Enkelt-app | Creative Cloud til virksomheder

Creative Cloud for enterprise-planen med enkelt app giver dig mulighed for at vælge én af de tilgængelige apps pr. enkelt-app-licens og tildele dem til dine slutbrugere. Da nye apps gøres tilgængelige for planen med enkelt app, kan du derefter tildele disse apps til brugerne uden kontraktændringer.

Oversigt

Creative Cloud for enterprise-planen med enkelt app er tilgængelig for Enterprise Term License Agreement (ETLA)-kunder. Planen gør det muligt for kunderne at vælge en app fra et sæt tilgængelige Creative Cloud-apps.

Planen med enkelt app giver administratoren mulighed for at udskifte det tilvejebragte program efter 30 dage, uden at kontrakten skal ændres. Derved kan virksomheden imødekomme skiftende behov.

Da nyligt udgivne apps føjes til din plan med enkelt app, kan du meddele dem til slutbrugerne med det samme. Du behøver ikke at foretage ændringer i den eksisterende kontrakt for at benytte den nye app.

Tilføj brugere

I takt med at din organisation køber enkelt-app-licenser, vises det tilhørende enkelt-app-produktkort på fanen Produkter i din Adobe Admin Console. Klik på produktkortet for at se listen over standardproduktprofiler.

Standardproduktprofiler

Standardkvoten er sat til nul for alle produktprofiler. Tilpas kvotetildelingerne, så de passer til din organisations behov. Følg processerne nedenfor for tildele kvote og brugere til produktprofilerne.

Bemærk:

Selv efter at du har oprettet flere produktprofiler, er der kun ét produktkort på fanen Produkter i Admin Console. Produktkortet viser det samlede antal brugte licenser i forhold til antallet af licenser i alt.

Indstil kvote

Indstil kvoten for at angive det antal licenser, der implementeres ved hjælp af produktprofilen. Kvoten håndhæves ikke og er kun en retningslinje. Administratorer kan stadig tildele ekstra licenser efter behov.

Følg trinene herunder for at tildele kvoter til forskellige produktprofiler:

 1. I Adobe Admin Console skal du gå til fanen Produkter og vælge enkelt-app-produktkortet.

 2. Vælg den ønskede produktprofil, og klik på Indstillinger under navnet på produktprofilen. Produktprofilens standardkonfiguration vises.

 3. Gå til Kvote, og indtast antallet af licenser, som du vil tildele denne profil. Du kan ændre kvoten senere. Du kan også ændre andre detaljer i sektionerne Detaljer og Tjenester.

  Bemærk:

  Selvom du kan vælge flere tjenester til en produktprofil, er det kun de tjenester, der svarer til den valgte app, som er tilgængelige for brugere i den pågældende produktprofil. Dette gælder både brugerdefinerede og standardproduktprofiler.

Opret brugerdefinerede produktprofiler

Som et første skridt kan du vælge en produktprofil på standardlisten under fanen Produkter eller oprette brugerdefinerede produktprofiler.

Opret en brugerdefineret produktprofil, hvis din organisation har teams, der kræver lignende apps, men forskellige tjenester, eller du vil oprette forskellige produktprofiler til forskellige brugergrupper.

Du kan oprette en brugerdefineret produktprofil ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

 1. I Adobe Admin Console skal du gå til fanen Produkter og vælge enkelt-app-produktkortet.

 2. Klik på Ny profil.

 3. Vælg et produkt for produktprofilen, angiv oplysningerne og licenskvoten for produktprofilen, og aktivér eller deaktiver de påkrævede tjenester.

  Du kan finde flere oplysninger under Opret produktprofiler.

  Opret en produktprofil

  Bemærk:

  Når du har valgt et produkt til en produktprofil, kan du ikke ændre produktet senere. Du kan dog godt redigere andre oplysninger i produktprofilen og skifte de brugere, som er knyttet til den.

 4. Klik på Gem.

Du sendes tilbage til listen Produktprofiler. På listen vises nu den profil, du har oprettet.

Tildel brugere til produktprofiler

Når produktprofilerne er konfigureret, kan du tildele brugere eller brugergrupper til de respektive produktprofiler. Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner brugere og grupper for en produktprofil.

Hvis brugerne er tildelt de gamle enkelt-app-produktprofiler, skal du tildele disse brugere til de nye enkelt-app-produktprofiler. For at skifte brugertildelingen skal du udtrække brugerlisten fra de gamle produktprofiler og føje brugere til deres respektive nye enkelt-app-produktprofiler. Derefter skal du fjerne brugerne fra de gamle produktprofiler for at undgå, at der implementeres for mange. Hvis du administrerer brugere vha. UMAPI, skal du følge instruktionerne i UMAPI Action Commands-dokumentet.

Hvis du vil føje nye brugere til Admin Console-mappen, skal gå til Administrer brugere.

Bemærk:

Når brugere får tildelt de udpegede produkter, modtager de en besked via e-mail. Brugere kan hente og installere Creative Cloud-computerappen direkte. Hvis de ikke har administratorrettigheder, skal du oprette og udrulle pakker.

Opret og udrul pakker

Du kan enten oprette en altomfattende pakke til Creative Cloud-computerapps eller app-specifikke pakker i henhold til dine brugeres behov. Brugerne logger ind på deres konto for at begynde at bruge apps og tjenester.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter og udrulle pakker, under Opret navngivne brugerlicenspakker.

Skift app-tildeling

Du kan tildele nye produkter til dine brugere eller grupper, når de har gennemført en måned med deres nuværende tildeling. Flere licenser forbruges, hvis den samme bruger er tildelt flere produktprofiler ad gangen. For at forhindre dette skal du fjerne brugerne eller grupperne fra deres aktuelle produktprofil og derefter føje dem til de nye produktprofiler i henhold til deres nye tildelinger.

Brugere får besked om aktiviteten, da de fjernes fra en produktprofil og føjes til den anden. Brugerne mister adgangen til produktet, så snart de fjernes fra den tilsvarende produktprofil.

Bemærk:

Brugere skal være tildelt en produktprofil i mindst én måned, før de flyttes til en anden produktprofil.

Adobe-logo

Log ind på din konto