In dit document worden de procedures beschreven waarmee u de Creative Cloud desktop-app kunt aanpassen met behulp van ServiceConfig.xml.

Let op:

De procedures die in dit document worden beschreven, kunnen niet worden gebruikt voor versie CC 2019 of later van apps. Meer informatie.

Als beheerder kunt u het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-app die naar de eindgebruiker is gedistribueerd, in- of uitschakelen.

U kunt de optie om het deelvenster Apps in of uit te schakelen vinden in het scherm Configureren van de workflow Een pakket maken in de Admin Console. In Creative Cloud Packager is deze optie te vinden in het dialoogvenster Pakketdetails.

Als u deze optie uitschakelt, wordt het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-applicatie op de computers van eindgebruikers verborgen.

ccp-tron-side-by-side-apps-panel

Opmerking:

De optie Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps is alleen beschikbaar als u de optie Creative Cloud desktop-applicatie inschakelt in het dialoogvenster Pakketdetails.

De volgende stappen geven aan hoe het deelvenster Apps kan worden in- of uitgeschakeld met behulp van ServiceConfig.xml:

 1. Ga naar het bestand ServiceConfig.xml:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ Configs\ServiceConfig.xml
  • Mac OS: /Bibliotheek/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/ServiceConfig.xml
 2. Ga in het bestand naar het element <visible> en wijzig de inhoud in True of False (de standaardwaarde) om het deelvenster Apps in of uit te schakelen.

  <config>

      <panel>

          <name>AppsPanel</name>

          <visible>false</visible>

      </panel>

  </config>

Toestaan of verhinderen dat eindgebruikers apps bijwerken en installeren

U kunt ervoor kiezen om toe te staan of te verhinderen dat uw eindgebruiker apps bijwerken en installeren op hun computers.

Deze optie is te vinden in het Configuratiescherm van de Create a Package-workflow in de Admin Console. In Creative Cloud Packager is deze optie te vinden in het dialoogvenster Pakketdetails.

ccp-tron-side-by-side-elevated-privileges

Opmerking:

In Creative Cloud Packager is de optie Verhoogde bevoegdheden alleen beschikbaar als u de optie Creative Cloud desktop-app inschakelt in het dialoogvenster Pakketdetails.

Met de volgende stappen kunt u toestaan of verhinderen dat uw eindgebruikers apps bijwerken en installeren op hun computer.

 1. Ga naar het bestand ServiceConfig.xml:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ Configs\ServiceConfig.xml
  • Mac OS: /Bibliotheek/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/ServiceConfig.xml
 2. Ga in het bestand naar het element <feature> en stel de inhoud van het onderliggende element <enabled> in op True of False (de standaardwaarde) om Verhoogde bevoegdheden in of uit te schakelen.

  <feature>

    <name>SelfServeInstalls</name>

    <enabled>true</enabled>

  </feature> 

Voorkeuren voor AEM Assets configureren

Adobe Experience Manager biedt beheer voor digitale middelen en helpt u om controle te krijgen over digitale middelen, zodat u een merk, campagne en inhoudservaringen van hoge kwaliteit kunt leveren. Met de Creative Cloud desktop-app kunt u verbinding maken met de opslagplaats voor AEM Assets van uw organisatie, hebt u direct toegang tot AEM Assets en kunt u er bestanden aan toevoegen.

Zie Werken met AEM Assets voor meer informatie.

Configuratiebestand distribueren

U kunt serverinstellingen voor AEM Assets extern distribueren naar clientcomputers door een configuratiebestand te distribueren naar de clientcomputers.

Voer de volgende stappen uit om de serverinstellingen voor AEM Assets op te geven:

 1. Ga naar het bestand ServiceConfig.xml:

  • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\ Configs\ServiceConfig.xml
  • Mac OS: /Bibliotheek/Application Support/Adobe/OOBE/Configs/ServiceConfig.xml
 2. Voeg in het bestand een element aempreferences toe met waarden voor uw exemplaar van AEM Assets:

  <config>

  <aempreferences>

           <hostname>aem-assets</hostname>

            <portnumber>4502</portnumber>

            <driveletter>X:</driveletter>

            <usessl>false</usessl>

    </aempreferences>

  </config>

Opmerking:

De elementen driveletter en usessl zijn alleen vereist voor Windows

Register wijzigen (alleen Windows)

Als een exemplaar van AEM Assets niet is beveiligd met SSL, kunt u alleen correct verbinding maken als basisverificatie via een onbeveiligd netwerk is ingeschakeld in Windows. Voor het inschakelen van deze optie moet u een wijziging voor WebClient aanbrengen in het Windows-register.

 1. Zoek de volgende subsleutel in het register:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 2. Voeg de registervermelding BasicAuthLevel toe aan deze subsleutel en geef hiervoor een waarde van 2 of meer op.

 3. Start de service WebClient opnieuw via de serviceconsole.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid