Handboek Annuleren

Pakketten maken met Creative Cloud Packager

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

In dit artikel wordt beschreven hoe u distributiepakketten voor Adobe Creative Cloud kunt maken met Adobe Creative Cloud Packager. Dit artikel is bedoeld voor klanten met een lidmaatschap van Adobe Creative Cloud voor teams of Adobe Creative Cloud voor ondernemingen.

Opmerking: Raadpleeg het bestand Leesmij voor informatie over applicatiespecifiek gedrag en een lijst met gegevens en oplossingen voor bepaalde scenario's.

Via de volgende stappen kunt u pakketten maken en distribueren met Adobe Creative Cloud Packager.

Creative Cloud Packager downloaden

Download Adobe Creative Cloud Packager.

 • Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor teams hebt, kunt u Adobe Creative Cloud Packager downloaden via de teambeheerportal in Adobe Creative Cloud.
 • Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen hebt, kunt u Adobe Creative Cloud Packager downloaden via de licentiewebsite van Adobe (LWS) of de Admin Console.

Opmerking: Adobe raadt u aan Creative Cloud Packager niet te installeren op een computer waarop een of meer Creative Suite-producten of Creative Cloud Manager-producten zijn geïnstalleerd.

Adobe Application Manager 3.1 en Creative Cloud Packager kunnen op dezelfde computer worden geïnstalleerd en gebruikt. U moet ze echter niet tegelijkertijd uitvoeren om pakketten te maken.

Pakketten maken

Gebruik de volgende stappen om pakketten te maken met Adobe Creative Cloud Packager.

 1. Voer Adobe Creative Cloud Packager uit.

  • (Windows) Klik op de snelkoppeling voor de applicatie in het menu Start bij Programma's > Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (macOS) Gebruik de alias in /Programma's/Adobe/Creative Cloud Packager.
  Opmerking: Voer Creative Cloud Packager als beheerder uit op de computer waarop u de pakketten maakt.
 2. Selecteer uw accounttype. Het accounttype is het soort licentie dat u voor uw Creative Cloud-lidmaatschap hebt en kan een van de volgende typen zijn:

  • Beheerder voor een VIP-klant (Value Incentive Plan) met een lidmaatschap van Creative Cloud voor teams of voor het onderwijs.
  • Beheerder voor een klant bij een overheidsinstelling of een klant met een Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA) of Enterprise-overeenkomst voor het onderwijs (EOO).

 3. Meld u aan met uw Adobe ID en wachtwoord.

  Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor teams hebt, gebruikt u een Adobe ID die is ingesteld als beheerder voor uw team. Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen hebt, gebruikt u een normale Adobe ID.

  Opmerking:

  Uw Adobe ID moet zijn ingesteld als beheerders-id voor een van de accounttypen.

  Opmerking:

  Als u een beheerder bent voor beide accounttypen, hebt u Adobe ID's die overeenkomen met de afzonderlijke accounttypen. In Creative Cloud Packager wordt het accounttype waarmee u zich aanmeldt, opgeslagen. Zelfs als u Creative Cloud Packager sluit en opnieuw start, wordt u voor het gemak weer aangemeld met hetzelfde accounttype. Als u het accounttype wilt wijzigen, meldt u zich af en wijzigt u het accounttype. Meld u vervolgens opnieuw aan (met de Adobe ID die hoort bij het accounttype dat u hebt geselecteerd).  

 4. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt het venster Creative Cloud Packager weergegeven.

  Creative Cloud Packager

 5. Als u voorkeuren wilt instellen voor de locatie van de cache voor producten, de cache wilt wissen, automatisch bijwerken van Creative Cloud Packager wilt in- of uitschakelen of Help-onderwerpen voor Creative Cloud Packager wilt weergeven, klikt u op de pijl omlaag naast het bericht 'Welkom, <gebruikersnaam>' in de rechterbovenhoek van het venster Creative Cloud Packager.

  Kies Voorkeuren

  Klik op Voorkeuren in de vervolgkeuzelijst als u het volgende wilt doen:  

  • De locatie wijzigen van de cache waarnaar de applicaties worden gedownload.
  • De cache wissen.

  Opmerking: Als u de cache wist, worden de gedownloade applicaties verwijderd. 

  Klik op Opslaan als u de aangebrachte wijzigingen in het venster Voorkeuren wilt opslaan. Klik op Annuleren als u wilt afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

  In het venster Voorkeuren kunt u ook het automatisch bijwerken van Creative Cloud Packager in- of uitschakelen.

  • Als u Creative Cloud Packager altijd up-to-date houden selecteert, wordt Creative Cloud Packager automatisch via internet bijgewerkt naar de nieuwste versie wanneer u de nieuwste versie nog niet gebruikt.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster Creative Cloud Packager:

  • Klik op Pakket maken om het maken van een pakket te starten.
 7. Geef de vereiste gegevens op in het venster Pakketdetails dat wordt weergegeven.

  Pakketnaam

  Voer de naam in van het pakket dat u wilt maken.

  Opslaan in

  Voer de locatie in waar u het gemaakte pakket wilt opslaan. U kunt op het pictogram Bladeren klikken om de doelmap te zoeken of het absolute pad invoeren.

  Organisatie selecteren

  Als uw beheerdersaccount is gekoppeld aan meerdere organisaties, selecteert u de organisatie waarvoor u het pakket maakt.

  32-bits/64-bits

  In Windows: Selecteer ondersteuning voor 32-bits of 64-bits processors. U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties. Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een 64-bits computer. 

  Licentietype

  De opties voor het licentietype zijn afhankelijk van het feit of u een accounttype van Creative Cloud voor ondernemingen, overheidsinstellingen of onderwijsinstellingen gebruikt of een accounttype van Creative Cloud voor teams.

  Licentie op naam

  Voor een licentie op naam kunnen gebruikers zich aanmelden om een licentie te verkrijgen voor de producten waarmee ze werken. Leden kunnen zo de Creative Cloud-services gebruiken en beheerders krijgen beter inzicht in de activeringen. Als geen gebruiker zich heeft aangemeld om een licentie voor een product te verkrijgen, wordt het gebruik beschouwd als een proefversie.

  U kunt als beheerder gebruikers een uitnodiging sturen om lid te worden van het team. Zodra gebruikers de uitnodiging hebben ontvangen, kunnen ze zich aanmelden en licenties verkrijgen voor de applicaties die u hebt gedistribueerd naar hun computer. Ze hebben ook toegang tot de Creative Cloud-services. De beheerdersportal wordt bijgewerkt met de status van de productactiveringen.

  Licentie op serienummer

  Alleen Creative Cloud voor ondernemingen. Gebruik deze optie om een pakket met een geldige licentie te maken. Met deze workflow kunt u de licentie voor een product of een groep met producten die updates bevatten, activeren voordat u het pakket distribueert naar de computers van cliënten. Op de clientcomputer is geen verdere validatie vereist.

  Apparaatlicentie

  Alleen Creative Cloud voor het onderwijs. Gebruik deze optie om een licentie voor het pakket in te stellen voor een computer in plaats van voor een gebruiker. Gebruikers hoeven zich nooit aan te melden of een serienummer in te voeren om een licentie voor de software te verkrijgen. De licenties zijn gekoppeld aan distributiegroepen voor computers, die automatisch worden gemaakt wanneer u producten bestelt.

  Distributiegroep

  Als u een lidmaatschap voor onderwijsinstellingen hebt, moet u een order bij uw leverancier plaatsen om apparaatlicenties toe te voegen. Adobe maakt vervolgens een distributiegroep voor de bestelde producten. Als u bijvoorbeeld 100 licenties voor Creative Cloud Alle apps aanschaft en 50 licenties voor Photoshop Losse app, worden er twee distributiegroepen gemaakt. Nadat de distributiegroepen zijn gemaakt, wordt in Creative Cloud Packager de optie Apparaatlicentie weergegeven bij de opties voor licentietype. Wanneer u deze optie selecteert, kunt u een distributiegroep, die u voor het pakket wilt gebruiken, weergeven en selecteren. Na voltooiing van de installatie, wordt geprobeerd het pakket te activeren. Als activering niet mogelijk is tijdens het distribueren omdat er geen internetverbinding of proxyconfiguratie beschikbaar is, blijft het pakket actief en wordt gedurende zeven dagen geprobeerd een stille installatie uit te voeren voordat het pakket stopt met werken.

  Als u wilt weten naar hoeveel computers het pakket is gedistribueerd, opent u Creative Cloud Packager en controleert u het veld Distributie naar.

  Zie Pakketten met apparaatlicenties maken voor meer informatie.

  Creative Cloud desktop-app

  De Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates te bekijken. Voor licenties op naam is de Creative Cloud desktop-app altijd ingeschakeld.

  Als u een pakket wilt maken dat alleen de Creative Cloud desktop-app bevat, selecteert u geen applicaties of updates in de volgende vensters.

  Toepassingen en updates tonen via het deelvenster Apps

  Deze optie is alleen van toepassing als de Creative Cloud desktop-app is ingeschakeld. Als deze optie is uitgeschakeld, zien eindgebruikers het deelvenster Apps niet.

  Selectie van gebruiker

  Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager

  Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates)

  Adobe Update Manager inschakelen

  Adobe Update Manager uitschakelen

  Selecteer Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps

  Ingeschakeld

   

   

   

  Schakel Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps uit

   

  Ingeschakeld

   

   

  Selecteer Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps en Interne updateserver gebruiken

   

   

  Ingeschakeld

   

  Schakel Applicaties en updates tonen via het deelvenster Apps en Interne updateserver gebruiken
  uit

   

   

   

  Ingeschakeld

  Opmerking:

  Gebruikers moeten over beheerdersbevoegdheden beschikken om applicaties of updates te installeren vanuit het deelvenster Apps. U kunt het deelvenster Apps later alsnog inschakelen. Zie Creative Cloud desktop-app aanpassen voor meer informatie.

  Verhoogde bevoegdheden

  Deze optie biedt gebruikers de mogelijkheid om apps en updates te beheren zelfs wanneer ze geen beheerdersrechten hebben. Selecteer deze optie als u wilt dat gebruikers zonder beheerdersreferenties apps en updates kunnen beheren.

  Wanneer u een pakket met verhoogde bevoegdheden hebt gedistribueerd en u de verhoogde bevoegdheden later wilt intrekken, moet u een pakket maken met alleen de Creative Cloud desktop-app, waarbij u Verhoogde bevoegdheden uitschakelt, en dit pakket distribueren. Als u verhoogde bevoegdheden wilt verlenen aan bestaande gebruikers, moet u een pakket met alleen de Creative Cloud desktop-app maken waarvoor u Verhoogde bevoegdheden inschakelt en dit pakket distribueren.

  De optie Verhoogde bevoegdheden is alleen beschikbaar als u hebt geselecteerd dat apps en updates via het deelvenster Apps kunnen worden weergegeven.

  Opmerking:

  Start de Creative Cloud desktop-app opnieuw om deze wijziging toe te passen.

  Pakketconfiguraties

  De instellingen voor de pakketconfiguratie bevatten opties waarmee u onder andere kunt aangeven of conflicterende processen tijdens de installatie moeten worden genegeerd.

  Klik op Wijzigen als u de instellingen van de pakketconfiguratie wilt controleren of wijzigen.

  Het venster Geavanceerde configuraties wordt weergegeven.

  Gedrag van Adobe Update Manager

  Bij een installatie van een afzonderlijk product wordt Adobe Application Manager elke dag automatisch om 02:00 uur gestart om te controleren of er updates voor Adobe-producten beschikbaar zijn. De gebruiker merkt niets van deze controle, tenzij een productupdate wordt gevonden. In dat geval wordt op de computer van de eindgebruiker een dialoogvenster in de applicatie weergegeven waarin wordt aangegeven dat er een update beschikbaar is.

  Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates)

  Selecteer de standaardoptie 'Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates)' als u wilt voorkomen dat Adobe Application Manager op de computer van de gebruiker de automatische controle op updates voor gedistribueerde producten uitvoert. Hiermee onderdrukt u niet alleen het gedrag voor automatische updates, maar schakelt u ook de optie Update in het menu Help in de applicaties uit zodat gebruikers niet meer actief kunnen zoeken naar updates. Als u deze optie selecteert, moet de ICT-beheerder de updates downloaden en distribueren voor de gebruikers.

  Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager (standaard)

  Met de optie 'Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager' schakelt u de automatische controle op updates via Adobe Application Manager in. Dit is de standaardinstelling voor producten die afzonderlijk zijn geïnstalleerd. Wanneer de computer van de gebruiker eerder is ingesteld op het onderdrukken van updates, wordt de controle op automatische updates opnieuw ingeschakeld als een pakket waarin deze optie is ingesteld naar de computer wordt gedistribueerd.

  Interne updateserver gebruiken

  U kunt ervoor kiezen het proces voor automatische updates om te leiden en de controle op updates uit te voeren op uw eigen updateserver in plaats van op de updateserver van Adobe. Selecteer de optie 'Interne updateserver gebruiken'. Bij deze optie moet u een interne server gebruiken als host voor de updates en Adobe Application Manager omleiden om op deze server te zoeken naar updates. U doet dit door het pad op te geven naar een XML-configuratiebestand dat gegevens over de hostserver bevat. Zie Adobe Update Server Setup Tool gebruiken voor meer informatie over het als host instellen van een interne server.

  Opmerking:

  Het wordt aangeraden deze configuratiebestanden niet te distribueren op een beheercomputer waarop u Creative Cloud Packager uitvoert.

  In dat geval kunt u problemen ondervinden tijdens het maken van pakketten.

  Remote Update Manager

  Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Selecteer deze optie als u het gebruik van Remote Update Manager wilt inschakelen. Zie Remote Update Manager voor meer informatie. 

  Locatie van de installatie

  U kunt in Application Manager de volgende opties voor de distributielocatie gebruiken:

  • Distribueren naar standaardapplicatiemap: het standaardstation is het systeemstation en het standaardpad is \Program Files in Windows en /Programma's in macOS.
  • Map opgeven tijdens distributie: als u deze optie selecteert, kunnen eindgebruikers het installatiepad opgeven tijdens de distributie van het pakket. In macOS wordt gebruikers hiernaar gevraagd in de gebruikersinterface, terwijl het in Windows alleen een opdrachtregeloptie is.
  • Map opgeven: hier kunt u het pad naar een specifieke installatielocatie opgeven.

   

  Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Selecteer deze optie om het gebruik van Remote Update Manager in te schakelen. Zie Remote Update Manager voor meer informatie. 

 8. Klik op Opslaan om de wijzigingen in de configuratie op te slaan en terug te keren naar het venster Pakketdetails. Klik op Annuleren om terug te keren naar het venster Pakketdetails zonder de wijzigingen op te slaan.

  Opmerking:

  Als u de optie Toepassingen en updates tonen via het deelvenster Apps uitschakelt, dan wordt de optie Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager, in het dialoogvenster Geavanceerde configuraties, ook uitgeschakeld. Deze configuratiewijziging wordt echter niet opgeslagen. Dit betekent dat de volgende keer dat u het inpakprogramma uitvoert, de optie Toepassingen en updates tonen via het deelvenster Apps is geselecteerd. Ook de optie Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager wordt weergegeven.

 9. Klik in het venster Pakketdetails op Volgende. U moet de licentiecode voor ondernemingen invoeren als u in het aanmeldingsscherm ondernemingen, overheid of onderwijs als gebruikersaccounttype hebt geselecteerd en een licentie met serienummer gebruikt. Ga naar licensing.adobe.com als u geen licentiecode voor ondernemingen hebt. Voer de code in en klik op Volgende.

  Opmerking:

  Adobe raadt aan om in Creative Cloud Packager serienummers van Creative Cloud voor ondernemingen te gebruiken.

 10. Het venster Toepassingen en updates wordt weergegeven.

  Selecteer de producten en updates die u wilt opnemen in het pakket. U kunt bijvoorbeeld de Adobe Photoshop-software en alle bijbehorende updates opnemen en (alleen) de updates voor Adobe InDesign. Schakel de desbetreffende selectievakjes in.

   

  De optie Kerncomponenten is altijd geselecteerd en u kunt de selectie niet opheffen. Met deze optie wordt de algemene licentie-infrastructuur gedistribueerd naar de clientcomputers. Als u een pakket wilt maken dat alleen de Creative Cloud desktop-app bevat, schakelt u in het venster Geavanceerde configuratie van het pakket de optie Adobe Creative Cloud in. 

  U kunt ook pakketten met gearchiveerde softwareversies maken. Als u een lijst met eventuele ondersteunde vorige versies wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Gearchiveerde versies tonen in. Geselecteerde producten of updates met een pijl omlaag naast de naam zijn al gedownload naar uw computer.

  Met de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek kunt u de gewenste taal voor het pakket instellen.

  Opmerking:

  Zorg ervoor dat de doelapparaten voldoen aan de systeemvereisten voor de apps die in het pakket zijn opgenomen. Wanneer u apps distribueert naar niet-ondersteunde systemen, kan dit onverwachte resultaten opleveren.

  Wanneer u een pakket met een update voor de nieuwste versie van enkele van de applicaties maakt, kunt u het pakket toepassen op het systeem waarop u nog geen basisversie van de applicatie hebt geïnstalleerd. U kunt deze apps herkennen aan het pictogram (). Zie Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd voor een lijst met dergelijke applicaties.

  De update van Photoshop 2015.0.1 kan bijvoorbeeld worden geïnstalleerd op een clientcomputer waarop al een basisversie van Photoshop 2015 is geïnstalleerd. De nieuwste update van Photoshop kan worden geïnstalleerd op een computer waarop mogelijk nog geen basisversie van Photoshop is geïnstalleerd. Wanneer u een pakket maakt, kunt u er zodoende voor kiezen om alleen de updateversie op te nemen voor de apps die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd.

 11. Klik op Offlinemedia toevoegen als u applicaties en updates wilt toevoegen vanuit een lokale bron, zoals een dvd of softwaredownload, in plaats van applicaties en updates te downloaden vanaf Creative Cloud.

  Blader naar de locatie met de offlinemedia. Plaats op een Mac het DMG-bestand in een map en blader naar deze map. Selecteer de producten en updates waarvoor u een pakket wilt maken.

  Opmerking:

  Gebruik alleen media die zijn geleverd door Adobe of die u hebt gedownload van de Adobe-website. Zo weet u zeker dat de media niet beschadigd zijn en geen schadelijke code bevatten.

  Nadat u een selectie hebt gemaakt, klikt u op Gereed om terug te keren naar het venster Toepassingen en updates.

  Klik op Samenstellen om een pakket met de geselecteerde applicaties en updates te maken.

 12. Adobe Creative Cloud Packager downloadt de producten en updates die nog niet zijn gedownload op uw computer. Vervolgens wordt het pakket gemaakt. De voortgang wordt aangegeven in de voortgangsvensters voor downloaden en samenstellen.

 13. Als het samenstellen zonder fouten is voltooid, wordt het venster Samenvatting weergegeven.

  Dit venster bevat een overzicht van de producten of componenten die zijn opgenomen in het pakket. In het venster wordt de naam weergegeven van de map waarin het pakket is gemaakt. Klik op deze naam om de map te openen.

  U kunt op de koppeling Logbestand klikken als u het gedetailleerde voortgangsrapport, inclusief eventuele fouten, wilt weergeven.

  Opmerking: Wanneer u een pakket maakt met Adobe Creative Cloud Packager, wordt een configuratiebestand voor het pakket gemaakt met de naam <pakketnaam>.ccp. Dit bestand bevindt zich in de map die u hebt opgegeven voor het pakket. Het configuratiebestand is alleen bedoeld voor intern gebruik. U mag het bestand niet aanpassen of verwijderen.

 14. Als u nog een pakket wilt maken, klikt u op Hoofdmenu om terug te gaan naar het welkomstvenster. Klik op Sluiten als u Adobe Creative Cloud Packager wilt afsluiten.

Pakketten distribueren

Tijdens het samenstellingsproces worden twee mappen gemaakt:

 1. De map Build bevat de MSI-bestanden (Windows) of PKG-bestanden (macOS).

  De map Build bevat ook de volgende bestanden:

  ConflictingProcessList.xml:

  Zie Conflicterende processen in dit artikel, voor meer informatie.

  packageInfo.txt:

  Dit bestand bevat de lijst met producten en updates die u in het pakket hebt opgenomen.

 2. De map Exceptions bevat de payloads die afzonderlijk moeten worden geïnstalleerd.

Opmerking:

Voor uitzonderingsmedia (zoals het MSI- of EXE-bestand) van de nieuwste versie van Muse wordt het installatieprogramma voor uitzonderingen gekopieerd naar de volgende locatie en moet de gebruiker deze uitzondering afzonderlijk installeren:

Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Third Party\<Sap-code_van_app>\<pakketnaam>\

Conflicterende processen afhandelen

Wanneer u een pakket aanmaakt, wordt met het proces Pakket aanmaken, het bestand ConflictingProcessList.xml gemaakt. Dit bestand bevat informatie over de processen die een conflict veroorzaken met de installatie van de applicaties die u aan het pakket hebt toegevoegd.

Het bestand wordt gemaakt als een XML-bestand zodat u het proces voor het beheren van conflicterende processen kunt automatiseren.

Als een gebruiker het pakket installeert en deze conflicterende processen worden uitgevoerd, mislukt de installatie. Deze processen moeten worden afgesloten voordat het CCP-pakket wordt geïnstalleerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?