Global administration | Rediger organisationer

 Se, hvordan du kan anmode om adgang til Global Admin Console.

Når du har valgt en organisation i den hierarkiske træstruktur i Global Admin Console, kan du begynde at redigere oplysninger for en bestemt organisation. Redigeringer kan påvirke organisationsnavn, brugergrupper, produktprofiler, administratorer og organisationspolitikker. Redigeringer kan ikke påvirke brugere (undtagen sletning af grupper eller produktprofiler) og kan ikke tilføje brugere (undtagen administratorer).

Når en organisation vælges fra den hierarkiske træstruktur, vises følgende oplysninger: organisationsnavn, område, antal brugere, produktliste, produktprofiler, brugergrupper, administratorer, domæner, der er gjort krav på, samt organisationens politikparametre.

Vælg den relevante fane for at se eller redigere produkter, brugergrupper, administratorer, domæner, politikker eller politikskabeloner. Du kan i de fleste tilfælde bruge søgefeltet til at finde et bestemt element på fanen.

Rediger en organisation

Alle global administratorer eller administratorer, der tilføjes i eller fjernes fra en organisation, modtager en e-mailbesked. Visse politikændringer i en organisation medfører en meddelelse i denne organisations Admin Console.

Her følger en liste over produkter, der understøttes i Global Admin Console:

Acrobat

Dimension

Muse

Adobe Animate

Document Cloud (herunder Sign)

Photoshop

Adobe Audition

Dreamweaver

Prelude

Adobe Stock-premiumkreditter

Flash

Premiere Pro

Adobe Stock-standardkreditter

Fresco

Premiere Rush

Adobe Stock-video

Illustrator

Adobe Express

After Effects

InCopy

Substance

Creative Cloud - Alle apps

InDesign

XD

Creative Cloud - enkelt-app

Lightroom

 

Vis produkter

Du kan se listen over produkter, der er tildelt til den valgte organisation. Brug søgefeltet til at søge efter et produkt.

 • Brug Admin Console til at administrere adgangen til et produkt. Individuelle brugere kan tildeles adgang der.
 • Gå til Produktallokering for at tilføje eller fjerne produkter. Få mere at vide.

Administrer produktprofiler

Som i Admin Console kan du finjustere brugen produkterne i en organisation via produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivere alle eller en delmængde af Adobe-tjenester, der er tilgængelige med et produkt. Du kan også tilknytte administratorer – kaldet produktprofiladministratorer – til produktprofilerne. Disse administratorer kan føje slutbrugere til de produktprofiler, som de administrerer.

Bemærk:

Vælg et produkt for at administrere produktprofiler. Kontrolelementerne til at tilføje, redigere og slette produktprofiler vises. For nogle produkter kan du ikke oprette eller redigere produktprofiler i Global Admin Console. I disse tilfælde skal du bruge Admin Console.

 1. Gå til Global Admin Console, vælg en organisation, der skal redigeres, og naviger derefter til fanen Produkter.

 2. Vælg et produkt, som der skal føjes en produktprofil til.

 3. Klik på Tilføj profil.

  Tilføj produktprofil

 4. Angiv følgende oplysninger i dialogboksen Tilføj profil, der vises:

  • Navn: Angiv et navn for produktprofilen, der er unikt i organisationen blandt andre produktprofiler og brugergrupper.
  • Kvote: Angiv målantallet af licenser, der er tildelt denne profil
  • Brugergrupper: Klik på rullelistepilen for at vælge en brugergruppe på listen, eller indtast brugergruppens navn, og vælg det på den viste rulleliste. Hvis du vil tilføje en brugergruppe, som du endnu ikke har oprettet, skal du først oprette den ved hjælp af fanen Brugergrupper.
  • Administratorer: Klik på rullelistepilen for at vælge en administrator på listen, eller indtast administratorens e-mailadresse, og vælg den på den viste rulleliste. Hvis du vil tilføje en ny administrator, der ikke allerede er oprettet, skal du først gøre det ved hjælp af fanen Administratorer.

  De brugergrupper, du angiver, tildeles produktprofilen, og de administratorer, du angiver, bliver produktprofiladministratorer for profilen. Produktprofiladministratorerne kan bruge Adobe Admin Console for den relevante organisation til at administrere produktprofilen.

  Tilføj produktprofil

 5. Brug knappen Meddelelser til at aktivere eller deaktivere meddelelser. Hvis funktionen er aktiveret, får brugerne besked via e-mail, når de tilføjes i eller fjernes fra denne profil.

 6. Brug knapperne for individuelle tjenester til at aktivere eller deaktivere dem for produktprofilen. Se Aktivér/deaktiver tjenester for en produktprofil for at få flere oplysninger.

 7. Klik på Gem.

 8. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

 1. Vælg en organisation, der skal redigeres, gå til fanen Produkter, og vælg et produkt.

 2. Klik på for den relevante produktprofil, og vælg Rediger profil.

  Rediger produktprofil

 3. Opdater produktprofiloplysningerne, og klik på Gem.

 4. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

Forsigtig:

Når du sletter en produktprofil, fjernes adgang til produktet for brugere, som var medlemmer af den pågældende profil, eller brugergrupper, der var knyttet til profilen.

 1. Vælg en organisation, der skal redigeres, gå til fanen Produkter, og vælg et produkt.

 2. Klik på for den relevante produktprofil, og vælg Slet profil.

  Slet en produktprofil

 3. Klik på OK i den viste bekræftelsesdialogboks.

 4. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

Administrer brugergrupper

Du kan oprette brugergrupper for at gøre det nemmere at tildele produkter til en samling brugere. Brugergrupper kan også have administratorer, som kaldes for brugergruppeadministratorer. Disse administratorer kan tilføje eller fjerne brugere fra gruppen. I Global Admin Console kan du definere brugergrupper, som er tildelt relevante produktprofiler. Brugergruppeadministratorerne kan senere føje brugere til disse brugergrupper via Admin Console.

 1. Gå til Global Admin Console, vælg en organisation, der skal redigeres, og naviger derefter til fanen Brugergrupper.

 2. Klik på Tilføj brugergruppe.

  Tilføj brugergruppe

 3. Angiv følgende oplysninger i dialogboksen Tilføj brugergruppe, der vises:

  • Navn: Angiv et navn til brugergruppen
  • Produktprofiler: Hvis du vil give produktadgang til de nuværende eller fremtidige medlemmer af brugergruppen, skal du klikke på rullelistepilen for at vælge en produktprofil på listen eller indtaste produktprofilnavnet og vælge det på den viste rulleliste. Hvis du vil tilføje en produktprofil, der ikke allerede er oprettet, skal du først gøre det ved hjælp af fanen Produktprofiler.
  • Administratorer: Klik på rullelistepilen for at vælge en administrator på listen, eller indtast administratorens e-mailadresse, og vælg den på den viste rulleliste. Hvis du vil tilføje en ny administrator, der ikke allerede er oprettet, skal du først gøre det ved hjælp af fanen Administratorer.

  De produktprofiler, du angiver, tildeles brugergruppen, og de administratorer, du angiver, bliver brugergruppeadministratorer for gruppen. Brugergruppeadministratorerne kan bruge Adobe Admin Console for den relevante organisation til at administrere gruppen.

 4. Klik på Gem.

 5. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

 1. Vælg en organisation, der skal redigeres, og gå til fanen Brugergrupper.

 2. Klik på for den relevante brugergruppe, og vælg Rediger brugergruppe.

  Rediger brugergruppe

 3. Opdater brugergruppeoplysningerne, og klik på Gem.

 4. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

 1. Vælg en organisation, der skal redigeres, og gå til fanen Brugergrupper.

 2. Klik på for den relevante brugergruppe, og vælg Slet brugergruppe.

  Slet brugergruppe

 3. Klik på OK i den viste bekræftelsesdialogboks.

  Forsigtig:

  Når en brugergruppe slettes, kan det påvirke brugerne. Sørg for, at der ikke er adgang eller oplysninger, der går tabt, når brugergruppen bliver slettet.

