Handboek Annuleren

Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows in de Adobe Admin Console te gebruiken om pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten te maken.

Over Adobe Creative Cloud Packager

Met Adobe® Creative Cloud™ Packager kunt u eenvoudig pakketten met Creative Cloud-producten en -updates maken. Deze pakketten kunnen vervolgens afhankelijk van het licentietype worden gedistribueerd naar de clientcomputers in uw organisatie.

Creative Cloud Packager gebruiken

Raadpleeg de Creative Cloud Packager-documentatie voor meer informatie over het gebruik van Creative Cloud Packager.

Nieuwe functies in Creative Cloud Packager 1.15

In Creative Cloud Packager 1.15 zijn de volgende functies beschikbaar:

 • Creative Cloud Packager ondersteunt geen apps van versie CC 2019 of later. Meer informatie.
 • Deze release van Creative Cloud Packager bevat verbeteringen in de prestaties. De release bevat tevens oplossingen voor een aantal kritieke fouten.

Vorige versies van Creative Cloud Packager

 • Creative Cloud Packager 1.14 bevat wijzigingen die de prestaties verbeteren. De release bevat tevens oplossingen voor een aantal kritieke fouten.
 • U kunt de runtime-versies kiezen die op de computers van de eindgebruikers worden geïnstalleerd wanneer een pakket wordt gedistribueerd.

Creative Cloud Packager 1.13 biedt prestatieverbeteringen, terwijl ook enkele kritieke fouten zijn opgelost.

Creative Cloud Packager 1.12 biedt prestatieverbeteringen, terwijl ook enkele kritieke fouten zijn opgelost.

In Creative Cloud Packager 1.11 zijn de volgende functies beschikbaar:

 • We hebben een nieuwe workflow geïntroduceerd met de naam Verwijderingspakket maken. Met deze workflow kunnen IT-beheerders een pakket maken voor het verwijderen van eerdere versies van Creative Cloud-applicaties. Zie Creative Cloud-producten verwijderen voor meer informatie.
 • Wanneer u pakketten maakt, kunt u de optie Applicaties en updates weergeven via het deelvenster Apps selecteren om ervoor te zorgen dat updates zijn ingeschakeld. Als u deze optie uitschakelt, worden updates uitgeschakeld. Zie Pakketten maken voor meer informatie.

In Creative Cloud Packager 1.10 zijn de volgende functies beschikbaar:

 • Wanneer u een pakket maakt, wordt een bestand packageInfo.txt gemaakt in de map Build van het pakket. Dit bestand bevat de lijst met producten en updates die u in het pakket hebt opgenomen. Zie Pakketten distribueren voor meer informatie.
 • Wanneer u een pakket maakt, wordt een bestand ConflictingProcessList.xml gemaakt in de map Build van het pakket. Dit bestand bevat informatie over processen die een conflict met het installatieproces veroorzaken. Zie Pakketten distribueren voor meer informatie.
 • Wanneer u het installatieprogramma start, controleert het programma of er conflicterende processen op de hostcomputer worden uitgevoerd. Als er conflicterende processen worden aangetroffen, wordt de installatie afgesloten.
 • De nieuwste versie van Remote Update Manager wordt gedownload en aan het pakket toegevoegd wanneer dit wordt gemaakt. Zie Adobe Remote Update Manager gebruiken voor meer informatie.

In Creative Cloud Packager 1.9.6 zijn de volgende functies beschikbaar:

 • In de Adobe Admin Console kunt u nu twee filters gebruiken voor automatisch gemaakte pakketten: Losse apps (van Adobe) en Verzamelingen (van Adobe).
 • In de Adobe Admin Console kunt u nu een pakket met alleen de Creative Cloud desktop-app samenstellen en downloaden. Met dit pakket kunt u de Creative Cloud desktop-app installeren.
 • Voorheen werd bij twee pakketten met serienummer of apparaatgroeppakketten die met dezelfde licentie voor een volledig Creative Cloud-lidmaatschap waren gemaakt, de licentie van de computer verwijderd als een van de pakketten werd verwijderd. Hierdoor werd ook het serienummer of lidmaatschap verwijderd voor de producten van het andere pakket. Dit probleem treedt niet meer op als u een pakket maakt met de nieuwste versie van Creative Cloud Packager. Zie Toen een pakket met serienummer werd verwijderd, werd het serienummer of lidmaatschap van producten uit een ander pakket ook verwijderd voor informatie over de stappen die u moet nemen om dit probleem op te lossen voor bestaande Mac-pakketten.

In Creative Cloud Packager 1.9.5 zijn de volgende functies beschikbaar:

 • Wanneer u een pakket met een update voor de nieuwste Creative Cloud-applicaties maakt, kunt u dit nu ook installeren op een systeem waarop de applicatie nog niet is geïnstalleerd. Zie Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd voor een lijst met applicaties die deze functionaliteit momenteel ondersteunen. Het volgende pictogram wordt weergegeven naast de applicaties die deze functie ondersteunen: 

 • Er worden twee extra talen ondersteund in Creative Cloud Packager: vereenvoudigd Chinees en traditioneel Chinees.
 • U kunt nu de opdrachtregel gebruiken om afzonderlijke producten te verwijderen. Zie Pakketten distribueren voor meer informatie. 
 • U kunt versies van apps geïnstalleerd op clientcomputers selectief bijwerken met de parameter productVersions in Remote Update Manager (RUM). Zie Adobe Remote Update Manager gebruiken voor meer informatie. 
 • Met de Adobe Admin Console kunt u nu alle Creative Cloud-applicaties als één installatieprogramma downloaden, ongeacht uw aangeschafte rechten bij Adobe. 
 • De Adobe Admin Console is geoptimaliseerd om de aanpassingstijd met 40% te verkorten.
In Creative Cloud Packager 1.9.4 zijn onder andere de volgende problemen opgelost:
 • Pakketmetagegevens werden eerder niet naar de Admin Console geüpload als de gebruiker geen beheerder van de organisatie was. Wanneer een gebruiker met een willekeurige rol nu een pakket maakt, worden de pakketgegevens weergegeven in de Admin Console
 • Eerder werd de standaardwaarde die was opgegeven door de beheerder, overschreven door Remote Update Manager (RUM). Als de optie Distributie met Remote Update Manager inschakelen is geselecteerd in het scherm Geavanceerde configuratie van Creative Cloud Packager, wordt Remote Update Manager opgenomen in het pakket en gedistribueerd met het pakket.

In Creative Cloud Packager 1.9.3 zijn de volgende functies beschikbaar:

 • De pakketten worden nu als meertalige pakketten gemaakt. U kunt de volgende methoden gebruiken om een pakket te distribueren in een andere taal dan de standaardtaal: 
 • Voor Windows wordt Acrobat nu opgenomen als onderdeel van het hoofdpakket en niet in de map met uitzonderingen. Meer informatie
 • U kunt AUSST en RUM nu downloaden via de Adobe Admin Console.

Het volgende is beschikbaar in Creative Cloud Packager 1.9.2:

 • Automatisch bijwerken van Creative Cloud Packager
 • Verbeterde ondersteuning voor proxyomgevingen

Het volgende is nieuw in Creative Cloud Packager 1.9:

 • Ondersteuning voor Acrobat. Zie Acrobat Help voor meer informatie.
 • Verschillende foutoplossingen en prestatieverbeteringen.

In Creative Cloud Packager 1.8 zijn nu de volgende functies beschikbaar

 • Pakket-id: pakketten hebben nu een unieke id, die u kunt opvragen om te controleren of bepaalde pakketten op clientcomputers zijn gedistribueerd. De pakket-id wordt ook in de Adobe Admin Console weergegeven.
 • Ondernemingsaanmelding: ondernemingsaanmelding wordt nu ondersteund.
 • Creative Cloud desktop-app: de Creative Cloud desktop-app is altijd ingeschakeld voor licenties op naam.

In Creative Cloud Packager 1.7 zijn nu de volgende functies beschikbaar

 • Pakketmetagegevens zijn nu beschikbaar in de console: klanten die toegang hebben tot de Admin Console, kunnen nu informatie bekijken van de gehele organisatie over de pakketten die zij en anderen in hun organisatie hebben gemaakt. Dit zorgt voor een betere samenwerking en standaardisatie op het gebied van ICT. Zie Adobe Admin Console voor meer informatie.
 • Het deelvenster Apps maskeren: met Packager kan de ICT-beheerder de Creative Cloud desktop-app distribueren terwijl het deelvenster Apps wordt onderdrukt. Dit is handig voor klanten die gebruik willen maken van Creative Cloud-services, maar willen voorkomen dat eindgebruikers applicaties installeren en bijwerken zonder tussenkomst van de ICT-afdeling.

In Creative Cloud Packager 1.6 zijn nu de volgende functies beschikbaar

 • Creative Cloud Packager biedt nu ondersteuning voor het maken van een licentiebestand waarmee u een serienummer kunt opgeven voor pakketten met proefversies of licenties op naam.
 • Creative Cloud Packager biedt nu ondersteuning voor het maken van pakketten die alleen de Creative Cloud desktop-app bevatten.
 • Oplossing voor de fout Maximale padlengte overschreden in Windows (32-bit) bij distributie van InDesign CC (2014) of InCopy CC (2014).

In Creative Cloud Packager 1.5 zijn nu de volgende functies beschikbaar

 • Creative Cloud Packager biedt nu ondersteuning voor het Value Incentive Program (VIP) voor klanten uit het onderwijs.
 • U kunt nu specifieke versie-updates distribueren in plaats van alleen de nieuwste updates.
 • Creative Cloud Packager biedt ook ondersteuning voor het maken van pakketten met andere apps dan Creative Cloud-apps.
 • Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) biedt nu ondersteuning voor beveiligde verbindingen (https). De binaire bestanden voor de productupdates worden echter nog steeds overgedragen via http.

In Creative Cloud Packager 1.4 zijn nu de volgende functies beschikbaar

 • U kunt gemaakte pakketten bewerken met Creative Cloud Packager 1.4 om applicaties toe te voegen en te verwijderen of de nieuwste updates op te nemen.
 • Naast het downloaden van de nieuwste applicaties kunt u nu ook producten gebruiken vanaf fysieke media, zoals dvd’s.

In Creative Cloud Packager 1.3 zijn nu de volgende functies beschikbaar

 • U kunt nu met Creative Cloud Packager pakketten met systeemeigen installatieprogramma’s maken. Zo kunt u apps als Adobe Muse en de Adobe Edge-producten in een pakket opnemen.
 • U kunt nu gearchiveerde of CS6-versies van Creative Cloud-apps in een pakket opnemen.

In Creative Cloud Packager 1.2 zijn de volgende problemen opgelost.  

 • In de vorige release kon u een pakket dat was gemaakt met Creative Cloud Packager 1.1, niet distribueren op een computer waarop de Creative Cloud desktop-app al was geïnstalleerd. Deze beperking geldt niet meer voor deze release.
 • In de vorige release mislukte de installatie van het pakket als op de clientcomputer een conflicterend proces werd uitgevoerd. In deze release is de kans hierop kleiner.  

Naast ondersteuning voor Adobe Creative Cloud voor teams biedt Creative Cloud Packager nu ook ondersteuning voor Creative Cloud voor ondernemingen. Als u een Creative Cloud-lidmaatschap voor ondernemingen, overheidsinstellingen of onderwijsinstellingen hebt, kunt u nu ook Creative Cloud Packager gebruiken om pakketten te maken voor de producten waarvoor uw licentie geldig is.

 • Als u een beheerder bent voor Creative Cloud voor teams, kiest u het accounttype Lidmaatschap voor Creative Cloud voor teams wanneer u zich aanmeldt.
 • Als u een beheerder bent voor Creative Cloud voor ondernemingen, kiest u het accounttype Lidmaatschap voor onderneming, overheid of onderwijsinstelling wanneer u zich aanmeldt.

Bronnen voor de gemeenschap

Adobe heeft een speciaal forum over de distributie van Creative Suite en Creative Cloud.

Een op ICT gericht Adobe-blog wordt regelmatig bijgewerkt en bevat veel verschillende onderwerpen over het beheren van Adobe-software.

Gebruik deze koppeling voor een overzicht van de netwerkoproepen die door de applicaties worden uitgevoerd en voor een beschrijving van de beheermethoden voor toegang tot de service.

Veel Adobe-teams hebben een Twitter-account en één daarvan is speciaal bedoeld voor ICT-tools en distributie: @Adobe_ITToolkit

Bekend gedrag en bekende problemen

De volgende bekende problemen kunnen optreden in deze versie van Creative Cloud Packager (CCP).

 • Probleem: Bij het bijwerken van het override-bestand gebruikt de Adobe Creative Cloud desktop-app niet de bijgewerkte omleidings-URL van het override-bestand en wordt een foutmelding weergegeven.   
  • Oplossing: Sluit de Adobe Creative Cloud desktop-app af en start deze opnieuw. 
 • Probleem: Bij het opstarten van Creative Cloud-apps die zijn geïnstalleerd met behulp van een CCP-pakket, geeft de app een foutmelding: 'Het programma kan niet opstarten omdat api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll op uw computer ontbreekt. Probeer het programma opnieuw te installeren om dit probleem op te lossen." 
 • Probleem: Als de Adobe Creative Cloud desktop-app niet aanwezig is of het deelvenster Apps op de computer is uitgeschakeld, kan de gebruiker de meest recente updates voor sommige applicaties niet toepassen via Help > Update.
  • Oplossing: Maak/distribueer updatepakketten met behulp van het CCP-pakket zelf of gebruik Remote Update Manager om updates toe te passen.
 • Probleem: Als de computer offline is (scenario: netwerk is vergrendeld), zal de computer updates niet installeren bij gebruik van Help > Update, zelfs niet als de Creative Cloud desktop-app aanwezig is op de computer. 
  • Oplossing: Maak/distribueer updatepakketten met de nieuwe installatietechnologie met behulp van het CCP-pakket zelf of gebruik Remote Update Manager om updates toe te passen.
 • Probleem: Op de Mac worden Acrobat-updates niet gesynchroniseerd via AUSST.
 • Probleem: Als de installatie van de update mislukt, raakt de basisversie van het desbetreffende product beschadigd. 
  • Oplossing: Installeer de basisversie van het product opnieuw op de computer.
 • Probleem: Adobe Muse CC start niet nadat de installatie is gelukt op systemen waarop .NET 4.5.2 of later niet aanwezig is.
  • Oplossing: Gebruik de distributieworkflow voor Exceptions om .NET Framework 4.5.2 of hoger op de doelcomputers te distribueren.
 • Probleem: Als u een pakket met behulp van een CCP-versie vóór 1.9.3 hebt gemaakt en u probeert dit te wijzigen met behulp van CCP 1.9.3, mislukt de wijziging van het pakket.
 • Probleem: 'Er is iets fout gegaan'. Als deze melding in CCP wordt weergegeven, komt dat vaak doordat bepaalde aan CCP gerelateerde bestanden op uw computer beschadigd zijn. 
  • Oplossingen: Probeer het volgende:
   • Verwijder de map OOBE (Windows: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE; Mac: ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/OOBE) en installeer CCP opnieuw.
   • Verwijder de map AAMUpdater. (Windows: \AppData\Local\Adobe\OOBE, \AppData\Local\Adobe\AAMUpdater Mac: ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/OOBE, ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/AAMUpdater)
 • Probleem: Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven bij het starten van Acrobat wanneer Acrobat is geïnstalleerd met Exception Deployer in de modus post.
  • Oplossing: Dit probleem doet zich voor omdat u Acrobat via de opdrachtregel moet distribueren met setup.exe (en niet met de applicatie Exception Deployer) voordat u het MSI-hoofdpakket installeert . Zie Adobe Acrobat distribueren voor meer informatie.
 • Probleem: Als Acrobat XI en Acrobat zich in hetzelfde pakket bevinden, kan de distributie van Acrobat XI mislukken op de Mac, omdat Creative Cloud Packager wordt geïnstalleerd gevolgd door Acrobat XI en er al een latere versie van de app beschikbaar is op de computer.
 • Probleem: Acrobat is geïnstalleerd op een computer en u probeert Acrobat XI te installeren via Creative Cloud Packager. De installatie van Acrobat XI mislukt omdat er al een latere versie van de app beschikbaar is op de computer.
 • Probleem: Updates worden niet ingeschakeld met de nieuwe CCP-pakketdistributie, nadat we eerst updates voor Acrobat hebben uitgeschakeld op de Mac.
  • Oplossing: Distribueer het pakket met een gewijzigde updateconfiguratie.
 • Probleem: Voor ondernemingsaanmelding krijgt de gebruiker geen aanmeldingsscherm te zien, ook niet na afmelding bij de vorige workflow. De gebruiker wordt automatisch aangemeld met de vorige gebruikersreferenties, ook als deze een andere gebruikers-id invoert in de nieuwe workflow.
  • Oplossing: Sluit Creative Cloud Packager af en meld u opnieuw aan.
 • Probleem: Als het aanmeldproces voor een Enterprise ID eenmaal is gestart en een e-mail-id is ingevoerd, kan het proces niet worden geannuleerd zodat een andere gebruiker zich kan aanmelden.
  •  Oplossing: Sluit Creative Cloud Packager geforceerd af en meld u opnieuw aan. U kunt ook op het scherm klikken en meerdere keren op Delete/Backspace drukken om terug naar de workflow te gaan.
 • Probleem: Wanneer u het uitvoerbare bestand RemoveVolumeSerial uitvoert, wordt een lidmaatschapslicentie voor ondernemingen die is gemaakt met een serienummer voor volumelicenties van Creative Cloud voor ondernemingen, ook verwijderd.
 • Probleem: In Windows verschijnt het offlinescherm in plaats van het aanmeldingsscherm wanneer u de workflow Team of Onderneming selecteert en vervolgens proxyreferenties in het systeemeigen proxydialoogvenster invoert. 
  • Oplossing: Schakel het volgende selectievakje uit: Controleren op intrekken van servercertificaten
 • Probleem: In IE 11 worden nieuw gemaakte pakketten en het aantal pakketten niet weergegeven op de tabbladen Start en Pakketten op de server .
  • Oplossing: Stel bij Extra > Opties > Instellingen de optie 'Wanneer moet er op nieuwe versies van pagina’s worden gecontroleerd?' in op Elke keer als ik de webpagina bezoek
 • Probleem: De installatie van het pakket wordt niet gestart als het pakket in het dmg-bestand wordt gebundeld en wordt gedownload vanaf de netwerklocatie.
  •  Oplossing: De installatie kan worden gestart met aangepaste instellingen in Beveiliging en privacy. Klik op de knop Toch openen om de installatie te starten bij de volgende start.
 • Probleem: Als de Packager-client continu gedurende meer dan 24 uur wordt uitgevoerd, kan er geen pakketinformatie worden opgeslagen.
  • Oplossingen: Sluit Packager af en start Packager opnieuw of meld u af bij Packager en meld u weer aan.
 • Probleem: Een schijf of een ISO-installatiekopie met Windows-media wordt geaccepteerd op Mac OS-computers en andersom. Pakketten die zijn gemaakt met dergelijke media, kunnen niet correct worden gedistribueerd.
 • Probleem: Producten met systeemeigen installatieprogramma’s (zoals Adobe Gaming SDK 1.1 en Adobe Scout CC) in Creative Cloud-media uit mei 2013 kunnen niet aan het pakket worden toegevoegd met de workflow Offlinemedia toevoegen omdat in deze producten een vereist bestand ontbreekt.
 • Probleem: In Windows kunnen producten zoals Adobe Muse en Adobe Lightroom in een pakket worden opgenomen vanaf Creative Cloud-media uit mei en december 2013, maar de producten kunnen niet zonder fouten worden gedistribueerd.
 • Probleem: Wanneer een pakket wordt verwijderd in Windows (MSI-bestand verwijderen, uitzonderingen afzonderlijk verwijderen uit ARP, ACC verwijderen uit ARP), blijft het installatiehulpprogramma van Adobe (Adobe Setup Utility) aanwezig op het systeem van de gebruiker.
  • Oplossing: Pas dit pakket aan zodat de nieuwste versie van ASU wordt opgenomen en distribueer het pakket naar dezelfde computer. Wanneer het pakket wordt verwijderd, wordt nu ook Adobe Setup Utility verwijderd.
 • Probleem: Tijdens de workflow voor het maken van een installatiekopie is het verstandig om Muse niet te starten op de primaire computer voordat u een installatiekopie maakt. U kunt de applicatie starten op secundaire computers nadat de installatiekopie is gedistribueerd.
 • Probleem: Er treden licentieproblemen op bij gebruik van Flash Builder 4.6 uit de Creative Cloud-schijfset (mei en december 2013). Neem Flash Builder 4.6 uit de schijfset daarom niet op in een pakket .
 • Probleem: Als een pakket waarin de Creative Cloud desktop-app is ingeschakeld naar een computer is gedistribueerd, wordt deze app niet uitgeschakeld of verwijderd wanneer een ander pakket waarin de Creative Cloud desktop-app is uitgeschakeld naar dezelfde computer wordt gedistribueerd.
 • Probleem: Applicaties zoals Inspect, Reflow, Scout, Lightroom, Adobe Creative Cloud, ExtendScript Toolkit en Gaming SDK worden altijd geïnstalleerd op de standaardlocatie in Windows en Mac OS. Acrobat kan in Windows op een aangepaste locatie worden geïnstalleerd, maar in Mac OS kan dat niet.
 • Probleem: De vooraf gedefinieerde vergunningssleutel wordt al weergegeven in de registratieoptie bij de Help in Lightroom.
 • Probleem: De optie Controleren op updates is niet uitgeschakeld voor Reflow, Code en Lightroom.
 • Probleem: (alleen Windows) Als Adobe Scout voor de eerste keer wordt gestart, wordt een dialoogvenster weergegeven met de melding dat sommige functies zijn geblokkeerd door Windows Firewall. Na de eerste keer wordt het bericht niet meer weergegeven.
 • Probleem: De Adobe Creative Cloud desktop-app, Muse, Inspect, Code, Reflow, Scout en Lightroom worden niet verwijderd als het pakket wordt verwijderd.
  • Oplossing: In Windows kunnen al deze applicaties vanuit ARP worden verwijderd met het bijbehorende verwijderprogramma. In Mac OS kunnen Lightroom, Muse, Inspect, Code, Reflow en Scout worden verwijderd door ze naar de prullenmand te slepen. De Adobe Creative Cloud desktop-app kunt u verwijderen met het bijbehorende verwijderprogramma in Hulpprogramma’s.
 • Probleem: Voor een clientcomputer met Mac OS X 10.9 kunnen de payloads in de map Exceptions niet worden geïnstalleerd via SSH.
  • Oplossing: Voor een clientcomputer met Mac OS X 10.9 moeten de payloads in de map Exceptions worden geïnstalleerd via ARD.
 • Probleem: (alleen Mac OS) Als Creative Cloud Connection is geïnstalleerd op een clientcomputer, mislukt de installatie van het pakket wanneer er geen gebruiker is aangemeld op die computer.
  • Oplossing: Installeer het pakket op de clientcomputer wanneer de gebruiker is aangemeld.
 • Probleem: Als een Creative Cloud-applicatie wordt uitgevoerd op een clientcomputer, kunnen er geen pakketten worden gedistribueerd op die computer.
  • Oplossing: Sluit de Creative Cloud-applicatie voor u het pakket installeert.
 • Probleem: Updates die functies bevatten, kunnen niet met Remote Update Manager of Adobe Updater worden geïnstalleerd voor Creative Cloud voor ondernemingen. 
  • Oplossing: Maak een nieuw pakket en distribueer deze updates met de nieuwste versie van Creative Cloud Packager.  
 • Probleem: Adobe Application Manager Enterprise Edition 2.1 kan niet worden uitgevoerd op de computer waarop Creative Cloud Packager is geïnstalleerd.
 • Probleem: Adobe® Encore® werkt niet als proefversie.
 • Het venster voor het serienummer wordt weergegeven als Encore het eerste product is dat wordt gestart.
  • Oplossing: Start de lidmaatschapslicentie door een ander product te starten. Hierna kunt u Encore zonder problemen starten.
 • Probleem: Voor uitzonderingspayloads die zijn gebaseerd op Adobe AIR, kan installatie zonder toezicht niet worden gebruikt op clientcomputers met een proxyserver. Er verschijnt een dialoogvenster voor proxyverificatie waarop moet worden gereageerd voordat de installatie kan worden voortgezet. Dit probleem doet zich ook voor bij de distributie van dergelijke payloads via de applicatie Adobe Exceptions Deployer.  
  • Oplossing: Installeer deze producten op clientcomputers zonder proxyserver.
 • Probleem: Op clientcomputers met een proxyserver verschijnt een dialoogvenster van de proxyserver wanneer een van de volgende producten wordt gestart: Adobe® Dreamweaver®, Adobe® Fireworks®, Adobe® Illustrator® en Adobe® InDesign®
 • Probleem: De kennisgeving voor Adobe® AIR®-updates wordt weergegeven voor Adobe Help Manager, zelfs als updates zijn uitgeschakeld in het pakket.
 • Probleem: De licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) van Adobe AIR wordt weergegeven als Adobe AIR-producten worden gestart.
 • Probleem: Adobe Help Manager wordt niet geïnstalleerd wanneer Adobe AIR al is geïnstalleerd op de computer (zelfs als AIR is geïnstalleerd op een ander station).
  • Oplossing: Verwijder alle Adobe AIR-installaties van de computer voordat u Adobe Help Manager installeert.
 • Probleem: (alleen Mac OS) Wanneer u een pakket maakt via Creative Cloud Packager, worden op AIR gebaseerde pakketten, zoals Adobe Community Help, niet opgenomen in het pakket als u de optie AIR-componenten uitschakelen in pakket selecteert in het scherm Pakket configureren. In bepaalde situaties is dit vereist, bijvoorbeeld als u een installatie  op basis van SSH  uitvoert of als u wilt voorkomen dat proxyreferenties handmatig worden ingevoerd. Deze pakketten worden naar de map Exceptions gekopieerd en u kunt de pakketten afzonderlijk installeren op de clientcomputers. Op een clientcomputer met Mac OS X 10.7 kunnen de payloads in de map Exceptions echter niet worden geïnstalleerd via SSH als er geen gebruiker is aangemeld op de clientcomputer. Op een clientcomputer met Mac OS X 10.8 kunnen op AIR gebaseerde payloads niet worden geïnstalleerd via ARD of SSH als er geen gebruiker is aangemeld op de clientcomputer.
  Opmerking: Dit probleem doet zich voor op computers met MAC OS X 10.7 of Mac OS X 10.8. Als u een beheercomputer met Mac OS 10.7 of Mac OS X 10.8 gebruikt, heeft dit geen invloed op de pakketten in de map Exceptions.
  • Oplossing: Wanneer u op Adobe AIR gebaseerde pakketten in de map Exceptions wilt installeren op een clientcomputer met Mac OS X 10.7 of Mac OS X 10.8, moet u ervoor zorgen dat er een gebruiker is aangemeld op de clientcomputer wanneer u de pakketten in de map Exceptions installeert.
 • Probleem: Adobe Muse kan niet worden gestart op een clientcomputer waarop een proxy is ingesteld.
 • Probleem: Als u op een computer een installatiekopie van een pakket maakt en deze installatiekopie gebruikt om het pakket te distribueren, kan er in sommige gevallen een fout optreden wanneer het eerste product voor de eerste keer wordt gestart. Vanaf de tweede keer wordt het product correct gestart.
 • Probleem: Nadat AIR-componenten zijn geïnstalleerd, kunnen er fouten optreden als u de componenten opnieuw installeert.
  • Oplossing: Installeer AIR-componenten niet opnieuw nadat deze eenmaal zijn geïnstalleerd.
 • Probleem (alleen Mac OS): Distributie van een pakket via Apple Remote Desktop 3.5 of 3.6 mislukt in situaties waarbij alle onderstaande omstandigheden van toepassing zijn:
 • De pakketnaam bevat dubbel-bytetekens.
  • Het pakket wordt gedistribueerd in de modus 'Run this task from Task Server on this computer'.
 • Probleem: Gebruikersvoorkeuren worden niet verwijderd van de doelcomputer wanneer de verwijdering wordt uitgevoerd met Creative Cloud Packager. (Windows/Mac OS)
  • Oplossing: Verwijder de gebruikersvoorkeuren handmatig.
 • Probleem: De opdracht Verwijderen kan niet worden gebruikt om producten in de map Exceptions te verwijderen die niet zijn geïnstalleerd via het distributiepakket dat is gemaakt met Creative Cloud Packager. (Windows)
  • Oplossing: Verwijder deze programma’s via de optie Software van Windows.
 • Probleem: Wanneer u een pakket probeert op te slaan op een netwerklocatie in een ander besturingssysteem, kan het pakket niet worden gemaakt. Zo kunt u pakketten die zijn gemaakt op een Windows-computer, niet opslaan op een netwerklocatie in Mac OS en andersom.
  • Oplossing: Wanneer u een pakket maakt en dit wilt opslaan op  een gedeelde locatie, moet u het pakket opslaan  op  een netwerklocatie in hetzelfde besturingssysteem als het besturingssysteem van de computer waarmee het pakket is gemaakt.
 • Probleem: Als in Mac OS tijdens het samenstellen van het pakket de hoofdmap van het opstartvolume is opgegeven als bestemming van de distributie, wordt het installatieprogramma gedistribueerd naar de standaardlocatie. Windows: als tijdens het samenstellen van het pakket een station zonder mapnaam is opgegeven als bestemming van de distributie,  mislukt de  installatie. Er wordt een beschrijvende fout weggeschreven naar de logbestanden van het installatieprogramma. (Mac OS/Windows)
  • Oplossing: Geef de hoofdmap niet op als locatie voor distributie van een pakket.
 • Probleem: Wanneer u in Mac OS distribueert via ARD, mislukt de distributie als een gebruiker zich tijdens de ARD-taak aan- of afmeldt of overschakelt naar een ander gebruikersaccount. (Mac OS)
  • Oplossing: Wacht enige tijd voor u de distributie opnieuw uitvoert.
 • Probleem: Als een pakket wordt verwijderd van een Mac OS-clientcomputer waarop geen gebruiker is aangemeld, wordt Creative Cloud Connection niet verwijderd.
  • Oplossing: Zorg dat er een gebruiker is aangemeld voor u het pakket verwijdert.
 • Probleem: Nadat Adobe® Muse™ is gedistribueerd zonder een aangemelde gebruiker, wordt bij aanmelding op een Windows-clientcomputer het dialoogvenster 'Bestandsnaamwaarschuwing' van Windows weergeven met de instructie om 'C:/Program' te wijzigen in 'C:/Program1'.
  • Oplossing: Wijzig de naam van de locatie in 'C:/Program1', maak een nieuwe snelkoppeling voor Muse op de desktop en start Muse vervolgens met de snelkoppeling.
 • Probleem: Als Creative Cloud Packager actief is en u de applicatie aan de taakbalk of het Dock wilt vastmaken door met de rechtermuisknop op het applicatiepictogram te klikken, wordt het pictogram van Adobe Application Manager aan de taakbalk of het Dock vastgemaakt in plaats van het pictogram van Creative Cloud Packager. Als u vervolgens de applicatie wilt starten door op het vastgemaakte pictogram te dubbelklikken, wordt het scherm 'Bijwerken is mislukt' weergegeven. 
  • Oplossing: Maak het pictogram niet met de bovenstaande methode vast aan de taakbalk of het dock. Sleep in plaats daarvan het pictogram van Creative Cloud Packager vanuit het startmenu naar de taakbalk of het dock.
 • Probleem: Wanneer Adobe® Edge Animate, Adobe® Photoshop® Lightroom® of Muse wordt gestart, wordt het venster Aanmelden is vereist niet weergegeven.
 • Probleem: Als Muse wordt gestart, wordt een updatevenster weergegeven met het bericht 'Er is een nieuwe versie van Muse beschikbaar'. Ook wordt de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) van Adobe AIR weergegeven.
 • Probleem: Het Adobe-productverbeteringsprogramma is niet uitgeschakeld voor Muse, terwijl het wel is uitgeschakeld voor andere producten.

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?