Огляд

Перш ніж експортувати макет до EPUB, можна зробити кілька корекцій, щоб забезпечити правильність експорту.

 • Додавання прив’язаної графіки — прив’язана графіка рухається в тексті таким чином, що можна керувати її розташуванням відносно експортованого тексту. Див. Прив'язані об'єкти.
 • Параметри експорту об’єктів — указуйте параметри експорту для розміщених об’єктів. Див. Параметри експорту об’єкта.
 • Призначення стилів тегам експорту — призначайте стилі символів і параграфів тегам і класам HTML. Див. Призначення стилів тегам експорту.
 • Вибір вмісту та порядку — за допомогою панелі «Статті» вибирайте вміст для експорту та порядок його відображення. Див. Статті. Можна також упорядковувати вміст відповідно до макета сторінки або структури XML.

Експорт до EPUB

Документи або книги можна експортувати як електронні книги з можливістю перекомпонування у формат EPUB, сумісний із програмами для читання електронних книг.

 1. Виконайте одну з перелічених нижче дій.

  • Відкрийте документ і виберіть «Файл» > «Експорт».

  • Відкрийте книгу з меню панелі «Книга», виберіть «Експортувати книгу в EPUB».

 2. Введіть ім'я файлу та місце розташування.

 3. У списку «Тип файлу» виберіть «EPUB», а потім натисніть «Зберегти».

 4. У діалоговому вікні «Параметри експорту в EPUB» укажіть потрібні параметри в розділах «Загальні», «Зображення» та «Додаткові».

InDesign створює єдиний файл .epub, що містить вміст, який базується на XHTML. Якщо встановлено відповідні параметри, експортований файл може містити зображення обкладинки.  Зображення на обкладинці створюється на основі окремого зображення або шляхом растеризації першої сторінки вказаного документа (або вихідного документа стилю, якщо вибрано книгу). Ця мініатюра використовується як малюнок книги у пристроях для читання EPUB або в режимі перегляду бібліотеки засобу читання Digital Editions. Для перегляду файлу потрібен засіб читання EPUB. Можливо також скористатися програмним забезпеченням Adobe Digital Editions, яке можна безкоштовно завантажити з веб-сайту Adobe.

Примітка.

Файл .epub по суті є файлом .zip. Для перегляду та редагування вмісту файлу EPUB змініть його розширення із .epub на .zip і потім розпакуйте вміст. Це особливо зручно для редагування файлу CSS.

Примітка.

Об'єкти InDesign, такі як текстові кадри та об'єкти, що містять поміщені зображення, завжди експортуються, якщо вибрано варіант упорядкування «На основі макета сторінки». Пусті об'єкти експортуються лише в тому випадку, якщо до об'єкта InDesign у вікні «Параметри експорту об'єкта» застосовано варіант експортування як JPEG, GIF або PNG.

Параметри експорту до EPUB

Загальні параметри EPUB

До розділу «Загальні» діалогового вікна «Параметри експорту в EPUB» входять такі параметри:

Версія

Укажіть версію EPUB. 

EPUB 2.0.1

Стандарт EPUB 2.0.1 затверджено асоціацією IDPF у 2007 р. Цей формат підтримується широким спектром пристроїв.

EPUB 3.0

Стандарт EPUB 3.0 затверджено асоціацією IDPF у 2011 р. Цей формат також підтримує аудіо, відео, сценарії JavaScript і японський вертикальний текст. Однак нові функції не працюватимуть на пристроях, не сумісних зі стандартом EPUB 3.0.

EPUB 3.0 із макетом

Це експериментальний формат, створений Adobe Systems. Він підтримує впорядкування в кілька стовпчиків, обтікання текстом та інші функції керування, які забезпечать ідеальний вигляд макетів на будь-яких екранах. Ця функція працюватиме лише за наявності певних технологій перегляду.

Обкладинка

Тут вказується, яке зображення використовуватиметься на обкладинці електронної книги eBook. Виберіть один з наступних варіантів:

Немає

Якщо вибрати цей параметр, на обкладинку eBook не буде додано жодного зображення.

Растеризувати першу сторінку

Коли вибрано цей параметр, шляхом растеризації першої сторінки електронної книги eBook буде створено файл зображення, який використовуватиметься як обкладинка.

Вибрати зображення

Якщо вибрати цей параметр, можна вибрати зображення на комп'ютері, що використовуватиметься як обкладинка.

Стиль змісту

Виберіть цей пункт, якщо слід згенерувати зміст на основі вибраного стилю TOC. У меню стилю TOC вкажіть стиль TOC, який необхідно використати для створення змісту в електронній книзі eBook. Можна вибрати «Макет» > «Стилі змісту», щоб створити спеціальний стиль TOC для eBook.

Поля

Вкажіть значення для верхнього, нижнього, лівого та правого полів у пікселях. Для використання однакових значень для кожного поля клацніть значок «Обмежити». 

Порядок вмісту

Укажіть порядок, у якому експортуватимуться елементи сторінок.

На основі макета сторінки

Порядок читання визначається розташуванням елементів на сторінці.

Якщо вибрано «На основі макета сторінки», InDesign визначає порядок читання об’єктів на сторінці, виконуючи сканування зліва направо та зверху вниз. У деяких випадках, особливо в складних документах із багатьма шпальтами, елементи оформлення можуть не відображатися у потрібному порядку читання. Використовуйте Dreamweaver для перевпорядкування та форматування вмісту.

(Лише в азіатських версіях) Якщо вибрано «На основі макета сторінки», програма InDesign визначає порядок читання об’єктів на сторінці залежно від напрямку корінця документа (зліва направо або справа наліво). У деяких випадках, особливо у складних документах із багатьма шпальтами, експортовані елементи оформлення можуть не відображатися у потрібному порядку читання. Використовуйте Dreamweaver для перевпорядковування та форматування контенту.

Так само, як у XML-структурі

Порядок читання визначається порядком тегів у перегляді структури. Див. Елементи сторінок з тегами.

Так само, як на панелі «Статті»

Порядок читання визначається порядком елементів на панелі «Статті». Експортуються лише позначені статті. Див. Include articles for export (Вибір статей для експорту).

Помістити виноску після абзацу

Установіть позначку, щоб помістити виноски після абзацу. Якщо зняти цю позначку, виноски буде перетворено на кінцеві виноски.

Видалити примусові розриви рядків

Установіть позначку, щоб видалити всі переноси в експортованій електронній книзі eBook.

Маркери

Виберіть «Перетворити на невпорядкований список», щоб перетворити абзаци з маркерами на елементи списку, сформатований в HTML, використовуючи тег <ul>. Виберіть «Перетворити на текст», щоб застосувати формат за допомогою тегу <p>, із символами маркерів у вигляді тексту. Якщо використано вихідні автоматичні маркери InDesign, маркери нижчого рівня також буде включено.

Числа

Цей пункт визначає, як перетворюються числа в HTML-файлі. Якщо використано оригінальну автоматичну нумерацію InDesign, маркери нижчого рівня також буде включено.

Перетворити на впорядкований список

Перетворює нумеровані списки на елементи списку, відформатовані в HTML із використанням тегу <ol>.

Перетворити на статичний впорядкований список

Перетворює нумеровані списки на елементи списку, але додає атрибут <value> на підставі поточного номера абзацу в InDesign.

Перетворити на текст

Перетворює нумеровані списки на абзаци, що починаються з поточного номера абзацу у вигляді тексту.

Переглянути EPUB після експорту

Відкриває EPUB у програмі, призначеній для читання файлів EPUB за замовчуванням (якщо таку програму було обрано).

Параметри зображення в EPUB

До розділу «Зображення» діалогового вікна «Параметри експорту в EPUB» входять такі параметри: У меню «Перетворення зображення» визначте, як зображення експортуватимуться в HTML.

Зберегти вигляд із макета

Установіть позначку тут, щоб атрибути об'єкта зображення бралися з макета.

Роздільна здатність (ppi)

Вкажіть роздільну здатність зображення у пікселях на дюйм (ppi). У той час як операційні системи мають стандарт 72 або 96 пікселів на дюйм, роздільна здатність мобільних пристроїв може варіюватися від 132 пікселів на дюйм (для iPad) до 172 пікселів на дюйм (для Sony Reader) та понад 300 пікселів на дюйм (для iPhone 4). Можна вказати значення, що вимірюється у пікселях на дюйм, для кожного вибраного об'єкта. Пропонуються такі значення: 72, 96, 150 (середнє значення для всіх сучасних пристроїв для читання електронних книг) і 300.

Розмір зображення

Вкажіть, чи розмір зображення має лишатися сталим, чи він має змінюватися відносно сторінки. Пункт «Відносно сторінки» встановлює відносне значення у відсотках, виходячи з розміру зображення відносно ширини сторінки InDesign. Якщо вибрати цей пункт, зображення пропорційно масштабуватиметься відносно ширини області читання.

Вирівнювання зображення та інтервали

Можливість налаштувати вирівнювання зображення ліворуч, по центру або праворуч, а також вказати інтервал перед зображенням та після нього.

Вставити розрив сторінки

Установіть позначку, щоб разом із зображеннями вставлялися розриви сторінок. Розриви сторінок можуть вставлятися перед зображенням, після зображення або перед зображенням і після нього.

Параметри стосуються прив’язаних об’єктів

Установіть позначку, щоб застосувати ці параметри до всіх прив'язаних об'єктів.

Перетворення зображення

Дає змогу вибирати, чи мають оптимізовані зображення в документі перетворюватися на GIF, JPEG або PNG. Виберіть «Автоматично», щоб дозволити InDesign вирішувати, який формат використовувати в якому випадку. За вибору формату PNG деактивуються параметри налаштування стиснення зображень, тому використовуйте формат PNG лише для зображень, що експортуються без втрат, або для зображень з елементами прозорості.

Параметри GIF (Палітра)

Дає вам змогу керувати тим, як InDesign оброблятиме кольори, оптимізуючи GIF-файли. Формат GIF використовує обмежену палітру кольорів, що не перевищує 256 кольорів.

Виберіть «Адаптивне», щоб створити палітру з використанням типових зразків кольорів у графіці без жодного змішування (змішування малих ділянок кольорів для імітування додаткових кольорів). Виберіть «Web», щоб створити палітру безпечних кольорів для Інтернету, яка є підмножиною системних кольорів Windows і Mac OS. Виберіть «Системна (Win)» або «Системна (Mac)», щоб створити палітру, використовуючи вбудовану системну палітру. Цей вибір може мати неочікувані наслідки.

Виберіть «Чергувати», щоб прогресивно завантажувати зображення шляхом заповнення відсутніх рядків. Якщо цей параметр не вибрано, зображення має вигляд розмитого і поступово набуває чіткості, досягаючи повної роздільної здатності.

Параметри JPEG (Якість зображення)

Встановлює компроміс між стисненням (для меншого розміру файлу) і якістю зображення для кожного створеного зображення JPEG. «Низька» дає найменший файл і найнижчу якість зображення.

Параметри JPEG (Метод форматування)

Визначає, наскільки швидко має показуватися графіка JPEG, коли файл, що містить зображення, відкривається в Інтернеті. Виберіть «Прогресивний», щоб зображення JPEG показувалися поступово і дедалі детальніше по мірі завантаження. (Файли, створені з цим параметром, значно більші і потребують більше оперативної пам’яті для перегляду.) Виберіть «Базова лінія», щоб кожен JPEG-файл відображався лише після завантаження, а до відтворення файлу на його місці знаходилася позначка-заповнювач.

Ігнорувати параметри перетворення об'єкта

Параметри експорту об’єкта, застосовані до окремих зображень, ігноруватимуться. Див. Застосування параметрів експорту об’єкта.

Додаткові параметри EPUB

До розділу «Зміст» діалогового вікна «Параметри експорту в EPUB» входять наведені далі параметри:

Розділити документ

Можна розділити eBook за вказаним стилем абзацу. Розділення призводить до збільшення кількості файлів HTML у пакеті EPUB, але може бути використане для розбиття довгих файлів, а також збільшує швидкодію засобів читання EPUB.

Включення метаданих документа

Метадані документа (або документа-джерела стилю, якщо вибрано книгу) включаються в експортований файл.

Видавець

Вкажіть інформацію про видавця, що відображається в метаданих eBook. Можна вказати URL-адресу видавця, щоб одержувач електронної книги eBook міг відвідати веб-сайт видавця.

Унікальний ідентифікатор

Кожному документу EPUB потрібен унікальний ідентифікатор. Унікальний ідентифікатор створюється та відображається автоматично. Його можна видалити та вказати власний унікальний ідентифікатор.

Параметри CSS

Каскадні таблиці стилів (CSS) — це набори правил форматування, що керують виглядом вмісту на веб-сторінці. Коли ви використовуєте CSS-код для форматування сторінки, ви відділяєте вміст від представлення.

Включити визначення стилів

Під час експорту до EPUB можна створити список стилів CSS, придатний для редагування.

Зберегти локальні заміни

Якщо вибрано цей параметр, буде додано локальне форматування, таке як курсив або жирний шрифт.

Включити вбудовувані шрифти

В eBook включаються всі шрифти, які можна вбудувати. Шрифти містять біти вбудовування, які визначають придатність шрифту до вбудовування.

Додати аркуш стилів

Укажіть URL наявного аркуша стилю CSS, що зазвичай є відносним URL, наприклад /styles/style.css. InDesign не перевіряє, чи існує CSS, чи є вона дійсною, тому вам слід підтверджувати налаштування CSS.

Додати сценарій

Укажіть URL-адресу існуючого сценарію JavaScript. InDesign не перевіряє, чи існує сценарій JavaScript і чи він дійсний, тому рекомендується перевірити налаштування JavaScript.

Ресурси EPUB

Щоб дізнатися про формат EPUB, скористайтеся наведеними далі посиланнями.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності