Brugerhåndbog Annuller

Enkelt-app | Creative Cloud til virksomheder

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrationsvejledning
 2. Planlæg udrulning
  1. Grundlæggende koncepter
   1. Licensering
   2. Identitet
   3. Brugerstyring
   4. App-udrulning
   5. Oversigt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Udrulningsvejledninger
   1. Udrulningsvejledning til navngiven bruger
   2. SDL-udrulningsvejledning
   3. Udrul Adobe Acrobat 
  3. Udrul Creative Cloud til uddannelse
   1. Udrulningsvejledning
   2. Aktivér Adobe Express i Google Classroom
   3. Integration med Canvas LMS
   4. Integration med Blackboard Learn
   5. Konfiguration af SSO til distriktsportaler og LMS'er
   6. Udrul Adobe Express gennem Google App Licensing
   7. Tilføj brugere gennem Roster Sync
   8. Ofte stillede spørgsmål om Kivuto
   9. Retningslinjer for grundskolers og overbygningsuddannelsers berettigelse
 3. Konfigurer din organisation
  1. Identitetstyper | Oversigt
  2. Konfigurer identitet | Oversigt
  3. Konfigurer organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurer Azure AD-føderation og -synkronisering
   1. Konfigurer SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Føj Azure Sync til dit katalog
   3. Ofte stillede spørgsmål om Azure Connector
  5. Konfigurer Google-føderation og synkroniser
   1. Konfigurer SSO med Google-føderation
   2. Føj Google Sync til dit katalog
   3. Ofte stillede spørgsmål om Google-føderation
  6. Konfigurer organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurer organisation til distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurer organisation med andre identitetsudbydere
   1. Opret et katalog
   2. Bekræft domæneejerskab
   3. Føj domæner til kataloger
  9. Almindelige spørgsmål og fejlfinding i forbindelse med SSO
   1. Almindelige spørgsmål om SSO
   2. Fejlfinding af SSO
   3. Almindelige spørgsmål om uddannelse
 4. Administrer din organisationskonfiguration
  1. Administrer eksisterende domæner og kataloger
  2. Aktivér automatisk kontooprettelse
  3. Konfigurer organisation via katalogtillid
  4. Migrer til en ny godkendelsesudbyder 
  5. Aktivindstillinger
  6. Indstillinger for godkendelse
  7. Beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedskontakter
  8. Konsolindstillinger
  9. Administrer kryptering  
 5. Administrer produkter og berettigelser
  1. Administrere brugere
   1. Oversigt
   2. Administrative roller
   3. Teknikker til brugerstyring
    1. Administrer brugere enkeltvis   
    2. Administrer flere brugere (bulk CSV)
    3. Værktøj til brugersynkronisering
    4. Microsoft Azure-synkronisering
    5. Synkronisering af Google-føderation
   4. Ændr brugers identitetstype
   5. Administrer brugergrupper
   6. Administrer katalogbrugere
   7. Administrer udviklere
   8. Overfør eksisterende brugere til Adobe Admin Console
   9. Migrer brugeradministration til Adobe Admin Console
  2. Administrer produkter og produktprofiler
   1. Administrer produkter
   2. Administrer produktprofiler for virksomhedsbrugere
   3. Administrer regler for automatisk tildeling
   4. Gennemgå produktanmodninger
   5. Administrer selvbetjeningspolitikker
   6. Administrer appintegrationer
   7. Administrer produkttilladelser i Admin Console  
   8. Aktivér/deaktiver tjenester for en produktprofil
   9. Enkelt-app | Creative Cloud for enterprise
   10. Valgfri tjenester
  3. Administrer licenser til delte enheder
   1. Nyheder
   2. Udrulningsvejledning
   3. Opret pakker
   4. Gendan licenser
   5. Administrer profiler
   6. Værktøjspakke til licensering
   7. Ofte stillede spørgsmål om licensering til delte enheder
 6. Administrer lager og aktiver
  1. Lager
   1. Styring af lagring til virksomheder
   2. Adobe Creative Cloud: Opdatering af lagring
   3. Administrer Adobe-lagerplads
  2. Aktivoverførsel
   1. Automatisk aktivoverførsel
   2. Ofte stillede spørgsmål om automatisk aktivoverførsel  
   3. Administrer overførte aktiver
  3. Tilbagekald aktiver fra en bruger
  4. Aktivoverførsel for studerende | Kun EDU
   1. Automatisk aktivoverførsel for studerende
   2. Overfør dine aktiver
 7. Administrer tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpakker til teams
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Brug Adobe Stock for enterprise
   4. Adobe Stock-licensgodkendelse
  2. Brugerdefinerede skrifttyper
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversigt
   2. Opret brugergruppe
   3. Konfigurer Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurer og installer Adobe Asset Link
   5. Administrer aktiver
   6. Adobe Asset Link til XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurer Adobe Acrobat Sign til virksomheder eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – teamfunktionsadministrator
   3. Administrer Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – omkostningsfrit medlemskab
   1. Oversigt
 8. Udrulning af apps og opdateringer
  1. Oversigt
   1. Udrulning og levering af apps og opdateringer
   2. Planlæg udrulning
   3. Klargør udrulning
  2. Opret pakker
   1. Pak apps via Admin Console
   2. Opret pakker med navngiven brugerlicensering
   3. Adobe-skabeloner til pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrer enhedslicenser
   6. Licensering med serienummer
  3. Tilpas pakker
   1. Tilpas Creative Cloud-computerappen
   2. Medtag udvidelser i din pakke
  4. Udrul pakker
   1. Udrul pakker
   2. Udrul Adobe-pakker ved hjælp af Microsoft Intune
   3. Udrul Adobe-pakker med SCCM
   4. Udrul Adobe-pakker med ARD
   5. Installer produkter i mappen med undtagelser
   6. Afinstaller Creative Cloud-produkter
   7. Brug Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Adobe Creative Cloud-licens-id'er
  5. Administrer opdateringer
   1. Skift administration for Adobe Enterprise- og Teams-kunder
   2. Udrul opdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversigt
   2. Konfigurer den interne opdateringsserver
   3. Vedligehold den interne opdateringsserver
   4. Almindelige brugseksempler for AUSST   
   5. Foretag fejlfinding af den interne opdateringsserver
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Brug Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id'er til brug sammen med Adobe Remote Update Manager
   3. Løs RUM-fejl
  8. Fejlfinding
   1. Foretag fejlfinding af fejl ved installation og afinstallation af Creative Cloud-apps
   2. Få klientmaskiner til at tjekke, om en pakke er udrullet
   3. Fejlmeddelelse om, at installation af Creative Cloud-pakke mislykkedes
  9. Opret pakker ved hjælp af Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere apps)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktbemærkninger til Creative Cloud Packager
   3. Pakning af apps
   4. Opret pakker med Creative Cloud Packager
   5. Opret pakker med navngivne licenser
   6. Opret pakker med enhedslicenser
   7. Opret en licenspakke
   8. Opret pakker med serienumre
   9. Packager-automatisering
   10. Pak produkter, som ikke er inkluderet i Creative Cloud
   11. Rediger og gem konfigurationer
   12. Indstil landestandard på systemniveau
 9. Administrer din konto
  1. Administrer din Teams-konto
   1. Oversigt
   2. Opdater betalingsoplysninger
   3. Administrer fakturaer
   4. Skift kontraktejer
   5. Skift forhandler
  2. Tildel licenser til en Teams-user
  3. Tilføj produkter og licenser
  4. Fornyelser
   1. Teams-medlemskab: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: fornyelser og overensstemmelse
  5. Automatiserede udløbsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Skift kontrakttype inden for en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse af købsanmodninger
  8. Fornyelser af Value Incentive Plan (VIP) i Kina
  9. Hjælp til VIP Select
 10. Rapporter og logfiler
  1. Revisionslogfil
  2. Tildelingsrapporter
  3. Indholdslogfiler
 11. Få hjælp
  1. Kontakt Adobe Kundepleje
  2. Supportmuligheder for teamskonti
  3. Supportmuligheder for enterprisekonti
  4. Supportmuligheder for Experience Cloud

Creative Cloud for enterprise-planen med enkelt app giver dig mulighed for at vælge én af de tilgængelige apps pr. enkelt-app-licens og tildele dem til dine slutbrugere. Da nye apps gøres tilgængelige for planen med enkelt app, kan du derefter tildele disse apps til brugerne uden kontraktændringer.

Oversigt

Creative Cloud for enterprise-planen med enkelt app er tilgængelig for Enterprise Term License Agreement (ETLA)-kunder. Planen gør det muligt for kunderne at vælge en app fra et sæt tilgængelige Creative Cloud-apps.

Planen med enkelt app giver administratoren mulighed for at udskifte det tilvejebragte program efter 30 dage, uden at kontrakten skal ændres. Derved kan virksomheden imødekomme skiftende behov.

Da nyligt udgivne apps føjes til din plan med enkelt app, kan du meddele dem til slutbrugerne med det samme. Du behøver ikke at foretage ændringer i den eksisterende kontrakt for at benytte den nye app.

Tilføj brugere

I takt med at din organisation køber enkelt-app-licenser, vises det tilhørende enkelt-app-produktkort på fanen Produkter i din Adobe Admin Console. Klik på produktkortet for at se listen over standardproduktprofiler.

Standardproduktprofiler

Standardkvoten er sat til nul for alle produktprofiler. Tilpas kvotetildelingerne, så de passer til din organisations behov. Følg processerne nedenfor for tildele kvote og brugere til produktprofilerne.

Bemærk:

Selv efter at du har oprettet flere produktprofiler, er der kun ét produktkort på fanen Produkter i Admin Console. Produktkortet viser det samlede antal brugte licenser i forhold til antallet af licenser i alt.

Indstil kvote

Indstil kvoten for at angive det antal licenser, der implementeres ved hjælp af produktprofilen. Kvoten håndhæves ikke og er kun en retningslinje. Administratorer kan stadig tildele ekstra licenser efter behov.

Følg trinene herunder for at tildele kvoter til forskellige produktprofiler:

 1. I Adobe Admin Console skal du gå til fanen Produkter og vælge enkelt-app-produktkortet.

 2. Vælg den ønskede produktprofil, og klik på Indstillinger under navnet på produktprofilen. Produktprofilens standardkonfiguration vises.

 3. Gå til Kvote, og indtast antallet af licenser, som du vil tildele denne profil. Du kan ændre kvoten senere. Du kan også ændre andre detaljer i sektionerne Detaljer og Tjenester.

  Bemærk:

  Selvom du kan vælge flere tjenester til en produktprofil, er det kun de tjenester, der svarer til den valgte app, som er tilgængelige for brugere i den pågældende produktprofil. Dette gælder både brugerdefinerede og standardproduktprofiler.

Opret brugerdefinerede produktprofiler

Som et første skridt kan du vælge en produktprofil på standardlisten under fanen Produkter eller oprette brugerdefinerede produktprofiler.

Opret en brugerdefineret produktprofil, hvis din organisation har teams, der kræver lignende apps, men forskellige tjenester, eller du vil oprette forskellige produktprofiler til forskellige brugergrupper.

Du kan oprette en brugerdefineret produktprofil ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

 1. I Adobe Admin Console skal du gå til fanen Produkter og vælge enkelt-app-produktkortet.

 2. Klik på Ny profil.

 3. Vælg et produkt for produktprofilen, angiv oplysningerne og licenskvoten for produktprofilen, og aktivér eller deaktiver de påkrævede tjenester.

  Du kan finde flere oplysninger under Opret produktprofiler.

  Opret en produktprofil

  Bemærk:

  Når du har valgt et produkt til en produktprofil, kan du ikke ændre produktet senere. Du kan dog godt redigere andre oplysninger i produktprofilen og skifte de brugere, som er knyttet til den.

 4. Klik på Gem.

Du sendes tilbage til listen Produktprofiler. På listen vises nu den profil, du har oprettet.

Tildel brugere til produktprofiler

Når produktprofilerne er konfigureret, kan du tildele brugere eller brugergrupper til de respektive produktprofiler. Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner brugere og grupper for en produktprofil.

Hvis brugerne er tildelt de gamle enkelt-app-produktprofiler, skal du tildele disse brugere til de nye enkelt-app-produktprofiler. For at skifte brugertildelingen skal du udtrække brugerlisten fra de gamle produktprofiler og føje brugere til deres respektive nye enkelt-app-produktprofiler. Derefter skal du fjerne brugerne fra de gamle produktprofiler for at undgå, at der implementeres for mange. Hvis du administrerer brugere vha. UMAPI, skal du følge instruktionerne i UMAPI Action Commands-dokumentet.

Hvis du vil føje nye brugere til Admin Console-mappen, skal gå til Administrer brugere.

Bemærk:

Når brugere får tildelt de udpegede produkter, modtager de en besked via e-mail. Brugere kan hente og installere Creative Cloud-computerappen direkte. Hvis de ikke har administratorrettigheder, skal du oprette og udrulle pakker.

Opret og udrul pakker

Du kan enten oprette en altomfattende pakke til Creative Cloud-computerapps eller app-specifikke pakker i henhold til dine brugeres behov. Brugerne logger ind på deres konto for at begynde at bruge apps og tjenester.

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter og udrulle pakker, under Opret navngivne brugerlicenspakker.

Skift app-tildeling

Du kan tildele nye produkter til dine brugere eller grupper, når de har gennemført en måned med deres nuværende tildeling. Flere licenser forbruges, hvis den samme bruger er tildelt flere produktprofiler ad gangen. For at forhindre dette skal du fjerne brugerne eller grupperne fra deres aktuelle produktprofil og derefter føje dem til de nye produktprofiler i henhold til deres nye tildelinger.

Brugere får besked om aktiviteten, da de fjernes fra en produktprofil og føjes til den anden. Brugerne mister adgangen til produktet, så snart de fjernes fra den tilsvarende produktprofil.

Bemærk:

Brugere skal være tildelt en produktprofil i mindst én måned, før de flyttes til en anden produktprofil.

Adobe-logo

Log ind på din konto