Probleem

Wanneer u in Photoshop, Photoshop Elements of een andere toepassing werkt, loopt het programma vast en geeft het weer: 'selector name: mouseMoved' in het foutbericht.

Oplossing

Voer een update uit naar Mac OS X 10.10.3 of hoger.