Компонування символів китайською, японською й корейською мовами

Компонування символів китайською, японською й корейською мовою

InDesign підтримує чотири методи, розроблені для набору символів, у тому числі однорядковий компонувальник Adobe для японської мови, компонувальник абзаців Adobe для японської мови, компонувальник абзаців Adobe і однорядковий компонувальник Adobe. Усі ці компонувальники визначають місця можливих розривів у текстах азійськими (китайською, японською й корейською) мовами або латиницею та обирають оптимальний варіант, що відповідає заданим параметрам переносу та вирівнювання для кожного абзацу.

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що у вас є версія Adobe InDesign китайською, японською й корейською мовами для доступу до компонування символів цими мовами та до пов'язаних функцій.

Компонувальник абзаців Adobe

Розглядає мережу точок розривів для всього абзацу, і таким чином може оптимізувати попередні рядки абзацу для усунення особливо грубих розривів у подальших рядках.

Компонувальник абзаців визначає можливі місця розриву рядків, оцінюючи їх за такими параметрами, як рівномірність проміжків між літерами й словами, можливість переносів або застосування словників переносів для мов, що використовують латиницю.

Примітка.

Ви можете використовувати діалогове вікно «Розстановка переносів» для визначення балансу між кращими відступами та меншою кількістю переносів.

Компонувальник абзаців японського тексту Adobe

Як для компонувальника абзаців японського тексту Adobe, так і для компонувальника абзаців одиницею поділу тексту (розстановки переносів на наступний рядок) є абзац. Якщо до оброблюваного компонувальником абзацу додаються символи або видаляються з нього, атрибути модзікумі можуть змінитися також у рядку перед місцем початку редагування, оскільки компонувальник заново оцінює модзікумі в усьому абзаці та оптимізує його загалом.

Компонувальник абзаців налаштовує композицію, визначаючи можливі розриви, оцінюючи їх, призначаючи їм вагу на основі таких принципів, як відстань між літерами, відстань між словами, параметри розстановки переносів.

Компонувальник абзаців оцінює розриви для цілого абзацу та застосовує атрибути модзікумі залежно від інтервалів між символами й словами та правил рівномірної розстановки переносів. Для текстів азійськими мовами розраховується різниця між фактичним значенням міжрядкового інтервалу (акі) модзікумі, заданого для повного вирівнювання або обробки кінсоку, та оптимальним значенням, указаним у діалоговому вікні «Параметри модзікумі». Якщо акі, необхідний для повного вирівнювання, більший за максимальний міжрядковий інтервал або якщо акі, необхідний для обробки кінсоку, менший за мінімальний міжрядковий інтервал, переноси й вирівнювання будуть нерівномірними.

Рядковий компонувальник Adobe

Пропонує традиційний підхід до компонування тексту, по одному рядку одночасно. Такий варіант стає в нагоді, якщо потрібно обмежити можливість внесення змін у композицію на останніх етапах редагування, та якщо неважливо, що деякі рядки надто розріджені, а інші бездоганно рівні.

Однорядковий компонувальник японського тексту Adobe

Однорядковий компонувальник японського тексту Adobe застосовує атрибути модзікумі, оцінюючи розриви рядків по черзі, так само як і рядковий компонувальник.

Зміна параметрів композиції символів азійськими мовами

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Композиція» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Композиція» (Mac OS).
 2. У режимі сумісності модзікумі виконайте одну з наступних дій.
  • Виберіть «Використати нове вертикальне масштабування», щоб застосувати метод вертикального масштабування InDesign CS2. Латиниця зазвичай повертається набік, а напрямок тексту азійською мовою може залишатися вертикальним. У попередніх версіях InDesign масштабування гліфів на панелі «Символ» за осями X та Y призводило до різних результатів залежно від напрямку символів, що масштабуються. У CS2 та пізніших версіях InDesign і InCopy масштабування однаково впливає на весь текст у рядку незалежно від того, обернений він чи вертикальний. Якщо текст не вертикальний, значення масштабування за X та Y поміняються місцями, і в результаті текст латиницею масштабуватиметься в тому ж напрямку, що й вертикальний текст азійською мовою. Цей параметр увімкнено для нових документів і вимкнено для документів, створених в InDesign CS або раніших версіях.

  • Виберіть «Використовувати модзікумі на основі CID», щоб визначити клас модзікумі JIS X 4051 за допомогою гліфів (jikei) шрифту, використовуваного замість Unicode. Ця функція підтримує всі шрифти CID, від AdobeJapan1‑0 до AdobeJapan1‑6. Unicode використовуватиметься для всіх інших шрифтів.

 3. Натисніть кнопку «OK».

Використання модзікумі

Модзікумі визначає композицію тексту для правильної розстановки інтервалів між японськими, китайськими й латинськими символами, розділових знаків, спеціальних символів, цифр та визначення початку й кінця рядка. Для корейського тексту атрибути модзікумі можуть бути незастосовними. Також ви можете встановлювати відступи абзацу.

Для японського тексту правила розстановки проміжків між символами в InDesign відповідають вимогам японського промислового стандарту (JIS) – JISx4051‑1995. Можна також вибрати один із попередньо визначених наборів модзікумі від InDesign. Окрім цього є можливість створювати спеціальні набори модзікумі й змінювати значення інтервалів між символами.

У китайських текстах можна використовувати параметри відображення модзікумі для традиційного та спрощеного письма. Якщо ці параметри не відображуються в списку наборів модзікумі, можна вибрати їх у розділі «Параметри модзікумі» в діалоговому вікні «Параметри».

InDesign пропонує 14 стилів модзікумі для японської мови та 2 для китайської. Можна змінити перелік стилів, відображуваних у вікні «Параметри», і визначати, чи потрібно використовувати атрибути модзікумі на основі CID.

В InCopy можна змінювати параметри модзікумі для абзацу, проте, на відміну від InDesign, не можна створювати власний набір модзікумі або змінювати власні параметри модзікумі. Докладнішу інформацію див. у довідці InDesign.

Застосування набору модзікумі до абзацу

 1. Виберіть потрібний абзац або кадр. Перед тим як міняти налаштування за замовчуванням, переконайтеся, що не вибрано жодного абзацу або кадру.
 2. Виберіть набір зі спливаючого меню «Модзікумі» на панелі «Абзац» або на панелі керування.

Щоб вимкнути параметри модзікумі, виберіть «Немає» у спливаючому меню «Модзікумі».

Примітка.

Щоб визначити, які параметри модзікумі з’являтимуться у спливаючому меню «Модзікумі», виберіть налаштування в розділі «Налаштування модзікумі» діалогового вікна «Параметри».

Зміна відображення стилів модзікумі

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Параметри модзікумі» (у Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Параметри модзікумі» (у Mac OS).
 2. Виберіть елементи, які мають відображатися в спливаючому меню «Модзікумі», і натисніть «ОК».
Примітка.

Назви елементів розділу стилів модзікумі відображуються сірим, а елементи, недоступні для вибору, – це набори модзікумі, що наразі застосовані до абзаців, або ж набори модзікумі за замовчуванням.

Стилі модзікумі


Символ половинної ширини наприкінці всіх рядків


Інтервал повної ширини наприкінці рядка, уке половинної ширини


Інтервал повної або половинної ширини наприкінці рядка, уке половинної ширини


Інтервал повної або половинної ширини наприкінці рядка, усі символи повної ширини


Інтервал повної ширини наприкінці рядка, усі символи повної ширини


Інтервал повної ширини наприкінці рядка; усі символи без переміщення


Інтервал повної ширини наприкінці рядка; уке без переміщення


Інтервал повної або половинної ширини наприкінці рядка, уке без переміщення


Інтервал повної ширини наприкінці рядка, усі символи половинної ширини в модзібаке


Усі символи наприкінці рядків повної ширини


Уке наприкінці рядків без переміщення


Інтервал повної або половинної ширини наприкінці рядка, символ крапки повної ширини


Інтервал повної ширини наприкінці рядка, символ крапки повної ширини


Символ крапки в кінці рядка повної ширини

 


традиційна китайська за замовчуванням


спрощена китайська за замовчуванням

 

 

 

Зміна параметрів модзікумі

У створеному користувачем наборі модзікумі можна редагувати налаштування часто використовуваних інтервалів, на кшталт інтервалів між крапкою та відкривальною дужкою після неї.

Наприклад, якщо потрібно зменшити інтервал між символами для дужок у тексті порівняно з окоші якумоно в якумоно, змініть значення параметра «Середина рядка» для відкривальної або закривальної дужки в уке якумоно. Доступні такі значення: 50% (фіксовано), 50% (0%–50%), 50% (25%–50%), 0% (фіксовано), 0 % (0%–50%). За значення 50% (фіксовано) перед відкривальною дужкою залишається половинний інтервал акі 50%. Тобто інтервал акі не зменшується. За значення 50% (0%–50%) перед дужкою залишається половинний інтервал акі, проте залежно від параметрів модзікумі інтервал може бути відсутній взагалі. За значення 50% (25%–50 %) перед дужкою залишається половинний інтервал акі, проте залежно від параметрів модзікумі інтервал акі може складати половину (25%) половинного символу. За значення 0% (фіксовано) інтервал акі завжди зменшується. За значення 0% (0%–50%) інтервал акі зменшується, проте залежно від параметрів модзікумі він може бути половинним. Оберіть значення 0% (фіксовано), якщо потрібно завжди зменшувати інтервали навколо дужок.

Набори модзікумі для стискання дужок

Якщо натиснути трикутник ліворуч від параметрів «Відкривальна кругла дужка», «Закривальна кругла дужка», параметрів коми, крапки і пунктуації всередині речення в кожному зі стилів якумоно (Okoshi Yakumono, Uke Yakumono і Chuzuki Yakumono), відобразиться перелік круглих дужок, кутових дужок, японських ком, ком, японських крапок, крапок, крапок nakaguro і двокрапок, дозволяючи налаштувати інтервал акі для кожного типу символів. За таких налаштувань кутові дужки стискатися не будуть, проте можна відрегулювати інтервал для круглих дужок.

Окрім цього, у вікні «Детально» можна редагувати всі класи, встановлювати порядок обробки для кожного класу та визначати відмінності між вибраним набором модзікумі та поточними налаштуваннями.

Можна задати точне, мінімальне й максимальне значення та пріоритет застосування інтервалів між символами для кожного варіанту. Мінімальне та максимальне значення застосовуються для інтервалів у текстах, повністю вирівняних за кінсоку. Що більше мінімальне та максимальне значення відсотку відрізняються від бажаного відсотку, то більше простору для регулювання інтервалів матиме InDesign під час вирівнювання рядків.

Створення нового набору модзікумі

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть «Тип» > «Параметри модзікумі» > «Основні» або «Детально».

  • Виберіть варіант «Основні» чи «Детально» у меню «Набір модзікумі» на панелі «Абзац» або на панелі керування.

 2. Клацніть «Створити» в діалоговому вікні «Параметри модзікумі».
 3. Введіть назву нового набору модзікумі, вкажіть набір, на базі якого створюватиметься новий, і клацніть «ОК».
 4. На вкладці «Одиниці» виберіть відсотки (%) чи одиниці «Bu» або ж ширину/Bu символів.
 5. Укажіть значення для початку, кінця та середини рядка для елементів у кожному розділі «Yakumono», «Суміжний Yakumono», «Відступ абзацу модзікумі» і «Між китайським, японським або корейським текстом і латиницею». Значення «Середина рядка» дозволяє стискати рядки для кінсоку (вкажіть значення менше за значення «Початок рядка»). Значення «Кінець рядка» дозволяє розтягнути рядок і отримати абсолютно рівномірний текст (вкажіть значення більше за значення «Середина рядка»).
 6. Детальні параметри модзікумі можна задати для кожного символу назв елементів у кожному розділі, який має трикутну позначку. Наприклад, для відображення елементів натисніть трикутник ліворуч від параметра «Відкривальна кругла дужка» в Okoshi Yakumono в розділі Yakumono. Відобразяться три назви елементів: «Відкривальна кутова дужка», «Відкривальна кругла дужка» та «Інша відкривальна дужка», що дозволить налаштувати параметри модзікумі для кожного класу символів.
 7. Після завершення налаштування натисніть «Зберегти» або «ОК», щоб зберегти налаштування. Клацніть «Скасувати», якщо не бажаєте зберігати налаштування.
Примітка.

Залежно від типу символів можна вибрати однакові значення для початку, середини та кінця рядка, якщо не бажаєте змінювати інтервали.

Редагування детальних налаштувань для модзікумі

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть «Тип» > «Параметри модзікумі» > «Детально».

  • На панелі «Абзац» або на панелі керування виберіть «Додаткові параметри» у меню «Модзікумі».

  • Клацніть на «Детально» в діалоговому вікні «Параметри модзікумі».

  Детальні параметри модзікумі

 2. Виберіть набір модзікумі для редагування у спливаючому меню «Модзікумі» або натисніть «Створити», щоб створити новий набір. Набір модзікумі можна також імпортувати з іншого документа, натиснувши опцію «Імпортувати».
 3. У спливаючому меню «Клас символів» унизу в меню «Модзікумі» виберіть клас символів, щоб відредагувати параметри міжсимвольного інтервалу акі. Кожний клас має список параметрів, доступних для редагування. Можна окремо налаштувати відкривальні й закривальні дужки, коми, крапки та пунктуацію в межах речення або вказати точні інтервали для окремих символів на кшталт японських або латинських крапок.
 4. Виберіть «Попередній клас» або «Наступний клас» у спливаючому меню «До і після» і вкажіть, коли слід указувати значення інтервалу акі для класу: перед уведеним символом або після нього. Щоб установити інтервал для символу, що ставиться, наприклад, після японської крапки, у спливаючому меню «Клас символу» виберіть пункт «Японська крапка», а в ньому – клас попереднього символу зі спливаючого меню «До і після».
 5. Установіть мінімальне, бажане та максимальне значення для кожного елемента. Значення «Мінімум» використовується для стискання рядків для кінсоку (вкажіть значення менше за значення «Бажано»). Значення «Максимум» використовується для розрідження рядків для повністю вирівняного тексту (вкажіть значення більше за значення «Бажано»).
 6. Можна вказати детальні параметри модзікумі для кожного символу, якщо біля назви елемента є трикутна позначка. Наприклад, клацніть трикутник ліворуч від відкривальної дужки, щоб відобразити елементи. Елементів буде три: «Відкривальна кутова дужка», «Відкривальна кругла дужка» та «Інша відкривальна дужка», що дозволить задати параметри модзікумі для кожного символу.
 7. Укажіть пріоритет стискання в пункті «Пріоритет» для кожного класу. Якщо для класу символів вибрано значення «1», символи з більшими значеннями оброблятимуться по черзі в порядку зростання пріоритету, а якщо вибрано значення «Немає», вони оброблятимуться останніми. Можна вказати однакове значення (від 1 до 9) для кількох варіантів інтервалу акі.
 8. У меню «Указати відмінності» виберіть, за якою таблицею модзікумі має здійснюватися порівняння. За вибору іншої таблиці будь-які значення, що відрізняються від неї, буде виділено синім кольором.
 9. Клацніть «Зберегти» або, якщо не бажаєте зберігати налаштування, «Скасувати».

Зміна імені власного набору модзікумі

 1. У діалоговому вікні «Параметри модзікумі» виберіть власний набір модзікумі зі спливаючого меню «Модзікумі» й натисніть «Перейменувати».
 2. Уведіть нове ім’я в діалоговому вікні «Перейменувати» і натисніть «ОК».

Стандартні набори модзікумі перейменувати неможливо.

Видалення власних наборів модзікумі

 1. У діалоговому вікні «Параметри модзікумі» виберіть власний набір модзікумі зі спливаючого меню «Модзікумі» й натисніть «Видалити набір».

  Для всього тексту, до якого був застосований набір модзікумі, буде відновлено параметри за замовчуванням. Видалити попередньо визначені набори модзікумі неможливо. Стандартні набори модзікумі InDesign видалити неможливо.

  Примітка.

  Проблеми з компонуванням тексту ускладнюються, якщо японський текст містить багато інтервалів половинної ширини або латинські дужки. Для компонування японського тексту рекомендовано замість латинських використовувати дужки повної ширини. Використовуйте латинські дужки лише тоді, коли потрібно вставити в японський текст досить довгі речення англійською або коли невикористання латинських дужок призводить до більш серйозної проблеми.

Використання налаштувань кінсоку

Кінсоку встановлює розбиття на рядки для тексту азійськими мовами. Символи, що не можуть бути поставлені на початку або в кінці рядка, називаються символами кінсоку. Для японського тексту можна використовувати «жорсткі» та «м’які» набори кінсоку. «М'які» набори кінсоку пропускають символи, що означають довгі голосні, а також маленькі символи хірагана. Ви можете використовувати ці набори або додавати чи вилучати символи кінсоку, створюючи нові набори. Китайська та корейська версії мають спеціальні набори кінсоку.

Вибір налаштувань кінсоку для абзацу

 1. Виберіть абзац або кадр.
 2. На панелі «Абзац» виберіть параметр зі списку «Набір кінсоку».

Створення нового набору кінсоку

 1. Виконайте одну з таких дій.
  • Виберіть «Тип» > «Параметри кінсоку».

  • На панелі «Абзац» або на панелі керування виберіть пункт «Параметри» у спливаючому меню «Кінсоку» і відкрийте діалогове вікно «Параметри кінсоку».

 2. Клацніть «Створити» у діалоговому вікні «Параметри кінсоку». Можна імпортувати параметри з інших документів, проте, на відміну від модзікумі, кнопка імпортування тут відсутня.
 3. Введіть назву нового набору кінсоку та вкажіть набір, на базі якого створюватиметься новий.
 4. Щоб додати символ у полі, виділіть поле й виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Уведіть символ у діалоговому вікні «Додати символ» і натисніть «Додати», щоб вставити його до списку.

  • У спливаючому меню «Додати символ» укажіть систему кодування (Shift JIS, JIS, Kuten, Big5, GB, Johab або Unicode), уведіть код у вікно «Додати символ» і натисніть «Додати».

 5. Щоб видалити символ зі списку, виберіть його та натисніть клавішу Backspace (Windows) або Delete (Mac OS).
 6. Щоб перевірити код виділеного символу, виберіть Shift JIS, JIS, Kuten, Big5, GB, Johab або Unicode у спливаючому меню «Додати символ». У текстовому вікні «Додати символ» відобразиться система кодування.
 7. Натисніть «Зберегти», щоб зберегти налаштування. Натисніть «Скасувати», якщо не бажаєте зберігати налаштування.

Видалення набору кінсоку

 1. У діалоговому вікні «Набір кінсоку шорі» виберіть налаштування кінсоку, яке потрібно видалити зі спливаючого меню «Параметри кінсоку».
 2. Натисніть «Видалити набір».

Ви не можете вилучати попередньо визначені набори кінсоку.

Вибір перенесення тексту кінсоку на попередній чи наступний рядок

Можна визначити, на який рядок переносити текст, щоб уникнути розміщення символів кінсоку на початку або в кінці рядка.

 1. Виберіть абзац або кадр.
 2. У меню панелі «Абзац» або панелі керування виберіть один із варіантів меню «Розбиття рядків типу кінсоку».
  • Виберіть «Перемістити в попередній рядок.», щоб установити пріоритет розташування символів кінсоку на одному рядку.

  • Виберіть «Перемістити в наступний рядок», щоб установити пріоритет перенесення символів кінсоку на наступний рядок.

  • Виберіть «Переміщувати лише в наступний рядок», щоб завжди переносити символи кінсоку на наступний рядок.

  • Якщо у разі перенесення тексту на наступний рядок пробіли між символами зростають більше, ніж вони стискаються під час перенесення на попередній рядок, виберіть «Визначити пріоритети обсягів коригування» і задайте, щоб текст переносився на попередній рядок.

Примусове виділення тексту кінсоку

Іноді може знадобитися переглянути, де саме було застосовано кінсоку, оскільки окремі елементи можуть впливати на композицію тексту. Якщо ввімкнено виділення тексту кінсоку, елементи кінсоку будуть виділятися синьо-сірим кольором. Елементи кінсоку, які було заштовхнути, щоб залишити їх на одному рядку, виділятимуться червоним, а елементи кінсоку, які було випнуто для перенесення на наступний рядок, виділятимуться синім. Композицію виділених елементів можна відредагувати та виправити вручну.

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Композиція» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Композиція» (Mac OS).
 2. Оберіть «Кінсоку» та натисніть «ОК».

Увімкнення/вимкнення бунрі-кінсі

Якщо увімкнено бунрі-кінсі, символи, визначені в розділі «Символи бунрі-кінсі» діалогового вікна «Параметри кінсоку», не будуть розриватися між рядками та розтягуватися у разі загального вирівнювання.

 1. Виділіть текст, який потрібно змінити.
 2. Оберіть «Бунрі-кінсі» з меню панелі «Абзац» або панелі керування.

Використання рензуудзі

Рензуудзі захищає цифри від розривів. Більш того, цей параметр обробляє інтервали між знаками пунктуації в рядках чисел згідно зі специфікаціями JIS.

Рензуудзі вимкнено (ліворуч) і ввімкнено (праворуч).

 1. Виділіть текст, який потрібно змінити.
 2. Щоб увімкнути рензуудзі, виберіть «Рензуудзі» в меню панелі «Абзац» або панелі керування.

Приховання ідеографічного пробілу

Якщо пробіл припадає на кінець рядка, його може бути перенесено на наступний рядок, через що текст виглядатиме «вищербленим». Щоб рядки не починалися з пробілів, виберіть відповідний параметр.

 1. Виділіть текст, який потрібно змінити.
 2. Виберіть «Сховати ідеографічний пробіл у кінці рядка» у меню панелі «Абзац» або панелі керування, щоб уникнути пробілів на початку рядка.

Також можна включити цей параметр у стиль абзацу. Цей параметр можна знайти в розділі «Параметри компонування японського тексту» під час створення чи редагування стилю.

Вимкнення переносу слів латиницею

За вибору параметра «Довільне розставлення переносів» слова латиницею можуть розбиватися без дотримання правил перенесення для латиниці, і в кінці рядка не ставитиметься символ переносу (-). Якщо цей параметр не вибрано, для переносу слів використовуються правила перенесення в латиниці.

Параметр «Довільне розставлення переносів» застосовується лише до тексту китайською, японською або корейською мовою. Цей параметр не застосовується до текстів, написаних мовами, що використовують латинський алфавіт.

 1. Виділіть текст, який потрібно змінити.
 2. Оберіть «Довільне розставлення переносів» з меню панелі «Абзац» або панелі керування.

Також можна включити цей параметр у стиль абзацу. Цей параметр можна знайти в розділі «Параметри компонування японського тексту» під час створення чи редагування стилю.

Висяча пунктуація кінсоку

Висяча пунктуація дозволяє вирішувати, чи залишати японські знаки пунктуації на кшталт крапок і ком за межами поля та чи вирівнювати їх за краєм текстового кадру. Визначте висячі символи в полі «Висяча пунктуація» у діалоговому вікні «Параметри кінсоку».

 1. Виділіть текст, який потрібно змінити.
 2. Щоб увімкнути висячу пунктуацію, виберіть один із наступних методів «висіння» у команді «Висяча пунктуація типу кінсоку» меню панелі «Абзац» або панелі керування.

  Немає

  Висяча пунктуація відсутня.

  Звичайний

  Якщо для абзацу налаштовано вирівнювання або вирівнювання всіх рядків, висячі символи будуть розташовані в межах полів тексту.

  Примусовий

  Якщо для абзацу налаштовано вирівнювання з обох боків, перед розташуванням примусово активується «висіння» висячих символів. Примусове «висіння» застосовується лише разом із вирівнюванням абзацу.

Поворот півширинних символів у вертикальному тексті

 1. Виділіть текст, який потрібно змінити.
 2. У меню панелі «Абзац» або панелі керування виберіть «Поворот латиниці у вертикальному тексті».

Напрямок символів половинної ширини, таких як латинський текст або цифри, змінюється у вертикальному тексті. Завдяки параметру «Поворот латиниці у вертикальному тексті» можна повертати ці символи вертикально в абзаці.

Якщо цей параметр увімкнено, півширинні символи повертатимуться окремо.

Латинський текст перед і після обертання

Увімкнення/вимкнення варичу

Варичу може вставлятися всередині рядка як примітка до основного тексту. Зазвичай варичу складається з двох рядків у дужках.

Текст із варичу

 1. Виділіть текст.
 2. Виконайте одну з таких дій.
  • Виберіть пункт «Варичу» в меню панелі «Символ» або меню панелі керування.

  • Виберіть пункт «Параметри варичу» в меню панелі «Символ» або в меню панелі керування, виберіть «Варичу» в діалоговому вікні «Параметри варичу» і натисніть «ОК».

Зміна параметрів варичу

 1. Виділіть текст, який потрібно змінити.
 2. Оберіть «Параметри варичу» з меню панелі «Символ» або меню панелі керування.
 3. У полі «Кількість рядків» укажіть, скільки рядків тексту відображатимуться як символи варичу.
 4. У полі «Інтерліньяж» укажіть відстань між рядками символів варичу.
 5. У пункті «Розмір варичу» виберіть розмір цих символів як відсоток розміру основного тексту.
 6. Щоб вирівняти символи варичу, виберіть параметр вирівнювання. Наприклад, у вертикальній сітці рамки, якщо вибрати «Ліворуч»/«Верх», початок символу варичу буде вирівняний за верхом рамки. В автоматичному режимі вирівнювання відбувається автоматично відповідно до розміру варичу або основного тексту.

 7. У розділі «Параметри розбиття на рядки» укажіть мінімальну кількість символів, необхідну перед розривами рядків і після них для початку нового рядка, і натисніть «ОК»

Розділи за темою

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису