapporterede problemrapporter.

Der er to typer supportadministratorer:

 • Grundlæggende supportadministrator: Har supportadgang til alle produkter undtagen Marketo
 • Produktsupportadministrator: Har supportadgang til specifikke forekomster af Marketo

Lageradministrator

Håndterer organisationens lageradministration. Administratoren kan få vist både aktive og inaktive brugeres lagerforbrug og overføre indhold til andre modtagere.

Se en detaljeret liste over tilladelser og rettigheder for hver administratorrolle på Tilladelser.

Tilføj en virksomhedsadministrator

Gælder: Adobe-virksomhedskunder.

Som administrator kan du tildele en administratorrolle til andre brugere ved at give dem de samme rettigheder, som du selv har, eller rettigheder til en rolle under din administratorrolle i hierarkiet som beskrevet herover. Som produktadministrator kan du f.eks. give produktadministratorrettigheder eller produktprofiladministratorrettigheder til en bruger, men ikke udrulningsadministratorrettigheder. Når det gælder tilladelser på Admin Console, kan du se tilladelsesmatrixen.

 1. Vælg Brugere > Administratorer i Admin Console.

  Alternativt kan du gå til det produkt, den produktprofil eller den brugergruppe, der er relevant, og navigere til fanen Administratorer.

 2. Klik på Tilføj administrator.

 3. Angiv et navn eller en e-mailadresse. Du kan søge efter eksisterende brugere eller tilføje en ny bruger ved at angive en gyldig e-mailadresse og udfylde oplysningerne på skærmen.

  Bemærk:

  Som brugergruppe-, udrulnings-, support- eller lageradministrator kan du ikke føje nye brugere til organisationen. Du skal indtaste et gyldigt navn eller en gyldig e-mailadresse for en eksisterende bruger.

 4. Klik på Næste. En liste over administratorroller vises.

  • Indstillingerne på denne skærm afhænger af din konto og administratorrolle. Du kan enten give de samme rettigheder, som du selv har, eller rettigheder til en rolle under din i hierarkiet.
  • Som systemadministrator i et team kan du kun tildele én administratorrolle: Systemadministrator.
 5. Vælg en eller flere administratorroller.

  Vælg de pågældende produkter, profiler og grupper for administratortyper som produktadministrator, produktprofiladministrator og brugergruppeadministrator.

  Bemærk:

  Du kan medtage profiler for mere end ét produkt for en produktprofiladministrator.

  Tilføj en administrator

 6. Gennemgå de administratorroller, der er tildelt til brugeren, og klik på Gem.

Advarsel:

Brugeren modtager en e-mailinvitation vedrørende de nye administrative rettigheder fra message@adobe.com.

Brugere skal vælge Kom godt i gang i e-mailen for at blive medlem af organisationen. Hvis nye administratorer ikke bruger linket Kom godt i gang i e-mailinvitationen, kan de ikke logge ind på Admin Console. 

Hvis brugere ikke allerede har en Adobe-profil, kan de blive bedt om at oprette én som en del af log ind-processen. Hvis brugere har flere profiler tilknyttet deres e-mailadresse, skal brugere vælge "Deltag i team" (hvis du bliver bedt om det) og derefter vælge den profil, der er tilknyttet den nye organisation.

E-mail med Kom godt i gang til administrator

Tilføj en teams-administrator

Gælder: Adobe-teams-kunder.

Som administrator kan du tildele systemadministratorroller til andre brugere ved at give dem de samme rettigheder som dig selv. Hvis du er den primære administrator (kontraktejer), og du ønsker at gøre en anden bruger til den primære administrator, skal du følge disse trin: Skift kontraktejeren.

 1. Vælg Brugere > Administratorer på Admin Console.

  Der vises en liste over eksisterende administratorer.

 2. Klik på Tilføj administrator.

  Skærmen Tilføj en administrator vises.

 3. Angiv et navn eller en e-mailadresse. Du kan søge efter eksisterende brugere eller tilføje en ny bruger ved at angive en gyldig e-mailadresse og udfylde oplysningerne på skærmen.

 4. Systemadministrator er valgt som standard. Klik på Gem.

  Tilføj en administrator

Advarsel:

Brugerne skal vælge Kom godt i gang i e-mailinvitationen for at blive medlem af organisationen.

Hvis brugerne ikke allerede har en Adobe-profil, kan de blive bedt om at oprette én som en del af log ind-processen. Hvis brugere har flere profiler tilknyttet deres e-mailadresse, skal brugere vælge Deltag i team (hvis de bliver bedt om det) og derefter vælge den profil, der er tilknyttet den nye organisation.

E-mail med Kom godt i gang til administrator

Rediger administratorrolle for virksomhed

Gælder: Adobe-virksomhedskunder.

Som administrator kan du redigere administratorrollen for andre administratorer, der er under dig i det administrative hierarki. For eksempel kan du fjerne administratorrettigheder for andre administratorer. Eller du kan ændre administratorrollerne for et produkt til en produktprofiladministrator.

 1. Vælg Brugere > Administratorer i Admin Console. Listen over eksisterende administratorer vises.

  Alternativt kan du gå til det produkt, den produktprofil eller den brugergruppe, der er relevant, og navigere til fanen Administratorer.

 2. Klik på administratorens navn for at redigere.

 3. Gå til Brugeroplysninger, klik på  for afsnittet Administrative rettigheder, og vælg Rediger administratortilladelser.

  Sektionen Administrative rettigheder

 4. Rediger de administrative rettigheder, og gem ændringerne.

Rediger teams-administratorrolle

Gælder: Adobe-teams-kunder.

Som systemadministrator for et team kan du fjerne systemadministratorrettighederne for andre administratorer.

 1. Vælg Brugere > Administratorer på Admin Console.

  Listen over eksisterende administratorer vises.

 2. Gå til Brugeroplysninger, klik  til højre for sektionen Administrative rettigheder, og vælg Rediger administratortilladelser.

  Administrative rettigheder

 3. Rediger de administrative rettigheder, og gem ændringerne.

Fjern en administrator

Gælder: Adobe-teams-kunder i virksomheder.

Hvis du vil tilbagekalde administratortilladelser, skal du vælge en bruger og derefter klikke på Fjern administrator.

Tilbagekald administratortilladelser

Bemærk:

Fjernelse af en administrator sletter ikke brugeren fra Admin Console – det er kun de rettigheder, der er knyttet til administratorrollen, der fjernes.

Matrix over tilladelser for virksomhedsadministratorer

Gælder: Adobe-virksomhedskunder.

Følgende tabel indeholder alle tilladelserne for de forskellige typer administratorer, kategoriseret efter følgende funktionsområder:

Identitetsstyring

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Tilføj domæne (anmodning/krav om et domæne)


Vis domæne og domæneliste


Administrer domænekrypteringsnøgler


Administrer standardpolitik for adgangskoder i organisationen


Se standardpolitik for adgangskoder i organisationen


Brugerstyring

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Føj bruger til organisation
Fjern bruger fra organisation


Vis brugeroplysninger og -liste

Rediger brugerprofil


Føj produktprofil til bruger eller gruppe


2

2


Fjern produktprofil fra bruger


2

2

Føj produktprofil til flere brugere


2

2


Vis produktprofiler for en bruger


2

2


Se produktbrugerliste


2

Føj flere brugere til organisation


² kun for ejede produkter, produktprofiler eller brugergrupper

Administratorstyring

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Tildel organisationsadministrator til en bruger


Tilbagekald organisationsadministrator fra en bruger


Tildel produktlicensadministrator til en bruger


2

2

Tilbagekald produktlicensadministrator fra en bruger


2

2

Tildel udrulningsadministrator til en brugerTilbagekald udrulningsadministrator fra en brugerTildel brugergruppeadministrator til en brugerTilbagekald brugergruppeadministrator fra en brugerTildel produktejeradministrator til en bruger


2

Tilbagekald produktejeradministrator fra en bruger


2

² kun for ejede produkter, produktprofiler eller brugergrupper

Administration af produktlicenskonfiguration

² kun for ejede produkter, produktprofiler eller brugergrupper

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Tildel brugsret til produkt til organisationen

Fjern brugsret til produkt fra organisationen

Vis det samlede antal licenser, som ejes af organisationen


2

2

Vis tilgængelige produkter og produktserier


2

2

Rediger produktlicensbeskrivelser/data


2

2

Klargør produktlicens til en bruger


2

2

Fjern produktlicens fra en bruger


2

2

Tilføj ny produktlicenskonfiguration


2

Rediger konfiguration af produktlicensservice


2

2

Slet konfiguration af produktlicensservice


2

Fjern produktadgang fra en bruger (fjern fra alle konfigurationer)


2

² kun for ejede produkter, produktprofiler eller brugergrupper

Lageradministration

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Vis/brug lagerfaneVis aktive og inaktive brugermapperSlet inaktive brugermapper, og overfør indholdIndsigt og rapportering

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Vis/brug fanen Indsigt


Vis/brug dashboard


Vis/opret rapporter


Vis revisionslogfiler


Anvendelse

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Vis/brug pakkefaneSupport

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Vis supportfane

Administrer supportsagerOpret en supportsagVis/spor supportsagerOpdater supportsagEskalér supportsagAdministration af brugergrupper

Tilladelse

Systemadministrator

Produktadministrator

Produktprofiladministrator

Brugergruppeadministrator

Udrulningsadministrator

Supportadministrator

Lageradministrator

Opret brugergruppe


1

1

Fjern brugergruppe


Føj bruger til brugergruppe


2

Fjern bruger fra brugergruppe


2

Tildel brugergruppe til produktlicens


2

2

Fjern brugergruppe fra produktlicens


2

2

Vis medlem af brugergruppe
2


Vis liste over brugergrupper
2


 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?