Administrer API-udviklere på Admin Console

Adobe I/O er platformen for udviklere i din organisation, der ønsker at integrere, udvide eller oprette apps og erfaringer baseret på Adobes produkter og teknologier. Det er en platform, som udviklere bruger til at bygge oven på Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud eller andre Adobe API-produkter.

Dine udviklere på Adobe I/O bygger integrationer med Adobe API-produkter. Disse integrationer er en pipeline fra eksterne apps og tjenester til Adobe API.

 1. Først tilføjer du udviklere (individuelt eller samlet) til produktprofiler for produkter, der inkluderer API-adgang på Admin Console.
  Dette giver dine udviklere tilladelserne til at skabe integrationer.
 2. Dernæst tilføjer dine udviklere de nødvendige integrationer på Adobe I/O.
 3. Til sidst tilføjer du disse integrationer til produktprofiler igen på Admin Console.

På Admin Console kan du også redigere brugerkonti (eller udviklerkonti) for at tilføje eller fjerne disse fra produktprofiler. Eller du kan fjerne udviklere fra produktprofiler.

Tilføj udviklere

Som administrator kan du gå ind i Admin Console og oprette og administrere brugerkonti. Når du tilføjer udviklere til produktprofiler på Admin Console, giver du disse udviklere adgangsrettighederne til at oprette integrationer (på Adobe I/O). På Adobe I/O kan udviklere også tilknytte de integrationer, de opretter med produktprofiler, men kun de produktprofiler, som udvikleren har adgang til.

Når API-opkald foretages fra integrationer, som udvikleren opretter, udføres disse opkald med tilladelserne fra de tilhørende produktprofiler.

Tilføj udviklere til produktprofiler for flere produkter

Med valgmuligheden Tildel udvikler i sektionen Hurtige links på fanen Oversigt kan du samtidig tilføje en udvikler til flere produkter.

 1. Admin Console skal du gå til fanen Oversigt.

 2. Hvis du vil føje udvikleren til flere produkter, skal du klikke på Tilføj udvikler i sektionen Hurtige links øverst til højre på fanen Oversigt.

 3. Indtast udviklernes e-mailadresse og eventuelt for- og efternavne i afsnittet Udviklerdetaljer i guiden Tilføj udvikler, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg et produkt i sektionen Tildel produkter, og vælg derefter én eller flere produktprofiler fra rullelisten.

 5. Når du har tilføjet udvikleren til alle de krævede produktprofiler, skal du klikke på Gem.

  Udvikleren føjes til alle de valgte produktprofiler.

Føj udviklere til én eller flere produktprofiler for et enkelt produkt

Valgmuligheden Tilføj udviklere på hvert produktkort på fanen Oversigt giver dig mulighed for at tilføje en udvikler til flere produktprofiler for det valgte produkt.

 1. Admin Console skal du gå til fanen Oversigt.

  Hvis din organisation indeholder produkter, der omfatter API-adgang, giver kortene til disse produkter på fanen Oversigt dig mulighed for at tilføje udviklere til produktprofilerne:

 2. Klik på Tilføj udviklere på det ønskede produktkort.

 3. Indtast udviklernes e-mailadresse og eventuelt for- og efternavne på skærmen Tilføj udvikler til produkt.

 4. Vælg én eller flere produktprofiler fra rullelisten.

 5. Når du har tilføjet udvikleren til alle de krævede produktprofiler, skal du klikke på Gem.

  Udvikleren føjes til alle de valgte produktprofiler.

Føj udviklere til en enkelt produktprofil

På fanen Udviklere for en produktprofil kan du føje udviklere til den pågældende produktprofil.

 1. Admin Console skal du gå til fanen Produkter.

 2. Klik på det ønskede produkt i venstre side.

 3. Vælg en produktprofil (eller opret en, hvis det er nødvendigt) på listen, og gå til fanen Udvikler.

 4. Klik på Tilføj udviklere øverst til højre.

 5. Indtast udviklernes e-mailadresse og eventuelt for- og efternavne på skærmen Tilføj udvikler til produkt.

 6. Klik på Gem.

  Udvikleren føjes til den valgte produktprofil.

Tilføj flere brugere (på én gang)

Du kan bruge arbejdsforløbet Tilføj flere brugere til at tilføje udviklere ved hjælp af en kommasepareret (.csv) fil.

 1. Admin Console skal du gå til Brugere.

 2. Klik på  i øverste højre hjørne på siden Brugere.

 3. I dialogboksen Tilføj brugere med CSV skal du klikke på Download CSV-skabelon og enten vælge Aktuel brugerliste (anbefales) eller Standardskabelon.

  Den skabelonfil, som du downloader, indeholder eksempeldata, som du kan bruge som en hjælp.

  CSV-filformatet er beskrevet i detaljer under CSV-filformat i afsnittet Tilføj brugere i Administrer brugere-dokumentet.

 4. Opdater den downloadede CSV-fil med dataene fra de udviklere, der skal tilføjes, og angiv navnene på de produktprofiler, de skal bruge til udvikling, i kolonnen Udvikleradgang.

 5. Træk den opdaterede CSV-fil til dialogboksen Tilføj brugere med CSV, og klik på Overfør.

Når massehandlingen er gennemført, modtager du en e-mail. Du kan også se en detaljeret rapport for handlingen via Resultater af massehandling.

Resultater af massehandling

Når du har udført en massehandling, f.eks. tilføjet eller redigeret flere brugere, modtager du en e-mail med oplysninger om handlingen. Derudover kan du se disse oplysninger på siden Resultater af massehandling.

Bemærk:

Hvis en massehandling ikke vises på siden med resultater, skal du opdatere din browserside, så den viser de seneste resultater.

 1. Gå til Brugere > Udviklere i Admin Console, og klik på  øverst til højre på siden Brugere.

 2. På rullelisten skal du vælge Resultater af massehandling.

  Siden Resultater af massehandling vises.

 3. Hvis du vil se oplysninger om en handling, skal du klikke på navnet på handlingen.

 4. Hvis du vil downloade resultaterne som en CSV-fil, skal du klikke på Download resultater.

 5. Hvis du vil fjerne et resultat, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for navnet på handlingen og klikke på Fjern resultat.

  Du kan også rydde alle resultaterne for massehandling ved at klikke på Ryd alle resultater.

Administrer udviklere

Skift produktprofiler, som udviklere har adgang til

For eksisterende brugere eller udviklere kan du tilføje eller fjerne produktprofiler for produkter, der omfatter API-adgang. På den måde giver eller tilbagekalder du adgang til produktprofilen for den pågældende udvikler.

 1. Admin Console skal du gå til Brugere > Brugere.

 2. Klik på rækken for den bruger, du skal redigere.

 3. I skuffen med brugeroplysninger til højre skal du klikke på Vis Profil.

 4. Klik på Rediger i afsnittet Adgang for udviklere på skærmen Brugeroplysninger.

 5. På skærmen Rediger udvikler skal du vælge de produkter, der inkluderer API-adgang, og for hvert produkt skal du vælge de ønskede produktprofiler.

 6. Klik på Gem.

  Udvikleren føjes til profiler, der blev tilføjet, og fjernes fra produktprofiler, der blev fjernet under redigeringen.

Fjern udviklere fra produktprofiler

Du kan fjerne en udvikler fra en produktprofil, men stadig bevare udvikleren som bruger i din organisation.

 1. Admin Console skal du gå til fanen Produkter.

 2. Klik på det ønskede produkt i venstre side.

 3. Vælg en produktprofil på listen, og gå til fanen Udvikler.

 4. Hvis du vil fjerne én eller flere udviklere fra denne produktprofil, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for udviklernavnet.

 5. Klik på Fjern udviklere øverst til højre på fanen Udviklere.

 6. På skærmen Fjern udvikler fra produktprofil skal du vælge en af følgende muligheder:

  Fjern både udvikleradgang og brugeradgang: Udvikleren har ikke længere tilladelser til at opbygge integrationer for denne produktprofil. Udvikleren har heller ikke adgang til de produkter, der er defineret i denne profil.

  Fjern udvikleradgang, men behold brugeradgang: Udvikleren har ikke længere tilladelser til at opbygge integrationer for denne produktprofil. Hvis udvikleren havde adgang til produktet som bruger, bibeholdes den adgang.

 7. Klik på Fjern udviklere.

  De udvalgte udviklere fjernes baseret på valget i det foregående trin.

Fjern udviklere fra alle produkter, og vælg deres resterende adgang

Du kan fjerne udviklere via fanen Brugere i Admin Console:

 • Fjern også brugeradgangen til de tilhørende produktprofiler.
 • Behold brugeradgangen til de tilhørende produktprofiler.
 • Fjern brugeren fra organisationen.
 1. Gå til Brugere > Udviklere i Admin Console.

 2. Hvis du vil fjerne én eller flere udviklere på listen over udviklere, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for udviklernavnet.

 3. Klik på Fjern udviklere øverst til højre på fanen Udviklere.

 4. På skærmen Fjern udvikler fra produktprofil skal du vælge en af følgende muligheder:

  Fjern både udvikleradgang og brugeradgang: Udvikleren har ikke længere tilladelser til at opbygge integrationer for nogen produktprofil. Udvikleren har heller ikke adgang til nogen produkter, hvis de også har fået brugeradgang.  Brug denne, hvis udvikleren ikke længere arbejder på dette projekt og ikke længere har brug for adgang til nogen profil, men udvikleren kan senere vende tilbage i forbindelse med yderligere arbejde i denne organisation.

  Fjern udvikleradgang, men behold brugeradgang: Udvikleren har ikke længere tilladelser til at opbygge integrationer. Udvikleren vil dog fortsat have adgang til produkterne.  Brug denne, hvis udvikleren fortsætter som bruger, men ikke længere har brug for udvikleradgang på adobe.io-konsollen.

  Fjern fra organisation: Fjern udvikleren fra organisationen i Admin Console.  Brug denne indstilling, hvis udvikleren ikke længere arbejder på noget i din organisation, enten som bruger eller udvikler.

 5. Klik på Fjern udviklere.

  De udvalgte udviklere fjernes baseret på valget i det foregående trin.

Administrer integrationer

Når du føjer udviklere til produktprofiler, har disse udviklere de nødvendige tilladelser til at oprette integrationer på Adobe I/O.

For at en sådan integration kan bruges, skal den være forbundet med én eller flere produktprofiler.  Dette er påkrævet, så når API-opkald laves ved hjælp af en integration, udføres de med tilladelserne baseret på den tilhørende produktprofil eller profiler.

Administratorerne kan styre adgangen til et program, der bruger en integration, ved at indstille eller ændre de produktprofiler, der er knyttet til integrationen.

For eksempel kan der være to produktprofiler, Test og Produktion, der giver adgang og tilladelser i overensstemmelse med henholdsvis test af et program og med at køre programmet i et produktionsmiljø.  Udvikleren kunne kun få adgang til testproduktprofilen, og integrationen er oprettet af udvikleren for at bruge denne produktprofil.  Når programmet er testet og klart til produktion, vil en system- eller produktprofiladministrator på Admin Console fjerne integrationen fra testprofilen og føje den til produktionen af produktprofilen.  Udvikleren har ikke længere evnen til at styre integrationen fra adobe.io-konsollen, når denne ændring er foretaget.

Normalt får udviklere ikke administratorrettigheder på Admin Console.

Rediger integrationer

På fanen Brugere i Admin Console kan du også redigere integrationer for at tilføje eller fjerne produktprofiler i integrationer.

 1. Admin Console skal du gå til Brugere > Integrationer.

 2. Klik på rækken for den integration, du skal redigere.

  Bemærk:

  Klik ikke på brugerens navn.

 3. I skuffen for integrationsoplysninger til højre skal du klikke på Rediger.

 4. På skærmen Rediger integrationsprodukter skal du vælge et produkt og derefter vælge én eller flere produktprofiler på rullelisten, der skal føjes til integrationen.

  Alternativt kan du fjerne produktprofiler fra denne integration.

  På skærmen Rediger integrationsprodukter skal du vælge et produkt i venstre side

 5. Klik på Gem.

Tilføj integrationer til produktprofiler

 1. Admin Console skal du gå til fanen Produkter.

 2. Klik på det ønskede produkt i venstre side.

 3. Vælg en produktprofil på listen, og gå til fanen Integrationer.

 4. Klik på Tilføj integrationer.

 5. På skærmen Tilføj integration til produktprofil skal du vælge én eller flere integrationer, der skal føjes til denne produktprofil.

 6. Klik på Gem.

  De udvalgte integrationer føjes til denne produktprofil.

Fjern integrationer fra produktprofiler

Forsigtig:

Hvis du fjerner en integration fra en produktprofil, ophører adgangen til det eksterne program til produktet, der er knyttet til denne profil.  Dette kan medføre, at eksterne programmer ikke fungerer.

 1. Admin Console skal du gå til fanen Produkter.

 2. Klik på det ønskede produkt i venstre side.

 3. Vælg en produktprofil på listen, og gå til fanen Integrationer.

 4. Hvis du vil fjerne én eller flere integrationer fra denne produktprofil, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for integrationsnavnet.

 5. Klik på Fjern integrationer øverst til højre på fanen Integrationer.

 6. Klik på Fjern i skærmbilledet Fjern Integration.

  De udvalgte integrationer fjernes fra denne produktprofil.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online