Pliki zawierające gradienty, siatki i przejścia kolorów mogą nie drukować się płynnie na niektórych drukarkach (pojawiają się wyraźnie rozgraniczone pasma kolorów), albo też w ogóle nie pojawiać się na wydruku.

Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów

Pliki zawierające gradienty, siatki i przejścia kolorów mogą nie drukować się płynnie na niektórych drukarkach (pojawiają się wyraźnie rozgraniczone pasma kolorów), albo też w ogóle nie pojawiać się na wydruku. Aby podnieść jakość wydruku, skorzystaj z następujących porad:

 • Używaj przejścia, które przynajmniej w 50% zmienia się pomiędzy dwoma lub więcej komponentami kolorów podstawowych.

 • Używaj krótszych przejść. Optymalna długość uzależniona jest od kolorów przejścia, ale nie powinna przekraczać 7,5 cala.

 • Używaj jaśniejszych kolorów lub skracaj ciemne przejścia. Pasma częściej pojawiają się między bardzo ciemnymi kolorami a bielą.

 • Używaj odpowiedniej liniatury rastra zachowującej 256 odcieni szarości.

 • Jeśli tworzony gradient jest pomiędzy dwoma kolorami dodatkowymi, przypisz im różne kąty rastra przy tworzeniu rozbarwień. Jeśli nie są znane wymagane kąty, skontaktuj się z naświetlarnią.

 • Drukuj na urządzeniach obsługujących język PostScript® Level 3, jeśli to tylko możliwe.

 • Jeśli drukowanie odbędzie się na urządzeniu obsługującym język Postscript Level 2 lub drukowanie obejmuje siatki z przezroczystości, zrasteryzuj gradienty i siatki podczas drukowania. W efekcie, Illustrator przekonwertuje gradienty i siatki z obiektów wektorowych na obrazki JPEG.

Rasteryzacja gradientów i siatek podczas drukowania

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W lewej części okna dialogowego Drukuj, wybierz opcję Grafiki i zaznacz opcję Zgodne drukowanie gradientu i siatki gradientu.

  Uwaga:

  Opcja Zgodne drukowanie gradientu i siatki gradientu może wydłużyć drukowanie na drukarkach, które nie mają problemów z drukowaniem gradientów i powinna być wybierana tylko w przypadku kłopotów z drukiem.

Określanie odpowiedniej liniatury rastra dla drukowania gradientów, siatek i ewolucji

W czasie drukowania pliku może okazać się, że rozdzielczość drukarki w połączeniu z wybraną liniaturą rastra nie pozwala na zachowanie 256 odcieni szarości. Większa liniatura rastra zmniejsza liczbę dostępnych dla drukarki odcieni szarości. (Na przykład, jeśli rozdzielczość druku wynosi 2400 dpi, a liniatura rastra jest większa od 150, można uzyskać mniej niż 256 odcieni szarości). W poniższej tabeli zestawiono maksymalne ustawienia liniatury rastra, które pozwalają utrzymać 256 odcieni szarości:

Ostateczna rozdzielczość drukarki

Maksymalna liniatura rastra

300

19

400

25

600

38

900

56

1000

63

1270

79

1446

90

1524

95

1693

106

2000

125

2400

150

2540

159

3000

188

3252

203

3600

225

4000

250

Obliczanie maksymalnej długości przejść dla gradientów

Illustrator oblicza liczbę przejść w gradiencie na podstawie procentowej zmiany pomiędzy jego kolorami. Liczba stopni określa dopuszczalną długość przejść przed wystąpieniem dyskretnych pasków koloru.

 1. Zaznacz narzędzie Miarka , a następnie kliknij punkt początkowy i końcowy gradientu.
 2. Zapisz na kartce papieru odległość wyświetloną w panelu Informacje. Wyświetlona wartość reprezentuje długość gradientu lub przejścia koloru.
 3. Oblicz liczbę stopni przejść według następującej reguły:

  Liczba stopni = 256 (liczba odcieni szarości) X Procentowa zmiana koloru

  Aby obliczyć procentową zmianę koloru, odejmij niższą wartość koloru od wartości wyższej. Na przykład, przejście pomiędzy 20% czerni i 100% czerni wynosi 80% — lub 0,8 — zmiany koloru.

  W przypadku mieszania kolorów podstawowych, użyj największej zmiany jednego z tych kolorów. Na przykład, przejście z 20% niebieskozielonego, 30% karmazynowego, 80% żółtego i 60% czarnego do 20% niebieskozielonego, 90% karmazynowego, 70% żółtego i 40% czarnego. To oznacza zmianę 60%, ponieważ największa zmiany wystąpiła w karmazynowym — od 30% do 90%.

 4. Biorąc pod uwagę liczbę przejść obliczoną w punkcie 3, sprawdź, czy długość gradientu jest dłuższa niż długość maksymalna – ukazana w poniższej tabeli. Jeżeli jest większa, skróć gradient lub zmień kolory.

  Liczba stopni przejścia zalecana przez program Adobe Illustrator

  Maksymalna długość przejścia

  Punkty

  Cale

  Centymetry

  10

  21,6

  0,3

  0,762

  20

  43,2

  0,6

  1,524

  30

  64,8

  0,9

  2,286

  40

  86,4

  1,2

  3,048

  50

  108,0

  1,5

  3,810

  60

  129,6

  1,8

  4,572

  70

  151,2

  2,1

  5,334

  80

  172,8

  2,4

  6,096

  90

  194,4

  2,7

  6,858

  100

  216,0

  3,0

  7,620

  110

  237,6

  3,3

  8,382

  120

  259,2

  3,6

  9,144

  130

  280,8

  3,9

  9,906

  140

  302,4

  4,2

  10,668

  150

  324,0

  4,5

  11,430

  160

  345,6

  4,8

  12,192

  170

  367,2

  5,1

  12,954

  180

  388,8

  5,4

  13,716

  190

  410,4

  5,7

  14,478

  200

  432,0

  6,0

  15,240

  210

  453,6

  6,3

  16,002

  220

  475,2

  6,6

  16,764

  230

  496,8

  6,9

  17,526

  240

  518,4

  7,2

  18,288

  250

  540,0

  7,5

  19,050

  256

  553,0

  7,7

  19,507

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online