Podręcznik użytkownika Anuluj

Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
  4. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Oldschool tekst
   4. Zmień kolory
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Masz pytania dotyczące czcionek? Przejrzyj odpowiedzi na typowe pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Dodawanie nowych czcionek

Aby użyć nowej czcionki, należy pobrać tę czcionkę na komputer. Po pobraniu czcionki wykonaj poniższe czynności, aby dodać ją do folderów czcionek w systemach Windows i macOS.

 • Otwórz panel sterowania, aby wyświetlić folder czcionek:
  • [Windows] Otwórz menu Start Ustawienia i kliknij pozycje Wygląd i personalizacja Czcionki.  
  • [macOS] Przejdź do sekcji Użytkownicy > Biblioteka > Czcionki.
 • Kliknij dwukrotnie czcionkę. W oknie podglądu czcionki kliknij pozycję Zainstaluj, aby utworzyć kopię tej czcionki w folderze Czcionki.
 • Skopiuj lub przeciągnij pobraną czcionkę do folderu czcionek.

Wszystkie dodane czcionki będą dostępne na panelu Typografia w programie Illustrator.

Aby uzyskać dostęp do swoich czcionek we wszystkich aplikacjach Adobe i innych programach komputerowych (np. aplikacjach Microsoft Office), można przesłać je do aplikacji Creative Cloud Desktop. Tak przesłanych czcionek można będzie następnie używać podczas projektowania i tworzenia. 

Zobacz także: Używanie własnych czcionek w aplikacjach Creative Cloud.

Modyfikowanie czcionek

Domyślną czcionką w programie Adobe Illustrator jest Myriad Pro. Czcionkę tę można zmienić, edytując pliki szablonów domyślnych. Wykonaj następujące czynności:

 • Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 • Otwórz następującą lokalizację:
  [Windows] OSDisk\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [numer wersji] Settings\en_US\x64\New Document Profiles
  [macOS] Macintosh HD > User > [nazwa użytkownika] > Library > Application Support > Adobe > Adobe Illustrator [numer wersji] > [folder języka] > New Document Profiles
 • Wybierz domyślny szablon profilu dokumentu i kliknij przycisk Otwórz.
 • Wybierz polecenie Okno > Tekst > Style znakowe.
 • Dwukrotnie kliknij opcję Normalne style znakowe na panelu Style znakowe.
 • Wybierz polecenie Podstawowe formaty znaków po lewej stronie okna dialogowego Opcje stylu znakowego.
 • Wybierz żądaną czcionkę z menu Rodzina czcionek. Zmieniać można także inne ustawienia, takie jak styl i rozmiar czcionki.
Uwaga:

Zastąp frazę [nazwa użytkownika] nazwą konta.
Wartość [numer wersji] należy zastąpić numerem wersji programu Illustrator, która jest zainstalowana na komputerze. Więcej informacji: Zastępowanie numeru wersji programu Illustrator.
Aby zmodyfikować ten plik, skopiuj go do innej lokalizacji.

Zmiana ustawień domyślnej czcionki

 • Kliknij przycisk OK. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, aby zastąpić oryginalny szablon profilu dokumentu i zamknąć plik.
 • Wybierz polecenie Plik > Nowy. Następnie wybierz odpowiedni szablon domyślny profilu dokumentu.

Zaznacz tekst i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz rozmiar z menu Tekst > Rozmiar.
 • Ustaw rozmiar czcionki w rozwijanym menu Rozmiar czcionki na panelu Typografia lub Sterowanie

Zobacz także: Zmiana rozmiaru czcionki

Aby użyć czcionki zmiennej:

 • Wyszukaj czcionkę zmienną na liście czcionek lub poszukaj ikony obok nazwy czcionki.
 • Kliknij ikonę Czcionka zmienna () na panelu Sterowanie, Typografia, Style znakowe lub Style akapitowe.
 • Dostosuj grubość, szerokość i nachylenie czcionek zmiennych za pomocą suwaków.

Jeśli chcesz wysłać dokumenty do drukowania, wybierz opcję Plik > Pakiet. Do tak utworzonego pakietu domyślnie dołączane są czcionki, co pozwala zapewnić, że wszystkie czcionki użyte w dokumencie będą zawsze dostępne.

Czcionki pakietu

Aby uzyskać dostęp do spakowanych czcionek, niezbędne czcionki muszą być dostępne na komputerze i licencjonowane za pośrednictwem subskrypcji Creative Cloud.Warunki korzystania z usług firmy Adobe umożliwiają osadzanie danych czcionek w formacie PDF i innych dokumentach cyfrowych. Tworzenie pliku PDF jest najlepszym i najbardziej niezawodnym sposobem zapewnienia dokładności typograficznej w dokumentach przeznaczonych do drukowania.

Dostęp do czcionek Adobe Fonts

Usługa Adobe Fonts w ramach subskrypcji Creative Cloud oferuje dostęp do tysięcy czcionek opracowywanych przez ponad 150 producentów. Biblioteka Adobe Fonts wchodzi w skład wszystkich płatnych planów Creative Cloud.

Każda czcionka jest udostępniana na licencji zezwalającej na użytek zarówno osobisty, jak i komercyjny. Informacje o licencjach podano w warunkach użytkowania usługi.

Zobacz także: 

Nie. Czcionki Adobe Fonts można przenosić na komputer innego użytkownika tylko wtedy, gdy ten użytkownik również ma licencję na daną czcionkę — czy to uzyskaną za pośrednictwem usługi Creative Cloud, czy w formie tradycyjnej licencji stacjonarnej.

Dokumenty można wysyłać do drukarni, posługując się funkcją pakowania (Plik > Utwórz pakiet). Do tak utworzonego pakietu zazwyczaj dołączane są czcionki, co pozwala zapewnić, że wszystkie czcionki użyte w dokumencie będą zawsze dostępne.

Więcej informacji: Tworzenie pakietu plików czcionek.

Aktywacja czcionek Adobe Fonts

 • Czcionkę można aktywować za pomocą panelu Typografia w programie Illustrator. Więcej informacji: Używanie czcionek w programie Illustrator.
 • Adobe oferuje usługę subskrypcji internetowej biblioteki czcionek (Adobe Fonts), która zawiera nieograniczony dostęp do wysokiej jakości czcionek opracowanych przez setki producentów. Czcionki te można przeglądać bezpośrednio w aplikacji Creative Cloud lub przejść na stronę Adobe Fonts, aby je natychmiast aktywować i wykorzystać w kompozycji.
 • Zaloguj się w programie Creative Cloud Desktop, używając konta powiązanego z subskrypcją imienną. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zainstalować programu Creative Cloud Desktop, to aktywowanie czcionek nie będzie możliwe.
 • Wszystkie aktywowane czcionki są dostępne do użytku we wszystkich aplikacjach Creative Cloud.
 • Jeśli podczas aktywacji czcionki wystąpią problemy lub czcionka jest wyłączona, zobacz Poradnik rozwiązywania problemów: Aktywacja czcionek.

Wszystkich czcionek dołączonych do usługi Creative Cloud można używać na urządzeniach mobilnych w aplikacjach systemu iOS13.1 (i nowszych wersji), które obsługują interfejsy API czcionek niestandardowych oferowane przez firmę Apple. Można wyszukać swoje ulubione rodziny czcionek lub kilkoma ruchami odkryć nowe. Więcej informacji: Aktywacja czcionek w mobilnych aplikacjach Creative Cloud.

Aktywowane czcionki Adobe Fonts będą wyświetlane w menu czcionek wszystkich aplikacji komputerowych, takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign, Microsoft Office oraz iWork. Pozwala to wykorzystać te czcionki do projektowania materiałów drukowanych, makiet stron internetowych, dokumentów tekstowych i innej zawartości.

Więcej informacji: Aktywacja czcionek na komputerze.

Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Jeśli podczas aktywacji czcionek wystąpią problemy, spróbuj wykonać następujące czynności, aby je rozwiązać:

 • Zaloguj się ponownie do Creative Cloud
 • Uruchom ponownie komputer
 • Sprawdź stan połączenia z siecią

Przejrzyj następujące artykuły:

Aby zidentyfikować czcionkę używaną w dokumencie, użyj opcji Znajdź czcionkę (Tekst > Znajdź czcionkę). Więcej informacji: Znajdowanie i zastępowanie czcionki w dokumencie.

 • Usługa Adobe Fonts ułatwia odszukiwanie czcionek o wyglądzie zgodnym z tekstem użytym na zdjęciach i w obrazach. Czcionkę wyświetloną w wynikach takiego wyszukiwania można natychmiast aktywować. Po aktywacji czcionka ta będzie dostępna w różnych aplikacjach Creative Cloud.
 • Do internetowej aplikacji Adobe Fonts można przesłać obraz, który ma zostać przeskanowany. Kliknij ikonę aparatu   lub przeciągnij plik graficzny. Wyrównaj tekst i kliknij przycisk Kolejny krok. Aby aktywować czcionkę, kliknij przycisk Aktywuj czcionkę.
 • Więcej informacji: Znajdowanie czcionek na podstawie obrazów.

Jeśli dokument zawiera czcionki, które nie są zainstalowane w systemie, po otwarciu tego dokumentu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Program Illustrator zgłasza brakujące czcionki, a w ich miejsce podstawia czcionki podobne.

 • Aby zastąpić brakujące czcionki inną czcionką, zaznacz tekst używający brakującej czcionki i zastosuj inną dostępną czcionkę.
 • Aby udostępnić brakujące czcionki w programie Illustrator, zainstaluj je w systemie lub aktywuj przy pomocy usługi Adobe Fonts. Więcej informacji: Dodawanie czcionek.
 • Aby łatwo rozpoznać czcionki podstawione, można je wyróżnić, wybierając polecenie Preferencje > Tekst > Podświetl podstawione czcionki.

Szczegółowe informacje: Rozwiązywanie problemów z brakującymi czcionkami w aplikacjach komputerowych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto