Probleem

Wanneer u een gereedschap in Photoshop op Mac OS X begint te gebruiken, treedt er een korte vertraging op voordat het gereedschap reageert. 

Oplossing

Schakel BetterSnapTool of vensteruitlijnfuncties in BetterTouchTool uit.