Creative Cloud voor ondernemingen distribueren op werkstations met een image

Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows in de Adobe Admin Console te gebruiken om pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten te maken.

Software van Creative Cloud voor ondernemingen distribueren op imaged, gekloonde of mirrored computers

Voor JAMF Pro, FileWave en andere distributietechnologieën die werken met images (installatiekopieën), gelden een paar speciale overwegingen bij de distributie van de Creative Cloud-software.

Distributietechnologieën voor imaging, cloning of mirroring

Bedrijven maken vaak standaardschijfimages voor werkstations en distribueren deze op meerdere afzonderlijke computers. Gebruik Creative Cloud Packager om installatiebestanden te maken en de software vervolgens op meerdere werkstations te installeren en te activeren.  

Procedure

Wanneer u het pakket maakt met Creative Cloud Packager, kunt u in de vervolgkeuzelijst Licentietype kiezen uit Licentie op naam, Licentie met serienummer of Apparaatlicentie.

Belangrijk: Start de software pas nadat u de volgende stap hebt voltooid. De bovengenoemde pakketten wijzen een licentie toe aan de producten wanneer deze worden gestart.

Nadat u het pakket voor uw licentietype hebt gemaakt, voert u de installatieprogramma's in de mappen Build en Exceptions uit op het basiswerkstation. Nadat de software-installatie is voltooid, maakt u een image van het basiswerkstation. Nadat u de image hebt gemaakt, kunt u de Creative Cloud-software starten om de functionaliteit te testen.

Licenties met serienummer of apparaatlicenties

Als gebruikers worden gevraagd zich aan te melden of een serienummer op te geven wanneer ze de software starten, is de licentie in het geval van licenties met serienummer en apparaatlicenties gekoppeld voordat de image werd gemaakt. U kunt onze Licensing Toolkit gebruiken om opnieuw een licentie toe te wijzen aan de computers of de basisimage corrigeren. Raadpleeg de Help bij Creative Cloud Packager om een licentiebestand te maken waarmee u opnieuw een licentie kunt toewijzen aan de computers.

Gebruikerslicenties op naam

Gebruikers met een licentie op naam krijgen een licentie wanneer ze zich aanmelden nadat ze de software hebben gestart. Controleer of de gebruikers zijn toegevoegd aan de Admin Console, of ze aan de juiste groep zijn toegewezen en of er productrechten zijn toegewezen aan de groep om er zeker van te zijn dat ze de juiste licentie hebben.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?