Som virksomhed kan du få oplysninger om, hvordan slutbrugere arbejder med dine aktiver, herunder mapper, filer og biblioteker.

Introduktion

Systemadministratoren kan downloade detaljerede rapporter, der kaldes indholdslogfiler, fra Admin Console. Disse rapporter indeholder oplysninger om, hvordan slutbrugere arbejder med virksomhedens aktiver.

Når slutbrugere interagerer med aktiver – handlinger som f.eks. at oprette eller opdatere – registreres oplysningerne i logfiler. Du kan eksportere disse logfiler for at spore de handlinger, som brugere foretager på de Creative Cloud- og Document Cloud-aktiver, der ejes af din organisation. Efterhånden som du flytter flere aktiver til Adobes lagringsløsninger i skyen, bliver din dækning mere robust og meningsfuld.

Du kan kun spore aktiver, der administreres af dine Enterprise ID- og Federated ID-brugere. Handlinger, der foretages på disse aktiver af Adobe ID-brugere, logges også. Aktiver, der administreres af brugere med Adobe ID'er, er dog ikke inkluderet, fordi de enkelte brugere – og ikke din organisation – rent juridisk ejer disse aktiver. Hvis du vil overføre brugere fra Adobe ID'er til Enterprise ID eller Federated ID, kan du se Rediger identitetstype.

Bemærk:

Indholdslogfiler indeholder kun oplysninger om brugere i de kataloger, du ejer. De indeholder ikke oplysninger om brugere i et betroet katalog. Du kan få flere oplysninger om kataloger i Katalogtillid.

Du kan downloade indholdslogfilerne fra Admin Console for følgende brugerhandlinger:

Handling Beskrivelse
Oprettet Når en bruger uploader, importerer, opretter eller kopierer et element
Læst Når en bruger downloader en fil eller et bibliotek fra internettet, gemmer den eller det lokalt på en enhed eller gør den eller det tilgængelig(t) offline
Opdateret Når en bruger redigerer og gemmer et element
Slettet permanent Når en bruger permanent sletter et element
Sendte en invitation# Når en bruger føjer en samarbejdspartner til et delt element
Accepterede en invitation# Når en bruger accepterer en invitation til at deltage i et delt element som samarbejdspartner
Ændrede en samarbejdspartners rolle# Når en bruger ændrer en samarbejdspartners rolle
Oprettede et offentligt link# Når en bruger opretter et offentligt link
Fjernede et offentligt link# Når en bruger fjerner et offentligt link

# Handlinger, der ikke logges for Adobe InDesign og Adobe Spark

Bemærk:

Handlinger, der udføres på aktiver, der er gemt i Lightroom CC, Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Lightroom Web, Behance og Adobe Stock, logges ikke.

Generer indholdslogfiler

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist indholdslogfilerne for din organisation:

 1. I Admin Console skal du gå til Indstillinger Indholdslogfiler.

 2. Klik på Opret rapport.

 3. Vælg et datointerval, og klik på Opret rapport.

  Datointervallet gælder for din lokale tid.

  Opret rapporter

  Logfiler kan genereres for brugeraktiviteter, der er sket inden for de seneste 90 dage.

  Bemærk:

  Du kan ikke generere logfiler for datoer, der er tidligere end udgivelsen af denne funktion.

  Når din rapport er klar til at blive downloadet, modtager du en e-mail.

 4. Når du har modtaget e-mailen, skal du klikke på Download fil under Indholdslogfiler i Admin Console. Rapporten Indholdslogfiler kan indeholde flere filer, som hver maksimalt kan være på 100 MB.

  En rapport er tilgængelig i Admin Console i syv dage. Når den er slettet, kan du generere den igen for samme tidsperiode, så længe datointervallet er inden for de seneste 90 dage.

  Bemærk:

  For organisationer med mange brugere kan den resulterende 90-dages indholdslograpport være stor og indeholde mange filer. Det kan eventuelt medføre, at den ikke kan downloades i sin helhed, afhængigt af den anvendte browser. Hvis du ikke kan downloade indholdslograpporten, kan du prøve at indsnævre det valgte datointerval. Det kan også være en god idé at redigere standardindstillingerne for nogle browsere for ikke at blive spurgt, hvor hver enkelt fil skal gemmes, før den downloades.

  Download fil

  Datointerval

  Det viser klokkeslættet i UTC. Afhængigt af din placering kan det afvige fra det datointerval, du valgte, da rapporten blev oprettet.

  Oprettelsesdato

  Det viser din lokale tid, da rapporten blev oprettet.

Rapporten downloades som CSV-filer. Du kan se en beskrivelse af felterne i den downloadede fil i Logskema.

Logskema

Den rapport, du downloader, indeholder følgende oplysninger for hver brugeraktivitet:

Felt Beskrivelse
Action Brugerhandling (f.eks. oprettede, læste, opdaterede, delte link)
Dato Dato og klokkeslæt for hændelsen (UTC-format)
Brugernavn Navn på den bruger, der udførte handlingen
Brugerens e-mail E-mail for den bruger, der udførte handlingen
Sti Elementets sti
Elementets navn Navnet på elementet
Element-id Entydigt id for det element, der genereres af Adobe
Elementtype Mappe, fil eller bibliotek
IP-adresse IP-adresse, hvorfra brugeren udførte handlingen. Feltet er tomt, hvis den loggede hændelse ikke er en oprettet, læst, opdateret eller permanent slettet hændelse.
Oprettet Dato og klokkeslæt, hvor elementet blev uploadet eller oprettet i skyen. Feltet er tomt, hvis den loggede hændelse ikke er en oprettet, læst, opdateret eller permanent slettet hændelse.
Senest ændret Dato og klokkeslæt, hvor elementet senest blev ændret. Feltet er tomt, hvis den loggede hændelse ikke er en oprettet, læst, opdateret eller permanent slettet hændelse.
Beskyttet med adgangskode Sandt , hvis det delte link er beskyttet med adgangskode, Falsk , hvis det ikke er. Feltet er tomt, hvis den loggede hændelse ikke er en delt linkhændelse.
Delt link Webadresse til det delte element. Feltet er tomt, hvis den loggede hændelse ikke er en delt linkhændelse.
Tilladelse Tilladelsesniveau for den samarbejdspartner, der er inviteret til at deltage i et delt element. Feltet er tomt, hvis den loggede hændelse ikke er en hændelse i form af Sendte en invitation, Accepterede en invitation eller Ændrede en samarbejdspartners rolle.
E-mail for samarbejdspartner E-mail for den samarbejdspartner, der er inviteret til at deltage i det delte element. Feltet er tomt, hvis den loggede hændelse ikke er en hændelse i form af Sendte en invitationAccepterede en invitation eller Ændrede en samarbejdspartners rolle.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online