Handboek Annuleren

Configuraties bewerken en opslaan

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Kijk hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

Voorkeuren voor Creative Cloud Packager

Als u voorkeuren wilt instellen voor de locatie van de cache voor producten, de cache wilt wissen of Help-onderwerpen voor Creative Cloud Packager wilt weergeven, klikt u op de pijl omlaag naast het bericht 'Welkom, <gebruikersnaam>' in de rechterbovenhoek van het venster Pakket maken.

Als u de locatie wilt wijzigen van de cache waarnaar de applicaties worden gedownload of de cache wilt wissen, klikt u op Voorkeuren in de vervolgkeuzelijst.

Opmerking: als u de cache wist, worden de gedownloade applicaties verwijderd.

Klik op Opslaan als u de aangebrachte wijzigingen in het venster Voorkeuren wilt opslaan. Klik op Annuleren als u wilt afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Pakketconfiguratie wijzigen

Pakketconfiguraties

De instellingen voor de pakketconfiguratie bevatten opties waarmee u onder andere kunt aangeven of conflicterende processen tijdens de installatie moeten worden genegeerd.

Klik op Wijzigen als u de instellingen van de pakketconfiguratie wilt controleren of wijzigen. Het venster Geavanceerde configuraties wordt weergegeven.

Gedrag van Adobe Update Manager

Bij een installatie van een afzonderlijk product wordt Adobe Application Manager elke dag automatisch om 02:00 uur gestart om te controleren of er updates voor Adobe-producten beschikbaar zijn. De gebruiker merkt niets van deze controle, tenzij een productupdate wordt gevonden. In dat geval wordt op de computer van de eindgebruiker een dialoogvenster in de applicatie weergegeven waarin wordt aangegeven dat er een update beschikbaar is. Gewoonlijk is dit niet het gedrag dat u wilt gebruiken voor een distributie in een onderneming.

Adobe Creative Cloud Packager biedt drie opties voor het gedrag van updates:

 • Selecteer de standaardoptie 'Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates)' als u wilt voorkomen dat Adobe Application Manager op de computer van de gebruiker de automatische controle op updates voor gedistribueerde producten uitvoert. Hiermee onderdrukt u niet alleen het gedrag voor automatische updates maar schakelt u ook de optie Update in het menu Help in de applicaties uit zodat gebruikers niet meer actief kunnen zoeken naar updates. Als u deze optie selecteert, moet de ICT-beheerder de updates downloaden en distribueren voor de gebruikers.
 • Met de optie 'Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager' schakelt u de automatische controle op updates via Adobe Application Manager in. Dit is de standaardinstelling voor producten die afzonderlijk zijn geïnstalleerd. Wanneer de computer van de gebruiker eerder is ingesteld op het onderdrukken van updates, wordt de controle op automatische updates opnieuw ingeschakeld als een pakket waarin deze optie is ingesteld naar de computer wordt gedistribueerd.
 • U kunt ervoor kiezen het proces voor automatische updates om te leiden en de controle op updates uit te voeren op uw eigen updateserver in plaats van op de updateserver van Adobe. Hiervoor moet u de optie 'Interne updateserver gebruiken' selecteren. Bij deze optie moet u een interne server gebruiken als host voor de updates en Adobe Application Manager omleiden om op deze server te zoeken naar updates. U doet dit door het pad op te geven naar een XML-configuratiebestand dat gegevens over de hostserver bevat. Zie Adobe Update Server Setup Tool gebruiken voor meer informatie over het als host instellen van een interne server.

Remote Update Manager

Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Selecteer deze optie om het gebruik van Remote Update Manager in te schakelen. Zie Remote Update Manager voor meer informatie. 

Locatie van de installatie

U kunt in Application Manager de volgende opties voor de distributielocatie gebruiken:

 • Distribueren naar standaardtoepassingsmap: het standaardstation is het systeemstation en het standaardpad is \Program Files in Windows en /Programma's in Mac OS.
 • Map opgeven tijdens distributie: Als u deze optie selecteert, kunnen eindgebruikers het installatiepad opgeven tijdens de distributie van het pakket. In Mac OS worden gebruikers hiernaar gevraagd in de gebruikersinterface, terwijl dit in Windows alleen een opdrachtregeloptie is.
 • Map opgeven: hier kunt u het pad naar een specifieke installatielocatie opgeven.

 

Opmerking:

Sommige apps worden altijd op de standaardlocatie geïnstalleerd. Zie Bekende problemen voor meer informatie.

Klik op Opslaan om de wijzigingen in de configuratie op te slaan en terug te keren naar het venster Pakketdetails. Klik op Annuleren om terug te keren naar het venster Pakketdetails zonder de wijzigingen op te slaan.

Opmerking:

Als u de optie Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven uitschakelt, wordt ook de optie Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager uitgeschakeld. Deze configuratiewijziging wordt echter niet opgeslagen. De volgende keer dat u het inpakprogramma uitvoert, is de optie Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven weer geselecteerd. Ook wordt optie Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager weer ingeschakeld.

Offlinemedia toevoegen

U kunt apps en updates van apps toevoegen via een lokale offlinebron. 

Klik op Offlinemedia toevoegen als u applicaties en updates wilt toevoegen vanuit een lokale bron, zoals een dvd of softwaredownload, in plaats van applicaties en updates te downloaden vanaf Creative Cloud.

Blader naar de locatie met de offlinemedia. Plaats op een Mac het DMG-bestand in een map en blader naar deze map. Selecteer de producten en updates die u wilt verpakken.

Opmerking:

Gebruik alleen media die zijn geleverd door Adobe of die u hebt gedownload van de Adobe-website. Zo weet u zeker dat de media niet beschadigd zijn en geen schadelijke code bevatten.

Nadat u een selectie hebt gemaakt, klikt u op Gereed om terug te keren naar het venster Applicaties en updates.

Klik op Samenstellen om een pakket met de geselecteerde applicaties en updates te maken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?