Handboek Annuleren

Over Creative Cloud Packager

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Kijk hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

Met Adobe® Creative Cloud™ Packager kunt u eenvoudig pakketten met Adobe Creative Cloud-producten en -updates maken. Deze pakketten kunnen vervolgens worden gedistribueerd naar de clientcomputers in uw organisatie.

Creative Cloud Packager biedt workflows voor Creative Cloud voor teams en voor Creative Cloud voor ondernemingen.

Met Creative Cloud Packager maakt u pakketten voor Windows of macOS (MSI- of PKG-bestanden). Vervolgens kunt u met een distributieprogramma van een andere leverancier dat distributie van systeemeigen installatieprogramma's ondersteunt (bijvoorbeeld Microsoft SCCM, Apple ARD of JAMF Casper Suite), de pakketten naar clientcomputers distribueren.

Creative Cloud Packager downloaden

U downloadt Creative Cloud Packager als volgt:

 • Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor teams hebt, kunt u Adobe Creative Cloud Packager downloaden via de Admin Console.
 • Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen hebt, kunt u Adobe Creative Cloud Packager downloaden via de licentiewebsite van Adobe (LWS) of de Admin Console. U kunt ook uw licentiecode voor ondernemingen ophalen van de LWS.
Opmerking:

U kunt Creative Cloud Packager beter niet installeren op een computer waarop een of meer Creative Suite-producten of Creative Cloud Manager-producten zijn geïnstalleerd.

Adobe Application Manager 3.1 en Creative Cloud Packager kunnen op dezelfde computer worden geïnstalleerd en gebruikt. U moet ze echter niet tegelijkertijd uitvoeren om pakketten te maken.

Voordelen van distributiepakketten

Adobe Creative Cloud Packager biedt verschillende voordelen bij de distributie van Creative Cloud-applicaties in grote organisaties.

Stille en aangepaste installatie

Distributiepakketten maken stille installatie mogelijk. Een stille installatie vereist geen invoer van eindgebruikers op de computers waarop de installatie wordt uitgevoerd. Dit betekent dat alle keuzes die van invloed zijn op wat wordt geïnstalleerd en hoe het wordt geïnstalleerd, worden gemaakt voordat de installatie wordt uitgevoerd. Deze keuzes worden opgeslagen in het pakket.

Wanneer u een distributiepakket maakt, kiest u de applicaties en componenten die u wilt installeren vanuit het product waarvoor u een pakket maakt. Wanneer u een pakket met producten maakt voor levering in Windows, kunt u kiezen tussen 32-bits en 64-bits versies van de applicaties. U kunt ook installatieopties kiezen die mogelijk niet beschikbaar zijn wanneer gebruikers applicaties rechtstreeks installeren. Zo kunt u instellen dat het installatieprogramma conflicterende processen tijdens de installatie moet negeren.

Eenvoudig pakketten maken

Pakketten maken is eenvoudig met Creative Cloud Packager: Creative Cloud Packager heeft een gebruiksvriendelijke interface waarmee u eenvoudig een distributiepakket maakt..

Pakketten die zijn gemaakt met Creative Cloud Packager, hebben standaardindelingen (MSI-indeling voor Windows, PKG-indeling voor macOS) die compatibel zijn met SCCM en ARD.

Beperkte systeemvereisten

De systeemvereisten voor Creative Cloud Packager zijn minimaal.

Pakketten maken versus installeren

Creative Cloud Packager voert geen installatie uit. U maakt met deze applicatie een distributiepakket waarin de installatiebeslissingen zijn vastgelegd die u van tevoren hebt genomen.

Wanneer u een pakket maakt met Creative Cloud Packager, downloadt u de producten en hun updates. Vervolgens configureert u productopties voor bedrijfsscenario's en genereert u de uitvoer in systeemeigen installatie-indelingen (MSI of PKG).

De gemaakte pakketten worden geoptimaliseerd voor distributie met hulpprogramma's voor distributie in ondernemingen.

Richtlijnen voor Creative Cloud Packager

 • Adobe-distributiepakketten bieden geen ondersteuning voor installatie van momentopnamen.
 • Met Adobe-distributiepakketten kunt u geen andere configuratiegegevens voor systemen of applicaties distribueren dan die expliciet in dit document worden beschreven. U kunt met name geen applicatiespecifieke voorkeursinstellingen distribueren.
 • U kunt Creative Cloud Packager alleen gebruiken om pakketten te maken met tools en services die onderdeel zijn van Creative Cloud. Met dit hulpprogramma kunt u geen pakketten maken met Creative Suite-applicaties of de desktopversies van andere suites.
 • Als u in Windows een pakket wilt installeren op 32-bits en op 64-bits systemen, moet u een 32-bits en een 64-bits pakket maken.
 • Creative Cloud Packager ondersteunt het installatiepunt voor beheerders niet.
 • Creative Cloud Packager ondersteunt NFS of SMB niet.
 • U mag het door Application Manager gemaakte pakketbestand (MSI of PKG) niet bewerken. De enige uitzondering is wanneer u wilt dat de gebruiker de installatielocatie in macOS opgeeft. In dat geval moet u het bestand Info.plist in het gegenereerde PKG-bestand wijzigen zoals is beschreven in het artikel Adobe-pakketten distribueren met ARD.
Opmerking:

Gebruik geen PKG-pakket voor een installatie op een Windows-systeem.

Systeemvereisten

  Windows macOS
Besturingssysteem Windows 7 en hoger (32-bits en 64-bits)
Mac OS X 10.9 en hoger
Ruimte op de vaste schijf 450 MB ruimte beschikbaar voor installatie 265 MB ruimte beschikbaar voor installatie
RAM 1024 MB 1024 MB
Beeldscherm Beeldscherm met resolutie van 1024 x 768 (minimum) of 1280 x 800 (aanbevolen) en 16-bits videokaart.
Beheerdersrechten

Vereist op het systeem waarop u Creative Cloud Packager installeert

Vereist op de systemen waarop u de pakketten distribueert

(Niet vereist voor het maken van de pakketten)

Internettoegang Vereist op het systeem waarop u de pakketten maakt

Informatie over de sites/poorten die worden gebruikt door Creative Cloud Packager 

Voor informatie over de combinaties van host/poort die moeten zijn toegestaan wanneer u zich aanmeldt met een Adobe ID om applicaties te downloaden en te installeren en om pakketten te maken met Creative Cloud Packager, raadpleegt u de sectie Services die niet in een browser werken in het document Netwerkeindpunten voor Adobe Creative Cloud.

Meer tools voor Creative Cloud Packager

Wanneer u Adobe Creative Cloud Packager installeert, zijn de volgende componenten ook beschikbaar. Al deze componenten bevinden zich in de map utilities of toolkit.

Adobe Update Server Setup Tool

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) is een platformspecifiek opdrachtregelhulpprogramma waarmee u uw eigen interne Adobe Update Server kunt configureren. Op één server kunnen updates voor zowel Windows als Mac worden gehost.

Zie Adobe Update Server Setup Tool gebruiken voor meer informatie.

Adobe Exceptions Deployer

De applicatie Adobe Exceptions Deployer biedt een methode om de pakketten in de map Exceptions automatisch te distribueren. Dit zijn de pakketten die u anders voor en na de distributie van het MSI- of PKG-hoofdbestand moet distribueren.

Zie Adobe Exceptions Deployer gebruiken voor meer informatie.

Adobe Remote Update Manager

Adobe Remote Update Manager biedt een opdrachtregelinterface waarmee u Adobe Update Manager op afstand kunt uitvoeren en updates kunt installeren met beheerdersrechten.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen Remote Update Manager uitvoeren.

Zie Adobe Remote Update Manager gebruiken voor meer informatie.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition is een opdrachtregelhulpprogramma voor ondersteunde platforms waarmee u de licentieverlening kunt bijhouden en beheren voor de Adobe®-producten die u in uw onderneming hebt gedistribueerd.

Opmerking: Gebruik Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition als u een gebruiker bij een onderneming, overheidsinstelling of onderwijsinstelling bent en een serienummer wilt opgeven voor de pakketten met proefversies die u eerder hebt gemaakt. De workflow wordt beschreven in de sectie Een serienummer opgeven voor pakketten met proefversies.

Zie Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken voor meer informatie.

Adobe IT Tools Uninstaller

Adobe IT Tools Uninstaller is een eenvoudig hulpprogramma voor het verwijderen van Creative Cloud Packager en andere gekoppelde ICT-gereedschappen.

Adobe-bronnen voor ICT-afdelingen

Adobe heeft een speciaal forum over de distributie van Creative Suite en Creative Cloud in ondernemingen: Enterprise Deployment for Creative Cloud.

Een op de IT gericht Adobe-blog wordt regelmatig bijgewerkt en bevat veel verschillende onderwerpen over het beheren van Adobe-software: http://blogs.adobe.com/oobe/.

Gebruik deze koppeling voor een overzicht van de netwerkoproepen die door de applicaties worden uitgevoerd en voor een beschrijving van de beheermethoden voor toegang tot de service.

Veel Adobe-teams hebben een Twitter-account en één daarvan is speciaal bedoeld voor ICT-tools en distributie: @Adobe_ITToolkit

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?