Możesz odzyskać pracę, jeśli program Illustrator uległ awarii przed jej zapisaniem. Program Ilustrator może pomóc użytkownikowi ustalić przyczynę awarii, zapobiec ładowaniu się elementu z błędem powodującego awarię oraz zapewnić listę takich elementów, aby można było rozwiązać problemy z nimi związane. Możesz też zdecydować o częstotliwości odzyskiwania danych i miejscu przechowywania odzyskanych danych.

 

Ustawianie preferencji odzyskiwania danych

Ustaw następujące preferencje (Preferencje > Obsługa plików i schowek > Odzyskiwanie danych).

  • Zapisuj dane odzyskiwania automatycznie co. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć odzyskiwanie danych.
  • Odstęp czasu. Wybierz odpowiedni odstęp czasu z listy rozwijanej. Program Illustrator będzie zapisywać kopię zapasową pracy w tej częstotliwości w minutach.

Wskazówka: ustawienie zbyt krótkiego odstępu czasu może zaburzać obieg pracy, szczególnie w przypadku skrajnie dużych lub złożonych plików. Jednak ustawienie zbyt długiego odstępu czasu może zwiększać ryzyko utraty danych w przypadku awarii. Ustaw wartość według własnego uznania i potrzeby.

  • Folder/Wybierz. Wybierz miejsce, w którym program Illustrator ma przechowywać pliki zapasowe.
  • Wyłącz odzyskiwanie danych w przypadku złożonych dokumentów. Gdy funkcja odzyskiwania danych jest włączona, program Illustrator może się zatrzymać podczas tworzenia kopii zapasowych dużych i złożonych plików. Jeśli takie działanie spowalnia lub zaburza Twój obieg pracy, zaznacz pole wyboru, aby wyłączyć odzyskiwanie danych.

Jeśli program Illustrator uległ awarii podczas odzyskiwania danych, funkcja odzyskiwania danych zostanie automatyczne wyłączona. Włącz ponownie odzyskiwanie danych w panelu Preferencje (Ctrl/Cmd + K).

Ustaw następujące preferencje (Preferencje > Obsługa plików i schowek > Odzyskiwanie danych).

  • Zapisuj dane odzyskiwania automatycznie co. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć odzyskiwanie danych.
  • Odstęp czasu. Wybierz odpowiedni odstęp czasu z listy rozwijanej. Program Illustrator będzie zapisywać kopię zapasową pracy w tej częstotliwości w minutach.

Wskazówka: ustawienie zbyt krótkiego odstępu czasu może zaburzać obieg pracy, szczególnie w przypadku skrajnie dużych lub złożonych plików. Jednak ustawienie zbyt długiego odstępu czasu może zwiększać ryzyko utraty danych w przypadku awarii. Ustaw wartość według własnego uznania i potrzeby.

  • Folder/Wybierz. Wybierz miejsce, w którym program Illustrator ma przechowywać pliki zapasowe.
  • Wyłącz odzyskiwanie danych w przypadku złożonych dokumentów. Gdy funkcja odzyskiwania danych jest włączona, program Illustrator może się zatrzymać podczas tworzenia kopii zapasowych dużych i złożonych plików. Jeśli takie działanie spowalnia lub zaburza Twój obieg pracy, zaznacz pole wyboru, aby wyłączyć odzyskiwanie danych.

Jeśli program Illustrator uległ awarii podczas odzyskiwania danych, funkcja odzyskiwania danych zostanie automatyczne wyłączona. Włącz ponownie odzyskiwanie danych w panelu Preferencje (Ctrl/Cmd + K).

Preferencje obsługi plików
Preferencje odzyskiwania danych

Samouczek krok po kroku dostępny jest na stronie Odzyskiwanie plików w programie Illustrator.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online