Följ instruktionerna nedan för att hämta och installera Adobe om du har köpt en Acrobat-prenumeration eller om du är Creative Cloud-medlem.

Hämta och installera Acrobat Pro DC/Standard DC

Acrobat DC-prenumeranter

Om du har köpt en Acrobat Pro DC- eller Standard DC-prenumeration följer du anvisningarna nedan i enlighet med operativsystemet.

Hämta och installera i Windows

 1. Gå till https://cloud.acrobat.com/acrobat och logga in med ditt Adobe-ID och lösenord, eller med ditt sociala (Facebook eller Google) konto.

  Logga in på Adobe Document Cloud
 2. Hämtningssidan för Adobe Acrobat Pro/Standard visas när du har loggat in. Klicka på Hämta nu.

  Hämta Acrobat DC-sida

  Obs!

  En binär installationsfil hämtas. Installationsprogrammet är inte fullständigt. Hämtningen och installationen startar när du kör filen.

 3. Följ de instruktioner nedan som gäller webbläsaren som du använder:

  Internet Explorer

  Längst ner i fönstret uppmanas du att antingen Spara eller Köra filen. Klicka på Kör och gå vidare till nästa steg.

  Internet Explorer – en uppmaning att antingen Spara eller Köra installationsprogrammet visas.

  Firefox

  a. En uppmaning om filhämtning visas. Klicka på Spara fil.

  Spara fil-meddelandet i Firefox

  b. Visa den hämtade exe-filen genom att klicka på ikonen Visa alla hämtningar högst upp i fönstrets högra hörn. Dubbelklicka på exe-filen och gå vidare till nästa steg.

  Hämtade filer i Firefox

  Obs!

  Tryck på Ctrl + J för att öppna Firefox-bibliotekets dialogruta. Den hämtade exe-filen visas under Hämtningar. Filnamnet börjar med "acrobatproDC".

  Chrome

  Den hämtade exe-filen visas längst ned i det vänstra hörnet av webbläsarfönstret. Dubbelklicka på exe-filen och gå vidare till nästa steg.

  Chrome – en hämtad fil visas längst ned i fönstrets vänstra hörn.

  Obs!

  Om du inte hittar den hämtade filen öppnar du Windows Explorer och väljer mappen Hämtningar i det vänstra navigationsfältet. Dubbelklicka på den hämtade installationsfilen.

  Hämtar mappen i Windows
 4. Uppmaningen Kontroll av användarkonto visas. Klicka på Ja.

  UAC-uppmaning i Windows

  Installationsprogrammet startar hämtningen och Acrobat installeras.

 5. När installationen är slutförd klickar du på Starta Acrobat.

  Installationen är slutförd

  Du kan uppmanas att logga in. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

  Obs!

  Om ett varningsmeddelande informerar dig om att Acrobat-prenumerationen inte kan valideras klickar du på knappen Fortsätta i testläge.

Hämta och installera i Mac OS

Obs!

Acrobat Standard DC är endast tillgängligt för Windows och finns inte för Mac OS.

 1. Gå till https://cloud.acrobat.com/acrobat och logga in med ditt Adobe-ID och lösenord, eller med ditt sociala (Facebook eller Google) konto.

  Logga in på Adobe Document Cloud
 2. När du har loggat in visas hämtningssidan för Adobe Acrobat Pro. Klicka på Hämta nu.

  Klicka på Hämta nu

  Obs!

  En DMG-fil hämtas. Installationsprogrammet är inte fullständigt. Hämtningen och installationen startar när du kör filen.

 3. Följ de instruktioner nedan som gäller webbläsaren som du använder:

  Safari

  Visa den hämtade DMG-filen genom att klicka på ikonen Visa hämtningar högst upp i fönstrets högra hörn. Dubbelklicka på DMG-filen och gå vidare till nästa steg.

  Safari – visa den hämtade filen genom att klicka på hämtningsikonen högst upp i fönstrets högra hörn.

  Firefox

  a. En uppmaning om filhämtning visas. Klicka på Spara fil.

  Klicka på Spara fil

  b. Visa den hämtade DMG-filen genom att klicka på ikonen Visa alla hämtningar högst upp i fönstrets högra hörn. Dubbelklicka på DMG-filen och gå vidare till nästa steg.

  Klicka på Visa alla hämtade filer

  Chrome

  Den hämtade DMG-filen visas längst ned i det vänstra hörnet av webbläsarfönstret. Dubbelklicka på DMG-filen och gå vidare till nästa steg.

  Dubbelklicka på DMG-filen

  Obs!

  Om du inte hittar den hämtade filen öppnar du Finder och väljer mappen Hämtningar i det vänstra navigationsfältet. Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen.

  Välj Hämtade filer i Finder
 4. När DMG-filen har installerats visas Adobe Acrobat-installationsskärmen. Starta installationen genom att dubbelklicka på installationsprogramsikonen.

  Dubbelklicka på ikonen för installationsprogrammet

  Mac OS kan visa varningar i en dialogruta, som i exemplet nedan. Klicka på Öppna.

  En varning om att öppna en hämtad fil

  Obs!

  Mac OS kan uppmana dig att logga in. Logga in med ditt användarnamn och lösenord för Mac.

  Logga in

  Installationsprogrammet startar hämtningen och Acrobat installeras.

 5. När installationen är slutförd klickar du på Starta Acrobat.

  Installationen är slutförd

  Du kan uppmanas att logga in. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

  Obs!

  Om ett varningsmeddelande informerar dig om att Acrobat-prenumerationen inte kan valideras klickar du på knappen Fortsätta i testläge. Valideringsproblemet ska vara åtgärdat nästa gång du startar och loggar in på Acrobat.

Creative Cloud-medlemmar

Individuella Creative Cloud-medlemskap

Hämta och installera Acrobat Pro DC antingen via Creative Clouds webbplats eller Creative Clouds skrivbordsapp. Mer information finns i Hämta och installera Creative Cloud-program.

Creative Cloud för team

 • Distribution via självbetjäning: Som IT-administratör loggar du in på Creative Clouds administratörskonsol och följer de enkla instruktionerna för att komma igång. Du installerar inte för ditt team. När en medlem i teamet har tackat ja till inbjudan måste denne logga in i Creative Cloud för att hämta och installera programmet. Om dina teammedlemmar behöver instruktioner, hänvisa dem till Hämta och installera Creative Cloud-program.
 • Hanterad distribution: Använd Creative Cloud-paketeraren vid hanterad distribution. Se Creative Cloud hjälp/paketeraren.
 • Distribution av enskild app: För att distribuera Acrobat som Adobe Creative Cloud för team – enskild app, läs mer under Distribuera Acrobat | Creative Cloud för team – enskild app. (Det gäller för både Acrobat Pro och Acrobat Standard.)

Creative Cloud för företag

Läs mer om hur du planerar, distribuerar och hanterar Creative Cloud-program, -tjänster och -lagring inom företaget i Creative Cloud för företag.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy