Als u Photoshop uitvoert via een niet-beheerdersaccount, vereist Photoshop leestoegang tot bepaalde mappen op systeemniveau en lees- en schrijftoegang tot bepaalde mappen op gebruikersniveau.

Opmerking: er is een gebruikersaccount met volledige beheerdersrechten vereist voor de installatie.

Er is lees- en schrijftoegang vereist voor de hoofdmap van een niet-opstartstation dat in de voorkeuren van Photoshop is opgegeven als een werkschijf.

Er is lees- en schrijftoegang vereist voor de mappen waarin u bestanden hebt opgeslagen.

Er is lees- en schrijftoegang vereist voor deze mappen op gebruikersniveau:

Er is leestoegang vereist voor deze mappen op systeemniveau:

  • Mac OS: de map Systeembibliotheek en de map Programma's.

Opmerking: de map Systeembibliotheek en de map Bibliotheek van de gebruiker zijn twee verschillende mappen.

1. Kies Ga > Computer

2. Selecteer Macintosh HD > Systeem > Bibliotheek.

  • Windows: de map Program Files (voor de installatie van 64-bits programma's) of de map Program Files (x86) (voor de installatie van 32-bits programma's).