Handboek Annuleren

Packager automatiseren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Kijk hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

U kunt het maken van pakketten automatiseren. Met een XML-invoerbestand waarmee u de verschillende instellingen en opties in het pakket opgeeft, kunt u het maken van pakketten met Creative Cloud Packager automatiseren.

 1. Meld u aan bij Packager en ga akkoord met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA). Meld u niet af terwijl u het automatiseringsproces gebruikt. 

 2. Maak een XML-bestand waarin de volgende opties zijn opgegeven.

  Het XML-bestand moet voldoen aan het bijgevoegde XSD-bestand (schema): pkgConfigFile.zip. 

  Downloaden

  Opmerking:

  Als u in het XML-invoerbestand de vlag appsPanelEnabled instelt op false, moet u de vlag adminPrivilegesEnabled ook instellen op false.

  Voorbeeld 1: Met het volgende XML-bestand wordt automatisch een pakket met serienummer gemaakt met alle nieuwste updates waarop de gebruiker recht heeft:

  <CCPPackage> <CreatePackage> <packageName>AllLatestUpdates Package</packageName> <outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation> <is64Bit>true</is64Bit> <customerType>enterprise</customerType> <organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName> <matchOSLanguage>true</matchOSLanguage> <rumEnabled>true</rumEnabled> <updatesEnabled>false</updatesEnabled> <appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled> <adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled> <serialNumber>11111111111111111111111</serialNumber> <ProductCategory>AllLatestUpdates</ProductCategory> <IncludeUpdates>true</IncludeUpdates> <Language> <id>en_US</id> </Language> </CreatePackage> </CCPPackage>

  Voorbeeld 2: Met het volgende XML-bestand wordt een apparaatgroeppakket voor een team met alle nieuwste updates gemaakt:

  <CCPPackage> <CreatePackage> <packageName>All Product Package</packageName> <outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation> <is64Bit>true</is64Bit> <customerType>team</customerType> <organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName> <matchOSLanguage>true</matchOSLanguage> <rumEnabled>true</rumEnabled> <updatesEnabled>false</updatesEnabled> <appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled> <adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled> <devicePoolName>Complete</devicePoolName> <ProductCategory>AllLatestProducts</ProductCategory> <IncludeUpdates>true</IncludeUpdates> <Language> <id>en_US</id> </Language> </CreatePackage> </CCPPackage>

  Voorbeeld 3: Met het volgende XML-bestand wordt een ondernemingspakket op naam gemaakt met een aangepaste lijst met producten en updates: 

  <CCPPackage> <CreatePackage> <packageName>Custom Package</packageName> <outputLocation>C:\Temp\CCPPkg.9a137bb2-d7b4-4302-bf90-e9f89c502afa\WIN32\mul</outputLocation> <is64Bit>true</is64Bit> <customerType>enterprise</customerType> <organizationName>Adobe Production Validation: GAR</organizationName> <matchOSLanguage>true</matchOSLanguage> <rumEnabled>true</rumEnabled> <updatesEnabled>false</updatesEnabled> <appsPanelEnabled>true</appsPanelEnabled> <adminPrivilegesEnabled>false</adminPrivilegesEnabled> <ProductCategory>Custom</ProductCategory> <IncludeUpdates>true</IncludeUpdates> <Language> <id>en_US</id> </Language> //Add the products tag for a custom list of products to be deployed. Voeg binnen de tag Products de tag Product toe voor elk van de te distribueren producten en geef de sap-code en versie erin op <Products> <Product> <sapCode>AEFT</sapCode><version>12.0</version> </Product> </Products> //Voeg de tag HDUpdates toe voor een lijst met updates die moeten worden gedistribueerd voor producten die kunnen worden geïnstalleerd zonder hun basisversie. Voeg binnen de tag HDUpdates de tag HDUpdate toe voor elk van de te distribueren updates en geef de sap-code en versie erin op <HDUpdates> <HDUpdate> <sapCode>AEFT</sapCode><version>13.8.1</version> </HDUpdate> </HDUpdates> //Voeg de tag Updates toe voor een lijst met updates die moeten worden gedistribueerd voor andere producten dan producten die kunnen worden geïnstalleerd zonder hun basisversie. Voeg binnen de tag Updates de tag Update toe voor elk van de te distribueren updates en geef daarin de refId van de update op <Updates> <Update> <refId>AdobePhotoshopCC2015-16.0/16.1.2</refId> </Update> </Updates> </CreatePackage> </CCPPackage>

  Als u een aangepaste lijst met producten die moeten worden gedistribueerd, wilt opgeven in het XML-bestand, voegt u de tag Products toe. Voor elk product dat moet worden gedistribueerd, voegt u de tag Product toe en binnen die tag geeft u de SAP-code (<sapCode>) en versie (<version>) voor elk van de te distribueren producten op. De SAP-code en versies voor applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd, staan vermeld op deze pagina. Voor andere applicaties kunt u de SAP-codes en versies bekijken op het scherm Applicaties van CCP.

  Als u een aangepaste lijst met updates in het XML-bestand wilt opgeven, moet u het volgende invoeren:

  • Voor updates van applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd, voegt u de tag HDUpdates toe aan het XML-configuratiebestand. Binnen de tag HDUpdates moet u voor elke update de tag HDUpdate toevoegen en de SAP-code (<sapCode>) en versie (<version>) van de update erin opgeven. De SAP-codes van updates zijn gelijk aan de SAP-codes voor de desbetreffende producten op deze pagina. U vindt de versie van dergelijke updates in het Creative Cloud Packager-venster voor het desbetreffende product. 

   

  • Voor updates van andere applicaties moet u de tag Updates invoeren. Voor elk van de updates geeft u de tag Update op en voert u alleen de refID voor de update in. U maakt de refID van de update door de kanaal-id van het product met de versie van het product toe te voegen in de volgende indeling: kanaal-id/versie. Bijvoorbeeld AdobePhotoshopCC2015-16.0/16.1.2. U vindt de kanaal-id's van de verschillende producten op deze pagina. U vindt de versies van de productupdates in Creative Cloud Packager. 

 3. U kunt desgewenst de volgende aanpassingen gebruiken in het XML-bestand:

  • Als u Custom hebt opgegeven voor ProductCategory, moet u ook de exacte SAP-codeversie van het product en de update voor producten en ref-id's voor updates in het XML-bestand opgeven.
  • serialNumber is een optionele tag die alleen relevant is als customerType is ingesteld op Enterprise. Als de tag serialNumber aanwezig is en is opgegeven in het XML-bestand, creëert het automatiseringsproces een licentiepakket met een serienummer. Zo niet, dan wordt een licentiepakket op naam gemaakt.
  • devicePoolName is optioneel en is alleen relevant als customerType is ingesteld op Team. Als de tag devicePoolName aanwezig is en is opgegeven in het XML-bestand, creëert het automatiseringsproces een pakket met apparaatlicenties. Zo niet, dan wordt een licentiepakket op naam gemaakt.
 4. Voer de PDApp uit waarbij u de volgende parameters opgeeft:

  Parameter

  Waarde

  Pad van het uitvoerbare PDApp-bestand

  Geef het pad van het uitvoerbare PDApp-bestand op uw computer op tussen dubbele aanhalingstekens

  Mac: Programma's/Hulpprogramma's/Adobe Application Manager/core/Adobe Application Manager.app/Contents/MacOS/PDApp

  Win: C:/Program Files/Common Files/Adobe/OOBE/PDApp/Core/PDApp.exe

  --appletID

  CCP_UI

  --appletVersion

  1.0

  --workflow

  ccp

  --automationMode

  ccp_automation

  --pkgConfigFile

  Naam en pad van het XML-pakketconfiguratiebestand dat u in stap 1 hebt gemaakt.

  Hier volgt een voorbeeld van de opdracht voor Windows. 

  &quot;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core\PDapp.exe&quot; --appletID=CCP_UI --appletVersion=1.0 --workflow=ccp --automationMode=ccp_automation --pkgConfigFile=&quot;<pad van XSD-invoerbestand>&quot;

  Het pakket wordt gemaakt. In hetzelfde pad als dat van het XML-invoerbestand wordt een XML-bestand met de naam [pkgConfigFileName]_result.xml gemaakt.

  In het geval van eventuele fouten kunt u het bestand [pkgConfigFileName]_result.xml gebruiken voor meer informatie over fouten en het oplossen ervan. PDApp en andere logbestanden worden op de gebruikelijke manier gemaakt.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online