Rysowanie ścieżek prostych za pomocą narzędzia Linia

Narzędzie Linia umożliwia rysowanie linii prostych w dowolnym kierunku, w którym przeciąga się kursor.

  1. Kliknij narzędzie Linia   lub naciśnij klawisz \.

  2. Przeciągnij kursor, aby utworzyć linię na obszarze roboczym.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto