Aktivér/deaktiver tjenester for en produktprofil

Når du tilknytter en plan, der omfatter lagring og tjenester, kan du aktivere eller deaktivere individuelle tjenester for den pågældende produktprofil. Aktivering og deaktivering af tjenester fastsætter, hvad brugerne af produktprofilerne kan eller ikke kan få adgang til.

Bemærk:

Du kan aktivere eller deaktivere tjenester for en hel produktprofil, men ikke for specifikke brugere.

Vær opmærksom på følgende, når du aktiverer og deaktiverer tjenester:

 • Hvis en bruger tilhører flere produktprofiler eller har brugsret til flere planer med enkelt-app inden for en produktprofil, og du aktiverer en specifik tjeneste for én plan og ikke de andre, har brugeren fortsat adgang til tjenesten. Brugeren tildeles en samling med brugsret.
 • En bruger med en Creative Cloud til virksomheder-plan, som indeholder tjenester, kan også som enkeltperson have tilmeldt sig en Creative Cloud-plan med et Adobe ID. Brugeren har fortsat adgang til de tjenester, som du deaktiverer for Creative Cloud til virksomheder-planen, hvis brugerens individuelle plan indeholder denne tjeneste. Dette brugsretsscenarie gælder også for brugere, der har en Creative Cloud-testversion, der indeholder lagring og tjenester.
 • For en bruger, der arbejder med computerapps, vil aktivering og deaktivering af tjenester først slå igennem, når brugeren lukker og genstarter appen.
 • For en bruger, der arbejder med en webtjeneste eller en mobilapp, vil aktivering og deaktivering af tjenester først træde i kraft, når brugeren logger af og derefter logger på igen.

Brugere af Creative Cloud opnår de bedste resultater, når alle tjenesterne er aktiveret. Hvis tjenesterne er deaktiveret, er der mange tjenester i Creative Cloud, der ikke fungerer.

Ændring af listen med aktiverede tjenester

Når du opretter eller redigerer en produktprofil, kan du redigere listen med tjenester, der er tilgængelige for brugerne i den pågældende produktprofil.

Helt konkret arbejder du med en liste med tjenester, der vises i området for Aktiverede tjenester, når du redigerer en produktprofil, og du vælger dem, som brugerne af produktprofilen skal have adgang til.

Her er en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden:

 1. Mens du arbejder på en produktprofil, skal du klikke på Indstillinger i øverste venstre hjørne på siden med profiloplysninger.

 2. Gå til Aktivér tjenester.

  Rediger produktprofil

 3. Opdater de aktiverede tjenester for produktprofilen, og klik på Gem.

Creative Cloud-kernetjenester

Visse tjenester, der ikke vises på Adobe Admin Console, er vigtige for produktets funktionalitet og er altid knyttet til en plan, der omfatter lagring. Kernetjenester, der ikke kan konfigureres. Nedenfor vises en liste med kernetjenester:

 • Filsynkronisering
 • Synkronisering af indstillinger
 • Samarbejde
 • Lagring
 • Creative Cloud Libraries
 • Color CC

Se Valgfri tjenester for at få mere at vide om de tjenester, der kan aktiveres eller deaktiveres i Admin Console.

Adobe-logo

Log ind på din konto