 4. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

Styr administratorer

Du kan oprette et fleksibelt administrativt hierarki, der giver mulighed for detaljeret styring af Adobe-produktadgang og -brug. Ligesom i Adobe Admin Console giver Global Admin Console dig mulighed for at tilføje systemadministratorer, produktadministratorer, produktprofiladministratorer, brugergruppeadministratorer, udrulnings-, support- og lageradministratorer. Disse administratorer kan udføre deres respektive administrative opgaver i de organisationer, de administrerer. Ud over disse roller er der to nye roller for Global Administration: global administrator og global fremviser.

Global administrator er en transitiv rolle. Når en bruger bliver global administrator for en organisation, bliver denne bruger automatisk til en global administrator for alle underordnede i organisationen, direkte eller indirekte. Hvis der også oprettes en ny organisation i organisationshierarkiet, bliver alle globale administratorer for overordnede til den pågældende organisation straks globale administratorer for den nyoprettede organisation.

Personer med rollen som global administrator kan udføre følgende:

 • Oprette og slette underordnede organisationer
 • Angive og redigere politikker
 • Angive og redigere administrative roller
 • Tilføje og fjerne produkter i underordnede organisationer
 • Angive eller redigere ressourcetildelinger for underordnede organisationer
 • Administrere produktprofiler og brugergrupper

Personer med rollen som global fremviser kan udføre følgende:

 • Se listen over brugergrupper, produkter, produktprofiler, administratorer, fastsatte politikker og ressourcer i organisationen og i de underordnede organisationer.

Distribueret administration

Ved at styre administratorer kan en global administrator uddelegere og fordele administrationen af brugere, produktlicenser og grupper til administratorer for hver enkelt organisation. Den administrator, som en global administrator har føjet til en organisation, får fleksibiliteten til at styre organisationen uden kunne se administrationen af andre organisationer. Så den globale administrator kan uddelegere administrationen af ressourcer og brugere og samtidig holde dataene om disse ressourcer og brugere isolerede.

En global administrator kan oprette organisationer, fordele ressourcer såsom produkter og lager til disse organisationer, administrere identitetsopsætning og oprette og anvende politikskabeloner for organisationen. En systemadministrator, som er føjet til en organisation af en global administrator, kan tildele produkter til brugere, give indføring til brugere, oprette og administrere produktprofiler og udføre andre administrative opgaver inden for den pågældende organisation.

 1. Gå til Global Admin Console, vælg en organisation, der skal redigeres, og naviger derefter til fanen Administratorer.

 2. Klik på Tilføj administrator.

  Tilføj en administrator

 3. Indtast Brugeroplysninger i dialogboksen Tilføj administrator, der vises: e-mail, fornavn, efternavn, kontotype, landekode.

  Hvis du forsøger at tilføje en eksisterende bruger som administrator, skal du vælge den samme kontotype som den eksisterende bruger, ellers tilføjes brugeren ikke.

  Bemærk:

  Organisationer kan have begrænsninger for, hvilke kontotyper der kan tilføjes. Disse kan være baseret på politikker eller på andre konfigurationsparametre for en organisation. Organisationer tillader ikke, at der både tilføjes Adobe ID-brugere og Business ID-brugere på samme tid. Generelt bør der ikke være brugere af begge typer i en organisation, men afhængigt af den rækkefølge, reglerne er angivet på, kan der være nogle brugere af en bestemt kontotype, der ligger forud for anvendelsen af politikker eller regler.

 4. Vælg en eller flere administratorroller i sektionen Administratorrettigheder.

  Vælg de pågældende produkter, profiler og grupper for administratortyper som produktadministrator, produktprofiladministrator og brugergruppeadministrator.

  Tilføj en administrator

 5. Klik på Gem.

 6. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

  Når en administratorrolle er tilføjet, modtager brugerne en e-mailbesked, der informerer dem om ændringen i deres rolle.

Når administratoren er tilføjet, modtager vedkommende en e-mailbesked med en invitation til at acceptere rollen og et link til Admin Console. Hvis administratoren tilføjes som både global administrator og en anden rolle, modtager han eller hun to invitationer, en til Global Admin Console og en til Admin Console.

 1. Vælg en organisation, der skal redigeres, og gå til fanen Administratorer.

 2. Klik på for den relevante administrator, og vælg Rediger administrator.

  Rediger en administrator

 3. Opdater administratoroplysningerne, og klik på Gem.

 4. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne.

  Der vises en separat kommando på listen over ventende ændringer for hver tilføjet eller fjernet administratorrolle. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

 1. Vælg en organisation, der skal redigeres, og gå til fanen Administratorer.

 2. Klik på for den relevante administrator, og vælg Fjern administratorrettigheder.

  Fjern administratorrettigheder

 3. Klik på OK i den viste bekræftelsesdialogboks.

 4. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

  Når du har slettet en administrator, modtager administratoren en e-mailbesked om, at vedkommende ikke længere har adgang til Admin Console for den pågældende organisation.

Vis domæner

Du kan se listen over de domæner, der er knyttet til den valgte organisation. Hvis du er systemadministrator for den valgte organisation, skal du klikke på Åbn i Admin Console for at administrere domæner.

Domæner

Se Eksportér og importér skemaer for at få en forklaring på de oplysninger, der vises på fanen Domæner.

Opdater politikker

Politikker er knyttet til en organisation og begrænser de handlinger, der kan udføres på den pågældende organisation. Som global administrator kan du angive og ændre politikker for en organisation og dens underordnede.

Når der er angivet en politikparameter, begrænser eller tillader den handlinger fra det øjeblik. Hvis der for eksempel er valgt ikke tilladt i politikken Gør krav på domæner, kan der ikke gøres krav på yderligere domæner, men alle domæner, der er gjort krav på, før politikparameteren blev indstillet, påvirkes ikke. Gør følgende for at ændre organisationens politikker:

 1. Gå til Global Admin Console, vælg en organisation, der skal redigeres, og naviger derefter til fanen Politikker.

 2. Klik på knappen for den relevante politik for at tillade eller afvise den.

  Du kan også låse en politik, så det kun er den globale administrator af organisationen, der er valgt i organisationsvælgeren eller dens overordnede organisation, som kan ændre eller låse den op.

 3. Klik på for at låse en politik. Hvis du holder markøren over låsen, vises nu navnet på den valgte organisation. Få mere at vide om politiklåse.

 4. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

Politiklåse

Når en politik er låst, kan dens værdi ikke ændres. Du skal låse politikken op for at kunne ændre værdien. Global Admin Console husker den organisation, der er valgt i organisationsvælgeren, som værende den organisation, politikken blev låst fra. Enhver global administrator for den valgte organisation eller en organisation højere oppe i træstrukturen har tilladelse til at låse politikken op.

Globale administratorer, hvis omfang er mindre end organisationens, har ikke tilladelse til at låse politikken op og ændre politikparametrene.

Hvis du vil oprette et låst miljø, skal du angive de ønskede politikparametre på dine underordnede organisationer og derefter låse dem. Globale administratorer af disse underordnede organisationer vil ikke kunne redigere politikparametrene.

Lad os antage, at Elissa, som er global administrator af Acme Division, opretter de underordnede organisationer Marketing og Teknik. Derefter tilføjer hun Robert som global administrator for Marketing og Sarah som global administrator for Teknik. Dernæst indstiller hun flere politikker til Ikke tilladt og låser dem. Elissa kan senere låse politikkerne op og ændre politikparametrene, når hun vælger Acme Division som den valgte organisation, men Robert og Sarah kan ikke låse politikkerne op for de organisationer, de er globale administratorer for, fordi politikkerne er låst af organisationen Acme Division.

Politikoplysninger

Politikkategori

Politiknavn

Beskrivelse

Organisationsstyring

Opret underordnede organisationer

Giver globale administratorer mulighed for at oprette underordnede organisationer. Hvis parameteren er slået fra, kan der ikke oprettes underordnede organisationer.

Omdøb organisation

Hvis parameteren er angivet til tilladt, kan en global administrator eller systemadministrator omdøbe organisationen. Parameteren giver også mulighed for at ændre land/område for organisationen. Stinavnet for en organisation kan også ændres uafhængigt af denne politikindstilling, hvis en overordnet organisation omdøbes, eller hvis organisationen eller en stamorganisation får ny overordnet.

Giver globale administratorer mulighed for at slette underordnede organisationer. Dette bliver vigtigere, når organisationer med virksomhedslager er aktiveret, på grund af risikoen for at slette brugeraktiver.

Slet organisationer

Administratorstyring

Tilføj eller slet administratorer

Giver globale administratorer mulighed for at føje nye administratorer til en organisation. Hvis parameteren er deaktiveret, kan nye administratorer ikke tilføjes.

Overtag systemadministratorer fra overordnet, når underordnet organisation oprettes

Når globale administratorer opretter nye underordnede organisationer, bliver systemadministratorer for den overordnede automatisk systemadministratorer for den nye organisation. Denne politik er som standard slået fra.

Styr administratorer

Giver globale administratorer mulighed for at ændre eller fjerne/redigere administratortilladelser.

Brugeradministration

Overtag brugere fra kataloger, der administreres af den overordnede organisation

Denne politik skal være slået til og være aktiv, før den nye underordnede organisation oprettes.

Når der oprettes en underordnet organisation, gøres brugere i den overordnede organisation tilgængelige som brugere i den underordnede organisation. Med andre ord opretter denne politik automatisk et tillidsforhold mellem den overordnede og den underordnede, når den nye underordnede oprettes i GAC.

Eksisterende organisationer bevarer alle de tillidsforhold, de havde, før de blev føjet til GAC. Hvis der ikke fandtes nogen tillidsforhold, skal den sædvanlige proces for tillidsanmodninger følges.

For at denne politik kan anvendes korrekt, skal den globale administrator, der opretter den nye organisation, også være systemadministrator for den overordnede organisation, der gjorde krav på domænet. Ellers overtages domænetillidsforholdet ikke i den nyoprettede organisation.

Tilføj Adobe ID-brugere

Hvis parameteren er indstillet, kan organisationen ikke tilføje Adobe ID-brugere via Admin Console, User Management-API'et (UMAPI) eller en synkroniseringsmekanisme.

Administrer brugergrupper

Hvis parameteren er angivet til tilladt, kan globale administratorer, systemadministratorer og brugergruppeadministratorer oprette, redigere og slette brugergrupper.

Håndhævelse af kataloger og domæner

Gør krav på domæner

Skift identitetskonfiguration

Hvis parameteren er angivet, kan systemadministratorer gøre krav på domæner i Admin Console.

Hvis parameteren er angivet, kan systemadministratorer ændre konfigurationen af brugeridentiteter i Admin Console.

Produktallokering

Administrer produkter

Giver globale administratorer mulighed for at tilføje eller fjerne produkter og ændre tildeling af produktressourcer.

Deling af aktiver

System- eller lageradministrator kan ændre indstillinger for deling af aktiver

Hvis parameteren er angivet til tilladt, kan lager- og systemadministratorer ændre indstillinger for deling af aktiver, herunder sikkerhedskontakter, adgangskodepolitik og lagringspolitik.

Hvis parameteren er angivet til tilladt, overtages delingsindstillinger fra den overordnede, når der oprettes en underordnet organisation. Indstillinger for deling af aktiver omfatter sikkerhedskontakter, adgangskodepolitik og lagringspolitik.

Dette gælder kun for nyoprettede organisationer på oprettelsestidspunktet. Parameteren angives på en overordnet og påvirker oprettelsen af underordnede organisationer under denne overordnede.

Overtag delingspolitik fra en overordnet, når en organisation oprettes

 

 

Administrer politikskabeloner

Politikskabeloner er et sæt politikparametre, der kan bruges til at strømline opsætningen og lette politikstyringen, så den er konsekvent på tværs af organisationer. De er lagret sammen med en organisation og kan ses af alle globale administratorer af den pågældende organisation. De kan anvendes på enhver underordnet organisation, direkte eller indirekte fra den organisation, hvor de er lagret.

Når de er anvendt, konfigureres politikskabelonposterne separat for hver organisation. Der er ingen permanent forbindelse mellem politikskabelonen og de organisationer, den er anvendt på. Hvis politikskabelonen redigeres, medfører det ikke opdateringer af politikkerne for de organisationer, som politikskabelonen tidligere er blevet anvendt på.

Når en politikskabelon anvendes på en organisation, anvendes hver post i skabelonen på organisationens politikker, hvorved eksisterende politikparametre erstattes. Der udføres kun opdateringer af låste politikker, hvis den bruger, som foretager opdateringen, er en global administrator af organisationen, angivet med ikonet Låst af for den politik, der skal opdateres.

Hvis den bruger, der anvender skabelonen, har tilladelse til at låse politikken op, henter politiklåsene parameterværdierne fra den anvendte skabelon (låst eller ulåst). Hvis skabelonen angiver, at låsen skal beholdes, som den er, forbliver parameteren for politiklås den samme som før.

 1. Gå til Global Admin Console, vælg en organisation, der skal redigeres, og naviger derefter til fanen Politikskabeloner.

 2. Klik på Opret skabelon.

  Opret politikskabelon

 3. Angiv navn på og beskrivelse af politikskabelonen i dialogboksen Opret politikskabelon.

  Navnet på politikskabelonen må højst være på 100 tegn.

 4. Vælg de politikker, der skal medtages i skabelonen.

 5. Angiv parametre for de valgte politikker.

  • Indstil skydeknappen til Tilladt eller Ikke tilladt. Få mere at vide om politikdetaljer.
  • Rediger parameteren for politiklås: Lås/Lås op/Behold den, som den er
   • Lås: Politikken låses efter anvendelse af skabelonen.
   • Lås op: Politikken låses op efter anvendelse af skabelonen.
   • Behold den, som den er: Politikens låsetilstand forbliver den samme, som før skabelonen blev anvendt.
  Tilføj en administrator

 6. Klik på Gem.

 1. Gå til Global Admin Console, vælg en organisation, der skal redigeres, og naviger derefter til fanen Politikskabeloner.

 2. Klik på  for den relevante politikskabelon, og vælg Anvend skabelon til organisation.

  Politikskabelon

 3. Vælg de organisationer, som skabelonen skal anvendes på.

 4. Klik på Anvend skabelon.

 5. Klik på Gennemgå ventende ændringer, når du er færdig med at redigere organisationerne. Klik på Send ændringer for at udføre ændringerne, når du er færdig med gennemgangen.

Hvis alle politikparametrene i de organisationer, du vælger, matcher parametrene i skabelonen, vises der en meddelelse, som angiver, at ændringerne ikke er foretaget. Indstillingen Gennemgå ventende ændringer aktiveres heller ikke, hvis der ikke er andre ventende redigeringer.

 1. Gå til Global Admin Console, vælg en organisation, der skal redigeres, og naviger derefter til fanen Politikskabeloner.

 2. Klik på for den relevante skabelon, og vælg Rediger skabelon.

  Politikskabelon

 3. Opdater politikskabelonen, og klik på Opdater nu.

  Bemærk:

  I modsætning til andre ændringer, der foretages i Global Admin Console, bliver redigeringer af politikskabeloner anvendt, så snart der klikkes på Opdater nu. De gennemgår ikke processen Gennemgå ventende ændringer - Send.

 1. Gå til Global Admin Console, vælg en organisation, der skal redigeres, og naviger derefter til fanen Politikskabeloner.

 2. Klik på for den relevante administrator, og vælg Slet skabelon.

  Politikskabelon

 3. Klik på Ja i den viste bekræftelsesdialogboks.

  Bemærk:

  I modsætning til andre ændringer, der foretages i Global Admin Console, bliver sletninger af politikskabeloner anvendt, så snart der klikkes på Ja. De gennemgår ikke processen Gennemgå ventende ændringer - Send.

Mere som dette

Når du har redigeret organisationerne, kan du allokere produkter til dem eller vende tilbage for at konfigurere dem. Hvis du stadig ikke har adgang til Global Admin Console, kan du åbne supportsag fra din Admin Console for at anmode herom.

Adobe-logo

Log ind på din konto