Program Illustrator zapewnia wiele skrótów klawiaturowych, które pomagają wykonać pracę w krótszym czasie. Wiele skrótów klawiaturowych pojawia się po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonach w menu poleceń.

Uwagi:

  • Poniższa lista zawiera najbardziej pomocne skróty. Dodatkowe skróty można znaleźć w poleceniach menu i w etykietach pomocy narzędzi.
  • Skróty klawiaturowe programu Illustrator można zmieniać. Zapoznaj się z artykułem Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe — ściąga

Pobierz i wydrukuj poręczny, jednostronicowy spis wybranych skrótów klawiaturowych pomocnych przy obsłudze programu Illustrator.

Praca z dokumentami

Skróty

Windows

macOS

Utwórz dokument Ctrl + N Command + N
Utwórz dokument z szablonu Shift + Ctrl + N Shift + Command + N
Utwórz dokument bez potrzeby otwierania okna dialogowego Nowy dokument Alt + Ctrl + N Option + Command + N
Otwórz dokument Ctrl + O Command + O
Umieść plik w dokumencie Shift + Ctrl + P Shift + Command + P
Otwórz okno dialogowe Informacje o pliku Alt + Shift + Ctrl + I Option + Shift + Command + I
Otwórz okno dialogowe Ustawienia dokumentu Alt + Ctrl + P Option + Command + P
Przeglądaj w programie Adobe Bridge Alt + Ctrl + O Option + Command + O
Zamknij okno dokumentu Ctrl + W Command + W
Zapisz zmiany wprowadzone do dokumentu Ctrl + S Command + S
Otwórz okno dialogowe Zapisz jako Shift + Ctrl + S Shift + Command + S
Zapisz kopię dokumentu Alt + Ctrl + S Option + Command + S
Zapisz dokument jako pliki skryptowe Ctrl + F12 Command + F12
Otwórz okno dialogowe Eksportuj dla ekranów Alt + Ctrl + E Option + Command + E
Otwórz okno dialogowe Zapisz do pokazania w Internecie Alt + Shift + Ctrl + S Option + Shift + Command + S
Pakowanie dokumentu Alt + Shift + Ctrl + P Option + Shift + Command + P
Drukuj Ctrl + P Command + P
Zamknij aplikację Ctrl + Q Command + Q

Zaznaczanie narzędzi

Skróty

Windows

macOS

Narzędzie Obszar roboczy

Shift + O

Shift + O

Narzędzie Zaznaczanie

V

V

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

A

A

Narzędzie Różdżka

Y

Y

Narzędzie Lasso

Q

Q

Narzędzie Pióro

P

P

Narzędzie Krzywizna Shift + ~ Shift + ~

Narzędzie Kropla

Shift + B

Shift + B

Narzędzie Dodawanie punktów kontrolnych

+ (plus)

+ (plus)

Narzędzie Usuwanie punktów kontrolnych

- (minus)

- (minus)

Przełącz na narzędzie Punkt kontrolny

Shift + C

Shift + C

Narzędzie Tekst

T

T

Narzędzie Tekst dotykowy Shift + T Shift + T

Narzędzie Linia

\ (ukośnik odwrócony)

\ (ukośnik odwrócony)

Narzędzie Prostokąt

M

M

Narzędzie Elipsa

L

L

Narzędzie Pędzel

B

B

Narzędzie Ołówek

N

N

Narzędzie Shaper Shift + N Shift + N

Narzędzie Obrót

R

R

Narzędzie Odbicie

O

O

Narzędzie Skalowanie

S

S

Narzędzie Wypaczenie

Shift + R

Shift + R

Narzędzie Szerokość

Shift + W

Shift + W

Narzędzie Przekształcanie swobodne

E

E

Narzędzie Shape Builder

Shift + M

Shift + M

Narzędzie Siatka w perspektywie

Shift + P

Shift + P

Narzędzie Zaznaczanie w perspektywie

Shift + V

Shift + V

Narzędzie Rozpylanie symboli

Shift + S

Shift + S

Narzędzie Wykres kolumnowy

J

J

Narzędzie Siatka

U

U

Narzędzie Gradient

G

G

Narzędzie Kroplomierz

I

I

Narzędzie Stwórz przejście

W

W

Narzędzie Aktywne wiadro z farbą

K

K

Narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Shift + L

Shift + L

Narzędzie Cięcie na plasterki

Shift + K

Shift + K

Narzędzie Gumka

Shift + E

Shift + E

Narzędzie Nożyczki

C

C

Narzędzie Rączka

Q

Q

Narzędzie Lupka

Z

Z

Przełączenie na narzędzie Gładzik w trakcie korzystania z narzędzia Kropla

Naciśnij klawisz Alt

Naciśnij klawisz Option

Wyświetlanie kompozycji

Skróty

Windows

macOS

Przełączanie pomiędzy trybami ekranu: Normalny tryb ekranu, Tryb pełnoekranowy z paskiem menu, Tryb pełnoekranowy

F

F

Dopasowanie widoku do okna

Dwukrotnie kliknij narzędzie Rączka

Dwukrotnie kliknij narzędzie Rączka

Powiększenie 100%

Dwukrotnie kliknij narzędzie Lupka lub naciśnij Ctrl + 1

Dwukrotnie kliknij narzędzie Lupka lub naciśnij kombinację klawiszy Command + 1

Uaktywnienie narzędzia Rączka (poza trybem edycji tekstu)

Spacja

Spacja

Uaktywnienie narzędzia Lupka w trybie powiększania

Ctrl + Spacja

Spacja + Command

Uaktywnienie narzędzia Lupka w trybie zmniejszania

Ctrl + Alt + Spacja

Spacja + Command + Option

Przesunięcie ramki zaznaczenia podczas przeciągania narzędzia Lupka

Spacja

Spacja

Ukryj obwiednię Shift + Ctrl + B Shift + Control + B

Ukrycie niezaznaczonych ilustracji

Control + Alt + Shift + 3

Command + Option + Shift + 3

Przechodzenie między poziomą i pionową linią pomocniczą

Alt + przeciągnięcie linii pomocniczej

Option + przeciągnięcie linii pomocniczej

Zwolnienie linii pomocniczej

Ctrl + Shift + dwukrotne kliknięcie linii pomocniczej

Command + Shift + dwukrotne kliknięcie linii pomocniczej

Pokaż szablon dokumentu Ctrl + H Command + H

Pokaż/Ukryj obszary robocze

Ctrl + Shift + H

Command + Shift + H

Pokaż/Ukryj linijki obszaru roboczego

Ctrl + R

Command + Option + R

Pokaż siatkę przezroczystości Shift + Ctrl + D Shift + Command + D

Wyświetl wszystkie obszary robocze w oknie

Ctrl + Alt + 0 (zero)

Command + Option + 0 (zero)

Wklej w miejscu na aktywnym obszarze roboczym

Ctrl + Shift + V

Command + Shift + V

Wyjdź z trybu narzędzia Obszary robocze

Esc

Esc

Utwórz obszar roboczy w innym obszarze roboczym

Shift + przeciągnięcie

Shift + przeciągnięcie

Zaznaczanie wielu obszarów roboczych w panelu Obszary robocze

Ctrl + kliknięcie

Command + kliknięcie

Przejdź do następnego dokumentu

Ctrl + F6

Command + F6

Przejdź do poprzedniego dokumentu

Ctrl + Shift + F6

Command + Shift + F6

Przejdź do następnej grupy dokumentów

Ctrl + Alt + F6

Command + Option + F6

Przejdź do poprzedniej grupy dokumentów

Ctrl + Alt + Shift + F6

Command + Option + Shift + F6

Przełącz między trybami Kontur oraz Podgląd GPU dokumentu Ctrl + Y Command + Y
Przełącz między trybami podgląd GPU i CPU dokumentu Ctrl + E Command + E
Wyświetl dokument w trybie Podgląd nadruku Alt + Shift + Ctrl + Y Option + Shift + Command + Y
Wyświetl dokument w trybie Podgląd pikseli Alt + Ctrl + Y Option + Command + Y
Wyjdź z Trybu pełnoekranowego Esc Esc
Powiększenie Ctrl + = Command + =
Zmniejszenie Ctrl + - Command + -
Ukryj linie pomocnicze Ctrl + ; Command + ;
Zablokuj linie pomocnicze Alt + Ctrl + ; Option + Command + ;
Utwórz linie pomocnicze Ctrl + 5 Command + 5
Usuń linie pomocnicze Alt + Ctrl + 5 Option + Ctrl + 5
Pokaż/ukryj inteligentne linie pomocnicze Ctrl + U Command + U
Pokaż/ukryj siatkę w perspektywie Ctrl + Shift + I Command + Shift + I
Pokaż siatkę Ctrl + ' Command + '
Przyciągaj do siatki Shift + Ctrl + ' Shift + Command + '
Przyciągaj do punktu Alt + Ctrl + ' Option + Command + '

Praca z zaznaczeniami

Skróty

Windows

macOS

Uaktywnienie ostatnio używanego narzędzia do zaznaczania (narzędzia Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie grupowe)

Ctrl + `

Command + `

Przechodzenie między narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie i Zaznaczanie grupowe

Alt

Option

Dodawanie do zaznaczenia za pomocą narzędzia Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie, Zaznaczanie grupowe, Zaznaczanie aktywnego malowania lub Różdżka

Shift + kliknięcie

Shift + kliknięcie

Usuwanie z zaznaczenia za pomocą narzędzia Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie, Zaznaczanie grupowe lub Zaznaczanie aktywnego malowania

Shift + kliknięcie

Shift + kliknięcie

Usuwanie z zaznaczenia za pomocą narzędzia Różdżka

Alt + kliknięcie

Option + kliknięcie

Dodawanie do zaznaczenia za pomocą narzędzia Lasso

Shift + przeciągnięcie

Shift + przeciągnięcie

Usuwanie z zaznaczenia za pomocą narzędzia Lasso

Alt + przeciągnięcie

Option + przeciągnięcie

Zmień wskaźnik na kursor krzyżykowy dla narzędzia Lasso

Caps Lock

Caps Lock

Zaznacz kompozycję w aktywnym obszarze roboczym

Ctrl + Alt + A

Command + Option + A

Utwórz linie cięcia dookoła zaznaczonego obiektu

Alt + C + O

 

Zaznacz wszystkie obiekty Ctrl + A Command + A
Usuń zaznaczenie Shift + Ctrl + A Shift + Command + A
Zaznacz ponownie Ctrl + 6 Command + 6
Zaznacz obiekt powyżej bieżącego zaznaczenia Alt + Ctrl + ] Option + Command + ]
Zaznacz obiekt pod bieżącym zaznaczeniem Alt + Ctrl + [ Option + Command +

Zaznacz obiekt pod spodem

Naciśnij Ctrl + dwukrotnie kliknij

Naciśnij Command + dwukrotnie kliknij

Zaznacz pod spodem w trybie izolacji

Ctrl + dwukrotne kliknięcie

Command + dwukrotne kliknięcie

Grupuj zaznaczoną kompozycję Ctrl + G Command + G
Rozgrupuj zaznaczoną kompozycję Shift + Ctrl + G Shift + Command + G
Zablokuj zaznaczenie Ctrl + 2 Command + 2
Odblokuj zaznaczenie Alt + Ctrl + 2 Option + Command + 2
Ukryj zaznaczenie Ctrl + 3 Command + 3
Pokaż wszystkie zaznaczenia Alt + Ctrl + 3 Option + Command + 3
Przesuwanie zaznaczenia o wielkości określone przez użytkownika Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół
Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół
Przesuwanie zaznaczenia o wielkości określone przez użytkownika x10 Shift + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół Shift + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół
Blokowanie wszystkich niezaznaczonych kompozycji Ctrl + Alt + Shift + 2 Command + Option + Shift + 2
Ograniczenie ruchów do 45° (oprócz narzędzia Odbicie) Przytrzymaj klawisz Shift Przytrzymaj klawisz Shift
Przesuń zaznaczenie do przodu Ctrl + ] Command + ]
Przesuń zaznaczenie na wierzch Shift + Ctrl + ] Shift + Command + ]
Przesuń zaznaczenie do tyłu Ctrl + [ Command + [
Przesuń zaznaczenie na spód Shift + Ctrl + [ Shift + Command + [

Uwaga:

Skok klawiatury ustawia się w oknie Preferencje ogólne (Ctrl/Cmd + K).

Rysowanie

Skróty

Windows

macOS

Ograniczanie proporcji kształtu lub orientacji dla:

  • równa wysokość i szerokość dla prostokątów, prostokątów zaokrąglonych, elips i siatek

  • Co 45° dla segmentów linii i łuków.

  • Oryginalna orientacja dla wieloboków, gwiazd i flar.

 

Shift + przeciągnięcie

Shift + przeciągnięcie

Przesunięcie kształtu w czasie rysowania

Spacja + przeciągnięcie

Spacja + przeciągnięcie

Rysowanie od środka kształtu (z wyjątkiem wieloboków, gwiazd i flar)

Alt + przeciągnięcie

Option + przeciągnięcie

Zwiększanie lub zmniejszanie boków wieloboku, wierzchołków gwiazdy, łuku kąta, łuków spirali lub promieni flary

Rozpocznij przeciąganie, a potem wciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Rozpocznij przeciąganie, a potem wciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zachowanie bez zmian wewnętrznego kąta w gwieździe

Rozpocznij przeciąganie, a potem wciśnij klawisz Ctrl

Rozpocznij przeciąganie, a potem wciśnij klawisz Command

Utrzymanie boków gwiazdy w prostej postaci

Alt + przeciągnięcie

Option + przeciągnięcie

Przełączanie pomiędzy otwartym i zamkniętym łukiem

Rozpocznij przeciąganie, następnie wciśnij klawisz C

Rozpocznij przeciąganie, następnie wciśnij klawisz C

Obrót łuku, zachowując punkt odniesienia bez zmian

Rozpocznij przeciąganie, następnie wciśnij klawisz F

Rozpocznij przeciąganie, następnie wciśnij klawisz SF

Dodanie lub odjęcie okręgów ze spirali przy zwiększaniu jej długości

Rozpocznij przeciąganie, następnie Alt + przeciągnięcie

Rozpocznij przeciąganie, następnie Option + przeciągnięcie

Zmiana stopnia zaniku spirali

Rozpocznij przeciąganie, następnie Ctrl + przeciągnięcie

Rozpocznij przeciąganie, następnie Command + przeciągnięcie

Dodanie lub usunięcie linii poziomych z kartezjańskiej siatki lub linii koncentrycznych z siatki biegunowej

Rozpocznij przeciąganie, a potem wciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Rozpocznij przeciąganie, a potem wciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Dodanie lub usunięcie linii pionowych z kartezjańskiej siatki lub linii koncentrycznych z siatki biegunowej

Rozpocznij przeciąganie, a potem wciśnij klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Rozpocznij przeciąganie, a potem wciśnij klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Zmniejszenie stopnia nachylenia dla podzielników poziomych w siatce kartezjańskiej lub podzielników kołowych w siatce biegunowej o 10%.

Rozpocznij przeciąganie, a następnie wciśnij klawisz F

Rozpocznij przeciąganie, a następnie wciśnij klawisz F

Zwiększenie stopnia nachylenia dla podzielników poziomych w siatce kartezjańskiej lub podzielników kołowych w siatce biegunowej o 10%.

Rozpocznij przeciąganie, a następnie wciśnij klawisz V

Rozpocznij przeciąganie, a następnie wciśnij klawisz V

Zmniejszenia stopnia nachylenia dla podzielników pionowych w siatce kartezjańskiej lub podzielników kołowych w siatce biegunowej o 10%.

Rozpocznij przeciąganie, a następnie wciśnij klawisz X

Rozpocznij przeciąganie, a następnie wciśnij klawisz X

Zwiększenie stopnia nachylenia dla podzielników pionowych w siatce kartezjańskiej lub podzielników kołowych w siatce biegunowej o 10%.

Rozpocznij przeciąganie, a następnie wciśnij klawisz C

Rozpocznij przeciąganie, a następnie wciśnij klawisz C

Zwiększ rozmiar Kropli

] (prawy nawias kwadratowy)

] (prawy nawias kwadratowy)

Zmniejsz rozmiar Kropli

] (lewy nawias kwadratowy)

] (lewy nawias kwadratowy)

Ogranicz ścieżkę Kropli pionowo lub poziomo

Shift

Shift

Przełączanie trybów rysowania

Shift + D

Shift + D

Łączenie dwóch lub większej liczby ścieżek

Zaznacz ścieżki, następnie naciśnij Ctrl + J

Zaznacz ścieżki, następnie naciśnij Command + J

Średnie dwie lub większa liczba ścieżek Zaznacz ścieżki, następnie naciśnij Alt + Ctrl + J Zaznacz ścieżki, następnie naciśnij Option + Command + J

Tworzenie złączeń narożników lub złączeń łagodnych

Zaznacz ścieżki, następnie naciśnij Shift + Ctrl + Alt + J

Zaznacz punkt kontrolny, następnie naciśnij Shift + Command + Option + J

Tworzenie ścieżek złożonych Ctrl + 8 Command + 8
Usuwanie ścieżek złożonych Alt + Shift + Ctrl + 8 Option + Shift + Command + 8
Edytuj wzór Shift + Ctrl + F8 Shift + Command + F8
Narzędzie Siatka w perspektywie Shift + P Shift + P
Narzędzie Zaznaczanie w perspektywie Shift + V Shift + V
Siatka perspektywy Ctrl + Shift + I Command + Shift + I
Wyniki Naciśnij klawisz 5, następnie kliknij i przeciągnij dany obiekt Naciśnij klawisz 5, następnie kliknij i przeciągnij dany obiekt
Przełączanie płaszczyzn perspektyw Użyj narzędzia Zaznaczanie w perspektywie, a następnie naciśnij 1 dla lewej siatki, 2 dla poziomej siatki, 3 dla prawej siatki i 4 dla braku aktywnej siatki Użyj narzędzia Zaznaczanie w perspektywie, a następnie naciśnij 1 dla lewej siatki, 2 dla poziomej siatki, 3 dla prawej siatki i 4 dla braku aktywnej siatki
Kopiowanie obiektów w perspektywie Ctrl + Alt + przeciągnięcie Command + Alt + przeciągnięcie
Powtórz przekształcanie obiektów w perspektywie Ctrl + D Command + D
Przełączanie pomiędzy trybami rysowania Shift + D Shift + D

Edytowanie kształtów

Skróty

Windows

macOS

Przełączanie narzędzia Pióro na narzędzie Konwersja punktów kontrolnych

Alt

Option

Przechodzenie między narzędziem Dodaj punkt kontrolny i narzędziem Usuń punkt kontrolny

Alt

Option

Przełączenie narzędzia Nożyczki na narzędzie Dodaj punkt kontrolny

Alt

Option

Przełączenie narzędzia Ołówek na narzędzie Gładzik

Alt

Option

Przesuwanie aktualnego punktu kontrolnego podczas rysowania narzędziem Pióro

Spacja + przeciągnięcie

Spacja + przeciągnięcie

Wycięcie linii prostej za pomocą narzędzia Nóż

Alt + przeciągnięcie

Option + przeciągnięcie

Wycięcie pod kątem 45° lub 90°, korzystając z narzędzia Nóż.

Shift + Alt + przeciągnięcie

Shift + Option + przeciągnięcie

W panelu Odnajdywanie ścieżek użyj przycisków trybu kształtu, aby utworzyć ścieżki złożone

Alt + Tryb kształtu

Option + Tryb kształtu

Wymazywanie niechcianych zamkniętych regionów utworzonych przy pomocy narzędzia Shape Builder

Alt + kliknięcie zamkniętego regionu

Option + kliknięcie zamkniętego regionu

Zaznaczanie narzędzia Shape Builder

Shift + M

Shift + M

Wyświetlenie prostokątnej ramki zaznaczenia w celu łatwego łączenia wielu ścieżek (przy korzystaniu z narzędzia Shape Builder)

Shift + kliknięcie + przeciągnięcie

Shift + kliknięcie + przeciągnięcie

Zwiększanie intensywności symboli (podczas używania narzędzi obsługi symboli) Shift + } Shift + }
Zmniejszanie intensywności symboli (podczas używania narzędzi obsługi symboli) Shift + { Shift + {
Tworzenie przejść miedzy obiektami Alt + Ctrl + B Option + Command + B
Zakończ dodawanie obiektów do mieszania Alt + Shift + Ctrl + B Option + Shift + Command + B
Zniekształcanie obiektów za pomocą parabolicznej formy Alt + Ctrl + Shift + W Option + Command + Shift + W
Zniekształcanie obiektów za pomocą siatki jako kształtu dla formy Alt + Ctrl + M Option + Command + M
Zniekształcanie obiektów za pomocą innego obiektu jako kształtu dla formy Alt + Ctrl + C Option + Command + C

Praca z grupami Aktywnego malowania

Skróty

Windows

macOS

Przełączenie na narzędzie Kroplomierz i pobranie wypełnienia i/lub obrysu

Alt + kliknięcie + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Option + kliknięcie + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Przełączenie na narzędzie Kroplomierz i pobranie koloru z obrazka lub pośredniego koloru z gradientu

Alt + Shift + kliknięcie + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Option + Shift + kliknięcie + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Zaznaczenie odwrotnych opcji narzędzia Aktywne wiadro z farbą (jeśli zaznaczona jest opcja Maluj wypełnienia i Maluj obrysy, przełącza na Maluj obrysy)

Shift + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Shift + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Wypełnienie nieobrysowanych krawędzi w przystających powierzchniach

Dwukrotne kliknięcie + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Dwukrotne kliknięcie + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Wypełnienie wszystkich powierzchni posiadających to samo wypełnienie i obrysowanie wszystkich krawędzi w tym samym obrysem

Trzykrotne kliknięcie + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Trzykrotne kliknięcie + narzędzie Aktywne wiadro z farbą

Przełączenie na narzędzie Kroplomierz i pobranie wypełnienia i/lub obrysu

Alt + kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Option + kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Przełączenie na narzędzie Kroplomierz i pobranie koloru z obrazka lub pośredniego koloru z gradientu

Alt + Shift + kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Option + Shift + kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Dodawanie/odejmowanie zaznaczenia

Shift + kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Shift + kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Zaznaczanie wszystkich połączonych powierzchni/krawędzi z tym samym wypełnieniem/obrysem

Dwukrotne kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Dwukrotne kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Zaznaczanie wszystkich powierzchni/krawędzi z tym samym wypełnieniem/obrysem

Trzykrotne kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Trzykrotne kliknięcie + narzędzie Zaznaczanie aktywnego malowania

Praca z obiektami

Skróty

Windows

macOS

Określanie punktu zerowego i otwieranie okna dialogowego podczas używania narzędzia Obrót, Skalowanie, Odbicie lub Pochylenie

Alt + kliknięcie

Option + kliknięcie

Powielenie i przekształcenie zaznaczenia podczas korzystania z narzędzia Zaznaczanie, Skalowanie, Odbicie lub Pochylenie

Alt + przeciągnięcie

Option + przeciągnięcie

Przekształcenie wzorka (niezależnie od obiektu) podczas korzystania z narzędzia Zaznaczanie, Skalowanie, Odbicie lub Pochylenie

Tylda (~) + przeciągnięcie

Tylda (~) + przeciągnięcie

Ponownie zastosuj transformację obiektu Ctrl + D Command + D
Zastosuj ostatni efekt filtru ścieżek do zaznaczonego obiektu Ctrl + 4 Command + 4
Przenoszenie obiektu Shift + Ctrl + M Shift + Command + M
Otwieranie okna dialogowego Przekształć każdy Alt + Shift + Ctrl + D Option + Shift + Command + D
Tworzenie maski przycinającej Ctrl + 7 Command + 7
Zwalnianie maski przycinającej Alt + Ctrl + 7 Option + Command + 7
Przechodzenie między wypełnieniem i obrysem X X
Ustawienie domyślnego wypełnienia i obrysu D D
Zmiana Wypełnienia i Obrysu (Shift X) Shift + X Shift + X
Wybór trybu wypełnienia gradientowego > >
Ukryj czytnik gradientu (podczas korzystania z narzędzia Gradient) Alt + Ctrl + G Option + Command + G
Wybór trybu wypełnienia kolorem < <
Wybór trybu bez obrysu/wypełnienia / (ukośnik) / (ukośnik)
Próbkowanie koloru z obrazka lub koloru przejściowego z gradientu Shift + narzędzie Kroplomierz Shift + narzędzie Kroplomierz
Próbkowanie stylu i dołączanie wyglądu aktualnie zaznaczonego elementu Alt + Shift + kliknięcie + narzędzie Kroplomierz Option + Shift + kliknięcie + narzędzie Kroplomierz
Dodawanie nowego wypełnienia Ctrl + / (ukośnik) Command + / (ukośnik)
Dodawanie nowego obrysu Ctrl + Alt + / (ukośnik) Command + Option + / (ukośnik)
Zmiana gradientu na czerń i biel Kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl przycisk gradient w panelu Narzędzia lub w panelu Gradient. Kliknij z wciśniętym klawiszem Command przycisk gradient w panelu Narzędzia lub panelu Gradient.
Utwórz Aktywne malowanie (podczas korzystania z narzędzia Wiadro z farbą) Alt + Ctrl + X Option + Command + X
Zmniejszenie rozmiaru Pędzla z włosia [ [
Zwiększenie rozmiaru Pędzla z włosia ] ]

Tworzenie punktów o zmiennej szerokości

Skróty

Windows

macOS

Zaznaczanie wielu punktów szerokości

Shift + kliknięcie

Shift + kliknięcie

Utworzenie odmiennej szerokości

Alt + przeciągnięcie

Option + przeciągnięcie

Utworzenie kopii punktu szerokości

Alt + przeciągnięcie punktu szerokości

Options + przeciągnięcie punktu szerokości

Zmiana położenia wielu punktów szerokości

Shift + przeciągnięcie

Shift + przeciągnięcie

Usunięcie zaznaczonego punktu szerokości

Delete

Delete

Odznaczanie punktu szerokości

Esc

Esc

Praca z tekstem

Skróty

Windows

macOS

Przechodzenie o jeden znak w prawo lub w lewo

Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Przechodzenie w górę lub w dół o jeden wiersz

Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przechodzenie o jedno słowo w prawo lub w lewo

Ctrl + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Command + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden akapit w górę lub w dół

Ctrl + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Command + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przechodzenie o jedno słowo w prawo lub w lewo

Shift + Ctrl + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Shift + Command + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Zaznaczanie jednego akapitu wyżej lub niżej

Shift + Ctrl + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Shift + Command + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Rozwinięcie istniejącego zaznaczenia

Shift + kliknięcie

Shift + kliknięcie

Wyrównanie do lewej, prawej lub do środka

Ctrl + Shift + L, R lub C

Command + Shift + L, R lub C

Wyrównaj tekst do lewej

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Justuj wszystkie wiersze Shift + Ctrl + F Shift + Command + F
Przełącz układacz wierszowy Alt + Shift + Ctrl + C Option + Shift + Command +

Wstawianie miękkiego znaku końca wiersza

Shift + Enter

Shift + Return

Podświetlanie kerningu

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Zerowanie skalowania poziomo do 100%

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + .  lub ,

Command + Shift + .  lub ,

Zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru czcionki o krok Alt + Ctrl + Shift + .  lub , Option + Command +Shift + .  lub ,

Zwiększenie lub zmniejszenie interlinii

Alt + Strzałka w górę lub w dół (tekst poziomy) albo Strzałka w prawo lub w lewo (tekst pionowy)

Option + Strzałka w górę lub w dół (tekst poziomy) albo Strzałka w prawo lub w lewo (tekst pionowy)

Wybierz wartość światła Alt + Ctrl + K Option + Command + K

Zerowanie światła/kerningu do 0

Ctrl + Alt + Q

Command + Option + Q

Zwiększanie lub zmniejszanie kerningu i światła

Alt + Strzałka w prawo lub w lewo (tekst poziomy) albo Strzałka w górę lub w dół (tekst pionowy)

Option + Strzałka w prawo lub w lewo (tekst poziomy) albo Strzałka w górę lub w dół (tekst pionowy)

Zwiększanie lub zmniejszanie kerningu i światła x 5

Ctrl + Alt + Strzałka w prawo lub w lewo (tekst poziomy) albo Strzałka w górę lub w dół (tekst pionowy)

Command + Option + Strzałka w prawo lub w lewo (tekst poziomy) albo Strzałka w górę lub w dół (tekst pionowy)

Zwiększenie lub zmniejszenie przesunięcia linii bazowej

Alt + Shift + Strzałka w górę lub w dół (tekst poziomy) albo Strzałka w prawo lub w lewo (tekst pionowy)

Option + Shift + Strzałka w górę lub w dół (tekst poziomy) albo Strzałka w prawo lub w lewo (tekst pionowy)

Przechodzenie między narzędziami Tekst i Tekst pionowy, Obszar tekstu i Obszar tekstu pionowego oraz Ścieżka tekstu i Ścieżka tekstu pionowego

Shift

Shift

Przechodzenie między narzędziami Obszar tekstu i Tekst na ścieżce, Obszar tekstu pionowego i Ścieżka tekstu pionowego

Alt

Option

Utwórz kontury Shift + Ctrl + O Shift + Command + O
Otwieranie panelu Typografia Ctrl + T Command + T
Otwieranie panelu Akapit Alt + Ctrl + T Option + Command + T
Otwieranie panelu Tabulatory Shift + Ctrl + T Shift + Command + T
Otwieranie panelu OpenType Alt + Shift + Ctrl + T Option + Shift + Command + T
Wstaw punktory Alt + 8 Option + 8
Wstaw symbol praw autorskich Alt + G Option + G
Wstaw wielokropek Alt + ; Option + ;
Wstaw symbol akapitu Alt + 7 Option + 7
Wstaw symbol znacznika sekcji
Alt + 6
Option + 6
Wstaw symbol znaku towarowego. Alt + 2 Option + 2
Wstaw symbol zarejestrowanego znaku towarowego. Alt + R Option + R
Indeks górny Shift + Ctrl + = Shift + Command + =
Indeks dolny Alt + Shift + Ctrl + = Alt + Shift + Ctrl + =
Wstaw pauzę Alt + Shift + - Option + Shift + -
Wstaw półpauzę Alt + - Option + -
Wstaw dywiz miękki Shift+Ctrl + - Shift + Command + -
Przełączanie automatycznego dzielenia wyrazów Alt + Shift + Ctrl + H Option + Shift + Command + H
Wstaw cudzysłów podwójny lewy Alt + [ Option + [
Wstaw cudzysłów podwójny prawy Alt + Shift + [ Option + Shift + [
Wstaw cudzysłów pojedynczy lewy Alt + ] Option + ]
Wstaw cudzysłów pojedynczy prawy Alt + Shift + ] Option + Shift + ]
Wstaw spację firetową Shift + Ctrl + M Shift + Command + M
Wstaw spację półfiretową Shift + Ctrl + N Shift + Command + N
Wstaw chudą spację Alt + Shift + Ctrl + M Option + Shift + Command + M
Pokaż ukryte znaki Alt + Ctrl + I Option + Command + I

Uwaga:

Aby zmienić wartość skoku klawiatury dla skrótów klawiaturowych, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Tekst (macOS). Wpisz wybrane wielkości dla rozmiaru/interlinii, przesunięcia linii bazowej i światła dla pól tekstowych, a następnie kliknij OK.

Korzystanie z paneli

Skróty

Windows

macOS

Ustaw opcje (oprócz paneli Operacje, Pędzle, Próbki i Symbole)

Alt + kliknięcie przycisku Nowy

Option + kliknięcie przycisku Nowy

Przełącz jednostki miary Alt + Shift + Ctrl + U Option + Shift + Command + U

Usunięcie bez potwierdzenia (oprócz panelu Warstwy)

Alt + kliknięcie przycisku Usuń

Option + kliknięcie przycisku Usuń

Zastosowanie wartości i utrzymanie stanu aktywności pola

Shift + Enter

Shift + Return

Zaznaczenie grupy sąsiadujących ze sobą zadań, pędzli, warstw, łączy, stylów lub próbek

Shift + kliknięcie

Shift + kliknięcie

Zaznaczenie grupy niesąsiadujących ze sobą zadań, pędzli, warstw (tego samego poziomu), łączy, stylów lub próbek

Ctrl + kliknięcie

Command + kliknięcie

Pokaż/Ukryj wszystkie panele

Tab

Tab

Pokaż/Ukryj wszystkie panele z wyjątkiem panelu narzędzi i panelu sterowania

Shift + Tab

Shift + Tab

Zwiększenie/zmniejszenie wartości w logicznych ułamkach jednostki miary Ctrl + Strzałka w górę lub w dół Command + Strzałka w górę lub w dół
Zwiększenie/zmniejszenie jednostki miary (10x) Shift + Strzałka w górę lub w dół Shift + Strzałka w górę lub w dół

Panel Operacje

Skróty

Windows

macOS

Rozwinięcie/Zwinięcie całej hierarchii zestawu zadań

Alt + kliknięcie trójkątu

Option + kliknięcie trójkątu

Ustawienie opcji zestawu zadań

Dwukrotnie kliknij ikonę folderu

Dwukrotnie kliknij ikonę folderu

Wywołanie pojedynczego polecenia

Ctrl + kliknięcie przycisku Odtwórz bieżące zaznaczenie

Command + kliknięcie przycisku Odtwórz bieżące zaznaczenie

Rozpoczęcie rejestrowania zadań bez potwierdzenia

Alt + kliknięcie przycisku Nowa operacja

Option + kliknięcie przycisku Nowa operacja

Panel Pędzle

Skróty

Windows

macOS

Otwarcie okna dialogowego Opcje pędzli

Dwukrotnie kliknij pędzel

Dwukrotnie kliknij pędzel

Powielanie pędzla

Przeciągnij pędzel na przycisk Nowy pędzel

Przeciągnij pędzel na przycisk Nowy pędzel

Panele Typografia i Akapit

Skróty

Windows

macOS

Otwieranie panelu Typografia Ctrl + T Command + T
Otwieranie panelu Akapit Alt + Ctrl + T Option + Command + T

Zwiększenie/zmniejszenie zaznaczonej wartości o małą wielkość

Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie zaznaczonej wartości o dużą wielkość

Shift + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Shift + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie zaznaczonej wartości o ułamek Ctrl + Strzałka w górę lub w dół Command + Strzałka w górę lub w dół

Podświetlenie pola nazwy czcionki w panelu Typografia

Ctrl + Alt + Shift + F

Command+Option+Shift+F

Panel Kolor

Skróty

Windows

macOS

Wybór koloru uzupełniającego względem aktualnego koloru wypełnienia/obrysu

Ctrl + kliknięcie paska koloru

Command + kliknięcie paska koloru

Zmiana nieaktywnego koloru wypełnienia/obrysu

Alt + kliknięcie paska koloru

Option + kliknięcie paska koloru

Wybór koloru odwrotnego dla nieaktywnego wypełnienia/obrysu

Ctrl + Alt + kliknięcie paska koloru

Command + Option + kliknięcie paska koloru

Wybór koloru odwrotnego dla aktualnego wypełnienia/obrysu

Ctrl + Shift + kliknięcie paska koloru

Command + Shift + kliknięcie paska koloru

Wybór koloru odwrotnego dla nieaktywnego wypełnienia/obrysu

Ctrl + Shift + Alt + kliknięcie paska koloru

Command + Shift + Option + kliknięcie paska koloru

Otwórz Wzornik kolorów Shift + F3 Shift + F3

Zmiana trybu kolorów

Shift + kliknięcie paska koloru

Shift + kliknięcie paska koloru

Równoczesne przesuwanie suwaków kolorów

Shift + przeciągnięcie suwaka kolorów

Shift + przeciągnięcie suwaka kolorów

Przechodzenie między wartościami procentowymi i numerycznymi (0-255) dla trybu RGB

Dwukrotnie kliknij po prawej stronie pola liczbowego

Dwukrotnie kliknij po prawej stronie pola liczbowego

Panel Gradient

Skróty

Windows

macOS

Powielanie kroków gradientu

Alt + przeciągnięcie

Option + przeciągnięcie

Zamiana stopów gradientu

Alt + przeciągnięcie punktu przejścia gradientu na inny punkt przejścia

Option + przeciągnięcie punktu przejścia gradientu na inny punkt przejścia

Zastosowanie koloru próbki do aktywnego (zaznaczonego) stopu gradientu

Alt + kliknięcie próbki w panelu Próbki

Option + kliknięcie próbki w panelu Próbki

Wyzerowanie wypełnienia gradientu i przywrócenie domyślnego gradientu liniowego czerni i bieli

Kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl pole Wypełnienie gradientem znajdujące się w panelu Gradient

Kliknij z wciśniętym klawiszem Command pole Wypełnienie gradientem w panelu Gradient

Pokaż/Ukryj strzałkę gradientu

Ctrl + Alt + G

Command + Option + G

Wspólnie zmodyfikuj kąt oraz punkt końcowy

Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt punkt końcowy czytnika gradientu

Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Option punkt końcowy czytnika gradientu

Ogranicz narzędzie Gradient lub czytnik Gradientu w trakcie przeciągania

Shift + przeciągnięcie

Shift + przeciągnięcie

Wyświetl czytnik Gradientu w zaznaczonym obiekcie wypełnionym gradientem

G

G

Panel Warstwy

Skróty

Windows

macOS

Dodaj warstwę Ctrl + L Command + L
Dodanie warstwy podczas otwierania okna dialogowego Nowa warstwa Alt + Ctrl + L Option + Command + L

Zaznaczenie wszystkich obiektów na warstwie

Alt + kliknięcie nazwy warstwy

Option + kliknięcie nazwy warstwy

Wyświetlenie/Ukrycie wszystkich warstw oprócz zaznaczonej

Alt + kliknięcie ikony oka

Option + kliknięcie ikony oka

Wybór widoku Konspekt/Podgląd dla zaznaczonej warstwy

Ctrl + kliknięcie ikony oka

Command + kliknięcie ikony oka

Wybór widoku Konspekt/Podgląd dla wszystkich pozostałych warstw

Ctrl + Alt + kliknięcie ikony oka

Command + Option + kliknięcie ikony oka

Zablokowanie/Odblokowanie wszystkich pozostałych warstw

Alt + kliknięcie ikony blokady

Option + kliknięcie ikony blokady

Rozwinięcie wszystkich podwarstw w celu wyświetlenia całej hierarchii

Alt + kliknięcie trójkątu

Option + kliknięcie trójkątu

Określanie opcji w trakcie tworzenia nowej warstwy

Alt + kliknięcie przycisku Nowa warstwa

Option + kliknięcie przycisku Nowa warstwa

Określanie opcji w trakcie tworzenia nowej podwarstwy

Alt + kliknięcie przycisku Nowa podwarstwa

Option + kliknięcie przycisku Nowa podwarstwa

Umieszczenie nowej podwarstwy na końcu listy warstw

Ctrl + Alt + kliknięcie przycisku Nowa podwarstwa

Command + Option + kliknięcie przycisku Nowa podwarstwa

Umieszczenie warstwy na początku listy warstw

Ctrl + kliknięcie przycisku Nowa warstwa

Command + kliknięcie przycisku Nowa warstwa

Umieszczenie warstwy pod zaznaczoną warstwą

Ctrl + Alt + kliknięcie przycisku Nowa warstwa

Command + Option + kliknięcie przycisku Nowa warstwa

Kopiowanie zaznaczenia na warstwę, podwarstwę lub do nowej grupy

Alt + przeciągnięcie zaznaczenie

Option + przeciągnięcie zaznaczenie

Panel Próbki

Skróty

Windows

macOS

Tworzenie nowego koloru dodatkowego

Ctrl + kliknięcie przycisk Nowa próbka

Command + kliknięcie przycisk Nowa próbka

Tworzenie nowego koloru globalnego

Ctrl + Shift + kliknięcie przycisku Nowa próbka

Command + Shift + kliknięcie przycisku Nowa próbka

Zmiana próbki na inną

Alt + przeciągnięcie próbkę nad inną próbkę

Option + przeciągnięcie próbkę na inną próbkę

Panel Przekształcenia

Skróty

Windows

macOS

Zastosowanie wartości i utrzymanie fokusu w polu edycji

Shift + Enter

Shift + Return

Zastosowanie wartości i skopiowanie obiektu

Alt + Enter

Option + Return

Zastosowanie wartości i opcji skalowania proporcjonalnie do szerokości i wysokości

Ctrl + Enter

Command + Return

Panel Przezroczystość

Skróty

Windows

macOS

Zastosuj ostatni efekt do zaznaczonego obiektu Shift + Ctrl + E Shift + Command + E
Zastosuj ostatni efekt do zaznaczonego obiektu poprzez dostosowanie wartości w oknie dialogowym Efekty Alt + Shift + Ctrl +E Option + Shift + Command + E

Zmiana maski na obrazek w skali szarości przed edycją

Alt + kliknięcie miniatury maski

Option + kliknięcie miniatury maski

Wyłączenie maski krycia

Shift + kliknięcie miniatury maski

Shift + kliknięcie miniatury maski

Ponowne włączenie maski krycia

Shift + kliknięcie wyłączonej miniatury maski

Shift + kliknięcie wyłączonej miniatury maski

Zwiększanie/zmniejszanie stopnia krycia (nieprzejrzystości) co 1%

Kliknij pole krycia + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Kliknij pole krycia + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększanie/zmniejszanie stopnia krycia (nieprzejrzystości) co 10%

Shift + kliknięcie pola krycia + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Shift + kliknięcie pola krycia + Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Klawisze funkcyjne

Skróty

Windows

macOS

Wywołanie Pomocy

F1

F1

Wytnij

F2

F2

Kopiuj

F3

F3

Wklej

F4

F4

Pokaż/Ukryj panel Pędzle

F5

F5

Pokaż/Ukryj panel Kolor

F6

F6

Pokaż/Ukryj panel Warstwy

F7

F7

Tworzenie nowego symbolu

F8

F8

Pokaż/Ukryj panel Informacje

Ctrl + F8

Command + F8

Pokaż/Ukryj panel Gradient

Ctrl + F9

Command + F9

Pokaż/Ukryj panel Obrys

Ctrl + F10

Command + F10

Pokaż/Ukryj panel Atrybuty

Ctrl + F11

Command + F11

Przywróć

F12

F12

Pokaż/Ukryj panel Style graficzne

Shift + F5

Shift + F5

Pokaż/Ukryj panel Wygląd

Shift + F6

Shift + F6

Pokaż/Ukryj panel Wyrównaj

Shift + F7

Shift + F7

Pokaż/Ukryj panel Przekształć

Shift + F8

Shift + F8

Pokaż/Ukryj panel Odnajdywanie ścieżek

Shift + Ctrl + F9

Shift + Command + F9

Pokaż/Ukryj panel Przezroczystość

Shift + Ctrl + F10

Shift + Command + F10

Pokaż/Ukryj panel Symbole

Shift + Ctrl + F11

Shift + Command + F11

Eksportowanie listy skrótów klawiaturowych jako dokument tekstowy

Wykonując poniższe kroki możesz wyeksportować listę domyślnych i niestandardowych skrótów klawiaturowych w programie Illustrator jako dokument tekstowy:

  1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

  2. Kliknij polecenie Eksportuj tekst w lewym dolnym rogu okna dialogowego Skróty klawiaturowe.

  3. Przejdź do żądanego miejsca zapisania pliku tekstowego.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online