Er worden drie cursors weergegeven in Photoshop, Bridge en Camera Raw | Windows 7

Er worden drie cursors in plaats van een cursor weergegeven in Adobe Photoshop CS4, Adobe Bridge CS4 en Camera Raw.

Details

De dpi-grootte van uw Windows-tekst is ingesteld op 150%.

Oplossing: wijzig de Windows-tekstgrootte naar 149% of 151%.

De tekstgrootte wijzigen:

  1. Kies Start > Configuratiescherm > Weergave en Persoonlijke instellingen > Weergave.
  2. Kies Aangepaste tekengrootte instellen (dpi) in het menu in het linkervenster. 
  3. Typ 149 of 151 in het veld Percentage van normale grootte.
  4. Druk op Enter en klik op OK.
  5. Meld u af en meld u opnieuw aan om de instelling te wijzigen.

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account