Creative Cloud for enterprisen käyttöönotto levyvedostetuissa työasemissa

Varoitus:

Creative Cloud Packageria ei enää kehitetä, eikä päivityksiä ole saatavana. Creative Cloud Packageria ei myöskään voi käyttää sellaisten pakettien luontiin, jotka sisältävät Creative Cloud 2019 ‑sovelluksia tai uudempia. Lisätietoja.

Suosittelemme, että käytät Adobe Admin Consolen pakettien luontityönkulkuja nimettyjen käyttäjien lisensointipakettien ja jaettujen laitteiden lisensointipakettien luontiin.

Creative Cloud for enterprise ‑ohjelmiston ottaminen käyttöön levyvedostetuissa, kloonatuissa tai peilatuissa laitteissa

JAMF Pron, FileWaven ja muiden levyvedokseen perustuvien käyttöönottotekniikoiden tapauksessa on huomioitava erityisiä seikkoja, kun Creative Cloud ‑ohjelmisto otetaan käyttöön.

Levyvedokseen, kloonaamiseen tai peilaamiseen perustuvat käyttöönottotekniikat

Yritykset luovat usein standardoituja levyvedoksia työasemille ja ottavat ne käyttöön useissa yksittäisissä laitteissa. Creative Cloud Packagerilla voit luoda asennustiedostoja sekä asentaa ja aktivoida ohjelmiston useissa työasemissa.  

Toimintatapa

Kun luot paketin Creative Cloud Packagerilla, voit valita avattavasta Käyttöoikeustyyppi-luettelosta Named License (Nimetty lisenssi)-, Serial Number License (Sarjanumerolisenssi)- tai Device License (Laitelisenssi) ‑vaihtoehdon.

Tärkeää: Älä käynnistä ohjelmistoa seuraavan vaiheen suorittamisen jälkeen. Edellä mainitut paketit lisensoivat tuotteet käynnistyshetkellä. 

Kun olet luonut käyttöoikeustyyppiäsi vastaavan paketin, suorita perustyöaseman Build- ja Exceptions-kansioissa olevat asennusohjelmat. Kun ohjelmisto on asennettu, luo perustyöasemasta levyvedos.  Kun levyvedos kuva on luotu, voit käynnistää Creative Cloud ‑ohjelmiston toimivuuden varmistamiseksi.

Sarjanumero- tai laitelisensointi

Jos käyttäjät saavat ohjelmistoa käynnistettäessä kirjautumis- tai sarjanumerokehotteen sarjanumeron ja laitteen lisensoimiseksi, käyttöoikeus yhdistettiin ennen levyvedoksen luontia. Voit lisensoida laitteet uudelleen Licensing Toolkitillä tai korjata peruslevyvedoksen. Katso Creative Cloud Packagerin ohjeesta, miten voit luoda lisensointitiedoston laitteiden lisensoimiseksi uudelleen. 

Nimettyjen käyttäjien lisensointi

Nimettyjen lisenssien käyttäjät lisensoidaan käynnistyshetkellä, kirjautumisprosessin aikana. Varmista, että käyttäjät on lisätty Admin Consoleen ja määritetty asianmukaiseen ryhmään, kuten myös se, että ryhmälle on määritetty tuotteiden käyttöoikeudet, jotta ne on varmasti lisensoitu asianmukaisesti.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi