Handboek Annuleren

Pakketten met licenties op naam maken

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Creative Cloud voor teams/ondernemingen: licenties op naam

Bij de distributie van licenties op naam wordt het gebruik van Creative Cloud-apps en -services gekoppeld aan een individuele gebruiker. Licentieverlening op naam werkt goed als de product- en servicevereisten nauw verband houden met een gebruiker of een functie. Met licentieverlening op naam hebben ICT-beheerders volledige controle en kunnen ze op elk gewenst moment productlicenties voor een gebruiker toevoegen of verwijderen. Ook wordt hiermee compliancetracking eenvoudiger omdat ICT-beheerders geen licenties op afzonderlijke computers hoeven bij te houden, maar de licenties centraal kunnen beheren. Voor licenties op naam moet periodiek verbinding met internet worden gemaakt.

 • Licenties voor iedere gebruiker met rechten voor installatie op maximaal twee computers per gebruiker
 • Keuze uit volledige reeks Creative Cloud-applicaties of optie voor Losse app
 • Toegang tot onlineservices en -opslag is inbegrepen
 • Beschikbaar via alle Creative Cloud-lidmaatschappen voor teams, onderwijs of ondernemingen 
 • Online aanbieding: computers moeten verbinding maken met Adobe-servers voor de eerste activering en hierna ten minste één keer in de 30 dagen

Klanten met Creative Cloud voor ondernemingen kunnen automatisch gemaakte pakketten downloaden via de Admin Console. De pakketten worden gemaakt op basis van standaardinstellingen en aangeschafte lidmaatschappen en kunnen in de huidige staat worden gedownload en gedistribueerd. Zie Automatisch gemaakte pakketten voor meer informatie.

Pakketten maken

Gebruik de volgende stappen om pakketten te maken met Adobe Creative Cloud Packager.

 1. Voer Adobe Creative Cloud Packager uit.

  • (Windows) Klik op de snelkoppeling voor de applicatie in het menu Start bij Programma's > Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (Mac OS) Gebruik de alias bij /Programma's/Adobe/Creative Cloud Packager.
 2. Selecteer uw accounttype.

 3. Meld u aan met uw id en wachtwoord.

  Als u een lidmaatschap voor Creative Cloud voor teams hebt, moet u een id opgeven die is ingesteld als beheerder voor uw team. Als u een lidmaatschap voor Creative Cloud voor ondernemingen hebt, gebruikt u een Enterprise ID of een normale Adobe ID. Zie Hulp bij Enterprise ID, aanmelden en account voor meer informatie over de Enterprise ID.

  Opmerking:
  • Uw id moet zijn ingesteld als beheerders-id voor een van de accounttypen.
  • Als u een beheerder bent voor beide accounttypen, hebt u Adobe ID's die overeenkomen met de afzonderlijke accounttypen. In Creative Cloud Packager wordt het accounttype waarmee u zich aanmeldt opgeslagen. Zelfs als u Creative Cloud Packager sluit en opnieuw start, wordt u voor het gemak weer aangemeld met hetzelfde accounttype. Als u het accounttype wilt wijzigen, meldt u zich af en wijzigt u het accounttype. Meld u vervolgens opnieuw aan (met de Adobe ID die hoort bij het accounttype dat u hebt geselecteerd).
 4. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt het venster Pakket maken weergegeven.

  Creative Cloud Packager

  Opmerking: Zie Configuraties bewerken en opslaan als u de voorkeursinstellingen voor de downloadlocatie voor producten, het wissen van de cache of het weergeven van de Help-informatie voor Creative Cloud Packager wilt opgeven.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster Pakket maken:

  • Klik op Pakket maken om het maken van een pakket te starten.
 6. Geef de vereiste gegevens op in het venster Pakketdetails dat wordt weergegeven.

  Pakketnaam

  Voer de naam in van het pakket dat wordt gemaakt.

  Organisatie selecteren

  Selecteer de organisatie waarvoor u het pakket wilt maken. Alleen leden van de geselecteerde organisatie hebben in de Adobe Admin Console toegang tot het pakket. 

  Opslaan in

  Voer de locatie in waar u het gemaakte pakket wilt opslaan. U kunt op het pictogram Bladeren klikken om de doelmap te zoeken of het absolute pad invoeren.

  32-bits/64-bits

  In Windows: Selecteer ondersteuning voor 32-bits of 64-bits processors. U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties. Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een 64-bits computer. 

  Licentietype

  Selecteer Licentie op naam. Met deze optie maakt u een pakket waarvoor een licentie wordt verleend wanneer de gebruiker zich aanmeldt.

  Voor een licentie op naam kunnen gebruikers zich aanmelden om een licentie te verkrijgen voor de producten waarmee ze werken. Leden kunnen zo de Creative Cloud-services gebruiken en beheerders krijgen beter inzicht in de activeringen. Als zich geen gebruiker heeft aangemeld om een licentie voor een product te verkrijgen, wordt het gebruik beschouwd als een proefversie met een gebruiksduur van 30 dagen.

  U kunt als beheerder gebruikers een uitnodiging sturen om lid te worden van het team. Zodra gebruikers de uitnodiging hebben ontvangen, kunnen ze zich aanmelden en licenties verkrijgen voor de applicaties die u hebt gedistribueerd naar hun computer. Ook kunnen ze de Creative Cloud-services gebruiken. De beheerdersportal wordt bijgewerkt met de status van de productactiveringen.

  Pakketconfiguraties

  De instellingen voor de pakketconfiguratie bevatten opties waarmee u onder andere kunt aangeven of conflicterende processen tijdens de installatie moeten worden genegeerd.

  Klik op Wijzigen als u de instellingen van de pakketconfiguratie wilt controleren of wijzigen. Het venster Geavanceerde configuraties wordt weergegeven. Zie Pakketconfiguratie wijzigen voor meer informatie.

  Creative Cloud desktop-app

  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Voor licenties op naam is de Creative Cloud desktop-app altijd ingeschakeld.

  Als u een pakket wilt maken dat alleen de Creative Cloud desktop-app bevat, selecteert u in de volgende vensters geen applicaties of updates.

  Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps

  Deze optie is alleen van toepassing als de Creative Cloud desktop-app is ingeschakeld. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-app verborgen voor eindgebruikers.

  Als u deze optie in- of uitschakelt, resulteert dit in de volgende wijzigingen in het gedeelte Gedrag van Adobe Update Manager van het dialoogvenster Geavanceerde configuraties:

  Selectie van gebruiker

  Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager

  Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates)

  Adobe Update Manager inschakelen

  Adobe Update Manager uitschakelen

  Selecteer Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps

  Ingeschakeld

   

   

   

  Schakel Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps uit

   

  Ingeschakeld

   

   

  Selecteer Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps en Interne updateserver gebruiken

   

   

  Ingeschakeld

   

  Schakel Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps en Interne updateserver gebruiken
  uit

   

   

   

  Ingeschakeld

  Opmerking:
  • Als u deze optie in- of uitschakelt, wordt gedrag van het updateprogramma dat u mogelijk in de pakketconfiguraties hebt gewijzigd, overschreven. U wordt aangeraden de updates van de pakketconfiguratie te controleren voordat u doorgaat.
  • Gebruikers moeten over beheerdersbevoegdheden beschikken om applicaties of updates te installeren vanuit het deelvenster Apps.

  U kunt het deelvenster Apps later alsnog inschakelen. Zie Creative Cloud desktop-app aanpassen voor meer informatie.

  Verhoogde bevoegdheden

  Deze optie biedt gebruikers de mogelijkheid om apps en updates te beheren zelfs wanneer ze geen beheerdersrechten hebben. Selecteer deze optie als u wilt dat gebruikers zonder beheerdersreferenties apps en updates kunnen beheren.

   

  Wanneer u een pakket hebt gedistribueerd met verhoogde bevoegdheden en u de verhoogde bevoegdheden later wilt intrekken, moet u een pakket maken met alleen de Creative Cloud desktop-app, waarvoor u Verhoogde bevoegdheden uitschakelt, en dit pakket distribueren. Als u verhoogde bevoegdheden wilt verlenen aan bestaande gebruikers, moet u een pakket met alleen de Creative Cloud desktop-app maken waarvoor u Verhoogde bevoegdheden inschakelt en dit pakket distribueren.

   

  De optie Verhoogde bevoegdheden is alleen beschikbaar als u hebt geselecteerd dat apps en updates via het deelvenster Apps kunnen worden weergegeven.

  Opmerking:

  U moet de Creative Cloud desktop-app opnieuw starten om deze wijziging door te voeren.

 7. Het venster Applicaties en updates wordt weergegeven.

  Selecteer de producten en/of updates die u wilt opnemen in het pakket. U kunt bijvoorbeeld Adobe® Photoshop® en alle bijbehorende updates opnemen en (alleen) de updates voor Adobe® InDesign®. Schakel de desbetreffende selectievakjes in.

  Creative Cloud is altijd geselecteerd en u kunt dit niet uitschakelen. Met deze optie wordt de algemene licentie-infrastructuur gedistribueerd naar de clientcomputers. Als u een pakket wilt maken dat alleen de Creative Cloud desktop-app bevat, schakelt u in het venster Geavanceerde configuratie van het pakket de optie Adobe Creative Cloud in. 

  U kunt ook pakketten met gearchiveerde softwareversies maken. Als u een lijst met eventuele ondersteunde vorige versies wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Gearchiveerde versies tonen in. Geselecteerde producten of updates met een pijl omlaag naast de naam zijn al gedownload naar uw computer.

  Met de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek kunt u de gewenste taal voor het pakket instellen.

  Opmerking:

  Zorg ervoor dat de doelapparaten voldoen aan de systeemvereisten voor de apps die in het pakket zijn opgenomen. Wanneer u apps distribueert naar niet-ondersteunde systemen, kan dit onverwachte resultaten opleveren.

  Selecteer Taal van besturingssysteem om één pakket te maken dat zich aanpast aan de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. 

  De taal waarin het pakket wordt geïnstalleerd, is afhankelijk van drie factoren:

  • Of de optie Taal besturingssysteem afstemmen bij het maken van het pakket wel of niet is geselecteerd.
  • De taal die u hebt opgegeven in de opdracht tijdens de distributie van het pakket.
  • De taal waarin u het pakket hebt gemaakt.

  In de volgende tabel ziet u welke invloed deze factoren hebben op de taal waarin het pakket wordt geïnstalleerd.

  Taal besturingssysteem afstemmen

  Taal is tijdens de distributie van een pakket expliciet opgegeven met de opdrachtregel of het bestand Info.plist

  Het pakket wordt geïnstalleerd in…

  Geselecteerd

  Nee

  De taal van het besturingssysteem

  Geselecteerd

  Ja

  Taal is opgegeven op de opdrachtregel tijdens distributie van een pakket

  Niet geselecteerd

  Niet geselecteerd

  Nee

  De taal waarin het pakket is gemaakt

  Geselecteerd

  Ja, maar de opgegeven taal is niet beschikbaar

  De taal waarin het pakket is gemaakt

  Niet geselecteerd

  Opmerking:
  • Wanneer het installatieprogramma wordt uitgevoerd, wordt de landinstelling gecontroleerd die is ingesteld op systeemniveau en niet op gebruikersniveau. Zie Creative Cloud-pakket installeren met de optie Taal besturingssysteem afstemmen voor meer informatie over deze instelling.
  • Adobe Fireworks ondersteunt geen meertalige pakketten en wordt geïnstalleerd in de taal waarin u het pakket hebt gemaakt.
  • De optie Taal besturingssysteem afstemmen wordt niet ondersteund voor CS6-applicaties.

  Wanneer u een pakket met een update voor de nieuwste versie van enkele van de applicaties maakt, kunt u het pakket toepassen op het systeem waarop u nog geen basisversie van de applicatie hebt geïnstalleerd. U kunt deze apps herkennen aan het pictogram ().  Zie Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd voor een lijst met dergelijke applicaties.

  De update van Photoshop 2015.0.1 kan bijvoorbeeld worden geïnstalleerd op een clientcomputer waarop al een basisversie van Photoshop 2015 is geïnstalleerd. De nieuwste update van Photoshop kan worden geïnstalleerd op een computer waarop mogelijk nog geen basisversie van Photoshop is geïnstalleerd. Wanneer u een pakket maakt, kunt u er zodoende voor kiezen om alleen de updateversie op te nemen voor de apps die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd.

 8. Klik op Offlinemedia toevoegen als u apps en updates wilt toevoegen vanuit een lokale bron, zoals een dvd of softwaredownload, in plaats van deze te downloaden vanaf Creative Cloud. 

 9. Klik op Samenstellen om een pakket met de geselecteerde applicaties en updates te maken. Adobe Creative Cloud Packager downloadt de producten en/of updates die nog niet zijn gedownload op uw computer. Vervolgens wordt het pakket gemaakt. De voortgang wordt aangegeven in de voortgangsvensters voor downloaden en samenstellen.

 10. Als het samenstellen zonder fouten is voltooid, wordt het venster Samenvatting weergegeven.

  • Dit venster bevat een overzicht van de producten of componenten die zijn opgenomen in het pakket. In het venster wordt de naam weergegeven van de map waarin het pakket is gemaakt. Klik op deze naam om de map te openen.
  • Klik op de koppeling Logbestand als u het gedetailleerde voortgangsrapport, inclusief eventuele fouten, wilt weergeven.
  • Alleen voor klanten bij ondernemingen: Pakketten die zijn gemaakt met behulp van Creative Cloud Packager worden weergegeven in de Admin Console, zodat alle beheerders pakketten in de hele organisatie kunnen bekijken en volgen.

  Opmerking: Wanneer u een pakket maakt met Adobe Creative Cloud Packager, wordt een configuratiebestand voor het pakket gemaakt met de naam <pakketnaam>.ccp. Dit bestand bevindt zich in de map die u hebt opgegeven voor het pakket. Het configuratiebestand is alleen bedoeld voor intern gebruik. U mag het bestand niet aanpassen of verwijderen.

 11. Als u nog een pakket wilt maken, klikt u op Hoofdmenu, waarna u terugkeert naar het welkomstvenster. Klik op Sluiten als u Adobe Creative Cloud Packager wilt afsluiten.

Pakketten distribueren

Tijdens het samenstellingsproces worden de volgende mappen gemaakt:

 1. De map Build bevat de MSI-bestanden (Windows) of PKG-bestanden (Mac OS).
 2. De map Exceptions bevat de payloads van apps die afzonderlijk moeten worden geïnstalleerd. 
Zie Pakketten distribueren voor meer informatie over het distribueren van de pakketten.
Opmerking:

Voor uitzonderingsmedia (zoals het MSI- of EXE-bestand) van de nieuwste versie van Muse wordt het installatieprogramma voor uitzonderingen gekopieerd naar de volgende locatie en moet de gebruiker deze uitzondering afzonderlijk installeren:

Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Third Party\<Sap-code_van_app>\<pakketnaam>\

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?