Sarjoitetun käyttöoikeuden käyttäminen ja tarkistaminen

Varoitus:

Creative Cloud Packageria ei enää kehitetä, eikä päivityksiä ole saatavana. Creative Cloud Packageria ei myöskään voi käyttää sellaisten pakettien luontiin, jotka sisältävät Creative Cloud 2019 ‑sovelluksia tai uudempia. Lisätietoja.

Suosittelemme, että käytät Adobe Admin Consolen pakettien luontityönkulkuja nimettyjen käyttäjien lisensointipakettien ja jaettujen laitteiden lisensointipakettien luontiin.

Creative Cloud Enterprise ‑asiakkaat voivat poistaa vanhat sarjoitetut käyttöoikeudet ja käyttää niitä loppukäyttäjien laitteissa asentamatta ohjelmistoa uudelleen. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää sarjoitettuja käyttöoikeuksia ja tarkistaa ne.

Voit käyttää uutta sarjoitettua käyttöoikeutta tai perehtyä Ratkaisut-kohtaan, jos kohtaat seuraavan virheen:

”Käyttöoikeus on vanhentumassa.”

Huomautus:

Ota yhteyttä asiakaspäällikköön tai Adobeen, jos et ole tietoinen sarjoitettujen käyttöoikeuksien muutoksista.

Sarjoitetun käyttöoikeuden käyttäminen

Luo uudet käyttöoikeustiedostot Creative Cloud Packagerilla ja lisää käyttöoikeudet nykyiseen käyttäjäkantaasi. Mukana toimitetut AdobeSerialization- ja RemoveVolumeSerial-sovellukset on suoritettava järjestelmänvalvojan oikeuksilla. Tiedostojen käyttöönottoon on käytettävä järjestelmänhallintatyökaluja. Komentoriviargumentteja ei tarvita. Nämä työkalut on suunniteltu toimimaan hiljaa taustalla.

Varoitus:

Sulje kaikki Adoben sovellukset ennen käyttöoikeuden käyttöä. Niissä käytetään käyttöoikeustiedostoja, ja ne voivat vahingoittaa lisensointia, jos ne ovat käynnissä tämän prosessin aikana.

Voit käyttää sarjoitettua lisensointia seuraavasti:

 1. Luo käyttöoikeustiedostot.

  Luo Creative Cloud Packagerilla Creative Cloud ENT ‑sarjanumeron avulla käyttöoikeustiedostojen sarja

  Käytä vuoden kuluttua vanhentuvaa sarjanumeroa, jonka sait asiakaspäälliköltä, jos sellainen on myönnetty. Muussa tapauksessa löydät useimmin päivitetyt Creative Cloud ENT ‑sarjanumerot Adoben lisensointisivustosta. Ota yhteyttä Adobeen, jos tarvitse apua oikean sarjanumeron etsimiseen.

 2. Poista Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen asennus, jos sovellus on asennettu.

  Creative Cloud ‑tietokonesovellusta ei suositella sarjoitettuihin laitteisiin. Käyttäjät, jotka kirjautuvat sisään nimetyllä lisenssillä, voivat keskeyttää sarjoitetun lisensoinnin.

  Hallinnolliset käyttäjät voivat poistaa Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen asennuksen apuohjelman avulla. Järjestelmänvalvojat voivat suorittaa laitteissa hiljaisen komennon järjestelmänhallintaohjelmistoa käyttävän sovelluksen, kuten SCCM:n tai JAMF Pron, poistamiseksi. Ohjeet löydät artikkelista Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen asennuksen poistaminen.

 3. Poista nykyinen sarjoitus loppukäyttäjien laitteista.

  Poistamalla nykyisen vanhentuvan sarjanumeron estät tulevia asennuksia käyttämästä väärää lisensointia. Tämä vaihe poistaa kaikki Creative Cloud ENT ‑käyttöoikeudet laitteesta. Vaikka tiedostojen luontiin käytettiin sarjanumeroa, sitä ei tarvita sarjoituksen poistamiseen.

  Käytä aikaisemmin luotuja käyttöoikeustiedostoja ja suorita laitteessa RemoveVolumeSerial-sovellus järjestelmänvalvojan oikeuksilla. Voit myös suorittaa sovelluksen hiljaa järjestelmänhallintasovelluksella, kuten SCCM:llä tai JAMF Prolla.

 4. Ota uusi sarjoitettu lisensointi käyttöön.

  Sarjoituksen poistaminen ja lisääminen voidaan yhdistää komentosarjaan tai tehtäväsarjaan. Kun käyttöoikeustiedostot otetaan käyttöön, uusi sarjanumero lisätään laitteeseen ja asetetaan aktiiviseksi käyttöoikeudeksi.

  Käytä aikaisemmin luotuja käyttöoikeustiedostoja ja suorita laitteessa AdobeSerialization-sovellus järjestelmänvalvojan oikeuksilla. Voit myös suorittaa sovelluksen hiljaa järjestelmänhallintasovelluksella, kuten SCCM:llä tai JAMF Prolla.

  Huomautus:

  Muita komentoriviparametreja ei tarvita olemassa olevan sarjoituksen poistamiseksi tai uuden sarjoituksen ottamiseksi käyttöön. Sovellus on suunniteltu toimimaan hiljaa. Useimmat käyttäjät eivät edes näe komentoikkunaa. Onnistuminen tai epäonnistuminen kirjataan oobelib.log-tiedostoon. Lisätietoja on kohdassa Sarjoitetun käyttöoikeuden tarkistaminen.

Sarjoitetun käyttöoikeuden tarkistaminen

Voit tarkistaa kahdella tavalla, onko käyttöoikeutesi otettu käyttöön. Lisensointityökalu kirjaa onnistumisen ja epäonnistumisen oobelib.log-tiedostoon. Asennuksen ja käynnistyksen aikana tuotteet kirjoittavat myös ISO -tiedoston, joka sisältää käyttöoikeuden tyypin.

Lisensointityökalun lokitiedostojen lukeminen

RemoveVolumeSerial- ja AdobeSerialization-sovellukset kirjoittavat onnistumisen ja epäonnistumisen oobelib.log-tiedostoon. Jos sovellus suoritetaan käyttäjätililtä, tiedosto näkyy käyttäjän tilapäisessä kansiossa. Järjestelmänhallintatyökalut suoritetaan yleensä järjestelmän tai pääkansion käyttöoikeuksilla. Nämä työkalut lisäävät lokin järjestelmälokin sijaintiin. 

 • Käyttäjälokin sijainti
  • Windows
   \Users\<käyttäjänimi>\AppData\Local\Temp
  • Mac
   /Users/<käyttäjänimi>/Library/Logs
 • Järjestelmän ja pääkansion lokien sijainnit
  • Windows
   \Windows\Temp
  • Mac
   /tmp

Lisätietoja lokin lukemisesta on kohdassa Kirjaaminen.

Huomautus:

Palautuskoodi 0 osoittaa onnistumista.

Tuotteiden ohjelmistomerkintätiedostojen (ISO) lukeminen

Creative Cloud ‑tuotteiden asennuksen ja käynnistämisen aikana käyttöjärjestelmään kirjoitetaan ISO-ohjelmistotunniste. Sen avulla voidaan myös määrittää tuotteen käyttämä käyttöoikeus. Hallintajärjestelmien avulla voit hakea palautuskoodeja tai ohjelmistotunnisteita lisensoinnin tilan tarkistamiseksi.

ISO-tunnisteet tallennetaan seuraavaan sijaintiin.

 • Windows
  %PROGRAMDATA%\regid.1986-12.com.adobe
 • Mac
  /Library/Application Support/regid.1986-12.com.adobe

Tärkeitä tietoja käyttöoikeuksien tarkistamista varten

 • Nämä tiedostot luodaan yleensä asennuksen ja tuotteen käynnistyksen aikana. Näitä tiedostoja ei luoda käyttöoikeustiedostoja suoritettaessa.
 • Creative Cloud Enterprise ‑tiedosto muistuttaa regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEnt-1.0-{Win|Mac}-GM-MUL-tiedostoa.
 • Laitteessa käyttöön otettava käyttöoikeus koodataan, ja ISO-tiedoston alaosassa on kenttä, jonka nimi on <swid: sarjanumero>. 
 • Kaikki laitteet käyttävät koodattua versiota.

Sarjanumeron koodauksen purkaminen

Itsepalvelu

 1. Luo käyttöoikeustiedostot sarjanumeron avulla edellä mainitun käyttöoikeustiedoston luontivaihtoehdon mukaisesti. 
 2. Ota uusi sarjanumero laitteessa käyttöön. 
 3. Avaa OOBELib.log-tiedosto ja selaa sen alaosaan. Koodattu sarjanumero näkyy sarjanumeron LEIDLocForType2A-merkinnän perässä.

Adoben asiakaspalvelu

 1. Avaa tukipyyntö One Consolessa ja anna koodattu sarjanumero. 
 2. Adoben edustajat voivat antaa sinulle dekoodatun sarjanumeron neljä viimeistä numeroa. 
 3. Tämän jälkeen voit verrata näitä neljää numeroa sarjanumeroon Adoben lisensointisivustossa.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi